A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2016. október 9-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2016-10-09 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Kapitány Balázs | 2016-10-09 09:19:02

Tisztelt Hatóság!

A VP6-7.2.1-7.4.1.3-16 felhívás tervezetéhez a következő javaslatokat teszem:

1. Mivel a kiírás kifejezett célja a helyi termékértékesítést szolgáló piacok fejlesztése, így talán érdemes lenne az értékelésnél plusz pontokkal díjazni, ha a pályázó nem `közönséges` piacot, hanem `helyi termelői piacot` üzemeltet, fejleszt.  Ez utóbbi ugyanis elkülönülő jogi kategória (55/2009 kormányrendele ), amely olyan piacokat jelent, melyek kifejezetten a helyi termelőknek nyújtanak értékesítési lehetőséget. Ezzel szemben a 'közönséges' piacokon sok esetben nem a helyi termékek, hanem a nagybaniról hozott importáruk dominanciája a jellemző. Tehát az ilyen hagyományos piacok fejlesztése kisebb eséllyel szolgálja a kiírás eredeti társadalmi célját.   

2. A kiírás számomra azt sugalmazza, hogy elsősorban a már létező piacok fejlesztésére lehet pályázni, ugyanakkor ez azért nem teljesen egyértelmű.  Ha a kiíró szándéka az előbbi, ezt egyértelmű szövegezéssel, elvárásokkal, jogosultsági feltételekkel kellene jelezni. (Pl.a pályázónak már a benyújtáskor  érvényes piacüzemeltetési engedélyt kell mellékelni)

Ha viszont a kiíró szándéka szerint zöldmezős beruházások is támogathatóak, szükséges lenne kizárni azon esetleges párhuzamos fejlesztések támogatását, melyek teljesen indokolatlanok, vagy piactorzítóak. (Pl.  Az önkormányzat a felvégen piacot épít, miközben emiatt az alvégen bezár a működő piac.) Erre megoldás lehet, hogy pl. olyan településen lehetne csak új piac nyitására pályázni, ahol jelenleg nincs engedélyezett piac, vagy létező piac 3 km-es körzetén belül nem lehetne új piac nyitására pályázni.     

3. Mivel a terveket úgyis mellékelni kell a már a pályázathoz, feleslegesen növeli az államigazgatás terheit, illetve felesleges költségeket jelent a pályázónak, hogy a döntés előtt el is kell indítani az építési engedélyeztetési folyamatot. Ha a koncepcionális terv mellékelt benyújtása elég lenne a pályázathoz, akkor  sikertelen pályázat esetén mindenki (építéshatóság, pályázó) jobban járna. Az építési engedély megszerzésére úgyis már van határidő a tervezetben, (ld. 3.4.1.1)  ez bőven elégséges.      

4. Teljesen indokolt a kiegészítő költségek (építészet, tanácsadás, projekt-management, szoftverbeszerzés, stb. ) korlátozása, de az 5%-os határ túl alacsony, trükközésre kényszeríti a pályázót.  Csak a tervezési költség magában elérheti az 5%-ot.  Az 5.5 pontban számomra reálisnak egy 10%-os összesített felső határ tűnik.   

5. Az öncélú, felesleges fejlesztések arányát nagyban csökkentené a kiírás tervezetében szereplőnél valamivel  nagyobb önerő megkövetelése. Ez korrektebb is lenne, mint a 4. megjegyzésemben említett irreális 5%-os  kiegészítő költség határ, ami - ha a pályázó nem trükközik - valójában úgyis a hivatalosnál magasabb önerőt feltételez. Aki tényleges igényre szeretne fejleszteni, az akár 50%-os 60%-os támogatásnak is nagyon örül. (Viszont a kiegészítő költség arány nőjön.) Attól tartok 95%-os támogatási intenzitás a rossz helyzetű településeken jellemzően olyan fejlesztéseket indukál majd, emelyek nem valós igényt elégítenek ki, hanem öncélúak. (A korábbi hasonló - Darányi terv, stb. - kiírások esetén is sok olyan a 'támogatásért megpályázott' kistelepülési piac született, ami már megszűnt, árusok és vevők híján.)  

6. Ha a kiíró a tényleges - a pályázattal összefüggű - foglalkoztatási hatást szeretne plusz pontokkal preferálni, akkor a tartalmi értékelési szempontoknál pontosítani kellene a kiírást.  Jelenleg ugyanis pl. a szociális irodába felvett két új munkatárssal is megszerezhető a 10 pont.  

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Schuszter Margit | 2016-10-07 10:05:15

Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség javaslatai:

A felhívás 3.1.1 pontjában a 2. célterület esetében javasoljuk az elszámolható költségek közé felvenni az étel kiszállítására használható gépjármű költségét is. - Erre azért lenne szüksége több településnek is, mert az idős, rászoruló lakosság részére ezzel a gépjárművel tudnák megoldani az étel kiszállítását.

3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: nem releváns – Javasoljuk, hogy kerüljön be a nyilvánosság.

3.4.1.1. I/e javasoljuk az épület helyett az ingatlan szót használni a mondatban. - Egy piac nem feltétlenül épületben kerül kialakításra, és a megközelítése az ingatlanon valósul majd meg.

3.4.1.1 III/f pontban a teljesítményigazolás helyett javasoljuk a minőségi tanúsítványok szót alkalmazni.

3.4.1.1 III/j pontban nem javasoljuk a tiltást. - Előfordulhat, hogy a közétkeztetés és a piac egy helyrajzi számon helyezkedik el.

3.5.1 pontban javasoljuk, hogy az előzetes helyszíni szemle után lehessen megkezdeni a beruházást.

3.4.1.1 III/b) pontban a bérbeadás lehetőségét nem zárnánk ki, mert több esetben az önkormányzati tulajdonban lévő konyhákat vállalkozás üzemelteti. 

Tartalmi értékelési szempontok, mindkét célterület esetében javasoljuk a 290/2014 (XI. 26.) Korm. rendelet 2. számú melléklete alapján a nem besorolt járások részére legalább 2 pontot. Ezek a települések nemhogy jelentős pontszám hátrányban vannak a többihez képest, de még 25%-os önrészt is vállalniuk kell a beruházás megvalósításához. 

A munkahely megtartásra is javasolnánk 4 pontot az 1. célterület esetében. A 2. célterület esetében ugyanerre a szempontra pedig 3 pontot javasolnánk, ha a pályázó munkahelyet tart meg.

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Eger Vidék Kincsei Egyesület | 2016-10-06 15:58:23

Tisztelt Cím!

A tervezet átgondoltabb és részletesebb, egyértelműbb, mint a korábbi nem agrár- és élelmiszeripari jellegű dokumentumok. Szerencsés lenne viszont, ha a több, mint a fele pontszámot jelentő fenntartási és üzemeltetési terv szempontjait is észrevételezhetnénk. Továbbá:

- Az akadálymentesítés a 3.4.1.1. I. e pont szerint bizonyos esetekben kötelező, de egyébként is az esélyegyenlőséget szolgálja. Ezért nem szabadna talán korlátozni a projekt arányaihoz képest (3.1.2. pont), tehát ne számítson bele a ráfordítás a 10%-os korlátba.

- Az értékelési szempontoknál a 290/2014 (XI.26.) Kormány rendelet szerinti járási besorolást kevesebb pontszámmal kellene értékelni, vagy a be nem sorolt járások tekintetében is történjen pontozás (pl. 2 pont).

- A 2. célterület értékelési szempontrendszerének 5. pontját vagy egyértelműbbé kell tenni (REL fogalommagyarázat, milyen dokumentummal igazolható), vagy el kell hagyni, mert a VP REL program még nem került meghirdetésre.

Üdvözlettel,

EVK

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Rudnay Balázs | 2016-09-30 10:03:47

A 2. célterületre a maximum 20 millió Ft támogatást nagyon kevésnek tartom, javaslom szintén 50 millió Ft-ra emelni, mint az 1. célterületnél!