A felhívásokhoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2016. szeptember 19-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2016-09-19 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
Lengyel Csaba | 2016-09-19 23:44:14

2. részlet

 

Az alábbi vélemény az IVSZ EU Források munkacsoport és Export munkacsoport összehagolt véleményét tükrözi.

 

A Projektekkel kapcsolatos elvárások  

 

3.1 A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

 

3.1.1.1-es pont – Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek

 

„Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek: piaci információk beszerzése (piacelemzés, piacfelmérés, piackutatás, ügyféladatbázis igénybevétele)”

 

A Piackutatás az egyetlen önállóan támogatható tevékenység, ugyanakkor max. 2 millió HUF lehet, de a kiírás alapján nem egyértelmű, hogy piaconként értendő-e.

 

Javaslat: a max. 2 millió HUF összeghatár piaconként való piacelemzésre vonatkozzon – egyrészről az összeg így tűnik reálisnak, másrészt gondolni szükséges arra a pályázóra is, aki pl. egy 100 milliós projekttel akár több piacot is megcélozna.

 

3.4 A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások

 

3.4.1.3-as pont Egyéb elvárások - Kötelező vállalások

 

„A támogatási kérelmet benyújtó vállalja, hogy a kapott támogatás révén legalább a projekt vissza nem térítendő támogatás összegével növeli nettó értékesítési árbevételét a támogatási kérelem beadása előtti utolsó lezárt üzleti év értékéhez képest a fenntartási időszak 2. évének végéig.” Javaslat: szükséges volna egyértelművé tenni a kiírásban: az árbevétel-növekedésnek a teljes időszak (beadás előtti lezárt évtől a fenntartási időszak 2. évének végéig) alatt összesen, több lezárt üzleti év árbevétel-növekményeit egyben számolva kell teljesülnie? Esetleg az időszak alatti minden lezárt üzleti évben? Vagy az időszak alatt lezárt üzleti évek közül legalább az egyikben? Vagy pont a fenntartási időszak második évében, annak lezárásáig?

 

 

 

 

 

3.5 A Projektvégrehajtás időtartama

 

3.5.2.1 -es pont, A kölcsön törlesztése – Záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje

 

A szöveg a záró kifizetési igénylés benyújtásának végső határidejeként két mondatban két eltérő időpontot jelöl meg: 2019. szeptember 30-át és 2019. december 30-át az alábbiak szerint:

 

„A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának határideje a fizikai befejezést követő 90 nap, de legkésőbb 2019. szeptember 30. A két időpont közül a korábbi az irányadó. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje az utolsó mérföldkő elérését követően 90. nap, de legkésőbb 2019.12.30- ig.”

 

 

 

4. A Támogatási kérelmek benyújtásának feltételei

 

4.4 Kiválasztási kritériumok és kiválasztási eljárásrend

 

4.4.2 ponton belül 3-as alpont, 1-es táblázatsor

 

A támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt üzleti év fordulónapján (angol, német, spanyol, francia, orosz, kínai vagy olasz) közép- vagy felsőfokú nyelvvizsgával rendelkező, legalább egy, napi 4 órában foglalkoztatott munkavállalóval rendelkezik a megvalósítás helyszínén. Javaslat: véleményünk szerint hasznosabb lenne olyan formában, hogy az utolsó lezárt ütleti év fordulónapja HELYETT a projekt indulástól kezdődően, legalább a projekt zárásig, vagy a fenntartási időszak végéig kellene vállalást tenni ilyen képesítésű munkavállaló foglalkoztatására, vagy a projekt indulásának időpontjában kelljen ilyen munkavállalóval rendelkezni.

 

 

 

4.4.2 ponton belüli 3-as alpont, 5-ös táblázatsor - Marketing- és/vagy külpiacra lépési stratégiával rendelkezés Javaslat: tisztázandó volna, hogy konkrétan mi számít marketing és/vagy külpiacra lépési stratégiának.

 

 

 

4.4.2 ponton belül 3-as alpont, 13-as táblázatsor - Árbevétel növekedési üteme

 

Érteni véljük a szándékot, mely szerint leszálló pályán mozgó cég kevésbé legyen "helyzetben" mint egy stabilan működő - azonban az IKT cégek esetében egy esetleges árbevétel-csökkenés mögött okként gyakran a termékfejlesztés jelenik meg (pl. emberi erőforrások saját termék kifejlesztésére fordítása egyedi ügyfeles munka helyett). Annak tudatában, hogy a termékfejlesztéseket általában a cégek annak érdekében hajtják végre, hogy "exportképesebbek" legyenek, ez igen kellemetlen "mellékhatásként" jelentkezik náluk. Javaslat: jó megoldásnak látnánk, ha plusz pontokat lehetne szerezni termékfejlesztésre költött összegre, pl.: saját fejlesztésű termék aktiválása 50 m Ft f ölött 8 pontot ér, stb.

 

 

 

A nagy növekedésű cégek hátrányos megkülönböztetését sem tartjuk indokoltnak (119,4% növekedés fölött) 4 pont a maximális 16 helyett.

 

 

 

Javaslat: a 2,194-e hányados felett is a maximális pontszám (16 pont) alkalmazása.

 

 

 

5. A finanszírozással kapcsolatos információk

 

5.3 A támogatás mértéke, összege

 

5.3 pont - Támogatási intenzitás

 

Projekt szinten érthető a 10% önerő, maximálisan 50% kölcsön illetve maximálisan 40% vissza nem térítendő támogatás mértéke. Egyértelművé kellene tenni a kiírásban azonban azt, hogyan kapcsolódik ehhez a támogatási kategóriáként az 50/90%, ez utóbbiba mindkettő beleértendő?

 

Javaslat: egy olyan excel kalkuláció létrehozása, mellyel a pályázó egyszerűen kiszámolhatja a számára megfelelő konstrukciót.

 

 

 

5.3. b. alpont - A vissza nem térítendő támogatás összege

 

 A vissza nem térítendő támogatás összege 10% alatti export 25 m Ft-ra limitálja a maximálisan megítélhető támogatást, 10% feletti exporttal 40 m Ft érhető el az alábbiak szerint:  

 

„Legutóbbi lezárt teljes üzleti évben összes nettó értékesítési árbevételen belül 10% alatti arányú exportárbevétellel rendelkező támogatást igénylők esetében minimum 2 millió Ft, maximum 25 millió Ft lehet.

 

Legutóbbi lezárt teljes üzleti évben összes nettó értékesítési árbevételen belül 10% vagy a feletti arányú exportárbevétellel rendelkező támogatást igénylők esetében minimum 2 millió Ft, maximum 40 millió Ft lehet.”

 

A jelentős mértékben exportra dolgozó cégek számára nyújtott magasabb támogatás érthető (az exportfejelsztésben már tapaszatalatot szerzett cége abszorpciós képessége nagyobb), de a 10%-os küszöb magasnak tűnik (alacsonyabb arányban exportáló cégek is szerezhettek már érdemi tapasztalatot). Javaslat: Javasoljuk a küszöb 5% -ra mérséklését.

 

5.5 Az elszámolható költségek köre

 

5.5.2 és 5.5.3 pont – Beruházási költségek és Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei

 

Javaslat: Az 5.5.2-es pont 3. alpontjában és az 5.5.3-as pont 2. alpontjában lévő hivatkozás a pályázati kiírás 3.1.2.1-es pontjára ellentmondásban van az előtte lévő szöveggel, véleményünk szerint helyette inkább a 3.1.2.2-re kellene hivatkoznia.

 

5.6. Az elszámolhatóság további feltételei

 

Az e) pont szerint (véleményünk szerint helyesen): „A Kedvezményezett azzal a szolgáltatóval köt szerződést, amelyik az adott szolgáltatói piacon a legjobb ár-minőség (azonos szakmai tartalmú ajánlatok esetén a kedvezőbb árú) arányt ajánlja”, míg a 6./d) pont szerint: „A projekt költségvetésének alapját a legtakarékosabb árajánlat kell, hogy képezze”

 

A két idézett mondat ellentmodást jelent.

 

Javalast: a költségvetésnek alapjául is a legjobb ár-minőség arányú ajánlatot javasoljuk figyelembe venni.

 

 

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
Lengyel Csaba | 2016-09-19 23:43:19

1. rész.

Az alábbi vélemény az IVSZ EU Források munkacsoport és Export munkacsoport összehagolt véleményét tükrözi.

Az IVSZ teljes mértékben egyetért a pályázati kiírás hátterével, indokoltságával. A szoftverfejlesztési és IT szolgáltatási szektorokban olyan, jórészt hazai tulajdonú vállalkozások működnek, amelyek magas kvalitású munkaerő alkalmazásával nagy hozzáadott értékű, nemzetközileg is piacképes termékeket és szolgáltatásokat tudnak előállítani. Ezért ez a szektor az egyik olyan ágazat, amely kitörési pont lehet világszinten is Magyarország számára. Az IKT cégek számára a szűk belső piac miatt csak az exportra értékesítés jelenthet hosszabb távon garanciát a tartós növekedésre. Az IKT cégek exporttevékenységét elsősorban a nemzetközi piacon való megjelenés magas költségei akadályozzák, ezért a külpiacon való megjelenés támogatása elengedhetetlen a cégek a nemzetközi szintű versenyképességének javítása érdekében.

 

Az IVSZ, és az IKT piac szereplői üdvözlik a pályázati kiírás szándékát, azonban javasoljuk az átgondolását az alábbiak szerint a nemzetközi versenyképesség erősítése és az export tevékenység bővülésének érdekében.

 

 

 

Visszatérítendő támogatás komponens vonatkozásában

 

 

 

A felhívás szakmai mellékletei (8. fejezet) szerint a következő mellékletek tartoznak majd a végleges felhíváshoz:

 

 

 

1. számú melléklet: Hiánypótoltatható jogosultsági szempontok (külön dokumentumban)

 

2. számú melléklet: FOGALOMTÁR a kölcsön vonatkozásában (külön dokumentumban)

 

3. számú melléklet: A kölcsön igénybevételével kapcsolatos kiegészítő tájékoztatás (külön dokumentumban)

 

 

 

A felhívás tervezet teljes véleményezéséhez szükséges a teljes Felhívás megismerése, így elsősorban a 2. és 3. számú melléklet megismerése nélkül nem lehetséges teljes képet kapni. A GINOP 3.1.2 esetében is, mint minden tervezett komplex pályázat esetében az egyik legfontosabb tényezőt jelenti a hitelfelvételi feltételek.

 

 

 

A hiteltermék kapcsán megismert információk alapján a következő javaslataink lennének.

 

1.       A tervezett 2%-os éves kamat mértéke az eddig meghirdetetett hiteltermékekhez képest magas, amely a pályázati kiírás abszorpcióját veszélyezteti.

 

2.       Megfontolásra javasoljuk, hogy a vissza nem térítendő forrás esetében alkalmazott 50%-os előleg mértékéig mindenképpen, de esetlegesen afölött is lehessen előleget lehívni a visszatérítendő forrásból is.

 

 

 

3.       A pályázat célcsoportjának és a pályázat céljának figyelembe vételével kerüljenek a fedezeti feltételek megállapításra. A hazai infokommunikációs ágazatban működő mikro-, kis- és középvállalkozások az iparág működési módjából adódóan nem rendelkeznek ingatlan és jelentős mértékű tárgyi eszköz parkkal, valamint a pályázat céljai között sem ezek szerepelnek, így a bankrendszer által használt általános fedezeti a pályázat felhasználását megnehezítik, adott esetben ellehetetleníthetik.”

 

 

 

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Pályázó - | 2016-09-19 23:41:17

Tisztelt Irányító Hatóság!

Ezúton szeretnénk összefoglalni észrevételeinket, módosítási javaslatainkat és felmerült kérdéseinket a GINOP-3.1.2-8.2.4-16 Az infokommunikációs ágazatban működő mikro-, kis- és középvállalkozások által előállított termékek és szolgáltatások piacosításának, nemzetközi piacokra való belépésének támogatása Felhívás kapcsán.

Szeretnénk azonban kiemelni, hogy a Felhívás 1.sz.-3.sz. mellékletének hiányában a teljes körű társadalmi egyeztetésre a szóban Felhívás esetében nem biztosítottak lehetőséget.

Észrevételek:

 • A Felhívás„5.6 E-beszerzés funkció használatára vonatkozó kötelezettség: Felhívjuk a figyelmet, hogy a kedvezményezett köteles a projekt keretében megvalósítandó, Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzései vonatkozásában az alábbiak szerint eljárni: 3 árajánlat rendelkezésre kell, hogy álljon, abban az esetben is, ha használja az e-beszerzés funkciót;…”

Az e-beszerzés esetén megvalósul a transzparencia, ezért felesleges adminisztrációt okoz a kedvezményezettek és az ajánlattevők számára a 3 árajánlat beszerzése. Kérjük, ezt a felesleges elvárást törölni szíveskedjenek.

Az MFB által alkalmazott hitelbírálati eljárás szempontrendszere, módszertana nem került bemutatásra; kérjük ennek pótlását.

 • A Felhívás 3.1.2.2 e) pontban támogatható tevékenységként szerepel: Tanácsadás igénybevétele, beleértve a szoftver és IT szolgáltatás lokalizációt. Ezzel szemben az Elszámolható költségek körénél 5.5.1 d) pontban külön szerepel a Tanácsadás igénybevétele (a projekt összköltség max. 15%-a), valamint a Szoftver és IT szolgáltatás lokalizációhoz kapcsolódó szolgáltatás (a projekt összköltség max. 10%-a).

Javaslatok:

 • A Felhívás 4.2.2.3 pontban a „8. A projekt komplexitása” értékelési szempontnál a tervezet szerint tevékenységenként 1-1 pont adható, azonban a tevékenységek mellett 2-2 pont szerepel. Kérjük az ellentmondás feloldását.
 • A Felhívás 5.6.e) pont szerint az ajánlattételre történő felkérésnek és az ajánlatoknak tartalmazniuk kell a feladat meghatározását olyan részletezettséggel, amely alapján szakmailag és pénzügyileg megalapozott ajánlat nyújtható be. Mivel korábbi támogatási kérelmeknél félreértésekre, illetve szubjektív szempontok szerinti értékelés lehetőségére adott alapot, így kérjük pontos definiálását a szakmailag és pénzügyileg megalapozott ajánlatnak.
 • Felhívás 4.2. j) „a projekt megvalósítása kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz, ha a támogatást igénylő, illetve a piacfelmérésben részt vevők vagy az ajánlat adó/szállító folyamatban lévő (a támogatást igénylő által pénzügyileg ki nem fizetett) projektjeinek saját forrás szükséglete a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó, teljes, lezárt, jóváhagyott üzleti évéről szóló beszámolója szerinti saját tőkéjét meghaladja,” Tekintve, hogy visszatérítendő támogatás résszel is rendelkezik a Felhívás, jelent pont meglehetősén szigorú korlátozás, átgondolása, törlése javasolt.
 • Hasznos lenne a Felhívás egyes pontjai kapcsán értelmező/pontosító rendelkezéseket kiadni a későbbi félreértések elkerülése végett:
  • mi minősül potenciálisan gazdaságilag nem életképes projektnek
  • „amely jelen projektjének elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének 50%-át” – a Pályázati Felhívás tartalmaz vissza térítendő támogatást is, így kedvezőbb lenne, ha nem az összköltséget, hanem a vissza nem térítendő támogatás összegét viszonyítanák az árbevétel 50%-hoz.
  • A projekt költségvetése reális és takarékos módon került-e összeállításra? –mi alapján kerül megítélésre
  • A projekt ütemezése reális és szakmailag megvalósítható? –mi alapján kerül megítélésre
 • Piackutatás, piaci információk beszerzéséhez kapcsolódó szakértői és tanulmánykészítési szolgáltatás igénybevétele (legfeljebb 2 000 000 Ft értékben, az összes elszámolható költség legfeljebb 20%-át teheti ki) – egy teljes körű, megfelelő mélységű piackutatáshoz ez az összeg kevés, kérjük a maximális összeg és arány módosítását.

Felmerült kérdések:

 • A Felhívás 4.2.3.c) „nem ítélhető meg támogatás: amely mesterségesen teremtette a támogatási jogosultság megszerzéséhez szükséges körülményeket kifejezetten azzal a céllal, hogy a támogatási rendszer céljaival ellentétes előnyhöz jusson” Mi alapján kerül ellenőrzésre?
 • Marketing, külpiacra lépés stratégiának vannak-e formai vagy tartalmi elemei?
 • A visszatérítendő támogatásra irányuló kérelem és a támogatási kérelem elbírálása párhuzamosan fut? Vagyis elképzelhető, hogy a támogatási kérelmem nyer, erről kapok is értesítést, de a hitelkérelmem nem?
 • Az Önállóan támogatható tevékenységeknek minimum az elszámolható összköltség hány %-át szükséges kitennie? Vagy nincs ilyen korlátozás?
 • A Felhívás 5.6. pontja alapján szükséges a beszerzés tárgya vonatkozásában 3-3 független árajánlat bekérése. „A szolgáltató kiválasztására a támogatást igénylő a szerződés tárgya szerinti tevékenységi területen tapasztalattal rendelkező szolgáltatóktól köteles egyidejűleg, írásban (e-mailben, faxon, vagy postai úton) árajánlatot kérni.” Másrészt: „Felhívjuk a figyelmet, hogy a kedvezményezett köteles a projekt keretében megvalósítandó, Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzései vonatkozásában az alábbiak szerint eljárni: A kedvezményezett beszerzési igényét az ajánlattételi határidőt megelőző legalább öt nappal köteles a pályázati e-ügyintézés felületen „Beszerzéseim” menüpont alatt feltölteni.”

Kérdés az, hogy ha van 3 érvényes, független árajánlattal, és a beszerzési eljárás, kiválasztás átlátható módon, dokumentálva lefolytatásra került, ezek után az E-Beszerzés funkció által további árajánlatok érkeznek be, akkor hogyan teljesül a fenti idézett előírás, miszerint egyidejűleg, írásban (e-mailben, faxon, vagy postai úton) kell árajánlatot kérni? Mi indokolja 5-6 árajánlat meglétét?

 • A Felhívás 3.1.2.2 Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek c. pontja szerint elszámolható:

a) IKT termékek és szolgáltatások ágazati specifikációja, testreszabása, továbbfejlesztése, tesztelése

b) új IKT termék verziók és szolgáltatások kapcsán fejlesztői és tesztkörnyezet kialakítása, fejlesztői és felhasználói kézikönyvek elkészítése

Kérdés az, hogy az IKT termékek fejlesztésével kapcsolatban van-e bármiféle megkötés – pl. exportértékesítési kötelezettség, költségarány maximum stb.?

 • Felhívás 4.4.2. Kiválasztási kritériumok 3. Tartalmi értékelési szempontok a vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában pontban foglaltakat, miszerint „Az Irányító Hatóság fenntartja a jogot, hogy a Felhívás jelen pontjában meghatározott tartalmi értékelési szempontokat a Monitoring Bizottság vonatkozó döntésének megfelelően módosítsa.” hogyan kell értelmezni és kezelni, hiszen ez a Felhívás utólagos módosítását is jelentheti.
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás esetén mekkora a maximálisan tervezhető költség?
 • Egy támogatási kérelem keretében a teljes megvalósítási időszak folyamán több országban és több szakkiállításon, konferencián, egyéb rendezvényen való megjelenés is támogatható. – ebben az esetben országonként külön-külön lehet piackutatást elvégeztetni?
 • A Szoftver és IT szolgáltatás lokalizáció a Tanácsadás igénybevételén belüli tétel, tehát a 15%-ból 10% lehet a Szoftver és IT szolgáltatás lokalizáció, vagy külön 15% lehet a Tanácsadás igénybevétele és külön 10% a Szoftver és IT szolgáltatás lokalizációhoz kapcsolódó szolgáltatás költsége?

Észrevételeink, javaslataink és kérdéseink konstruktív vizsgálatát és figyelembe vételét előre is köszönjük!

Tisztelettel,

 

Kovács Ildikó Andrea

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Tóth Zsuzsanna | 2016-09-15 15:04:23

A Felhívás tervezetének 4.2 pontjában (Támogatásban nem részesíthetők köre / Ezen kívül, az állami támogatási szabályok alapján nem ítélhető meg támogatás az alábbi esetekben: / k) amely a GINOP-1.3.1-15 konstrukció kapcsán pozitív támogatási döntéssel rendelkezik) kizárják azokat a potenciális pályázókat, akik a GINOP-1.3.1-15 konstrukcióban nyertek támogatást.

A GINOP-1.3.1-15 és a jelenlegi GINOP-3.1.2-16 konstrukciókban egyetlen olyan tevékenységi kör van - a 2620 Számítógép, perifériás egység gyártása - amely tevékenység mindkettőben szerepel.

Ezzel a kitétellel kizárják az összes olyan potenciális IT ágazatban működő kkv-t, aki több területen is pályázatképes lenne és ebben a konstrukcióban teljesen más területen pályázna, mint amivel elnyerte a GINOP-1.3.1 támogatását.

Célszerű lenne ezt a feltételt kivenni vagy a két konstrukcióban szereplő egyetlen közös tevékenységi körre (2620 Számítógép, perifériás egység gyártása) korlátozni.