A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2016. szeptember 29-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2016-09-29 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Szigeti Fanni | 2016-09-29 18:50:55

Mind a célok, mind a részcélok esetében hiányoljuk a nők MTMI szakokon való továbbtanulásának támogatását.

Indoklás: A nők aránya elsősorban a műszaki és informatikai képzések esetében, másodsorban a természettudományos képzések nagyobb részénél jelentős mértékben elmarad a férfiakétól.  A nők súlyosan alulreprezentáltak már a felsőoktatásba jelentkezők között is majd a későbbiek során, a felsőoktatásban eltöltött időszak alatt nagyobb mértékű körükben a lemorzsolódás, mint a férfiak esetében. E két tényező (alulreprezentáltság a jelentkezők között, magas lemorzsolódás) eredményeképpen mind az általános műszaki (mérnöki) mind az informatikai képzési területeken diplomázók között nem éri el a 20 %-ot a nők aránya (KFI tükör)

Miért jelent ez problémát? A nők alacsony aránya ezeken a területeken tovább fokozza az MTMI szakok csökkenő népszerűségéből adódó munkaerőhiányt az MTMI tudást igénylő ágazatokban.  Egy vonatkozó tanulmány szerint a nők digitális ágazatban való nagyobb arányú részvétele önmagában 9 milliárd euróval növelhetné a GDP-t uniós szinten.  A tanulmány arra is rámutat,  hogy a nők körében az IKT-ágazatban dolgozók magasabb keresetre számíthatnak, mint a gazdaság többi területén tevékenykedők és sokkal kevésbé veszélyezteti őket a munkanélküliség.

A pályaválasztás ilyen jellegű alakulásában meghatározó tényezőként szokás említeni a női szereppel, a pályaválasztással kapcsolatos kulturális hagyományokat és sztereotípiákat, a szintén a sztereotip szocializáció során kialakuló belső gátakat, illetve az MTMI területeken tapasztalható férfidominanciát, főleg a vezető pozíciókban,  a role-modelek hiányát mind a képzési idő, mind pedig később, a munkában töltött évek alatt.

Mindezek fényében úgy érezzük, nem lehet teljes az MTMI szakok népszerűsítésére tett erőfeszítés a gender szempontok kiemelése nélkül.

 

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Lenkey Péter | 2016-09-20 19:41:36

A felhívás alapján konzorciumi tagok csak országos hatókörű társadalmi szervezetek lehetnek. Ezt mindenképpen diszkriminatívnak ítéljük, mivel ez, a hátráltatja a már meglévő elő térségi kapcsolatokat, és például működő klaszter együttműködések keretében felsőoktatási intézményekkel jó kapcsolatban álló civil szervezetek kizárását jelenti. Kérjük ezen korlátozás megszűntetését a végleges pályázati felhívásban. Köszönettel: Lenkey Péter, szakmai vezető, ÉMFF Alapítvány (NAUTILUS Fenntartható Életmód Klaszter)