A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2016. szeptember 25-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2016-09-25 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Bali László | 2016-09-23 13:00:19

 

Tisztelt Irányító Hatóság!

 

A társadalmi egyeztetésre kiírt „Éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és időjárási kockázatok megelőzését szolgáló beruházások támogatása (VP3-5.1.1.1-16)” c. pályázattal kapcsolatban az alábbi észrevételeim vannak:

 

A Felhívás-tervezet 4.2. pontja az alábbi szövegtervezetet tartalmazza:

 

„Támogatásban nem részesíthetők köre

 

(………..)

 

c) akinek, vagy amelynek a VP2-4.1.3.2.-16 Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével című felhívásban meghatározott tevékenységei támogatásban részesültek, ugyanazon megvalósítási hely és ugyanazon tevékenység vonatkozásában;

 

(………..)”

 

A támogatásban nem részesíthetők körén belül (c pont) érthetőnek tűnik az, hogy aki az ültetvényes pályázatban például jégvédőháló tartószerkezetre kapott támogatást az ezen pályázat keretében ugyanazon a megvalósítási helyen jégvédőháló tartószerkezetre nem kaphat támogatást, magára a jégvédő hálóra azonban kaphatna.

Értelmezési problémát vet fel azonban a felhívás-tervezet következő, alábbi rendelkezése.

 

 

„(………)

 

Amennyiben a VP2-4.1.3.2.-16 vagy a VP2-4.1.3.1.-16 támogatási kérelem még elbírálás alatt áll, úgy annak lezárulása után kizárólag abban az esetben ítélhető meg a jelen felhívás alapján nyújtandó támogatás, ha:

 

- a támogatást igénylő VP2-4.1.3.2.-16 vagy VP2-4.1.3.1.-16 kérelme nem részesült pozitív elbírálásban, vagy

 

- a támogatást igénylő VP2-4.1.3.2.-16 vagy VP2-4.1.3.1.-16 kérelme pozitív elbírálásban részesült, de a jogosult elállt a támogatás kifizetésétől.”

 

Értelmezésem szerint az a szakasz lényegében semmissé teszi a fenti, c) pontban meghatározott támogatási megszorítást, mivel ezen szakasz teljes mértékben kizárja azokat, akik támogatást kaptak az ültetvény fejlesztési pályázatban, mivel ez a szakasz úgy értelmezhető, hogy jelen felhívás-tervezet alapján csak az részesülhet támogatásban, aki az ültetvényes pályázatban nem kapott támogatást, vagy ha kapott, akkor annak kifizetésétől eláll. Ezen nem változtat az a megfogalmazás, hogy az elbírálás alatti ültetvényes pályázatokra vonatkoztatja („támogatási kérelem még elbírálás alatt áll”) mivel ha támogatott lesz, akkor egyértelműen nem kaphat jelen tervezet alapján támogatást.

 

Tisztázandó lehet a „pozitív elbírálás” fogalom, értelmezésem szerint a támogatás a pozitív elbírálás, a forráshiányos, tartaléklistás pályázatokat nem feltétlenül értelmezném annak.

 

Amennyiben az Irányító Hatóságnak az volt a célja, hogy – tartva attól, hogy az ültetvényes pályázatok elbírálása összecsúszhat az éghajlat-változásos pályázat elbírálásával és ebben az esetben nyilvánvalóan nem állapítható meg a fent hivatkozott c) pontnak való megfelelés - ténylegesen össze tudja vetni az ültetvényről és az éghajlat-változásos pályázatok támogatni kívánt tevékenységeit és a megvalósítási helyeket, abban az esetben javaslom a problémás szövegrészt törölni és az éghajlat változásos pályázat bírálatát az ültetvényes pályázat bírálatáig felfüggeszteni, vagy előzetes keresztellenőrzést végezni, hiszen a megvalósítani kívánt tevékenységek és megvalósítási helyek rögzítettek a benyújtási felületen, azok lekérdezhetőek (nyilván a helyszíni szemle/adminisztratív ellenőrés ezen változtathat).

Amennyiben a fentiek egyértelművé válnak abban az esetben lesz arra lehetőség, hogy azok, akik az ültetvényes pályázatban jégvédőháló tartására alkalmas támrendszert valósítottak meg (ott a jégvédő háló nem volt támogatott!) azok az éghajlatváltozásos pályázatban elnyehessék a támrendszerre szükséges jégvédő-hálórendszerhez a támogatást.

 

Tisztelettel:

 

Bali László

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Szilágyi Zsolt | 2016-09-19 09:54:42

Tisztelt Hivatal!

 

A társadalmi egyeztetésre kiírt „Éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és időjárási kockázatok megelőzését szolgáló beruházások támogatása (VP3-5.1.1.1-16)” c. pályázattal kapcsolatban az alábbi észrevételem van:

A Felhívás 3.1.1. pontjában felsorolásra kerülnek az önállóan támogatható tevékenységek, a 3.3. pont pedig felsorolja a nem támogatható tevékenységeket. Utóbbiak között szerepel „A művelet keretében nem támogatható az aszály kárnemhez kapcsolódó beruházás, valamint egyéb kárnemek hatásainak csökkentésére szolgáló öntözési infrastruktúrát igénylő beruházás,”. Ez azt jelenti, hogy az egyik leghatékonyabb, tavaszi fagykár megelőzésére szolgáló eszköz, a fagyvédelmi öntözés nem támogatható ennek a konstrukciónak a keretében?

A kertészeti ágazatban tevékenykedők számára kifejezetten fontos a tavaszi fagykár megelőzése, amely jelentős károkat okoz évről-évre az intenzív művelésű gyümölcsösökben. Nagyobb művelési területen (több vagy több tíz hektáron) egyedül az öntözés jelent hatékony megelőzési formát, a többi módozatot ezek a gazdálkodók várhatóan nem fogják igénybe venni (pl. füstölő csak kis kertekben alkalmazható). Emiatt ezen gazdálkodók számára nincs lehetőség fagyvédelmi beruházás megvalósítására.

Javaslom a támogatható tevékenységek közé bevenni ezt a megelőzési formát is.

 

Üdvözlettel:

Szilágyi Zsolt