A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2016. október 6-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2016-10-06 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Bolykiné Horváth Ágnes | 2016-10-04 09:40:06

A felhívástervezet 4.1-es pontjában található lehatárolás értelmében csak meghatározott doktori iskolák esetén lehet pályázatot benyújtani. Ebben a pontban található részletes szöveges kifejtés jelentősen szűkíti a részcélok között felsoroltakat (8. oldal), hiszen ott csupán tématerületek jelennek meg, melyek egyéb tudományterületekhez kapcsolódó doktori iskolákhoz kapcsolt kutatási irányok esetében is teljesülhetnek.

Alapvető problémát abban látjuk, hogy a kizárólagosan megjelölt doktori iskolák hiánya miatt az egyéb részcélokra sem lehet pályázatot benyújtani. A TDK és a szakkollégium, a demonstrátori rendszer, a kutatói teljesítményt fokozó fejlesztések nem csupán a megjelölt tudományterületekhez kapcsolódhatnak, de azok támogatására nem nyílik lehetőség.

 

Fontos felhívni arra a figyelmet, hogy a kiírásban priorizált doktori iskolák hallgatói utánpótlása nagyrészt olyan felsőoktatási intézményekből származik, ahol ilyen doktori műhely nem áll rendelkezésre. A doktori iskoláknak is érdeke, hogy ott is folyjék tehetséggondozás, ahonnan a hallgatók majd hozzájuk jelentkezni fognak. Ha a kiírás szövege nem változik, akkor nemcsak komplett felsőoktatási intézmények záródnak ki a tehetséggondozási pályázatból, hanem ez a negatív hatás, a beiskolázási körzetek miatt, több megyét is érinthet.

 

Azt javasolnánk, hogy a kiemelt tématerületeket meghagyva, azokat nem bővítve, tegye lehetővé a kiírás, egyéb doktori iskolák megléte esetén is pályázat benyújtását, abban az esetben, ha azok dokumentáltan kapcsolódnak a megjelölt területek valamelyikéhez. Ebben az esetben, a korábbi TÁMOP pályázatok szellemében ,olyan sikeres tehetséggondozó programok is támogatást nyerhetnek, melyet például az Eszterházy Károly Egyetemen valósítottunk meg. Egyéb esetben a TDK mozgalom egyik fontos vidéki műhelye fog elsorvadni, ez pedig teljesen ellentétes azzal a felsőoktatási koncepcióval, mely Intézményünk helyét a pedagógusképzésben jelöli ki. Komoly pedagógusképzési műhely nem nélkülözheti a tehetséggondozás fórumait.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Czibók Balázs | 2016-10-03 10:40:58

Figylembe véve a 40 hónapos megvalósítási időtartamot javasoljuk, hogy olyan terültere vonatkozó fejlesztési programot is lehessen benyújtani, ahol a pályázó intézmény jelenleg csak akkreditáció alatt álló Doktori/Mester Iskolával rendelkezik.

Továbbá javasoljuk, hogy a gazdaságinformatikai doktori képzést ne zárják ki az informatikai tudományok területéről. (útmutató 31. oldal.)

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Tamándl László | 2016-10-03 09:09:06

Tisztelt Irányító Hatóság! Az EFOP-3.6.3-VEKOP-16 azonosítószámú projekt felhívásával kapcsolatban a következő javaslattal szeretnénk élni a társadalmi vita segítségével. A felhívás 4.1 pontban szereplő hat tématerület kritériumok teljesítése rész „6. Társadalmi kihívások / társadalmi innováció” pontjánál a doktori iskolákkal kapcsolatos kritériumot javasoljuk kiegészíteni a „társadalomtudományi” területtel. A javasolt módosított szövegrész: Támogatási kérelem beadásának feltétele: Elméleti közgazdaságtudományi, társadalomtudományi, szociológiai, vagy politológiai területen doktori iskolával kell rendelkeznie a pályázó intézménynek, továbbá társadalom- és gazdaságtudományi képzési területen legalább 2000 hallgatóval kell bírnia. 
 Köszönettel és tisztelettel: Varga Klaudia

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
Szalai Dániel | 2016-09-28 19:00:29

Tisztelt Irányító Hatóság!

Kérjük a 4.1 pontban szereplő, hat tématerületre vonatkozó hallgatói létszám kritériumok felülvizsgálatát! Javasoljuk, hogy a megadott létszám korlátok a konzorcium egészére, és ne az egyes tagokra vonatkozzanak.

Köszönettel és tisztelettel:

Szalai Dániel