A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2016. szeptember 18-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2016-09-18 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Kulcsár Péter | 2016-09-18 19:40:08

Tisztelt Kiírók

1. A felhívás 3.1.1 pontjában a felhívás a "földutakat" támogatja. Viszont nincs megadva hogy mi alapján számít valami földútnak. Kérem a fogalom nagyon pontos megadását.

2. Sok szilárd burkolatú utat a 70-80-as években építettek meg. Ezek az utak már igen rossz állapotban vannak, és van amelyik gyakorlatilag már nem is szilárd burkolatú, mert annyira tönkre ment hogy már inkább szórt kövesnek néz ki. Javaslat: A pályázati felhívás tegye lehetővé, hogy a szilárd burkolatú, de műszakilag indokolt esetben ezeknek az utaknak a beruházására is lehessen pályázni.

3. A felhívás 4.4.2 pontjánál az 1. célterület pontozásában a foglalkoztatási hatást mivel kell igazolni? . Mert ha van valakinek pincéje és ott őstermelőként bort termel és értékesít, akkor arról milyen igazolást lehet szerezni? Mert az őstermelői igazolványban nincs benne a pince mint telephely, és az őstermelőknek nincs cégkivonata amiben látnák a telephelyet. Ez fontos kérdés mert sok földút pincékhez vezet.

4. A 2. célterületnél már meg kell lenni a gépkezelőnek, az önkormányzatnál annak ellenére hogy még meg sem vette az önkormányzat a gépet? Ezt elég legyen a záráskor bemutatni.

5. Osztom az előttem szóló alábbi véleményét: "a településképes pályázatok hiánypótlásai alapján a Támogató elvárja, hogy minden konzorciumi partner egy önállóan támogatható tevékenységet megvalósítson. Ez egy gépbeszerzésnél hogyan lehetséges? Hogyan álljon össze 3-4 település, ha csak 1 vagy 2 gépet vásárol? Nem jut minden településre önállóan támogatható tevékenység" Mivel ugye egy gép nem lehet két tulajdonos nevén a törvény szerint.

6. A pályázatban a megvalósíthatósági tanulmány, és a fenntartási és üzemeltetési terv elszámolható? Mert erre a kérdésre konkrét választ még nem tudott adni az MVH. Ez továbbra sem világos a felhívás 5.5 c pontjában " egyéb általános költségek: például az építészek, mérnökök díjai, hatósági díjak, tanácsadási díjak, a környezeti/pénzügyi fenntarthatóságra vonatkozó tervezési díjak, a projekt-menedzsment költség" Kérem tegyék egyértelművé hogy elszámolható vagy sem.

7. Kérem a beszerezhető gépek esetében egy konkrét gép listát adjanak meg, mert néhány gépről nem lehet eldönteni hogy elszámolható-e pl: homlokrakodó adapter a traktor elejére, ami hótolást szolgál. Ez NAGYON SOKAT SEGÍTENE eldönteni az önkormányzatoknak hogy mire is pályázhatnak.

Tisztelttel

Kulcsár Péter

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Trend Business | 2016-09-17 12:09:52

Tisztelt Közreműködő Szervezet!

A felhívás 3.1.1 pontjában az önállóan támogatható tevékenységek esetében az 1. célterület esetében önkormányzati tulajdonú, vagy önkormányzati vagyonkezelésű külterületi, már meglévő földutak

 • mechanikai satbilizálására
 • fejlesztéssel történő szélesítéssel
 • alépítmények és szilárd burkolatának kialakítására lehet pályázni.
 • Probléma: az országban a legtöbb helyen az 1990-es évek elején az önkormányzatok a termelő szövetkezeti vagyonok magánosítását követően „megörökölték” azokat a valamikor szilárd burkolattal ellátott utakat, amiket a szövetkezetek a 70-80-as években építettek meg. Ezek az utak a 90-es évek elején a vagyonátadáskor sem voltak minden viszonyok között használható állapotban, illetve az elmúlt 25 évben csak nagyon kevés önkormányzatnak volt lehetősége külterületi útjait megújítani.

  Javaslat: A pályázati felhívás tegye lehetővé, hogy a szilárd burkolatú, de műszakilag indokolt esetben – tervezői/műszaki szakértői vélemény csatolása esetén – ezeknek az utaknak a beruházására is lehessen pályázni.

  Eredmény: Várhatóan a ma is legforgalmasabb külterületi utak olyan állapotba hozhatók, amelyek a gazdálkodók/telephelyek, tanyák, feldolgozók megközelíthetőségét leginkább szolgálja.

  A 3.4.1.1 Műszaki-szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások, az 1. sz. célterület esetén javasoljuk, hogy NE csak az 1988. I. tv. 8. § (1a) bekezdését határozzák meg, hanem a mezőgazdasági utak tervezési előírását szabályozó ÚT-2.1.101 Közutak tervezését is, amely meghatározza a mezőgazdasági utak esetén milyen minimális terhelhetőségre, milyen forgalomsávot és koronaszélességet javasol.

  Eredmény: A szabvány beemelésével elkerülhető, hogy az indokolttól nagyobb (pazarlóbb) műszaki tartalom valósuljon meg, valamint kizárható, hogy gyenge minőségű mezőgazdasági út épüljön meg, amelynek élettartama rövidebb a kívánttól.

  4.4.2. Kiválasztási kritériumok:

  1. célterület esetén 4. tartalmi értékelési szempontnál nem határozza meg a lehetséges konzorciumi partnereket, hogy kit fognak elfogadni (a felhívás 6. és 7. sz. szakmai mellélete nem került a társadalmasítási felhívásban nyilvánosságra).

  Javaslat: Az érintett mezőgazdasági külterületi út esetén, ha a gazdálkodókból, tagtulajdonosokból, vállalkozásokból legalább 3 vállalkozás is csatlakozik a megvalósításhoz és a saját erő biztosításához anyagi kötelezettséget is vállal a konzorciumi szerződésben, akkor támogatásban nem részesülő partnerként kerüljön elfogadásra. Akkor tekinthető konzorciumi partnernek, ha legalább nettó 100.000 Ft-os hozzájárulást fizet a partner.

  2. célterületek szakmai értékelésnél: 5. pontnál ugyanaz alkalmazható lenne a konzorciumi tagságnál.

  Természetes, hogy a konzorciumi partnerek is ügyfélazonosítóval kell, hogy rendelkezzenek és a támogatásból létrejött vagyonból NEM részesedhetnek.

   

  Trend Business Kft.

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
  Bondor István | 2016-09-16 17:46:02

  A pályázati beadhatóság egyik feltétele a 3.1.1 fejezet 1. pont alapján, hogy adott szakasz ún. "földút" legyen.

  A földút státusz igazolásához azonban a kiírás nem rendel semmilyen igazolási módot. Magyarán nem adja meg, hogy adott szakasz mitől földút, mi alapján fogja ezt ellenőrizni a támogató.

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
  Bondor István | 2016-09-16 17:43:00

  Egyetértve Burzon Xénia hozzászólásával: számos olyan önkormányzati tulajdonú, egykor aszfaltos, vagy betonozott út van a települések külterületén, ami mára vállalhatatlan állapotba került.

  Ezek a szakaszok több esetben a települések határán lévő korábbi mezőgazdasági üzemekhez vezetnek ki, amelyek közül számos még ma is aktív. Az utakon jórészt nehézgép forgalom bonyolódik, ami tovább rontja az állapotukat, ezért balesetveszélyesek is, porolnak, tönkre teszik a járműveket, stb.

  Amelyik településen ilyen út található, ott sokkal hatékonyabb arra költeni a támogatást, hogy ezek az utak rendbetételre kerüljenek, mintsem arra, hogy amúgy nem forgalmas, de földutas szakaszokat újítsanak fel, mert utóbbiak felelnek csak meg a kiírásnak.

  Ezzel együtt, a külterületi, egykor burkolt, de mára leromlott állapotú utakra viszont csak akkor lehessen pályázni, ha azokról valamilyen hatósági szakvélemény kimondja: állapotuk alapján már régen nem alkalmasak a funkciójuk ellátására.

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
  POLAI GYÖRGY | 2016-09-16 16:26:43

  Tisztelt Cím!

  A felhívás szerinti 4.2 Támogatásban nem részesíthetők köre tartalmazza, hogy "amennyiben az önkormányzati társulás működési területe nem kizárólag vidéki térség" javasolnám módosítani, mivel az aprófalvas települések képtelenek város nélkül társulást fenntartani, ezért javaslom módosítani úgy, hogy a "megvalósítás helyszíne vagy a fejlesztéssel érintett terület vidéki térség.

  Tehát legyen esélye egy közös fejlesztési pályázatra azon társulásnak, ahol a székhely város, de a fejlesztés vidéki térség. 

   

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
  Burzon Xénia | 2016-09-16 10:00:59

  Tisztelt Cím! 

  A felhívás 3.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek fejezet alatt szerepel az 1. célterület esetében önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésű, külterületi, már meglévő földutak mechanikai stabilizálása...stb. Kérjük, hogy a pályázat keretében lehetőséget biztosítsanak arra, hogy ne csak földutak mechanikai stabilizálására, fejlesztésére szélesítéssel, és alépítmények és szilárd burkolatának kialakítására lehessen támogatási kérelmet benyújtani, hanem akár útalappal rendelkező külterületi utak szilárd burkolatának kialakítására, vagy teljesen megrongálódott, kikátyúsodott külterületi utak felújítására is. Köszönöm.

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
  Galgovics Tamás | 2016-09-15 13:15:41

  1, 3.4.1.3. Egyéb elvárások

  A felhívásban települési önkormányzatok nyújthatnak be támogatási kérelmet, tehát ők lesznek a kedvezményezettek. Ugyanakkor a gyakorlatban – túlnyomó többségben – nem az önkormányzatnak, hanem annak Polgármesteri Hivatalának vannak munkavállalói. Így a foglalkoztatottak számának bővítése sem a kedvezményezettnél jelentkezik, hanem a Hivatalnál. Kérjük ezen ellentmondás tisztázását, illetve a felhívás szövegének pontosítását, annál is inkább, mivel a 2. célterület tartalmi értékelési szempontjánál 10 pontot jelent ezen foglalkoztatás bővítés vállalása.

  2, 4.1.  Támogatást igénylők köre

  A felhívás jelenlegi szövege azt engedi, hogy csak települési önkormányzatok, illetve önkormányzat(ok) és önkormányzati társulás alkothatnak konzorciumot támogatási kérelem benyújtására (és a megvalósításra). Számos esetben a támogatási kérelem tárgya olyan természetű, hogy nem életszerű konzorcium alakítása, hiszen az 1. prioritásban pl. egy fejlesztendő külterületi út nem érintkezik szomszédos önkormányzati ingatlannal, vagy csak olyan önkormányzatéval, aki méreténél fogva nem pályázhat ezen konstrukcióra. A 2. célterületnél szintén előállhat ugyanez a szomszédsági szituáció, vagy a tartalmi értékelési szempontnál megjelölt  maximálisan adható magas pontszám (20 pont) érdekében olyan kényszerű konzorciumok jöhetnek létre, melyek keretében pl. egy gépbeszerzés használata indokolatlanul magas költségeket eredményezne a földrajzi távolság miatt a megvalósítási, illetve fenntartási időszak alatt, hosszú távon pedig nagy valószínűséggel fenntarthatatlan lenne egy ilyen konstrukció. Mindezek értelmében javasoljuk az elfogadható konzorciumi tagok bővítését például kisebbségi, nemzetiségi önkormányzatokkal, valamint az ilyen együttműködésre adandó pontszámok felülvizsgálatát.

  3, 4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

  A támogatási kérelmek benyújtásának kezdő időpontját (2016. 11. 14.) kérjük felülvizsgálni, ugyanis a felhívás konkrét tartalmáról csak a jelen társadalmasításra bocsátott verzióból tájékozódhattak a potenciális kedvezményezettek (az MT, üzemeltetési terv minta még most sem nyilvános), a benyújtáshoz viszont kötelező a megalapozó tanulmányoktól kezdve a tervdokumentációig számos, időigényes, a benyújtóktól csak részben függő előkészítő dokumentumot prezentálni. Mivel valószínűleg nagy számban várható kérelmek benyújtása, így a pályázat meghirdetés közeli felfüggesztése is, ezért az esélyegyenlőség biztosítása érdekében javasoljuk a benyújtás kezdő időpontját későbbre időzíteni.

  4, 4.4.2. Kiválasztási kritériumok, 2. pont

  A felhívás szövege nem szabályozza a pályázati adatlap esetleges kitöltési hiányosságait, pl. ha egy hiánypótlás során kiderül, hogy az adatlap valamely pontja mégis kitöltést igényel. Javasoljuk a pályázati adatlap bizonyos hiányos kitöltésének pótlását a hiánypótolható jogosultsági szempontok közé felvenni.

  5, 4.4.2. Kiválasztási kritériumok, 3. pont

  Mindkét célterületnél az innovativitás 6-6 értékelési pontszámmal bír, ugyanakkor a felhívásban nincs tisztázva a fogalom, illetve hogy ezen szempontnál konkrétan mit fog bírálni az értékelő. Kérjük ennek felülvizsgálatát.

  6, 5.5. Az elszámolható költségek köre

  A felhívásban a projektmenedzsment költség elszámolható költségnek tekintendő. Ugyanakkor sem a felhívásban, sem pedig a 272/2014-es kormányrendeletben nincs pontosan meghatározva, hogy a megbízási szerződés keretében történő munkavégzés (személyi jellegű költség) költsége a projektmenedzsment (pl. projektmenedzser, vagy pénzügyi menedzser) esetében elszámolható-e. Ilyen jellegű költséget tételesen csak a 272/2014-es kormányrendelet 3.5.4.4-es pontja a projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatárs esetében enged meg. A felhívás potenciális kedvezményezettjei túlnyomó többségben anyagilag nem engedhetik meg, hogy külön munkatársat alkalmazzanak ilyen tevékenységre, még részmunkaidőben sem, ezért a megbízási szerződés keretében történő szerződtetés megoldás lenne számunkra. Kérjük ennek felülvizsgálatát és a felhívásszöveg ilyen jellegű módosítását.

  7, 6.1. Csatolandó mellékletek listája

  A d. pontban a támogatást igénylő tulajdonában lévő munkagép dokumentumai csatolásának kötelezettsége minden bizonnyal a 3.4.1.1. pont III. elvárásában a 2. célterületre vonatkozó előírásokkal (lásd 11. oldal) áll összhangban. Mivel az itt írtak szerint van lehetőség erőgép vásárlásra akkor is, ha az „ügyfél” a benyújtandó kérelemben kívánja a munkagépet is beszerezni, ezért javasoljuk a 6.1. d. pontban írottakat „(amennyiben releváns)” szövegrésszel kiegészíteni, vagy egyéb módon pontosítani.

  8, 6.1. Csatolandó mellékletek listája

  A g. pontban írottak szerint az ÉNGY-ben nem szereplő tételek esetében kötelező 3 darab árajánlat és a választás indoklásának csatolása. Ezt kérjük differenciálni, összhangban a 3.4.1.1. pont III. elvárásában az 1. célterület d) pontjában, valamint ugyanitt a 2. célterület c) pontjában írottakkal, vagyis e kötelezettséget csak az építési tételekre, valamint a gépbeszerzésre vonatkoztatni. Egyéb tételeknél (pl. a felhívás 5.7. pontjának táblázatában szereplő általános költségeknél) ez nem életszerű.

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
  Koterle Gabor | 2016-09-15 10:49:12

  Egyetértek Bereczkey Gábor hozzászólásával, azzal a kiegészítéssel, hogy számos önkormányzatnak belterületen is vannak földútjai. Szükség lenne erre is tekintettel lenni és engedélyezni a belterületi földutak fejlesztését is.

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
  Koterle Gabor | 2016-09-15 10:30:17

  A Felhívás 28. oldalán található táblázatban "Általános költségek és immateriális javak költségei" maximális mértéke 5 %. Alatta a felsorolásban (Ebből alá írva) lévő tevékenységek százalékait összeadva 5,5 % jön ki. Tisztázásra szorul, hogy ez az 5,5 % most a felette írt 5 %-os költségen belüli arányokat határozza meg, vagy azon felül értendő. Javasolt a táblázat egyértelműbbé tétele.

  A 6.1. fejezet c. pontjában (29. oldal) nem egyértelmű, milyen igazolások, nyilatkozatok szükségesek a pontozás 2 - 3. pontjainak igazolására.

  • A fejlesztés megvalósítási helyét hogyan igazolja a kéremező? Van egyáltalán értelme annak, hogy azt igazolja, amikor arra egyértelmű jogszabály, vagy kitöltő program van?
  • 1. célterületnél, a foglalkoztatási hatásnál, a cégek számának igazolására milyen dokumentum lehet jó? Valamilyen formában jó lenne példákat is feltüntetni ehhez. Pl. megfelelő igazolás lenne, ha a fejlesztendő út menti cégekről van nyilatkozat arról, hogy ott tevékenykednek? Esetleg hitelesített cégkivonat másolatok becsatolása, amiből kiderül, hogy ott tevékenykedik a cég? Valamilyen egyértelműbb igazodási pontra szükség lenne, hogyan kell igazolni a pontozás.
  • 2. célterület esetében, ha a pályázó foglalkoztatás-bővítés keretében kíván felvenni erőgépet/munkagépet kezelő szakembert, akkor hogyan csatolja be a szakember gépkezelői jogosítványát, ha a beadáskor még nem tudja, kit fog felvenni erre a célra? Vagy már úgy kell beadnia a kérelemet, hogy van ilyen szakembere, ergo az ő jogosítványát kell becsatolni - és ehhez egy munkaköri leírási tervezetet? Ez egy ellentmondás a felhívásban, szükség lenne a tisztázására - kell-e a kérelem beadásakor is alkalmas szakembernek lenni, vagy elég később lennie ilyennek.
  Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
  Schuszter Margit | 2016-09-15 08:36:59

  Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség által tett javaslatok:

  Felhívás 3.4.1.1 III/2. célterület esetében kérjük tisztázni, hogy nettó vagy bruttó 10 000 000 Ft a maximum támogatás összege, mert ez a felhívásban nem egyértelmű.

  Felhívás 4.4.2 Tartalmi értékelési szempontoknál javasoljuk, hogy azok a települések is részesüljenek pontszámban, akik a 290/2014 (XI. 26.) Korm. rendelet alapján nem besorolt járásokba tartoznak. Őket nemhogy a pontszámokban éri hátrány, de még a támogatás intenzitásban is 75%-ot kapnak. 

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
  Gábor Bereczkey | 2016-09-14 16:17:11

  Sajnálattal vettük tudomásul,hogy a tavasszal megjelent pályázati tervezetben szerepelő már meglévő szilárd burkolattal ellátott önkormányzati külterületi utak felújítása (mint támogatott tevékenység)  a mostani felhívásból kimaradt. Kérem önöket ha egy mód és lehetőség van rá tegyék vissza a pályázatba mivel nagyon sok önkormányzat megörült ennek a kiírásnak és sokan már elkészítették az ehhez szükséges tervdokumentációt is.

  Nagyon sok önkormányzat küzd ezeknek az utaknak a kátyúzásával ,állapotjavításával mivel ezek jórészt a 90-es években készültek és állapotuk nagyon leromlott,mind településeket összekötő út mind mezőgazdasági utak terén, és funkciójukat nehezen tudják betölteni.Ez a pályázati lehetőség az egyetlen amivel ezeknek az utaknak az állapota javítható.

  köszönöm

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
  Rudnay Balázs | 2016-09-14 13:37:34

  Az előző hozzászólásra (Eger Vidék Kincsei Egyesület) reagálva egy vélemény:

  Életszerű, hogy több kis önkormányzat tart fenn egy közös gépparkot, mert így üzemeltethető gazdaságosan, így magas a kihasználtság. DE: Biztos, hogy a konzorcium ehhez a megfelelő jogi forma?

  Mert a településképes pályázatok hiánypótlásai alapján a Támogató elvárja, hogy minden konzorciumi partner egy önnálóan támogatható tevékenységet megvalósítson. Ez egy gépbeszerzésnél hogyan lehetséges? Hogyan álljjon össze 3-4 település, ha csak 1 vagy 2 gépet vásárol? Nem jut minden településre önállóan támogatható tevékenység...

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
  Eger Vidék Kincsei Egyesület | 2016-09-14 09:39:44

  A 4.4.2 fejezet 3. pont értékelési szempontoknál a 2 célterület külön pontozással bír. Mindkét esetben 10 pont hátránnyal indul a 290/2014 (XI.26:) Korm rendelet szerint nem besorolt járási település. Tekintettel a szűk keretösszegre, ezen települések nyerési esélye nagyon kicsi. Ezért vagy alacsonyabb pontszám szükséges erre a szempontra (lsd kertészeti gép tervezet szerint), vagy figyelembe kell venni a 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet szerinti besorolást. Indokként felhozható, hogy a VP-n kívül más OP-ban nincs ilyen megkülönböztetés a közutak fejlesztése kapcsán. Továbbá a nem besorolt járások települései a szűkös keretösszegek miatt olyan ponthátrányba kerülnek, mely azt eredményezi, hogy a VP horizontális felhívásaiban nem lehetnek sikeresek.

  A 2. célterület esetében a konzorciumi pontszám túlzóan magas. Ha a cél az, hogy minimum 3 település nyerjen 1 gépparkot, akkor csak konzorciumi pályázói kört kell meghatározni, nem pedig pontozással szűkíteni a kört. Egyszerűbb és nem kergeti hiú ábrándokba az egyedüli pályázót.

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
  Burján Szabolcs | 2016-09-14 09:36:01

  A pályázati felhívás 4.4.2 fejezetének 3. tartalmi értékelési szempontok pontjában az 1. célterület esetében a Fofglalkoztatási hatás: a fejlesztéssel érintett útszakaszról közvetlenül megközelíthető gazdasági egységek száma alapján elérhető pontszám esetén egyértelmübb lenne ha a 10 db felett érték helyett 11 db vagy több érték kerülne feltüntetésre.

  A csatolandó mellékletek listája nem tartalmazza a megvalósíthatósági tanulmányt (1. célterület, illetve a fenntartási és üzemeltetési tervet (2. célterület).

  Nem egyértelmű hogy a vissza nem igényelhető ÁFA költségeinek támogathatósága.

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
  Csőgér Bálint | 2016-09-14 07:23:29

  A felhívás 3.1.1 pontjának 1. célterületre vonatkozó része "csak" önkormányzati tulajdonú, vagy vagyonkezelésű Földutak fejlesztését támogatja. Előfordulhat olyan állami tulajdonú út amelyet nem adhat a kezelője vagyonkezelésbe (itt nem az állami közúthálózat elemeit értem, hanem például egy erdészeti feltáró utat) ilyen esetben javaslom a fenntartási időszak végéig megkötött bérleti szerződést.

  A Földút megkötést szintén javasolom kivenni, mivel több olyan a 60-70.-s években készült aszfaltréteggel, vagy aszfaltmakadámmal ellátott külterületi út van a vidéki térségekben amely más forrásból nem tud megújulni.

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
  Monokiné Székely Zsuzsanna | 2016-09-13 14:56:55

  1. Javasoljuk, hogy a támogatható tevékenységek között kerüljön megnevesítésre a külterületen található hidak és egyéb műtárgyak felújítása is, tekintettel arra, hogy sok külterületi földút csatornákat is keresztez.

  2. Véleményünk szerint a 2. célterületre igényelhető támogatás összege kevés, ezért javasoljuk az összeg megemelését annak érdekében, hogy a nagy mennyiségű önkormányzati út karbantartásához szükséges megfelelő számú és típusú gép beszerezhető legyen.

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
  Rudnay Balázs | 2016-09-12 10:57:51

  Javaslom a támogatható tevékenységek körét parkoló kialakításával bővíteni!

  Illetve megfontolásra javaslom a járda kialakítását is!

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
  Rudnay Balázs | 2016-09-12 10:12:35

  A Pályázati Felhívás 5.3. pontjában a támogatás mértékét "csupán" a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet járási kategóriáinak megfelelő besorolás alapján határozzák meg.

  Javaslom a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet szerinti besorolást is figyelembe venni. Előbbi csak egy földrajzi elhelyezkedést jelent, de sok település van kedvezőbb járásba sorolva, mégis kedvezőtlen települési helyzetben, akiknek a magasabb önerő biztosítása megoldhatatlan nehézséget jelent.