A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2016. szeptember 17-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

 

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2016-09-17 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Mayer Gábor | 2016-09-16 21:17:03

Tisztelt Pályázatkezelő,

A Nyugat-magyarországi Egyetem Intézményfejlesztési Tervben is rögzített stratégiai célja piaci alapon hasznosítható (eladható, bérbe adható) épületeinek kiürítése mellett a Sopron Bajcsy-Zs. úti campusán belül található ingatlanok minél hatékonyabb hasznosítása.

Az ingatlan-racionalizáció nagyban hozzá fog járulni az egyetem hatékonyabb, gazdaságosabb működéséhez. A el- illetve bérbe adandó épületekben található oktatási, kutatási tevékenységek elhelyezéséhez elengedhetetlen ugyanakkor 3 leromlott állapotban lévő épület felújítása.

Mivel ezen épületekbe vegyesen kerülnek oktatási, kutatási, távoktatási és gyakorlati képzési tevékenységek, a felhívás 3.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek pontjában felsoroltak közé nem tudjuk fejlesztési célkitűzéseinket besorolni.

Kérjük, hogy a 3.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek pontba olyan tevékenységet beemelni szíveskedjenek, mely lehetővé teszi vegyes (oktatási, kutatási és támogató központi) funkciójú épületek felújítását ingatlanracionalizálással érintett egyetemek esetében.

Intézményfejlesztési Tervünkben megfogalmazott céljainkat e módosítás nélkül megvalósítani nem tudjuk. A beavatkozás útján ugyanakkor három, 1930-as években eredetileg hadiapród képző intézetként épült, majd évtizedeken keresztül főiskolai és egyetemi képzés színtereként használt épület válhat a modern felsőoktatás kívánalmainak megfelelő helyszínné.

Az Intézményfejlesztési Tervünk fenntartói véleményezése során az EFOP 421 konstrukcióhoz kapcsolódóan számunkra előirányzott 950 millió Ft-os keretösszeggel a felhívás 5.3. A támogatás mértéke, összege pontjában lefektetett kategóriák nem állnak összhangban. Fejlesztési előkészítő tevékenységeinket  a 950 millió Ft támogatás ismeretében indítottuk el, ezért bízunk benne, hogy ehhez igazodóan lehetséges módosítani a felhívást.

Fentieken túl ellentmondást látunk a 6. Csatolandó mellékletek listája és az 5.6 pontban taglalt „piaci ár igazolása” között. Amennyiben már a támogatási kérelem benyújtása során árajánlatok benyújtása szükséges, javasoljuk annak felvételét a 6. fejezet felsorolásába. Hasonlóan nem látunk egyértelmű elvárást az építési költségek alátámasztásához kapcsolódóan (tervezői költségbecslés).

 

Üdvözlettel,

 

Mayer Gábor

igazgató

Nyugat-magyarországi Egyetem

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Fodor Bertalan | 2016-09-13 10:04:59

Tisztelt Pályázatkezelő!

Az EFOP 4.2.1-16 'Felsőoktatás infrastruktúrális fejlesztése' kiírásban külön specifikálva és kiemelten támogatandóként jelenik meg az orvos és egészségtudományi képzési terület. Ennek megfelelően a három klinikai központ (SZTE, PTE, DE) - értelemszerűen - nevesítetten is szerepel. Ugyanakkor más egyetemek is folytatnak - jelentős hallgatói létszámmal - egészségügyi / egészségtudományi képzést komplex szakmaterületeken (pl. Miskolci Egyetem Egészségügyi Kara), mely integráns része a hazai egészségügyi felsőoktatási képzési rendszernek. E mellett ráadásul az Észak-kelet magyarországi régió, mint "hátrányos térség", felsőoktatási szempontból (különösen eü felsőoktatási szempontból!) - az évről évre növekvő igény ellenére - alulszolgáltatott (hiv. a kiírás tervezet 6. o.megefelelő szakasza). Az oktatási infrastruktúra bizonyos szempontból széttöredezett és erőteljes fejlesztésre szorul, így rendkívül nagy szükség mutatkozik a (pl. skill labor kialakítása, integráció, etc.) fejlesztésére. Tisztelettel javasoljuk, hogy az orvostudományi képzést folytató három egyetem mellett az Egészségügyi Karral rendelkező egyetemek is kerüljenek lehetőség szerint nevesítetten specifikálásra és ez lehetőség szerint jelenjen meg pl. a 3.1.2.1 támogatható tevékenységek között a "csak orvos - és egészségtudományi képzést folytató egyetemek ..." szövegrészként, valamint megfelelő allokáció alapján az 5.3 pont 'B beruházási elem' soron is.

Tisztelettel. Dr. Fodor Bertalan

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Fodor Bertalan | 2016-09-13 10:04:59

Tisztelt Pályázatkezelő!

Az EFOP 4.2.1-16 'Felsőoktatás infrastruktúrális fejlesztése' kiírásban külön specifikálva és kiemelten támogatandóként jelenik meg az orvos és egészségtudományi képzési terület. Ennek megfelelően a három klinikai központ (SZTE, PTE, DE) - értelemszerűen - nevesítetten is szerepel. Ugyanakkor más egyetemek is folytatnak - jelentős hallgatói létszámmal - egészségügyi / egészségtudományi képzést komplex szakmaterületeken (pl. Miskolci Egyetem Egészségügyi Kara), mely integráns része a hazai egészségügyi felsőoktatási képzési rendszernek. E mellett ráadásul az Észak-kelet magyarországi régió, mint "hátrányos térség", felsőoktatási szempontból (különösen eü felsőoktatási szempontból!) - az évről évre növekvő igény ellenére - alulszolgáltatott (hiv. a kiírás tervezet 6. o.megefelelő szakasza). Az oktatási infrastruktúra bizonyos szempontból széttöredezett és erőteljes fejlesztésre szorul, így rendkívül nagy szükség mutatkozik a (pl. skill labor kialakítása, integráció, etc.) fejlesztésére. Tisztelettel javasoljuk, hogy az orvostudományi képzést folytató három egyetem mellett az Egészségügyi Karral rendelkező egyetemek is kerüljenek lehetőség szerint nevesítetten specifikálásra és ez lehetőség szerint jelenjen meg pl. a 3.1.2.1 támogatható tevékenységek között a "csak orvos - és egészségtudományi képzést folytató egyetemek ..." szövegrészként, valamint megfelelő allokáció alapján az 5.3 pont 'B beruházási elem' soron is.

Tisztelettel. Dr. Fodor Bertalan

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
Fehér Éva | 2016-09-13 09:24:06

Tisztelt Ügyintéző!

 

Kérelem legyen kedves tájékoztatást adni a tárgyi társadalmi egyeztetésen lévő pályázat (tervezet) ügyében.

 

A pályázati felhívás tervezetében a következő szerepel:

 

Idézem:

 

A fentiek és a stratégia célkitűzések alapján az alábbi beruházási elemek pályázhatók:

A. beruházási elem: Oktatási eszköz fejlesztés, műszer és labor modernizálás.

B. beruházási elem. Orvosi –gyógyászati elméleti tömb létrehozása, orvosi, egészségügyi és gyógyszerészeti képzés labor és hallgatói tér fejlesztése, klinikai skill központok eszközbeszerzése.

C. beruházási elem: Új telephely létrehozása felsőoktatási szempontból alulszolgáltatott helyeken.

D. beruházási elem: Alkotóház, kutatóház, tudáscentrum létesítése, bővítése.

E. beruházási elem: Egyetemi integrációval érintett intézmények esetében az integrációból fakadó átszervezések, épület-racionalizálás infrastrukturális hátterének biztosítása.

 

 

Ezek a beruházási elemek csak együttesen vagy külön-külön is pályázhatónak minősülnek?

 

 

Továbbá szerepel a következő:

 

Idézem:

 

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉS (SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁS)

A. beruházási elem: oktatási eszközfejlesztés, műszer és labor modernizálás, beleértve a hallgatók által használt könyvtári infrastruktúra megújítását

a) Oktatási eszköz fejlesztés, műszer és labor modernizálás

b) A hallgatók gyakorlati munkavégzését biztosító oktatási környezet modernizálása,

c) Előkészítő és felzárkóztató programokat valamint a vállalati-felsőoktatási kooperatív képzések és rövid ciklusú felsőoktatási képzések infrastrukturális fejlesztése a felsőoktatási intézményen belül (pl. tanműhelyek);

d) Távoktatási és a nyílt forrású tanulást támogató infrastruktúra kiépítése, felsőoktatási át- és továbbképzési infrastruktúra fejlesztése,

e) A legjobb elérhető technológia2 kritériumainak megfelelő, a gyakorlati képzést támogató műszer és labor fejlesztések,

f) A nemzetközi képzési-kutatási programok szélesítését, illetve a tudományos utánpótlást biztosító beavatkozásokat segítő, a hallgatók által használt, a képzési tevékenységbe teljesen integrált eszközök, műszerek, demonstrációs eszközök, berendezések beszerzése, doktori szobák, laborok fejlesztése, felszerelése, különösen az MTMI szakokon

g) Tudásbázis, könyvtár, közgyűjteményi szolgáltatásokat bővítő és modernizáló beruházások, az open access publikálási és tanulási formák infrastrukturális alapjainak bővítése: tárhely kapacitás biztosítása, hallgatói állomások kiépítése, valamint mobil eszközök beszerzése, melyeken a hallgatók ki tudják kölcsönözni a tartalmakat.

h) A felsőoktatási könyvtárak tanulási tereinek többcélú fejlesztése. Csoportos tanulásra, projektmunkára, kiscsoportos képzési programok, interaktív és önfejlesztő programok lebonyolítására alkalmas, modulárisan továbbfejleszthető informatikai infrastruktúrával felszerelt helyiségek kialakítása (flexibilis berendezés, írható fal, adatvizualizációt támogató képernyők/falak, távoli résztvevőkkel való kommunikálás, innovációs laborok.)

i) Digitális kompetencia fejlesztést szolgáló eszközbeszerzések.

 

Azaz tehát a kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek A. beruházási elemének minden pontja kötelezően megvalósítandó, vagy azok valamelyike megvalósítandó?

 

Valamint szerepel a következő:

 

Idézem:

D. beruházási elem: Felsőoktatási intézmény alkotóházának, kutatóházának, tudáscentrumának létesítése, bővítése.

Építés, bővítés, felújítás, átalakítás.

Hallgatói terek kialakítása, bútorozása, oktatástechnológia eszközök beszerzése

Kiszolgáló terek kivitelezése.”

 

Lehetséges kizárólag a D beruházási elem megpályázása?

 

 

Válaszukat, energia és időráfordításukat előre is köszönöm!

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Fehér Éva | 2016-09-13 09:20:34

Tisztelt Ügyintéző!

 

Kérelem legyen kedves tájékoztatást adni a tárgyi társadalmi egyeztetésen lévő pályázat (tervezet) ügyében.

 

A pályázati felhívás tervezetében a következő szerepel:

 

Idézem:

 

A fentiek és a stratégia célkitűzések alapján az alábbi beruházási elemek pályázhatók:

A. beruházási elem: Oktatási eszköz fejlesztés, műszer és labor modernizálás.

B. beruházási elem. Orvosi –gyógyászati elméleti tömb létrehozása, orvosi, egészségügyi és gyógyszerészeti képzés labor és hallgatói tér fejlesztése, klinikai skill központok eszközbeszerzése.

C. beruházási elem: Új telephely létrehozása felsőoktatási szempontból alulszolgáltatott helyeken.

D. beruházási elem: Alkotóház, kutatóház, tudáscentrum létesítése, bővítése.

E. beruházási elem: Egyetemi integrációval érintett intézmények esetében az integrációból fakadó átszervezések, épület-racionalizálás infrastrukturális hátterének biztosítása.

 

 

Ezek a beruházási elemek csak együttesen vagy külön-külön is pályázhatónak minősülnek?

 

 

Továbbá szerepel a következő:

 

Idézem:

 

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉS (SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁS)

A. beruházási elem: oktatási eszközfejlesztés, műszer és labor modernizálás, beleértve a hallgatók által használt könyvtári infrastruktúra megújítását

a) Oktatási eszköz fejlesztés, műszer és labor modernizálás

b) A hallgatók gyakorlati munkavégzését biztosító oktatási környezet modernizálása,

c) Előkészítő és felzárkóztató programokat valamint a vállalati-felsőoktatási kooperatív képzések és rövid ciklusú felsőoktatási képzések infrastrukturális fejlesztése a felsőoktatási intézményen belül (pl. tanműhelyek);

d) Távoktatási és a nyílt forrású tanulást támogató infrastruktúra kiépítése, felsőoktatási át- és továbbképzési infrastruktúra fejlesztése,

e) A legjobb elérhető technológia2 kritériumainak megfelelő, a gyakorlati képzést támogató műszer és labor fejlesztések,

f) A nemzetközi képzési-kutatási programok szélesítését, illetve a tudományos utánpótlást biztosító beavatkozásokat segítő, a hallgatók által használt, a képzési tevékenységbe teljesen integrált eszközök, műszerek, demonstrációs eszközök, berendezések beszerzése, doktori szobák, laborok fejlesztése, felszerelése, különösen az MTMI szakokon

g) Tudásbázis, könyvtár, közgyűjteményi szolgáltatásokat bővítő és modernizáló beruházások, az open access publikálási és tanulási formák infrastrukturális alapjainak bővítése: tárhely kapacitás biztosítása, hallgatói állomások kiépítése, valamint mobil eszközök beszerzése, melyeken a hallgatók ki tudják kölcsönözni a tartalmakat.

h) A felsőoktatási könyvtárak tanulási tereinek többcélú fejlesztése. Csoportos tanulásra, projektmunkára, kiscsoportos képzési programok, interaktív és önfejlesztő programok lebonyolítására alkalmas, modulárisan továbbfejleszthető informatikai infrastruktúrával felszerelt helyiségek kialakítása (flexibilis berendezés, írható fal, adatvizualizációt támogató képernyők/falak, távoli résztvevőkkel való kommunikálás, innovációs laborok.)

i) Digitális kompetencia fejlesztést szolgáló eszközbeszerzések.

 

Azaz tehát a kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek A. beruházási elemének minden pontja kötelezően megvalósítandó, vagy azok valamelyike megvalósítandó?

 

Valamint szerepel a következő:

 

Idézem:

D. beruházási elem: Felsőoktatási intézmény alkotóházának, kutatóházának, tudáscentrumának létesítése, bővítése.

Építés, bővítés, felújítás, átalakítás.

Hallgatói terek kialakítása, bútorozása, oktatástechnológia eszközök beszerzése

Kiszolgáló terek kivitelezése.”

 

Lehetséges kizárólag a D beruházási elem megpályázása?

 

 

Válaszukat, energia és időráfordításukat előre is köszönöm!