A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2016. szeptember 29-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2016-09-29 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
Rapcsák Dániel | 2016-09-29 21:21:10

Tisztelt Irányító Hatóság!

 

Egyértelműen megállapítható, hogy a GINOP 1.2.2-16 kódszámú Felhívás 4.4.2.3. Tartalmi értékelési szempontok című pontjában meghatározott Rangsorolási szempontok, amelyek alapján a támogatási kérelmek pontszáma megállapításra kerül, nem megfelelő súlyozással kerültek kialakításra, tekintettel arra, hogy nem részesülhetnek támogatásban azok a támogatást igénylők, amelyek támogatási kérelmének összpontszáma nem éri el az 50 pontot.

Ugyanis cégünk felmérést végzett több száz olyan potenciális vállalkozás esetében, amelyek a Felhívás teljes jogosultsági feltételrendszere alapján kimondottan a támogatandó célcsoportba tartoznak (jogosultsági szempontok, támogatható tevékenységek és elszámolható költségek feltételei a projekt vonatkozásában), és ez alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy ezen vállalkozások többsége nem éri el a szükséges 50 pontot! Hangsúlyozzuk, hogy csak a támogatási konstrukció kimondott célcsoportját képező vállalkozásokat vizsgáltunk, amelyek a korábbi hasonló kiírások (pl. GINOP 1.2.2-15) esetében stabilan elérték a támogathatósághoz szükséges pontszámot.

Meglátásunk szerint a probléma az alábbi tényezőkben gyökerezik:

A Rangsorolási szempontok 1. pontjában szereplő kritériumok (összesen 6) teljesítése külön-külön 6-6 pontot jelent, így az 1. pontban elérhető maximális 36 pontot csak olyan vállalkozás kapja meg, amely mind a hat kritériumot teljesíti. Ha alaposan megnézzük ezen kritériumok teljesítésének feltételeit, kijelenthetjük, hogy ilyen vállalkozásból rendkívül elenyésző számú található Magyarországon, megkockáztatom, hogy egy darab sincs. Így itt már jelentős pontveszteséggel indulnak a pályázók.

Ezt súlyosbítja az a helyzet, hogy a Rangsorolási szempontok 5., 6., 7. pontjában meghatározott kritériumok, amelyek a beruházás értékét arányosítják a gazdálkodási mutatókhoz, olyan arányszámok esetében adnak magas pontszámot, amelyek alapvetően a mikro-, maximum némely kisvállalkozás esetében jellemzőek, valamint a 4. kritérium is a minél kisebb méretű vállalkozásokat preferálja.

Ez egyrészt ellentmondásban van a Rangsorolási szempontok 1. pontjában szerezhető pontszámok feltételeivel, hiszen a kisebb vállalkozások esetében fokozottan igaz, hogy kevés ott meghatározott feltételt teljesítenek, míg azok a vállalkozások, amelyek több feltételt képesek teljesíteni, jellemzően olyan gazdálkodási mutatókkal rendelkeznek, amelyek vonatkozásában a 4-7. kritériumok alig, vagy egyáltalán nem jelentenek pontszámot.

Másrészt nem életszerű, hogy csak az olyan beruházást megvalósító vállalkozások lennének támogathatóak a Felhívás keretében, amelyek a tavalyi nettó árbevételük 15-45%-át, befektetett eszköz állományuk értékének 40-70%-át, saját tőkéjük értékének 50-85%-át kívánják elkölteni egy beruházás keretében. Ezek alapvetően is túl magas arányszámok, valamint a támogatási konstrukció keretében megvalósítható relatív kis összegű projektek (25 millió Ft-os támogatási összeg, így 50 millió Ft-os elszámolható összköltség) eredményeként azon vállalkozások, amelyek jobb gazdálkodási mutatókkal rendelkeznek, kiszorulnak a lehetőségből. Nem reális ugyanis, hogy pl. egy 600 millió Ft nettó árbevétellel, 150 millió Ft befektetett eszköz állománnyal, 220 millió Ft saját tőkével rendelkező kisvállalkozás esetében ne lenne támogatható egy 50 millió Ft léptékű fejlesztés (arról nem is beszélve, hogy az ennél mondjuk kétszer-háromszor nagyobb középvállalkozások egy pontot sem kapnak ezekre a szempontokra). Ellenben pl. egy 115 millió Ft nettó árbevétellel, 75 millió Ft befektetett eszköz állománnyal, 60 millió Ft saját tőkével rendelkező mikrovállalkozás számára lenne optimálisnak mondható egy ilyen beruházás. És nem is ez utóbbi jelent problémát, mert nyilván számos ilyen pályázó lenne, de azok meg nem fognak pontot szerezni az 1. pontban.

Ez azt eredményezi, hogy ilyen vagy olyan okból a potenciális pályázók zöme nem éri el a szükséges pontszámot.

Fentiek alapján megállapítható, hogy nemhogy a Felhívás 1.2. pontjában célként megjelölt 1000-2000 db támogatási kérelemhez szükséges számú, de alig párszáz vállalkozás lehet ma Magyarországon, amelyik eléri a meghatározott feltétel alapján az 50 pontot. És azt nem tudhatjuk, hogy ezen vállalkozások egyáltalán kívánnak-e élni a Felhívás adta lehetőséggel. Ellenben nagyon sok, a célcsoportba tartozó vállalkozás szeretne. Így félő, hogy az elkülönített 21 milliárd Ft keretösszegű forrás töredékét sem lehet majd a Felhívás keretében kiosztani, amennyiben így maradnak a Rangsorolási szempontok. Ellenben nagyon sok, a célcsoportba tartozó vállalkozás szeretne.

Ezért a következőket javasoljuk:

A Rangsorolási szempontok 1. pontjában szereplő kritériumok közül ne legyen szükséges mindegyik teljesítése az ott elérhető maximális pontszámhoz, hanem már 3 feltétel teljesülése is elég legyen hozzá, és ezzel arányosan kapjon pontszámot egy és két feltétel teljesítése.

A Rangsorolási szempontok 5-7. pontjában meghatározott kritériumok a Felhívás jellegéhez képest túlzott súllyal esnek latba, de amennyiben bent maradnak, oly módon kerüljenek kialakításra, hogy ne csak a kisebb mikrovállalkozások érhessenek ott el szignifikáns pontszámokat.

Összességében érdemes átgondolni a Rangsorolási szempontokat, mert a jelenlegi tervezetben szereplő feltételek együttesen életszerűtlenek. A tavalyi GINOP 1.2.2 konstrukció értékelési szempontjaiból is érdemes lehet kiindulni.

 

Köszönettel:

Rapcsák Dániel

Vanessia Kft.

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Trend Business | 2016-09-29 14:15:10

Tisztelt Irányító Hatóság!

A 3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységekhez javasoljuk a kapacitásbővítéshez kapcsolódó új ingatlan építését, illetve meglévő épületek/építmények – a fejlesztés keretében beszerzendő eszközök elhelyezéséhez szükséges – korszerűsítését beletenni, maximálisan a fejlesztési költség 50%-os mértékéig.

Ha az építés része lehet az önállóan NEM  támogatható tevékenységeknek, akkor a kiírásban konzekvensen át kell vezetni ennek dokumentálhatóságát, illetve a szükséges kiegészítéseket.

3.5.2. Ha a támogatható körbe az építés is elszámolható lesz, a projekt megvalósítására rendelkezésre álló idő 12 hónap helyett 18 hónap lehessen. Ez a feltétel csak abban az esetben releváns, ha van építés. Minden más esetben javasoljuk az eredeti 12 hónapos megvalósítási időtartamot.

4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre: Szabad vállalkozási zónában a 13. pontban meghatározott „szálláshely és/vagy fürdőfejlesztésre irányul” pont megítélésünk szerint korlátozó feltétel, nincs összhangban azzal a céllal, hogy ezen zónákban életképes, magas szolgáltatási igényt is kielégítő vállalkozások támogatása szükséges.

Általánosságban nem tartjuk indokoltnak, hogy az építőipari és szolgáltató tevékenységet folytató vállalkozások miért nem pályázhat fejlesztéseik megvalósításhoz támogatásra? A gazdasági növekedés szempontjából pedig igen fontos szerepük van. Ezt nagyon át kellene értékelni és változtatni kellene!

5.2. pont: A projektjavaslat maximálisan elszámolható költségénél megítélésünk szerint a 300.000.000 Ft összeg túl magas, javasoljuk 100.000.000 Ft-ban maximálni.

5.6. Elszámolhatóság további feltételei: g/a) pont E-beszerzés funkció használatra vonatkozó kötelezettségek: A pályázat beadásakor biztosítani kell a piaci alapú árajánlat rendelkezésre állását, illegve szigorú meghatározással annak alaki és tartalmi elvárásait.

Tisztázza a felhívás, hogy a vállalkozó mikor köteles az e-beszerzést lefolytatni?

 • Már a pályázathoz történő benyújtáskor feltételes jelleggel? Ha igen, az egyetlen szerződéskötési és érvénybe léptetési feltétel, hogy a pályázat támogatásban részesüljön.
 • Esetlegesen a pályázatról szóló pozitív döntést követően kell lefolytatni az e-beszerzést?

Mi van abban az esetben, ha nincs jelentkező, vagy érvényes tartalmú ajánlattétel?

Mi van abban az esetben, ha a projektben elszámolni / beszerezni kívánt berendezés import gép, amelynek magyarországi értékesítésére egy hazai cég kizárólagos kereskedelmi / szervizelési / ajánlattételi joggal, szerződéssel rendelkezik?

Kérjük, szabályozza a felhívás ennek bizonyíthatóságát, hogy milyen dokumentum kell a kizárólagosság bizonyításához, illetve ebben az esetben hogyan kell a másik két érvényes ajánlatot becsatolni.

5.7. Elszámolható költségek összegére, mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások: Hibásan kerültek berögzítésre a maximálisan elszámolható költségoszlopában az értékek az a), b) és c) költségtípusok esetében, mert helyesen a minimálisan elszámolható költség összege oszlopba valók.

Tisztelettel:

Trend Business Kft.

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Pályázó - | 2016-09-29 12:30:50

 

Tisztelt Irányító Hatóság!

Ezúton szeretnénk összefoglalni észrevételeinket, módosítási javaslatainkat és felmerült kérdéseinket a Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása A felhívás kódszáma: GINOP 1.2.2-16 Felhívás kapcsán.

 • Felhívás 3.1.1. pontjában nem egyértelmű, hogy pontosan milyen tevékenységekre lehet pályázni. Ez alapján nincs meghatározva, hogy kizárólag gyártó cégek nyújthatnak be támogatási igényt, azonban Felhívás több pontja nem ezt támasztja alá. Pl. Felhívás 1. sz. melléklete.
 • Felhívás 3.4.1.1. Műszaki szakmai elvárások pontban használt fogalmak pontosítását javasoljuk. (h.;o. pontok)
 • Felhívás 3.4.1.1.1 pontja szerint Létszámtartás nem kötelező. Illetve a Felhívás 3.7.1, valamint 4.4.2.3 szerint létszámbővítésért sem jár többletpont. Így valószínűleg senki nem fogja ezt vállalni, így a 3.7.1 pontban lévő OP szerinti célérték nem lesz teljesítve. A pontozásba ezt érdemes lenne beépíteni ebből kifolyólag.
 • Felhívás 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások l) pont és 3.6.1 A projekt területi korlátozása pont 3. bekezdése ellent mond egymásnak:

3.4.1.1. l) Amennyiben a projekt megvalósítása tartalmaz építési engedély köteles infrastrukturális és/vagy ingatlan beruházást, úgy a támogatási kérelem benyújtásának NEM feltétele a jogerős építési engedély megléte.

 • Felhívás 3.4.1.1. o) pontja értelmében: „Kiemelkedően maga s kockázat, ha a támogatást igénylő székhelyének és a megvalósítás helyének eltérő támogatási intenzitása van.”

Nem reális elvárás, tekintve, hogy „a jelen Felhívás célcsoportjába azon vállalkozások (és vállalkozók) tartoznak, amelyek hozzáadottérték-növekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak, a fejlesztésük eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be vagy részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik.”

Több megvlaósítási helyszínt is érinthet a támogatási kérelem. Ebben az esetben nem lehetnek eltérő intenzitású területen sem a megvalósításkor?

 • Felhívás 3.6.1 pontja szerint „A támogatott fejlesztéseket (beleértve a informatikai fejlesztéseket) a támogatást igénylő köteles a megvalósítás helyszínén üzemeltetni.” Mobil eszközök beszerzése esetén megfelelő-e, ha az eszközt számvitelileg a megvalósítási helyszínre kerül aktiválásra, illetve tárolásra, de a napi munkavégzés azon kívül történik.
 • A Felhívás tervezet 3.6.1. pontja szerint:

„a projektben foglalkoztatott munkavállalók a projekttel azonos megyében, vagy a megvalósítás helyszínéhez képest napi munkába járással elérhető távolságban lévő állandó/ideiglenes lakcímének igazolása,

VAGY

a munkába járás dokumentumainak, egyéb, a foglakoztatáshoz kapcsolódó személyi jellegű költségek felmerülésének igazolása munkahelyi beléptető, biztonsági rendszerek naplóinak/felvételeinek rendelkezésre állása.”

Fenti pont nem értelmezhető egy személyi jellegű költségek elszámolására lehetőséget nem adó Felhívás keretében. A projekt keretében megvalósítható tevékenységek szintén nem kapcsolódnak közvetlenül foglalkoztatáshoz. Javaslat, ezen pont törlése.

 • Felhívás 3.10 pontja szerint: „A támogatást igénylő az önerő rendelkezésre állásról – választása szerint - legkésőbb az első kifizetési igénylés (ideértve az előlegigénylést is) benyújtásakor nyilatkozhat, amelyben vállalja, hogy a projekt megvalósítása során biztosítani fogja az önerő rendelkezésre állását, vagy legkésőbb az első kifizetési igénylésekor az önerő rendelkezésre állását igazoló dokumentumokat benyújtja.” Javaslat, hogy pontosítsák, és egyértelműsítsék, hogy elegendő-e az önerő biztosításáról nyilatkozni, vagy le is kell igazolni annak rendelkezésre állását?
 • A Felhívás 4.1 pontja szerint „A Felhívás 4.2. 2), 3), 4), 6) és 7) pontjaiban szereplő jogosultsági kritériumok valamint a 4.4.2.3. pontban szereplő Tartalmi értékelési/Rangsorolási szempontok vizsgálatakor a támogatást igénylő döntése szerint figyelembe vehetőek az 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozások vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolt vállalkozások adatai is.” Miért nem lehetséges az adatok egybeszámítása a Felhívás 4.2.5) pontjánál, amikor a többi gazdálkodási adatnál igen? Javaslat, hogy az 5.) pont is kerüljön bele az opcionálisan figyelembe vehető szempontok közé.
 • 4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre 25) azon támogatást igénylő részére, vagy amelynek a 651/2014/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján meghatározott partner-, vagy kapcsolt vállalkozása a GINOP-1.2.1-16 és a GINOP- 1.2.6-8.3.4-16 kódszámú felhívások, illetve jelen felhívás keretében az adott naptári évben már részesült támogatásban. Ebben az esetben csak a támogatói döntés számít, a benyújtás nem?
 • 4.4.2.1. Nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok c) a támogatási kérelem pontjait a támogatást igénylő a Felhívásban meghatározott feltételek alapján releváns szakmai és pénzügyi tartalommal kitöltötte

A leírtak alapján nem számíthatunk hiánypótlásra a szakmai tartalmat illetően?

 • Felhívás 4.4.2.3 Tartalmi értékelési szempontok, Értékelési előfeltételek pontjait pontosítani szükséges, mit jelent, hogy a projekt a Felhívás céljaihoz kapcsolódik, költségvetése reális és takarékos módon került összeállításra, ütemezése reális és szakmailag megvalósítható?
 • Felhívás 4.4.2.3 1) b) pontjából miért került ki az Együttműködő/hálózatosodó KKV-k meghatározásából az igazolt beszállítói tevékenység a GINOP-1.2.2-15 kiíráshoz képest? Javaslat annak visszaemelése, illetve a beszállító pontos, definíció szerinti meghatározását.
 • Felhívás 4.4.2.3 1) c) pontjában csakis a Nemzetközi K+F+I eredményt fogadják el? Javaslat a korábbi GOP, GINOP, PIAC_13, KMR_12, stb pályázatokban való részvételt elfogadása is.
 • Nem egyértelmű a Felhívás 5.3 pontjában a támogatási intenzitás. A 29. oldalon a Felhívás azt írja, hogy „A támogatási intenzitás középvállalkozás esetén 10 százalékponttal, mikro- és kisvállalkozások esetén 20 százalékponttal növelhető, amely további 15 százalékponttal növelhető az alábbi régiókban megvalósuló fejlesztések esetén, azonban a támogatás mértéke nem haladhatja meg a regionális beruházási támogatás keretében igénybe vehető támogatás maximális mértékét:” Ha az e pont felett lévő táblázat adatai valósak, akkor ez a bekezdés teljesen felesleges, mert nem lehet növelni a bekezdés szerinti utasítások szerint a meghatározott támogatási intenzitást. Javaslat ezen pont egyértelműsítését.
 • A Felhívás 5.5.1 Elszámolható költségek - Eszközbeszerzés költségeinél az új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításának költsége új, egyenként minimum nettó 100.000 Ft értékű eszköz költségkorlátot ír elő. A Felhívás 5.7. pontja azonban maximum 100.000 Ft értékű eszközkorlátot ír elő az elszámolható költséghez viszonyítva. Ugyanezen pont vonatkoztatva a többi elszámolható költség körére is.
 • Felhívás 5.6. pontjában szereplő E-beszerzés funkció használatának pontosítása szükséges. E-beszerzés esetében miért szükséges 3 árajánlat csatolása a támogatási kérelemhez?
 • A Felhívás 33 . oldalán az 5.7 pontban elírás történt. Feleslegesen lett beírva egy 8-as a pont megnevezésében.
 • Felhívás 5.8 Nem elszámolható költségek köre pontban nem szerepelnek az útépítő gépek. A TEÁOR listában viszont nem szerepel olyan fejlesztendő tevékenység mely az útépítéssel kapcsolatos. Ez esetben beszerezhető útépítő gép? Illetve a TEÁOR lista kiegészítését javasolnánk 42.11 tevékenységgel.
 • Nem logikus, hogy míg a „nagyobb” GINOP-1.2.1.-16 Felhívásban 5 éves működés felettt már 10 pont, tehát maximum adható értékeléskor, addig a „kisebb” kapacitásbővítésnél a max pontszámhoz (8) 7 év működés szükséges legalább.

Észrevételeink, javaslataink és kérdéseink konstruktív vizsgálatát és figyelembe vételét előre is köszönjük!

Tisztelettel,

 

Kovács Ildikó Andrea

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Szabados Krisztián | 2016-09-28 16:54:29

Tisztelt Irányító Hatóság!

 

A Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása című felhívással kapcsolatosan az alábbiakat észrevételezzük:

A korábbi évek műszaki-technológiai, illetve kapacitásfejlesztési témájú gazdaságfejlesztési pályázatok az alábbi kötelező vállalásokat tartalmazták: GOP 2011-2.1.1/A – Létszámtartás, illetve a személyi jellegű ráfordítások 5%-kal való növelése a bázisévhez képest, árbevétel növekedés nem tartozott a kötelező vállalások közé.

A 2015. évben megjelent GINOP kapacitásfejlesztési pályázat már rendelkezett az éves nettó árbevétel 5%-os növeléséről, azonban annak teljesítése a gazdasági válságot követő időszakot követően előreláthatólag nem jelentett a pályázóknak különösebb terhet, illetve annak hatása még nem ismert.

A 2007-2013-as Európai Uniós pályázati ciklus lezárásának dátuma 2015. december 31. volt, ennek köszönhetően 2015 évben számos vállalkozás Magyarországon kiemelkedő évet produkált, tekintettel az állami megrendelések nagy számára. Ugyanakkor a 2014-2020-as ciklus beruházásai még nem indultak el, jelenleg elbírálás alatt vannak, így rengeteg vállalkozásnak esett vissza 2016-ban az árbevétele.

Jelen kiírásban szintén a kötelező vállalások közé tartozik az éves nettó árbevétel 5%-os emelése. Ügyfélvizsgálatot végezve azt tapasztaltuk, hogy nagyon sok esetben nem lesz tartható, vagy később tömeges visszafizetési kötelezettségre lehet számítani, így javasoljuk, hogy a kötelező vállalások közül lehessen választani vagy az éves nettó árbevétel növekedés vagy a személyi jellegű ráfordítások 5%-os növelése között.

Valamint javasoljuk a szabad vállalkozási zónában a legalább 60%-os támogatási intenzitást.

 

Üdvözlettel:

Szabados Krisztián

Ügyvezető

Régió Terv Kft.

2007-2013. ciklusban ÚSZT akkreditált tanácsadó szervezet

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Böröcz András | 2016-09-28 10:07:43

Tisztelt NGM!

A pályázati felhívás szempontrendszerét szeretném véleményezni és egyben feltenni a kérdést: Milyen cégeket szeretnének támogatni és mennyit?

A pályázati felhívást átolvasva vettem a fáradságot és kerestem 30 olyan céget, melyek a GINOP-2015-122 pályázati kiírás sikeresen részt vettek és 60 pont feletti eredményt értek el. Ugyanezen cégeket alávetettem a tervezett szempontrendszernek és 30 cégből kettő érte volna el a minimális ponthatárt, alig meghaladva azt. Ezek után felmerült bennem, mi változott, mi indokolja az ilyen szintű szigorítást? Véleményem szerint semmi!

Üzemi eredmény aránya mutatónál a 40% feletti érték véleményem szerint elérhetetlen és így arányaiban a többi határérték sem reális. Ha feltételezzük azt, hogy egy cégnek van kb. 300 millió Ft befektetett eszköze, ehhez társul 100 millió forgóeszköz, akkor a mérlegfőösszeg leegyszerűsítve 400 millió Ft. Egy magas hozzáadott értéket előállító cégnél kb 500 millió Ft árbevétel realizálható, ahol az üzemi eredménynek elméletileg 160 millió Ft-nak kellene lennie az elérhető maximális pontszámhoz. Én még ilyen mutatóval rendelkező céggel nem találkoztam, ezért kérem Önöket, vizsgálják meg saját adatbázisukat és aszerint hozzák meg döntésüket!

Nettó árbevétel arányos beruházás mutatónál évek óta egy olyan értelmetlen dolgot erőltetnek, hogy egy középső sávban elhelyezkedő értékek alapján lehet elérni a legtöbb pontot. Úgy gondolom, a pályázati kiírás célja, hogy olyan fejlesztéseket támogassanak, akik meg tudják valósítani a projektet, rendelkeznek a támogatáson felüli saját forrással. Vegyünk egy céget, ahol 500 millió Ft az átlagos árbevétel, míg a beruházás összege 50 millió Ft lenne. Ez esetben 10-4 pontot kapna a pályázó. Ha pedig vesszünk egy 70 millió Ft árbevételű céget, aki szintén 50 millió Ft értékben szeretne pályázni, szintén 10-4 pontot kapna. Utóbbit egy bank sem finanszírozná, mégis azonos besorolású az első esetben megfogalmazott példával. Joggal felmerül a kérdés, miért azokat támogatják, ahol a megvalósítás esélye nem reális?

Saját tőke arányos beruházás mutatónál hasonló a helyzet. Azon cégeket nem szeretnék támogatni, akiknél a megvalósítás kockázata a legalacsonyabb, inkább kockázatosabb projektek irányába terelik a források felhasználását.

Én azt gondolom, hogy a GINOP-2016-122 szempontrendszerét aszerint kellene kialakítani, mint a GINOP-2015-122 pályázatnál volt. Az ott meghatározottak kellőképpen megszűrik azon cégeket, akik képesek lennének fejlesztéseiket megvalósítani és hozzáadott érték teremtésével hozzájárulni a pályázati célkitűzés megvalósításához. Tisztelettel: Böröcz András

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Tóth Gizella | 2016-09-28 09:48:01

Tisztelt Irányító Hatóság!

Egyetértek a korábbi hozzászólásokkal, észrevételekkel. Amit pontosítani szükséges szerintem még:

 • E-BESZERZÉS

Az e-beszerzés felületet mikor kell használni? A pályázat beadása előtt? vagy a projekt megkezdése előtt (akár az eredményhirdetés után)? Az e-beszerzés felület használatára vonatkozóan szükség lenne egy használati útmutatóra. (Az EPTK felületen egyelőre nem találtunk ilyet).

Köszönöm!

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Orosz Róbert | 2016-09-26 09:40:58

A GINOP 1.2.2-16 felhívás többek között az alábbiakat tartalmazza:

3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások

a) Eszközbeszerzés esetén a támogatási kérelem keretében kizárólag a Felhívás 2. mellékletben található VTSZ listán szereplő VTSZ számok alá tartozó eszközök beszerzésének költsége támogatható, amennyiben az adott eszköz a fejlesztendő tevékenység végzéséhez szükséges.

A Felhívás 2. számú melléklete több olyan eszközt tartalmaz, amelyek a 6. számú melléklet 68. pontjában foglaltak szerinti használata nem minden esetben életszerű:

68. A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe. A támogatást igénylő csak a bejegyzett székhelyén, telephelyén, vagy fióktelepén valósíthatja meg fejlesztését. A megvalósulási helynek a támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie, továbbá alkalmasnak kell lennie a projekt megvalósítására. A megvalósulási helyszín akkor tekinthető alkalmasnak, ha a projekt tárgyát képező tevékenység elvégezhető a helyszínen, a projekt megvalósításhoz biztosított a megfelelő infrastruktúra. A támogatott fejlesztéseket (beleértve az informatikai fejlesztéseket) a támogatást igénylő köteles a megvalósítás helyszínén üzemeltetni.”

A fentiek alapján a Felhívás pontosítására lenne szükség, mivel a 84., 85., 90 árucsoportba tartozó egyes VTSZ számú eszközök esetében a vállalkozás jellemzően nem csak a saját székhelyén/telephelyén végez releváns tevékenységet.

Tehát, szükségesnek látjuk a 3.6.1. (A projekt területi korlátozása) pont és a 6. számú melléklet újragondolását legalább az alábbiak szerint:

Módosítási javaslat (1): "A beszerzett eszközöket, immateriális javakat a megvalósítás helyszínéül szolgáló ingatlanra (székhelyre, telephelyre, vagy fióktelepre) kell számvitelileg aktiválni. Hardver és szoftver beszerzése esetén a megvalósulási helyszínnek az a telephely vagy fióktelep minősül, amelyre a beszerzett eszközök számvitelileg aktiválásra kerülnek. A következő mondat törlése:  "A támogatott fejlesztéseket (beleértve az informatikai fejlesztéseket) a támogatást igénylő köteles a megvalósítás helyszínén üzemeltetni."

Amennyiben a fentebb szereplő 3.6.1. pontnak és 6. számú mellékletnek területi korlátozásokat kell tartalmaznia, abban az esetben az alábbi módosítást javasoljuk:

Módosítási javaslat (2): "A beszerzett eszközöket, immateriális javakat a megvalósítás helyszínéül szolgáló ingatlanra (székhelyre, telephelyre, vagy fióktelepre) kell számvitelileg aktiválni. Hardver és szoftver beszerzése esetén a megvalósulási helyszínnek az a telephely vagy fióktelep minősül, amelyre a beszerzett eszközök számvitelileg aktiválásra kerülnek. A támogatott fejlesztéseket (beleértve a mobil eszközöket) a támogatást igénylő a megvalósítással érintett jogosult település helyszínén kívül a Felhívás 4. vagy 5. számú szakmai melléklete szerinti jogosult település helyszínein is üzemeltetheti azzal a feltétellel, hogy nem sérti meg az 5.3.2.2.1. pont szerinti regionális térkép határait és erről nyilvántartást vezet.

Ez azt jelenti, ha a támogatott fejlesztés az 4. számú szakmai melléklet szerinti (SZVZ) településen valósul meg, akkor a vállalkozás mobil eszközeit használhatja az 4. számú szakmai melléklet szerinti (SZVZ) településeken is, de pl.: az Észak-Alföldi régióban lévő vállalkozásként nem végezhet tevékenységet a Közép-Dunántúli régióban. Az Észak-Alföldi régióban a megvalósítással érintett jogosult más településen történő üzemeltetés során pedig nyilvántartást vezet (pl.: menetlevél, gépüzemnapló, feljegyzés, kiküldetési rendelvényben történő rögzítés, jegyzőkönyv, napló, stb.)

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Horváth Viktor | 2016-09-23 08:34:41

Tisztelt Irányító Hatóság!

Szeretném javasolni a támogatottak körének kibővítését a vízgazdálkodási társulásokkal (GFO 133) mindazon pályázati kiírások esetén, amelyeknél a szociális szövetkezetek (GFO 122) a támogatottak körébe tartoznak.Jelen esetben a GINOP-1.2.2-16 és GINOP-1.2.1-16 kiírások esetében.

Javaslatomat a következőkkel indokolom:

Az uniós pályázatok a támogatást igénylők körét a 651/2014/EU rendelet 1. sz. mellékelte alapján, arra hivatkozva (lásd kiírások 4.1. pontja) határozza meg. Itt az áll, hogy "Egy vállalkozás - jogi formájától függetlenül - gazdasági tevékenységet folytató egységnek tekintendő. Ez különösen magában foglalja a kézművesipari vagy egyéb tevékenységet folytató önálló vállalkozókat vagy családi vállalkozásokat, valamint a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesüléseket vagy szövetkezeteket." Tehát itt kifejezetten szerepelnek a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesülések, szövetkezetek.

A szövetkezet és más szervezetek közötti valódi különbség pontosan abban rejlik, hogy a szövetkezet üzleti módszereit morális elveinek veti alá. (lásd: Paul Ekins: The Living Economy. London, New York: Routledge and Kegan Paul, 1986. p. 282-288.)

Idézhetjük a Szövetkezeti Kutató Intézetett is: "a szövetkezet abban különbözik az egyéb kereskedelmi szervezetektől, hogy fő célkitűzése a tagok szolgálata, amellett a helyi közösség egészének is előnyöket nyújt."

A szövetkezetek fenti meghatározása nem különbözik a Magyarországon elterjedt társulási formáktól. A vízgazdálkodási társaságok KSH besorolása szerint a 133-as GFO besorolás ("vízitársulatok") alá tartoznak. Ennek szöveges meghatározásában áll a következő "A társulat alapszabályában meghatározott közfeladatait elősegítő vállalkozási tevékenységet is folytathat."

Céljai szerint mind a szociális szövetkezetek , mind a vízgazdálkodási társulatok prioritása a közfoglalkoztatottak alkalmazása és az ekinsi meghatározás szerint a morális elveket prioritásnak tekintve gazdasági vállalkozás folytatása.

A vízgazdálkodási társaságok beemelése a jogosultak köré tehát éppen annyira összhangban van a támogatást igénylők körét meghatározó 651/2014/EU rendelet 1. sz. mellékletével, mint a szociális szövetkezetek beemelése.

Ezt talán alátámaszthatja az is, hogy a vízgazdálkodási társaságok a jelenlegi struktúrájuk alapján a működési tevékenységüket és munkaerő struktúrájukat nem megváltoztatva akár át is alakulhatnának szociális szövetkezetekké.

 Dr. Horváth Viktor

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Glofák Péter | 2016-09-22 13:39:31

Tisztelt Irányító Hatóság!

A következő észrevételem lenne a GINOP-122-16 azonosító számú Felhívás 3.1 Támogatható tevékenységek és 5.5 Elszámolható költségek pontjával kapcsolatban:

 • A támogatható tevékenységek között nem került feltüntetésre az építés és ezzel kapcsolatban annak költsége sem elszámolható. Jól értjük-e, hogy a napelemes rendszer kiélpítés eszközbeszerzés? Ha igen eszközként is kell könyvelnie a vállalkozásnak? Megfontolásra ajánljuk a megújuló energiát hasznosító rendszerek kiépítésének költségét az építés tevékenységek között elszámolni.
 • Az 5.7. pontban nem került feltüntetésre az eszközbeszerzés költségvetésen belüli aránya. Ez azt jelenti, hogy 100%-ban megújuló energiát hasznosító rendszer kiépítése is támogatható? Kérem egyértelműsítsék a végleges felhívásban!
 • Megújuló energiát hasznosító rendszer kiépítése esetén meghatározásra kerül a rendszer maximális teljesítménye, és a kiépítés maximális fajlagos költsége?
 • Kérem tisztázzák, hogy szükséges-e energetikai szakértő alkalmazása és számítás a megújuló energiát hasznosító rendszer kiépítése esetén!
 • Kérem tisztázzák, hogy szükséges-e megújuló energiát hasznosító rendszer kiépítése esetén az EON igénybejelentő csatolása mellékletként!
 • A következő észrevételem lenne a Felhívás 3.6.2 pontjával kapcsolatban:

 • A Felhívás szerint osztatlan közös tulajdonon megvalósuló fejlesztés esetén a jogosultság feltétele a használati megosztás és vázrajz benyújtása a pályázati dokumentációban. Ez a feltétel miként értelmezendő kizárólag eszközbeszerzést megvalósító projekt esetén? Kérem egyértelműsítsék a végleges felhívásban, hogy szükséges-e a feltételnek megfelelni egy gép beszerzése esetén! Kérem egyértelműsítsék a végleges felhívásban, hogy szükséges-e a feltételnek megfelelni magújuló energia hasznosítását is célzó fejlesztés esetén, akkor ha az eszközbeszerzés!
 • A következő észrevételem lenne a Felhívás 4.2 pontjával kapcsolatban:

 • Benyújthat-e pályázatot egy időben egy pályázó az alábbi konstrukciók mindegyikére? GINOP-122-16; GINOP-121-16; GINOP-123-16; GINOP-411-16
 • Benyújthat-e pályázatot az a apályázó, akinek le nem zárt GINOP-121-15, vagy 122-15 pályázata van és folyik amegvalósítás?
 • A következő észrevételem lenne a Felhívás 4.2.2.3 pontjával kapcsolatban:

 • Javasoljuk a vállalt munkahelyteremtést többletpontokkal történő értékelését, és az 1. Szempont átgondolását, tekintettel a 36 pont megszerzésére, vagy elvesztésére, és javasoljuk a beszállítói szempont beemelését az értékelésbe. PL. A fémmegmunkálást végző vállalkozások döntő többsége jelen állapot alapján 30 pontot veszt az értékelés során az 1. Szempont esetében. Kérem vizsgálják felül ezt az értékelési szempontot!
 • A következő észrevételem lenne a Felhívás 5.6.g.a pontjával kapcsolatban:

 • Kérem pontosítsák, hogy az e-beszerzés felületen közzétett ajánlati felhívásban elő kell-e írni egyenértékűséget, és milyen szabályok alapján kell lebonyolítani az eljárást, értékelni a beérkezett ajánlatokat!
 • Tisztelettel

  Glofák Péter

  Felhívással kapcsolatos észrevétel
  Erdősi Mária | 2016-09-21 12:30:14

  Az 1.2.2-16 os Felhívás 5.2 pontjában a maximális elszámolható kts 300 millió Ft. Az 5.3. pontban a Támogatás mértéke minimum 5millió és max 25millió Ft. Nincs ellentmondás az 5.2 és az 5.3 pont között? Erdősi Mária

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
  Horváth Tamás | 2016-09-20 14:09:32

  Jelentősen kibővült az elszámolható tételek köre, pl. 8429 vámtarifászámmal és a kizáró okok közül kikerült az építőgépek köre. Ezek alapján szvz-ben indulhatnak ilyen céllal is pályázók, de közben a tervezetben van egy ilyen mondat:

  "A támogatott fejlesztéseket (beleértve a informatikai fejlesztéseket) a támogatást igénylő köteles a megvalósítás helyszínén üzemeltetni."

  Itt pontosítanám a felhívást, hogy ez számviteli üzemeltetést vagy fizikai üzemeltétest jelent, mert egy árokásó géppel ugye jellemzően nem a saját telephelyén dolgozik az adott vállalkozás.

  Felhívással kapcsolatos észrevétel
  Stark Tamás | 2016-09-19 15:32:57

  Tisztelt Irányító Hatóság! A GINOP-1.2.2-16 felhívással kapcsolatban a következő észrevételem lenne: A felhívás 5.7 (Az elszámolható költségek összegére, mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások) pontjában a táblázatban hibásan kerültek feltüntetésre a minimális és maximális értékhatárok. Üdvözlettel: Stark Tamás