A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2016. szeptember 24-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2016-09-24 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Hajduk Péter | 2016-09-21 14:20:43

 

A Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség elnöksége a közzétett AKG Pályázati felhívás kapcsolatban az alábbi véleményt alakította ki:

 

A juhásztársadalom nagy várakozása előzte meg az AKG pályázati felhívását.

 A gyepterületeken megkezdett agrárkörnyezet-gazdálkodási tevékenységek folytatásához várják a támogatás lehetőségét.

 

A magyar juhászat gyepre alapozott, alapvető takarmányozás a legeltetés, illetve a téli időszakba a főképp gyepszénával történő takarmányozás.

 

A juhászok örömmel értesültek arról, hogy meghirdetésre kerül ismét az AKG program mivel az első körben zömében nem kerültek elfogadásra a gyepek támogatására benyújtott igények.

 

Az agrárkörnyezet-gazdálkodás elvárásainak megfelelő elemekkel erősített technológiával, termeléssel még jobban hozzájárulhat az ágazat a pályázati kiírásban megfogalmazott célok eléréséhez.

 

Mindezzel szemben a meghirdetni tervezett támogatásból kimaradt a gyepterületeken végzett agrárkörnyezetvédelmi előírások teljesítésének támogathatósága. Ezt nem kompenzálja a szántó területeken végzett tevékenység állattartáshoz kötése.

 

A támogatás meghirdetése erősítené azt az üzenetet, hogy a juhágazatban végzett közjavakat szolgáló tevékenységek, amelyek hozzájárulnak a vidék élhetőségéhez munkahelyteremtésével, a tájvédelemhez, a biodiverzitás megőrzéséhez, a mezőgazdaság szerkezetének javításához társadalmilag hasznosak és szükségesek.

 

A fentiekre hivatkozva, ezúton kérjük a döntéshozókat, tegyék lehetővé a gyepre alapozott, külterjes gazdálkodással foglakozó állattartók közjavakat szolgáló többlettevékenységének kompenzálását is.

 

Segítséget előre is köszönve, üdvözlettel:

 

Hajduk Péter, ügyvezető igazgató

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Forray Mónika | 2016-09-21 13:51:55

Tisztelt Hivatal!

Az állattenyésztés-növénytermesztés egyensúlyának javítása és az extenzivítás növelése, mint cél, szerepel, viszont a gyeppel nincs lehetőség belépni. 

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Eifert Laura | 2016-09-16 16:33:58

Tisztelt Hivatal!

A tartalmi értékelési szempontok táblázatában az látható hogy az eróziós területek jelentősen túlértékeltek a pontozás szempontjából. Érdeklődni szeretnék, hogy ennek mi áll a hátterében főleg annak tükrében hogy a pályázat célja a minél környezetbarátabb gazdálkodás kialakítása.

A 2015-s pályázat során a nitrátérzékeny területek voltak ugyanilyen módon túlértékelve ami miatt nagyon sok pályázó önhibáján kivül elég jelentős hátránnyal indult.

Köszönöm!

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Németh Zoltán | 2016-09-16 13:42:36

Észrevételem:

A felhívás tervezetében olvastam, hogy csak azoknak lesz lehetősége a pályázat benyújtására, akiknek a VP-4-10.1.1-15 kódszámú pályázat esetén nem volt támogatói okiratuk. Én találkoztam több olyan esettel is, akiknek ugyan volt támogatói okiratuk, de olyan ültetvény szerepelt a pályázatukban, ahol véletlenül rosszul szerepelt az ültetvénycsoport kategória, így bár van támogatói okiratuk adott területre, mégis vissza kell vonnunk a táblát, a rossz csoportba sorolás miatt. Nagy segítség lenne, ha ezek az emberek nem esnének el a pályázat lehetőségétől, hanem valamilyen formában megnyílna előttük is a kapu, pl. olyan módon akár, hogy egy visszavonás után már a helyes adatokkal pályázzanak.

Köszönöm, N.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Percze István | 2016-09-15 13:09:12

Észrevételeim a következők:

- A felhívás céljainak, célkitűzéseinek sokkal inkább megfelelnének a zonális tematikus előíráscsoportok, mivel ezek szigorúbb feltételeket, előírásokat tartalmaznak, ezáltal jobban ösztönzik a környezettudatos gazdálkodást. Ennek ellenére csak horizontális szántó és horizontális ültetvény előíráscsoportok szerepelnek a tervezetben.

- A VP-4-10.1.1.-15. számú felhívás keretein belül a zonális szántó előíráscsoportok lényegesen kedvezőtlenebb arányban kerültek támogatásra, mint a horizontális szántó előíráscsoportok - ez is a zonális előíráscsoportok megnyitását indokolja. (pl.: alföldi madárvédelmi szántóban mindössze 14 499 ha nyert támogatást, horizontális szántóban 239 970 ha)

- Az "1.1. A felhívás indokoltsága és célja" pontnál javaslom a támogatás fő céljai közül "az állattenyésztés és a növénytermesztés arányainak javítása, a külterjes állattartás ösztönzésével" sort törölni, mivel a gyepes előíráscsoportok teljesen hiányoznak a tervezetből. Emiatt a felhívás egyáltalán nem segíti ezen célkitűzés elérését.

- A Tartalmi értékelési szempontoknál pozitívnak tartom az állatállományért járó pontszámok alakulását, viszont a szükséges állategység/hektár értékek túlzottan magasak. A maximum pontszám eléréséhez szükséges 2 ÁE/ha a 10-szerese a korábbi felhívásban szereplő kritériumnak (0,2 ÁE/ha). Kedvezőnek tartom, hogy a Felhívás a jelentős állatállománnyal rendelkezőket kívánja támogatni, de a 2 ÁE/ha értéket szerintem nem sok gazdaság tudja teljesíteni. (egy 100 ha-os gazdaság esetén ehhez legalább 333 db hízómarha, vagy 666 db hízósertés, vagy 1333 db anyajuh szükséges.)

Véleményem szerint szerencsésebb lenne 0,2-0,5 ÁE/ha; 0,5-1 ÁE/ha és 1 ÁE/ha felett sávok alkalmazása.

Nem tartom megfelelőnek, hogy az állategység meghatározása egyetlen nap alapján történik (2016. augusztus 31.), pozitívabb lenne az éves átlaglétszámot alapul venni.

Üdvözlettel: P.I.