A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2016. szeptember 17-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2016-09-17 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Tóth-Lengl Katalin | 2016-09-16 15:48:55

Tisztelt Hölgyem/Uram!

A pályázati felhívással kapcsolatosan a következő észrevételeket, javaslatokat tesszük:

 • Javasoljuk a kiírásban megjeleníteni, hogy partner bevonása a pályázat megvalósításába javasolt, de a felmerült költségek csak a kedvezményezettnél számolhatók el.
 • A kiírás szerint a pályázat megvalósításába a szakellátásban elhelyezett valamennyi gyermeket be kell vonni. Az indikátorok igazolásának módja jelenléti ív. A kicsi gyermekeket, óvodásokat, csecsemőket például a 8. számú családon belüli kapcsolatokat támogató programelembe lehetne bevonni. A jelenléti ívet ilyen korban ők nem tudják aláírni. Konkretizálni kellene, hogy ebben az esetben a részvételt ki igazolhatja hitelesen, illetve milyen formában.
 • A tervezet 6./a pontját javasoljuk kiegészíteni , mivel a tapasztalatok, valamint az intézményben végzett előzetes felmérések szerint, az ellátottakra jellemző az ügyintézésében való tájékozatlanság és hiányosak az ezzel kapcsolatos ismeretek.
 • A pontjában megfogalmazottakon túl szükségesnek tartjuk  a nevelésbe vett gyermekek és vérszerinti családjuk melyet önálló pontként javasolunk beépíteni a tervezetbe. A gyermekotthonok nem érintettek az EFOP-2.2.14-16. illetve az EFOP-2.2.4-16 pályázatokban, ahol kapcsolattartó helyiség kialakítására, berendezésére is lehetőség van. Ugyanakkor fontos feltétel, hogy ne lehessen ilyen célú tevékenység támogatására pályáznia annak, aki az EFOP 2.2.1-16–ból gyermekotthon korszerűsítési célra nyert.
 • Gyermekotthon által megvalósított projekt esetében az eredményt megvalósító célérték meghatározása a pályázat beadását megelőző 1 évre visszamenőleg számított átlag ellátotti létszám 80%-a legyen. Ezen javaslat oka, hogy a gyermekotthoni optimális férőhely kihasználtság 85% körül van, tehát amennyiben a férőhelyek 80%-ban határozzuk meg az indikátort, úgy szinte valamennyi ellátottat be kellene vonni a projektbe, mivel a gyermekotthonok többsége 80-90%-os férőhely kihasználtsággal működik. Ez megvalósíthatatlan cél lenne.
 • Javasoljuk az intézményi férőhelyhez sávosan meghatározni az igényelhető összeget. Indoklás: az intézmények férőhelyszáma a 16-tól egészen a közel 3000 férőhelyig (pl. megyei integrált intézmények:1 megye/1 gyermekvédelmi intézmény) változhat, az 5-50 millió pályázható keretösszeg nem illeszkedik ehhez. Javasoljuk a megpályázható keretösszeg megemelését.
 • Javasoljuk, hogy a pályázó intézménynek ne kelljen az összes szakmai egységét bevonnia (ezen keresztül a megye összes, nevelőszülőnél, gyermekotthonban, utógondozó otthonban levő ellátottját), hanem lehetősége legyen arra, hogy egy pályázaton belül a pályázó intézmény egy vagy több szakmai egységére pályázzon, viszont egy szakmai egység csak egy pályázatban szerepelhet.
 • Indikátorok meghatározásánál megfontolandó, hogy csak 6 év feletti gyermekekre vonatkoztatva kelljen számolni, mivel a kötelező tevékenységek az ennél alacsonyabb életkorú gyermekekre nem vonatkoztathatóak.
 • A gyermekvédelmi szakellátórendszerben a pályázattal érintett célcsoport (gyerekek) állandó változásban van pl. gondozási hely megváltozása, hazagondozás, örökbefogadás, nagykorúként a szakellátásból való távozás miatt. A TÁMOP 5.2.5/A-10/2. pályázat tapasztalatai alapján a fenti jelenséggel kapcsolatos változás bejelentéseket a közreműködő szervezet nehezen fogadta el. Ennek okán a pályázati felhívásban biztosítani kell, hogy a természetes fluktuáció miatt (lásd fenti okok) kieső célcsoport tagokat pótolni lehessen az indikátorok teljesíthetősége érdekében.
 • A pályázati felhívásban szerepel, hogy nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek. Kérdésként merül fel, hogy lesz-e majd VEKOP pályázat ugyanebben a témakörben? Tekintettel arra, hogy az állami gyermekvédelmi szakellátásban az ellátottak 20%-a és a 4 állami javítóintézetből 3 intézmény ezen régióban található.
 • Tisztelettel:

  Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

  Szakmai Irányítási Főosztály

  Felhívással kapcsolatos észrevétel
  Siposné Hamza Krisztina | 2016-09-15 13:30:19

  Tisztelt Tervezők!

  Kérjük, hogy legyenek szívesek pontosítani az a alábbi korlátozást: 

  "Intézmény támogatási kérelme esetén a fenntartó támogató nyilatkozata szükséges."

  "Jelen támogatási kérelem konstrukcióban egy intézmény csak egyszer részesülhet támogatásban."

  Azaz egy fenntartó több pályázatot is benyújthat más-más intézménye vonatkozásában?

   

  Köszönettel,

  Magyarországi Református Egyház