A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2016. szeptember 29-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2016-09-29 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Trend Business | 2016-09-29 15:56:15

Tisztelt Irányító Hatóság!

Észrevételeink, javaslataink a következők:

3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások:

a) A projekt keretében kizárólag az 1. számú szakmai mellékletben szereplő TEÁOR szám alatti tevékenységek fejlesztésére irányuló feldolgozóipari tevékenységek fejleszthetők.

Szerencsés lenne ha az 1. sz. szakmai mellékletbe NEM kerülnének be azok a tevékenységi körök, amik a 7. sz. szakmai mellékletben szereplő Annex I. listán rajta vannak: pl. 1102 Szőlőbor termelése, amely egyértelmű Annex I. listás tevékenység.

Szükséges volna viszont olyan tevékenységi kör beemelése, mint pl. hulladék újrafeldolgozási tevékenység (TEÁOR 3832), a feldolgozás során darálékot, majd azt követően teljes értékű recycling műanyagalapanyagot állít elő. Ezt miért nem tartja a kiíró nagy hozzáadott értéktartalmú feldolgozóipari tevékenységnek, amikor pl. az Irinyi Tervben kiemelten fejlesztendő ágazatba sorolták?

l) Amennyiben a projekt megvalósítása tartalmaz építési engedélyköteles tevékenységet, a támogatási kérelem benyújtásának NEM feltétele a jogerős építési engedély megléte.

Kérdésünk: Ezek szerint az építési engedély benyújtása a feltétel? Vagy az sem FELTÉTELE a támogatási kérelemnek? Esetleg azt kell igazolni, hogy az engedélyezési eljárás elindult?

n) Megítélésünk szerint jelentős kockázat hordozását kategórikusan – taxative – fel kell sorolni, mert az egy szubjektív kategória, hogy a támogatási kérelem NEM MEGFELELŐ kidolgozottságát is ezek közé sorolják.

A kitöltő felületen – EPTK – határozza meg a kitöltő program azokat a szempontokat/megválaszolásra váró kérdéseket, amire pontos választ vár. Az EPTK felület adminisztrációs hibát nem engedélyez, a nem megfelelő kidolgozottság csak a „kifejtős” „szöveges” pontoknál lehetséges.

Kérjük, adják meg pontosan mellékletben a kitöltő program szöveges, kifejtési részének szempontrendszerét.

4.4.2.3. Tartalmi értékelési szempont pontjait összeadva összesen 103 pont. Összeadási hiba történt.

A 19. pontot javasoljuk törölni és ezt a jogosultsági feltételek közé beemelni, vagyis csak a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 62. § (3) bekezdése alapján, amennyiben a támogatást igénylő ellen 2015. január 1-jét követően szabálytalansági eljárást kezdeményeztek és az olyan határozattal zárult, amelyben szabálytalanságot állapítottak meg, és pénzügyi korrekciót eredményező eljárás volt, azok NE PÁLYÁZHASSANAK!

Ha a rendezett munkaügyi kapcsolatok alapfeltétel a pályázat benyújtásnál, akkor hasonló elv, hogy a pályázó korábban NE kövessen el támogatással kapcsolatos jogsértést!

A szakmai javaslataink figyelembevételét előre is köszönjük!

Tisztelettel:

Trend Business Kft.

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Bleha Annamária | 2016-09-29 15:25:53

KAVOSZ Zrt.

Észrevételek a GINOP-1.2.1-16 felhívásra vonatkozóan:

3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások n): Ha a projekt megvalósítása kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz, akkor a támogatási kérelem nincs összhangban a Felhívás célkitűzéseivel, ezért elutasításra kerülhet. (Jelentős kockázatot jelenthet többek között a támogatási kérelem nem megfelelő kidolgozottsága; a támogatást igénylő székhelyének és a megvalósítás helyének eltérő támogatási intenzitása, a projekt megvalósítása szempontjából kockázatos gazdálkodási adatok.)

A támogatási kérelem értékelése és a megvalósítás során folyamatba épített kockázati ellenőrzésre kerül sor. Ha a projekt megvalósítása során kiemelkedően jelentős kockázat merül fel, akkor a támogatási kérelem elutasításra kerülhet, illetve a támogatási döntés érvényét veszítheti.

Kiemelkedően jelentős kockázatot jelenthet például:

 • ha a támogatást igénylő, illetve az árajánlat adó/szállító székhelye, telephelye, fióktelepe között egyezés áll fenn,

Az ellenőrzés módjának pontos meghatározása nélkül túlzottan szubjektív szempont, főként, hogy a támogatási döntés jóváhagyást követő visszavonására is lehetőség van ezekre hivatkozással.

Nem indokolt az eltérő tám. int. alá eső székhely és megvalósulási helyszínt kiemelkedően jelentős kockázatba sorolni, ezen eset életszerű.

A felhívás több ponton is használ olyan fogalmat, amelynek a tartalma nem határozható meg egyértelműen, azaz szubjektív, még akkor is, ha ahhoz a felhívás bizonyos esetekben ad valamilyen magyarázatot pl.: alkalmas megvalósítási helyszín, kiemelkedő jelentős kockázat.

3.6.1 (…) a projektben foglalkoztatott munkavállalók a projekttel azonos megyében, vagy a megvalósítás helyszínéhez képest napi munkába járással elérhető távolságban lévő állandó/ideiglenes lakcímének igazolása, (…)munkába járás dokumentumainak, egyéb, a foglakoztatáshoz kapcsolódó személyi jellegű költségek felmerülésének igazolása munkahelyi beléptető, biztonsági rendszerek naplóinak/felvételeinek rendelkezésre állása.

Dokumentálás pontosítását javasoljuk, főleg a támogatói döntés visszavonhatósága miatt

3.9  2) Nem köteles biztosítékot nyújtani kérelemre az a kedvezményezett, amely rendelkezik legalább egy lezárt, teljes (12 naptári hónapot jelentő) üzleti évvel, és a támogatási kérelem benyújtásakor szerepel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban.

A garancianyilatkozatnál célszerű lenne az elvárásokat rögzíteni (feltétlen és visszavonhatatlan, bank által vállalt?) garancia fogadható el, valamint az ingatlannál is az esetleges elvárásokat (tehermentes?, melyek az ingatlanra bejegyezett és megengedett jogok és tények)

3.10 (…) beruházási támogatás esetén a támogatást igénylőnek legalább a projekt elszámolható összköltségének 25%-át kitevő igazolt saját forrással, megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás támogatási kategória esetén a támogatást igénylőnek 25% önerővel kell rendelkeznie.

Megújuló energia esetén a saját forrás előírás pontosítását javasoljuk – akár példákkal.

3.6.1. A projekt területi korlátozása

Ellentmondásos, hogy működő telephely/fióktelep igazolása szükséges mivel pl. egy új telephely esetében a pályázó nem fog tudni projekthelyszínen történő foglalkoztatást igazolni, hiszen ott még akkor nem lesz semmi.

4.4.2.3 Tartalmi értékelési szempontok;

Az értékelési pontszámok felülvizsgálata (téves a részpont összeg) mellett, fontos lenne a 35 pontos kritériumokat is újragondolni, hogy az elvárt legalább 1 kritérium teljesítése több pontot vonjon maga után a pályázó számára.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Horváth Tamás | 2016-09-29 14:56:41

Pályázói visszajelzések alapján az építésre adható 200 000 Ft-os nm. maximált ár felülvizsgálata javasolt. A fellendült építési piac miatt a csarnoképítők vagy nem érnek rá vagy 350 000 Ft. körüli árakat jeleznek előre.

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Pályázó - | 2016-09-29 12:26:47

 

Tisztelt Irányító Hatóság!

Ezúton szeretnénk összefoglalni észrevételeinket, módosítási javaslatainkat és felmerült kérdéseinket a Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése A felhívás kódszáma: GINOP 1.2.1-16 Felhívás kapcsán.

 • Felhívás 3.4.1.1.1 pontja szerint Létszámtartás nem kötelező. Illetve a Felhívás 3.7.1, valamint 4.4.2.3 szerint létszámbővítésért sem jár többletpont. Így valószínűleg senki nem fogja ezt vállalni, így a 3.7.1 pontban lévő OP szerinti célérték nem lesz teljesítve. A pontozásba ezt érdemes lenne beépíteni.
 • Felhívás 3.4.1.1. n) pontja értelmében: „Kiemelkedően magas kockázat, ha a támogatást igénylő székhelyének és a megvalósítás helyének eltérő támogatási intenzitása van.”

Nem reális elvárás, tekintve, hogy „a jelen Felhívás célcsoportjába azon vállalkozások (és vállalkozók) tartoznak, amelyek hozzáadottérték-növekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak, a fejlesztésük eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be vagy részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik.”

Amennyiben egy vállalkozásnál az exportálás miatt határ menti fióktelep fejlesztést kíván megvalósítani és emiatt kockázatosnak ítélik a támogatási kérelmet, az ellentmond a felhívás alapvető céljainak.

 • A Felhívás 3.4.2 pontjában foglaltak szerint „amennyiben a támogatást igénylő a többszöri elszámolást választotta, legalább két mérföldkő megadása szükséges.” A GINOP-1.2.1-15 konstrukció esetében a Támogatási szerződéskötés folyamat részeként a Támogató felszólította a Kedvezményezetteket arra, hogy egyetlen mérföldkövet tervezzenek abban az esetben is, ha többszöri elszámolás kapcsolódik a mérföldkőhöz. Célszerű lenne jelen felhívásban egységes álláspontot képviselni a Kiíró részéről.
 • Az önerő rendelkezésre állását elegendő nyilatkozattal igazolni? A Felhívás 3.10. pontjában  rendelkezik az önerőről: „A támogatást igénylő az önerő rendelkezésre állásról – választása szerint - legkésőbb az első kifizetési igénylés (ideértve az előlegigénylést is) benyújtásakor nyilatkozhat, amelyben vállalja, hogy a projekt megvalósítása során biztosítani fogja az önerő rendelkezésre állását, vagy legkésőbb az első kifizetési igénylésekor az önerő rendelkezésre állását igazoló dokumentumokat benyújtja.” Amennyiben elég a nyilatkozat akkor ezt pontosítani kellene a Felhívásban, hogy egyértelmű legyen.
 • Felhívás 3.6.1. A projekt területi korlátozása pontban a munkavállalókra vonatkozó feltételek túlzóak és irrelevánsak, ugyanis bérük nem elszámolható és így nem indokolt egyrészt annak igazolása, hogy a megvalósítással azonos vagy szomszédos megyében rendelkeznek állandó/ideiglenes lakcímmel, másrészt a munkába járás dokumentumainak, egyéb a foglalkoztatáshoz kapcsolódó személyi jellegű költségek felmerülésének igazolása munkahelyi beléptető, biztonsági rendszerek naplóinak/feltételeinek rendelkezésre állása.
 • Felhívás 3.7.1 Indikátorok pontjában foglaltak szerint „A foglalkoztatás növekedése a támogatott vállalkozásoknál” indikátor esetében a kedvezményezett „köteles adatot szolgáltatni és projektszintű célértéket teljesíteni”, ezzel szemben a Felhívás 3.4.1.1.1. Kötelező vállalások pontjában nem szerepel létszámra vonatkozó vállalás. Kérjük az ellentmondás feloldását!
 • A felhívás 4.1 pontja alapján a Tartalmi értékelés/Rangsorolási szempontok esetében figyelembe vehető az 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos is.

A rangsorolási szempontok 12. pontja a működés időtartamát pontozza. (0-2 év: 0 pont, 3-5 év: 5 pont, 5 év felett: 10 pont)

Amennyiben figyelembe kívánja venni a pályázó cég az 50% feletti tulajdonost is, a működési év estében összeadódik a cégek működési ideje?

 • A Felhívás 4.1 pontja szerint „A Felhívás 4.2. 2), 3), 4), 6) és 7) pontjaiban szereplő jogosultsági kritériumok valamint a 4.4.2.3. pontban szereplő Tartalmi értékelési/Rangsorolási szempontok vizsgálatakor a támogatást igénylő döntése szerint figyelembe vehetőek az 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozások vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolt vállalkozások adatai is.” Miért nem lehetséges az adatok egybeszámítása a Felhívás 4.2.5) pontjánál, amikor a többi gazdálkodási adatnál igen? Javaslat, hogy az 5.) pont is kerüljön bele az opcionálisan figyelembe vehető szempontok közé.
 • Felhívás 4.1.1pontja alapján Támogatást igénylő az 50%-nál nagyobb tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonoson keresztül igazolhatja 1 fő statisztikai állományi létszámot. A 4.2.7. pontban viszont erre vonatkozóan nem tesz utalást. A támogatást igénylő 50%nál nagyobb tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonosa igazolhatja-e a fenti feltételt. Illetve ide kapcsolódóan kérdésként merül fel, hogy a kapcsolt vállalkozások adatai beszámíthatóak e ?
 • 4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre:

„Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás esetén: 32. már elfogadott, de még nem hatályos uniós szabványnak való megfelelés érdekében megvalósított beruházáshoz.”

A benyújtás pillanatában vagy a tervezett megvalósítási időre vonatkoztatva kell vizsgálni?

 • Felhívás 4.4.2.3 Tartalmi értékelési szempontok, Értékelési előfeltételek pontjait pontosítani szükséges, mit jelent, hogy a projekt a Felhívás céljaihoz kapcsolódik, költségvetése reális és takarékos módon került összeállításra, ütemezése reális és szakmailag megvalósítható?
 • A Felhívás 4.4.2.3. 10)  Tartalmi értékelési szempontok között nem szerepel a Termelési értékláncban előrelépő KKV. (A GINOP-1.2.1-15 konstrukció tartalmazta +5 pontot ért). Ez jelen felhívásban miért nem jelent többletpontot az értékelésnél?
 • Felhívás 4.4.2.3 10) c) pontjából miért került ki az Együttműködő/hálózatosodó KKV-k meghatározásából az igazolt beszállítói tevékenység a GINOP-1.2.1-15 kiíráshoz képest? Javaslat annak visszaemelése, illetve a beszállító pontos, definíció szerinti meghatározása.
 • Felhívás 4.4.2.3 10) d) pontjában csakis a Nemzetközi K+F+I eredményt fogadják el? Javaslom a korábbi GOP, GINOP, PIAC_13, KMR_12, stb pályázatokban való részvételt is a szempont elfogadásához.
 • 4.4.2.3 Tartalmi értékelési szempontok 6) pontjának szempontja szerint „A támogatási kérelmében bemutatott projekt megvalósításának kockázati ellenőrzése során a „részben” értékelés esetén a támogatási kérelem nem kerül automatikusan elutasításra 0 pontszámmal, a Döntéselőkészítő Bizottság ülésén mérlegelésre kerül, hogy projekt megvalósítsa során fokozott monitoring kerüljön előírásra.” Az átláthatóság biztosítása érdekében célszerűbb volna a  „Kiemelkedően jelentős kockázat” tényállásának kimerítésének objektív szempontrendszerét ismertetni, mert jelenleg nem látszik a bírálók releváns szempontrendszere.
 • Felhívás 4.4.2.3 Tartalmi értékelési szempontok fejezetben szereplő táblázat 10)-19) összesítő sorai alapján 103 pont szerezhető, ezzel ellentétben a táblázat végén az Összesen sorban 100 pont szerepel. Kérjük javítani!
 • A Pályázati Felhívás tervezet „5.3 A támogatás mértéke, összege” pontjában leírtak alapján, egy kisvállalkozás, akinek a megvalósítási helyként szolgáló telephelye az Észak-Magyarországi régióban van, annak a támogatás igénylőnek a támogatási intenzitás 85% (50%(alap támogatási intenzitás)+20%(vállalkozás mérete alapján)+15%(megvalósítás helye alapján))? Mivel a Pályázati felhívás tervezet „5.3 A támogatás mértéke, összege„ pontjában meghatározott 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 25. §-a, a nagyvállalkozások esetében a következő maximális támogatási intenzitásokat szabályozza. A Felhívás 5.3 A támogatás mértéke, összege c. pontjában szereplő támogatás intenzitásokat összefoglaló táblázat a konstrukció keretében elérhető maximumokat tartalmazza, vagy ezen százalékok növelhetőek középvállalkozás esetén 10 százalékponttal, mikro- és kisvállalkozások esetén 20 százalékponttal?
 • Felhívás 5.5.1. a) pontja (elszámolható költségek): „az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége, amennyiben alkalmassá teszi a meglévő gépet új termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez” Felhívás 5.8. pontja, nem elszámolható költségek: „szerszámkészlet” Kérjük az ellentmondás feloldását.
 • Felhívás 5.8 Nem elszámolható költségek köre pontban nem szerepelnek az útépítő gépek. A TEÁOR listában viszont nem szerepel olyan fejlesztendő tevékenység mely az útépítéssel kapcsolatos. Ez esetben beszerezhető e útépítő gép vagy sem? Illetve a TEÁOR lista kiegészítését javasolnánk 4211 tevékenységgel.
 • Felhívás 6. i pontja szerint, nem szükséges benyújtani jogerős építési engedély köteles beruházás esetén az engedélyeztetés megindításáról szóló igazolást benyújtani? Szerencsés lenne ezt a kitételt betenni a Felhívásba, ahogy a korábbi felhívásokban is szerepelt. (Jelenleg csak a támogatást igénylő nyilatkozatára van szükség, az eljárás megindításának igazolására nincs.)
 • A Felhívás 6. Támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája h) pontja szerint: „A bérleti szerződésnek, közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt használati megállapodásnak kizárólagos joggal biztosítania kell a támogatással megvalósuló beruházás működtetését legalább a projekt fenntartási időszakára, és tartalmaznia kell a bérleti díjat.” A bérleti díj mértéke üzleti titoknak minősül és a bírálati folyamat során nem releváns információ, ezért a szempont nem indokolt.

 

Észrevételeink, javaslataink és kérdéseink konstruktív vizsgálatát és figyelembe vételét előre is köszönjük!

Tisztelettel,

Kovács Ildikó Andrea

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Wágner Beáta | 2016-09-28 14:42:24

Tisztelt NGM!

Az alábbi észrevételeket szeretném tenni:

1.

A 4.4.2.3 fejezet Taratalmai értékelési szempontok 19. pontjára (korrekciót eredményzett szabálytalansággal érintett/nem érintett) 3 pont kapható. Ha ezt a 3 pontot hozzáadjuk az összesenhez, akkor 103 pont jön ki, nem 100. Kérjük szíveskedjenek a pontozást felülvizsgálni!

2.

A 4.4.2.3 fejezet Taratalmai értékelési szempontok közötti könyvelési adatok mindegyike esetében szíveskedjenek egyértelműsíteni, hogy egyszeres könyvvitelt vezető egyéni vállalkozó pályázó esetén az SZJA bevallás hányadik sorában szereplő adattal kell számolni?

3.

Az E-beszerzés funkció használatára vonatkozóan legyenek szívesek részletes használati útmutatót közzétenni. A pályázat benyújtási dátumához képest mindegy milyen ajánlattételi határidőt adunk meg? 

 

Köszönettel:

Wágner Beáta

 

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Böröcz András | 2016-09-28 10:08:32

Tisztelt NGM!

Véleményem szerint a meghatározott szempontrendszer szerint a kockázatos projektek megvalósítása felé terelik a források felhasználását, ami nem lehet cél!

Üzemi eredmény aránya mutatónál a 40% feletti érték véleményem szerint elérhetetlen és így arányaiban a többi határérték sem reális. Ha feltételezzük azt, hogy egy cégnek van kb. 300 millió Ft befektetett eszköze, ehhez társul 100 millió forgóeszköz, akkor a mérlegfőösszeg leegyszerűsítve 400 millió Ft. Egy magas hozzáadott értéket előállító cégnél kb 500 millió Ft árbevétel realizálható, ahol az üzemi eredménynek elméletileg 160 millió Ft-nak kellene lennie az elérhető maximális pontszámhoz. Én még ilyen mutatóval rendelkező céggel nem találkoztam, ezért kérem Önöket, vizsgálják meg saját adatbázisukat és aszerint hozzák meg döntésüket!

Nettó árbevétel arányos beruházás mutatónál évek óta egy olyan értelmetlen dolgot erőltetnek, hogy egy középső sávban elhelyezkedő értékek alapján lehet elérni a legtöbb pontot. Úgy gondolom, a pályázati kiírás célja, hogy olyan fejlesztéseket támogassanak, akik meg tudják valósítani a projektet, rendelkeznek a támogatáson felüli saját forrással. Vegyünk egy céget, ahol 600 millió Ft az átlagos árbevétel, míg a beruházás összege 60 millió Ft lenne. Ez esetben 10-4 pontot kapna a pályázó. Ha pedig vesszünk egy 90 millió Ft árbevételű céget, aki szintén 60 millió Ft értékben szeretne pályázni, szintén 10-4 pontot kapna. Utóbbit egy bank sem finanszírozná, mégis azonos besorolású az első esetben megfogalmazott példával. Joggal felmerül a kérdés, miért azokat támogatják, ahol a megvalósítás esélye nem reális?

Saját tőke arányos beruházás mutatónál és a befektetett eszköz arányos beruházásnál hasonló a helyzet. Azon cégeket nem szeretnék támogatni, akiknél a megvalósítás kockázata a legalacsonyabb, inkább kockázatosabb projektek irányába terelik a források felhasználását.

Tisztelettel: Böröcz András     

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Tóth Gizella | 2016-09-28 09:47:32

Tisztelt Irányító Hatóság!

Egyetértek a korábbi hozzászólásokkal, észrevételekkel. Amit pontosítani szükséges szerintem még:

 • E-BESZERZÉS

Az e-beszerzés felületet mikor kell használni? A pályázat beadása előtt? vagy a projekt megkezdése előtt (akár az eredményhirdetés után)? Az e-beszerzés felület használatára vonatkozóan szükség lenne egy használati útmutatóra. (Az EPTK felületen egyelőre nem találtunk ilyet).

Köszönöm!

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Ambrusics Anna | 2016-09-27 13:26:35

Tisztelt Irányító Hatóság!

A pályázati felhívásban leírtak sajnos nem adtak arra egyértelmű választ, hogy a GINOP 1.2.1-16 "Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése" konstrukció keretében indulhat-e olyan vállalkozás, amely nem termelő- vagy gyártó tevékenységet folytat, hanem szolgáltatással foglalkozik és a pályázat keretében szolgáltatással kapcsolatos fejlesztést kíván megvalósítani.

Előre is köszönöm ennek tisztázását! Tisztelettel, Ambrusics Anna

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Horváth Tamás | 2016-09-27 10:32:54

Bővültek az árajánlatok formai követelményei a következőkkel: az ajánlat tartalmazza "a gyártó megnevezését, származási országát"

Itt javasolt egyértelműsíteni, hogy a származási ország az a gyártó származási országa vagy a gyártás helye. Köszönjük!

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Blascsák Szilvia | 2016-09-26 17:21:12

Tisztelt Irányító Hatóság!

 

A tartalmi értékelési szempontok jelentősen lekorlátozzák a támogatást igénylők körét, ezért annak módosítását javasoljuk az alábbiak szerint:

A rangsorolási szempontok 10. pontja esetében jelenleg minden kritérium teljesítése 5 pontot ér, így maximum 35 pont adható erre az értékelési szempontra. Mivel nagyon kevés vállalkozás tudja teljesíteni mind a 35 pontot, ezért javasoljuk, hogy az adható pontszám a következők szerint kerüljön módosításra: „Teljesített kritériumonként 7-7 pont, maximum 35 pont„

A 10. B) értékelési szempont: b) Export-orientált KKV-k (A támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó három lezárt üzleti év valamelyikében az export-árbevételének teljes árbevételhez viszonyított aránya meghaladja a 15%-ot” kerüljön módosításra a következők szerint:

b) Export-orientált KKV-k (A támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó három lezárt üzleti év valamelyikében az export-árbevételének teljes árbevételhez viszonyított aránya meghaladja a 15%-ot vagy meghaladja a 10%-ot és a támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő 2. üzleti év végére az export árbevétele 50%-al növekszik.

A 10. C) értékelési szempont: „Együttműködő/hálózatosodó KKV-k (akkreditált tagság alapján)” kerüljön módosításra a felhívás eredeti szövege alapján:

C) Együttműködő/hálózatosodó KKV-k (igazolt beszállítói tevékenység, akkreditált klaszter (továbbiakban: AK) tagság alapján).

ca) Igazolt beszállítói tevékenységnek minősül, ha a támogatást igénylő vállalkozás a támogatási kérelem benyújtását megelőző két évben kötött beszállítói szerződést, és ebből a jogügyletből gazdasági esemény is történt a támogatási kérelem benyújtását megelőző két évben, amelyet számlával, bankszámlakivonattal tud igazolni. Igazolásképpen a beszállítói szerződést, a számlát, és a bankszámlakivonatot kell csatolni.

VAGY cb) Akkreditált klaszter (továbbiakban: AK) tagságnak számít, ha a támogatást igénylő vállalkozás a támogatási kérelem benyújtásakor legalább 1 éve AK tagsággal rendelkezik. Az AK tagságot jelen támogatási kérelem benyújtásakor az érvényes, le nem járt AK címmel rendelkező klaszter klasztermenedzsment tevékenységét ellátó szervezet igazolja.

 

Tisztelettel:

Blascsák Szilvia

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
Ambrusics Anna | 2016-09-26 10:03:45

Tisztelt Irányító Hatóság, a társadalmi egyeztetésre bocsátott GINOP-1.2.1-16 felhívás 3.6.1. Projekt területi korlátozása pontban a következő szerepel: "A megvalósítás helyszínére vonatkozóan a kedvezményezettnek a vonatkozó hatósági engedéllyel/engedélyekkel rendelkeznie kell, azokban az esetekben, amikor a támogatásból megvalósuló fejlesztés engedélyköteles tevékenységhez kapcsolódik."

A felhívásban nem fellelhető arra vonatkozóan információ, hogy az engedélyeket meddig szükséges beszerezni (a pályázat benyújtásáig, a szerződéskötésig vagy a projektzárásig). Más felhívások részletezni szokták jelen kérdést.

Kérem ennek pontos tisztázását. Tisztelettel, Ambrusics Anna

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Orosz Róbert | 2016-09-26 09:32:50

A GINOP 1.2.1-16 felhívás többek között az alábbiakat tartalmazza:

3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások

b) Eszközbeszerzés esetén a támogatási kérelem keretében kizárólag a Felhívás 2. számú mellékletben található VTSZ listán szereplő VTSZ számok alá tartozó eszközök beszerzésének költsége támogatható, amennyiben az adott eszköz a fejlesztendő tevékenység végzéséhez szükséges.

A Felhívás 2. számú melléklete több olyan eszközt tartalmaz, amelyek a 4. számú melléklet 23. pontjában foglaltak szerinti használata nem minden esetben életszerű:

"23. A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe. A megvalósulási helynek a támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie. A támogatott fejlesztéseket (beleértve az informatikai fejlesztéseket) a támogatást igénylő köteles a megvalósítás helyszínén üzemeltetni."

A fentiek alapján a Felhívás pontosítására lenne szükség, mivel a 84., 85., 90 árucsoportba tartozó egyes VTSZ számú eszközök esetében a vállalkozás jellemzően nem csak a saját székhelyén/telephelyén végez releváns tevékenységet.

Tehát, szükségesnek látjuk a 3.6.1. (A projekt területi korlátozása) pont és a 4. számú melléklet újragondolását legalább az alábbiak szerint:

Módosítás javaslata (1): "A beszerzett eszközöket, immateriális javakat a megvalósítás helyszínéül szolgáló ingatlanra (székhelyre, telephelyre, vagy fióktelepre) kell számvitelileg aktiválni. Hardver és szoftver beszerzése esetén a megvalósulási helyszínnek az a telephely vagy fióktelep minősül, amelyre a beszerzett eszközök számvitelileg aktiválásra kerülnek." A következő mondat törlése:  "A támogatott fejlesztéseket (beleértve az informatikai fejlesztéseket) a támogatást igénylő köteles a megvalósítás helyszínén üzemeltetni."

Amennyiben a fentebb szereplő 3.6.1. pontnak és 4. számú mellékletnek területi korlátozásokat kell tartalmaznia, abban az esetben az alábbi módosítást javasoljuk:

Módosítás javaslata (2): "A beszerzett eszközöket, immateriális javakat a megvalósítás helyszínéül szolgáló ingatlanra (székhelyre, telephelyre, vagy fióktelepre) kell számvitelileg aktiválni. Hardver és szoftver beszerzése esetén a megvalósulási helyszínnek az a telephely vagy fióktelep minősül, amelyre a beszerzett eszközök számvitelileg aktiválásra kerülnek. A támogatott fejlesztéseket (beleértve a mobil eszközöket) a támogatást igénylő a megvalósítással érintett jogosult település helyszínén kívül a Felhívás 5. vagy 6. számú szakmai melléklete szerinti jogosult település helyszínein is üzemeltetheti azzal a feltétellel, hogy nem sérti meg az 5.3.2.2.1. pont szerinti regionális térkép határait és erről nyilvántartást vezet."

Ez azt jelenti, ha a támogatott fejlesztés az 5. számú szakmai melléklet szerinti (SZVZ) településen valósul meg, akkor a vállalkozás mobil eszközeit használhatja az 5. számú szakmai melléklet szerinti (SZVZ) településeken is, de pl.: az Észak-Alföldi régióban lévő vállalkozásként nem végezhet tevékenységet a Közép-Dunántúli régióban. Az Észak-Alföldi régióban a megvalósítással érintett jogosult más településen történő üzemeltetés során pedig nyilvántartást vezet (pl.: menetlevél, gépüzemnapló, feljegyzés, kiküldetési rendelvényben történő rögzítés, jegyzőkönyv, napló, stb.)

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
Horváth Tamás | 2016-09-23 14:53:23

- a részpontok összege 103, ez ellentmond az összen sorban írt 100-al

- hiányzik a vállalatirányítási rendszer fogalma, mi fogadható el annak, legalább hány modul legyen stb.

- vállalatirányítási rendszer igazolása rendszer használatával kapcsolatos érvényes szerződéssel lehet, azt nem definiálják, ha valaki vagyon értékű jogként egyszer és mindörökre megvette, egy 12 évvel ezelőtti szerződés elfogadható-e

- az elszámolható költségeknél korábban csak a gyártásirányítást lehetett elszámolni, most, ha valaki plusz pontért vállalja a vállalatirányítási rendszer bevezetést, ismét csak gyártásirányítást vagy komplett integrált rendszert pályázhat, ezt pontosítani javasolt

- Működő telephely/fióktelep igazolása szükséges pl. munkavállalók tényleges a projekthelyszínen történő foglalkoztatásnak igazolására szolgáló dokumentummal, amely dokumentumok a támogatási kérelem jogosultsági ellenőrzése, tartalmi értékelése során bekérhetők. Ez így életszerűtlen és ellentmondás, ha valaki a szomszéd telken építkezik, oda szerez be eszközöket, a támogatási kérelem jogosultsági ellenőrzésekor nem fog tudni projekthelyszínen történő foglalkoztatást igazolni, hiszen még se épület, se gépek. Javasolt ezen pontnak az átdolgozása.

- pontosítani javasolt, hogy a fejlesztendő tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó beruházási elemek minimum a projekt hány %-át kell adják. Példával illusztrálva, egy 1610-es fűrészáru gyártás esetén elég-e, ha a költségvetés 10 %-ban vesz egy gyalut és 90 %-ban vehet-e a 8429 vtsz alá tartozó rakodógépet, amivel a gyaluhoz szükséges alapanyagot mozgatja, hiszen mindkettő a felhívás 5.7 a pontja alá tartozik.

- a megújuló energiát hasznosító technológiák esetén a 200 000 Ft-os minimum ár nem életszerű, hiszen ezek jellemzően több darabból álló rendszerek. Az ajánlatadók rá lesznek kényszerítve arra, hogy kitként-csomagként adják.

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Horváth Viktor | 2016-09-23 08:24:15

Tisztelt Irányító Hatóság!

Szeretném javasolni a támogatottak körének kibővítését a vízgazdálkodási társulásokkal (GFO 133) mindazon pályázati kiírások esetén, amelyeknél a szociális szövetkezetek (GFO 122) a támogatottak körébe tartoznak.Jelen esetben a GINOP-1.2.2-16 és GINOP-1.2.1-16 kiírások esetében.

Javaslatomat a következőkkel indokolom:

Az uniós pályázatok a támogatást igénylők körét a 651/2014/EU rendelet 1. sz. mellékelte alapján, arra hivatkozva (lásd kiírások 4.1. pontja) határozza meg. Itt az áll, hogy "Egy vállalkozás - jogi formájától függetlenül - gazdasági tevékenységet folytató egységnek tekintendő. Ez különösen magában foglalja a kézművesipari vagy egyéb tevékenységet folytató önálló vállalkozókat vagy családi vállalkozásokat, valamint a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesüléseket vagy szövetkezeteket." Tehát itt kifejezetten szerepelnek a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesülések, szövetkezetek.

A szövetkezet és más szervezetek közötti valódi különbség pontosan abban rejlik,  hogy a szövetkezet üzleti módszereit morális elveinek veti alá. (lásd: Paul Ekins: The Living Economy. London,  New York: Routledge and Kegan Paul, 1986. p. 282-288.)

Idézhetjük a Szövetkezeti Kutató Intézetett is: "a szövetkezet abban különbözik az egyéb kereskedelmi szervezetektől, hogy fő célkitűzése a tagok szolgálata, amellett a helyi közösség egészének is előnyöket nyújt."

A szövetkezetek fenti meghatározása nem különbözik a Magyarországon elterjedt társulási formáktól. A vízgazdálkodási társaságok KSH besorolása szerint a 133-as GFO besorolás ("vízitársulatok") alá tartoznak. Ennek szöveges meghatározásában áll a következő  "A társulat alapszabályában meghatározott közfeladatait elősegítő vállalkozási tevékenységet is folytathat."

Céljai szerint mind a szociális szövetkezetek , mind a vízgazdálkodási társulatok prioritása  a közfoglalkoztatottak alkalmazása és az ekinsi meghatározás szerint a morális elveket prioritásnak tekintve gazdasági vállalkozás folytatása.

A vízgazdálkodási társaságok beemelése a jogosultak köré tehát éppen annyira összhangban van a támogatást igénylők körét meghatározó 651/2014/EU rendelet 1. sz. mellékletével, mint a  szociális szövetkezetek beemelése.

Ezt talán alátámaszthatja az is, hogy a vízgazdálkodási társaságok a jelenlegi struktúrájuk alapján a működési tevékenységüket és munkaerő struktúrájukat nem megváltoztatva akár át is  alakulhatnának szociális szövetkezetekké. 

 Dr. Horváth Viktor

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Pintér Ferenc | 2016-09-22 09:39:10

Tisztelt Irányító Hatóság!

A Pályázati Felhívás tervezetét illetően írom meg észrevételeimet.

A 4.4.2.3 Tartalmi értékelés során a 17) rangsorolási szempont szerint, amennyiben  "A vállalkozás a támogatási kérelem benyújtásakor rendelkezik környezet- vagy minőségirányítási rendszerrel", 5 pont adható.

Az elfogadott rendszerek listáját a 4.4.2.3.1. h) pont írja le, viszont ez a rész félreérthetően informál. Bár a leírás is úgy kezdődik, hogy "a vállalkozás a támogatási kérelem benyújtásakor rendelkezik környezet- vagy minőségirányítási rendszerrel", de ezután már olyan megfogalmazások olvashatók, amelyből úgy tűnik, mintha a rendszerek későbbi bevezetése és tanúsíttatása is elszámolható/teljesíthető lenne.

A félreérthető részek:

 • "Támogatható rendszerek"
 • A rendszerek listázásánál a legtöbb rendszernél annak "bevezetése és tanúsíttatása" szerepel
 • "Egyazon cég nem lehet felkészítő és tanúsító is. A felkészítő cég..."

Javaslatok:

 • Az elszámolható költségek körébe kerüljön be a rendszerek bevezetése és tanúsíttatása (a tanúsítvány megszerzése)
 • A 4.4.2.3.1. h) pont ellentmondásos megfogalmazása kerüljön javításra az alábbiak szerint:
 • h) A vállalkozás a támogatási kérelem benyújtásakor rendelkezik tanúsított vagy akkreditált rendszerrel:

  • Elfogadott rendszerek:
   • ISO 9001 szabvány előírása szerinti minőségirányítási rendszer,
   • ISO 14001 követelményeknek megfelelő környezetközpontú irányítási rendszer,
   • ...

  Tisztelettel,

  Pintér Ferenc ügyvezető Profiso Minőségügyi és Mérnöki Iroda 

  Felhívással kapcsolatos észrevétel
  Stark Tamás | 2016-09-20 16:35:46

  Tisztelt Iránytó Hatóság!

   

  A kérdésem a következő GINOP-1.2.1-16 konstrukcióhoz:

   

  A Felhívás 4.1.1.a) és b) pontja szerint az egy teljes lezárt üzleti évet illetve a legalább 1 fő statisztikai állományi létszámot a legalább 50%-os tulajdonos adataival is igazolhatja a támogatást igénylő.

  Ezzel ellentétben a 4.2.7.) pont szerint nem nyújtható támogatás azon vállalkozásnak, amely projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét.

  Ennél a pontnál tehát nincs utalás arra vonatkozóan, hogy a tulajdonos adatait is figyelembe vehetnénk, illetve teljes lezárt üzleti évet is megköveteli (melyet a 4.1.1.a) pont enged)

   

  Javaslom, hogy a 4.2.7-es pontba is emeljék bele a legalább 50%-os tulajdonoson keresztül történő igazolás lehetőségét.

  Ugyanezen ellentmondás a GINOP-1.2.2-16 pályázatnál is megtalálható.