A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2016. szeptember 17-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2016-09-17 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Pályázó - | 2016-09-17 19:17:08

Tisztelt Irányító Hatóság!

Ezúton szeretnénk összefoglalni észrevételeinket, módosítási javaslatainkat és felmerült kérdéseinket a GINOP-1.2.3-8.3.4-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében Felhívás kapcsán.

Szeretnénk azonban kiemelni, hogy a Felhívás 1.sz.-8.sz. mellékletének hiányában a teljes körű társadalmi egyeztetésre a szóban Felhívás esetében nem biztosítottak lehetőséget.

Észrevételek:

 • A Felhívás 3.1. pontjának elnevezése arra enged következtetni, hogy a felsoroltak mindegyike kötelezően megvalósítandó tevékenység, korrigálni szükséges.
 • A Felhívás 3.1. c.) pontjának megfogalmazásából kimaradt az, hogy az új informatikai eszközök és szoftverek „beszerzése” a megvalósítható tevékenység, korrigálni szükséges.
 • A Felhívás 6. j) pontja alapján építés esetén nem elvárható, hogy már aláírt szerződés álljon rendelkezésre a kivitelezővel („csatolni szükséges a kivitelezővel kötött szerződést”), mert az már megkezdett projektet feltételez, ami kizáró ok, korrigálni szükséges.
 • A Felhívás 4.2. z.)pont: „Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére, vagy amelynek elsődleges tevékenysége nem pénzügyi, biztosítási, üzletvezetési, üzletviteli vagy egyéb vezetési tanácsadás tevékenységi körbe tartozik.” Ez kizárja a fő célcsoportot, a feldolgozóipari cégeket, korrigálni szükséges.
 • A Felhívás 4.4.2.3. Tartalmi értékelési szempontok: 4)a) A támogatást igénylő jelentős növekedési/export potenciállal rendelkezik, egyértelműsíteni szükséges, hogy mindkettőnek meg kell felelni, vagy a pont megadásához elegendő az egyik feltételt teljesíteni.

Javaslatok:

 • A Felhívás 3.2. pontja alapján a támogatható tevékenységek teljes egészében Csekély összegű támogatás (255/2014. (X.10.) Korm. rendelet 7. § 23. pont támogatási kategória keretében valósíthatók meg.

A Csekély összegű támogatás felhasználására vonatkozó korlátozások miatt Beruházási támogatás bevonási lehetőségeinek vizsgálata javasolt.

 • A Felhívás 3.5.1. pontja alapján a támogatói döntés napján fizikailag már lezárt (befejezett), vagy teljes mértékben (fizikailag és pénzügyileg is) végrehajtott (befejezett) beruházás finanszírozására nem nyújtható támogatás.

A támogatói döntés várható napjának tervezhetőségének teljes hiányában indokolatlan hátrány érné a támogatást igénylőket a fenti korlátozás bevezetésével.

 • A Felhívás 3.5.2. pontja alapján a Támogatói Okirat hatályba lépésétől kezdődik a rendelkezésre álló maximum 18 hónapos megvalósítási időszak. Ennek átgondolása javasolt, pl. Támogatói Okirat hatályba lépését követő 6 hónapon belül meg kell kezdeni a projektet és a projektkezdéstől indul a maximum 18 hónapos megvalósításra szánt időszak. Ennek indokoltsága a kiszámíthatatlan elbírálási időszak átfutási ideje.
 • A Felhívás 3.7 Indikátorok: Foglalkoztatás növekedése mutató esetében szankciót fogalmaz meg, abban az esetben, ha 75% alatt teljesül. A Felhívás nem tartalmaz kötelező vállalásokat a Felhívás 3.4.1.1.1. pontjában (a projekt megvalósításán és fenntartásán kívül), így az indikátorok leírt szankcionálása értelmezhetetlen.

Továbbá Teljes munkaidő egyenérték (FTE) mértékegységének beemelése teljesen értelmezhetetlen, hiszen nem harmonizál az eddigi eljárásrenddel. A bázis FTE-ben történő meghatározására is szükség lesz, az eddigi NAV-nak megküldendő átlagos statisztikai állományi létszám helyett. A korábbi Regionális Operatív Programokban felmerült, régiónként is eltérő FTE meghatározások elkerülése miatt javasoljuk a statisztikai létszám figyelembe vételét, főképp, mert nem kötelező vállalásról van szó.

 • A Felhívás 3.9. pontja alapján biztosítékként a kölcsön vonatkozásában a beszerzésre kerülő gép/berendezés, vagy a felújításra/átalakításra kerülő ingatlan kerül megterhelésre. Egyéb biztosíték nyújtási lehetőség azonban nem szerepel a felhívásban. Célszerű lenne egyéb lehetőséget is megadni (egyéb igantlanjelzálog, bankgarancia).
 • A Felhívás 3.10. pontjában szerepel az önerő minimális mértéke, de az egyértelműség kedvéért javasoljuk a Felhívás 5.3. pontjában is kiemelni az önerő minimális mértékét.
 • A Felhívás 3.4.1.1. n.) és o.) pontja is kizárólag példákat hoz, nem teljes körűen határozza meg a kiemelkedően jelentős kockázat fogalmát és megállapításának feltételeit. Az objektív és átlátható értékelés érdekében javasoljuk a kiemelkedően jelentős kockázat fogalmának pontos meghatározását.
 • A Felhívás 3.6.1. pontja alapján a megvalósulási hely viszonylatában a „a projektben foglalkoztatott munkavállalók a projekttel azonos megyében vagy a megvalósítás helyszínéhez képest napi munkába járással elérhető távolságban lévő állandó/ideiglenes lakcímének igazolása” meghatározás nem objektív. Javasoljuk meghatározni a „napi munkába járással elérhető távolság” pontos fogalmát az objektív és átlátható értékelés érdekében.
 • A Felhívás 4.2.h) pontja szerint „nem ítélhető meg támogatás: amely mesterségesen teremtette a támogatási jogosultság megszerzéséhez szükséges körülményeket kifejezetten azzal a céllal, hogy a támogatási rendszer céljaival ellentétes előnyhöz jusson.” Javasoljuk a szempontrendszer felülvizsgálatát továbbá a pontos fogalmak meghatározását az objektív és átlátható értékelés elősegítése érdekében
 • A Felhívás 4.2.1 s) pontjában az alábbi feltétel szerepel: „amely nem rendelkezik a művelet keretében nyújtandó termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó konkrét követelményekhez, a pénzügyi tervhez és a végrehajtás határidejéhez megfelelő szükséges adminisztratív, pénzügyi és működési kapacitással”. Az objektív és átlátható értékelés érdekében javasoljuk meghatározni a "megfelelő szükséges adminisztratív, pénzügyi és működési kapacitás" fogalmát és feltételeit.
 • A Felhívás 5.5. pontja alapján: „10. Amennyiben a projekt megvalósítása tartalmaz építési engedély köteles infrastrukturális és/vagy ingatlan beruházást, a jogerős építési engedély (az építési engedélynek legalább a kölcsön rendelkezésre tartási időszak lejáratáig érvényesnek kell lennie).” A kölcsön rendelkezésre tartási időszak lejáratáig érvényes jogerős építési engedély megkövetelése kizárhatja a már jogerős építési engedéllyel rendelkező vállalkozásokat, felülvizsgálat szükséges.

Felmerült kérdések:

 • A Felhívás 5.6. j) pontja szerinti E-beszerzés funkció kötelező használata nem egyértelmű. A támogatási kérelemhez már csatolni kell a 3 db érvényes ajánlatot. Akkor már az előkészítés szakaszában töltse fel a beszerezni kívánt eszköz igényt a támogatást igénylő? És ha ott kedvezőbb ajánlatot kap, mint ami postán, vagy e-mailen érkezett aláírt formában akkor azt is meg fogja kapni aláírva? Miként lehet/kell csatolni a támogatási kérelem mellékleteihez? Esetlegesen ezt a funkciót már a megvalósítási időszakban, a támogató döntést követően szükséges használni? A projekt megvalósítási időszakában, géptípus változás esetében újra szükséges 3 árajánlat bekérése és az e-beszerzés funkció használata is?

Továbbá az e-beszerzés funkció használatával megvalósul a transzparencia, ezért felesleges adminisztrációt okoz a kedvezményezettek és az ajánlattevők számára a 3 árajánlat beszerzése. Javasoljuk a 3 ajánlat szükségességének mellőzését és törlését a Felhívásból.

 • A Felhívás 3.5.2.1. pontja szerint az előtörlesztésre van mód és külön kamat, díj, illetve költség nem kerül felszámításra. Kérdésként merült fel, hogy szerződésmódosításra szükség van-e az előtörlesztéshez, mivel bár az előtörlesztés nem, de a szerződésmódosítás költséggel jár.
 • A Felhívás 6. i.) pontja alapján kizárólag nyilatkozatra van szükség az építési engedély köteles tevékenységek esetén is. Az építési engedélyezési eljárás megindításának igazolására nincs szükség?
 • Az MFB által alkalmazott hitelbírálati eljárás szempontrendszere, módszertana nem került bemutatásra; kérjük ennek pótlását!
 • A Felhívás 1.1. pontjában foglaltak szerint: „Jelen Felhívás keretében legalább 10%-os saját forrással, egyszerűsített eljárással, egyablakos rendszerben igényelhető vissza nem térítendő támogatás valamint kölcsön.” Ezzel szemben az 5.5. pontban foglaltak szerint: „Az 1., 4., 5., 8. és 9. pontokban említett dokumentumok eredeti példányát az ügyféldossziét vezető MFB Ponton kell leadni, ennek hiányában a kifizetési igénylés elutasításra kerül a Bank részéről.” Nem világos, hogyan teljesül az egyablakos ügyintézés, ha MFB ponton is le kell adni dokumentumokat, valamint az sem derül ki a Felhívásból, hogy a támogatást igénylő választ-e MFB pontot, vagy az valamilyen elven kiosztásra kerül-e számára.
 • A kölcsön és a támogatási kérelem elbírálása párhuzamosan fut? Elképzelhető, hogy a támogatási kérelem nyer, erről kap is értesítést a támogatást igénylő, de a hitelkérelem nem?
 • A hitelbírálatnak logikusan meg kellene előznie a pályáztatást, ugyanis fordított esetben rengeteg lehet a formailag megfelelő, ám fedezet, pénzügyi helyzet stb. miatt hitelbírálati oldalon elutasított támogatási kérelem. A Felhívásban a hitelbírálati folyamat kiválasztási eljárása, hitelminősítési rendszere nem szabályozott: „A beérkező támogatási kérelmek a kölcsön rész vonatkozásában az MFB által alkalmazott hitelbírálati eljárás keretében kerülnek kiválasztásra.” Ezek alapján a hitelbírálat átláthatósága nem biztosított.
 • Termelő tevékenységhez kapcsolódóan raktár építése támogatható tevékenység?
 • Építőipari vállalkozások támogathatók, földmunka gépek beszerzésére/elszámolására van mód?

Észrevételeink, javaslataink és kérdéseink figyelembe vételét előre is köszönjük!

Tisztelettel,

Kovács Ildikó Andrea

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Tóth Máté | 2016-09-17 17:05:33

Tisztelt Hatóság!

A felhívás tervezetének áttanulmányozása után az alábbi további észrevételekkel fordulunk Önökhöz:

4.4.2.4. A tartalmi értékeléshez kapcsolódó információk (27. old.)

Kérjük a Tisztelt Hatóságot, hogy szíveskedjen ezt a pontot módosítani, mivel a „részjegy” kizárólag szövetkezetek esetében értelmezhető fogalom. Ennek alapján a nyelvtani értelmezés szerint ezt a tartalmi értékelési szempontot kizárólag szövetkezetek esetén lehetne figyelembe venni. Javasoljuk tisztázni, hogy jelen pont alatt a Hatóság a jogi személy tagjának:

 • vagyoni hozzájárulásának mértékét,
 • tulajdonosi részesedésének mértékét, vagy
 • szavazati jogának mértékét

vizsgálja, mert ezek eltérhetnek egymástól.

Javasoljuk továbbá, hogy legyen egyértelműen rögzítve, hogy amennyiben egy pályázó fiatal és női vállalkozásnak is minősül, úgy csak az egyik szempont vonatkozásában jogosult a többletpontra.

5.5.1. Beruházáshoz kapcsolódó költségek (31. old.)

Kérjük a Tisztelt Hatóságot, hogy szíveskedjen pontosítani a b) ponttal kapcsolatban azt, hogy a 200.000 Ft/m2 követelménynek:

 • kizárólag ingatlan beruházás esetén kell megfelelni [az 5.6. pont d) alpontja alapján (33. old.)], vagy
 • a teljes építési költségvetésre (ingatlan beruházásra és infrastrukturális beruházásra együtt) összesítve kell vonatkoznia, vagy
 • a felsorolt építési költségnemenként külön-külön kell megfelelni ennek a követelménynek (tehát ha pl. egy új épületet és a területhez tartozó kerítést más kivitelező építi, akkor az új épület által és a kerítés által elfoglalt területet össze kell adni és az összegnek kell megfelelni a 200.000 Ft/m2 követelménynek, vagy külön-külön a két elemnek).

Egyúttal kérjük a Tisztelt Hatóságot, hogy szíveskedjen pontosítani azt, hogy mi a jogkövetkezménye annak, ha a 200.000 Ft/m2 értéket meghaladja a pályázó (az e fölötti rész nem minősül elszámolható költségnek, és így csökken a beruházás elszámolható költségeinek értéke a tényleges értékhez képest, vagy netán komolyabb következménye van, így például elutasítás).

Itt megjegyeznénk, hogy a 200.000 Ft/m2 érték a jelenlegi építőipari tendenciák alapján kifejezetten alacsony, különös tekintettel arra, hogy ez az érték a pályázati rendszerben évek óta változatlan, figyelmen kívül hagyva a Magyarországon zajló gazdasági folyamatokat.

Kérjük annak is az egyértelműsítését, hogy a c) pontban megjelölt beszerzendő megújuló energiatermelő eszközöket infrastrukturális és ingatlan beruházásként vagy eszközbeszerzésként kell feltűntetni, mert mindkét kategóriában megjelölésre került ez a tétel. Amennyiben az a Hatóság szándéka, hogy a megújuló energiatermelő eszközt eszközbeszerzésként, a hozzá tartozó beszerelési és építési munkákat infrastrukturális és ingatlan beruházásként kell feltűntetni, úgy kérjük a Tisztelt Hatóságot, hogy ezt szíveskedjenek egyértelműen megfogalmazni, a félreértések elkerülése végett.

A c) és a d) pontok alatti információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó hardverek és szoftverek tekintetében a felhívás tervezetének 3.1., támogatható tevékenységek pontjában nincs követelményként meghatározva, hogy a fejlesztendő tevékenységhez kell, hogy kapcsolódjanak. Kérjük pontosítsák, hogy a beszerezhető új informatikai eszközök és szoftverek a fejlesztendő tevékenységhez kell-e, hogy kapcsolódjanak vagy attól függetlenül lehetősége van a pályázónak korszerűsíteni az informatikai infrastruktúráját a pályázat keretében. Kérjük azt is megjelölni a végleges felhívásban, hogy abban az esetben, ha nem kell, hogy az adott fejlesztendő tevékenységhez kapcsolódjon, akkor az akár a pályázó teljes informatikai infrastruktúráját jelentheti vagy lesz-e bármiféle mennyiségi megkötés ezzel kapcsolatban.

Az immateriális javak keretében kérjük továbbá, hogy rendelkezzen egyértelműen a végleges felhívás a weboldalak elszámolhatóságáról. A tervezet jelenleg a nem elszámolható költségek között tartja számon a weboldalakat abban az esetben, ha már rendelkezik a támogatást igénylő weboldallal a támogatási kérelem benyújtásakor. Ennek megfelelően, amennyiben ebben az időpontban nem rendelkezik weboldallal, úgy az annak kialakításával kapcsolatos költségek elszámolható költségnek kellene, hogy minősüljelek. Kérjük ennek pontosítását.

5.6. pont - Az elszámolhatóság további feltételei (34. old.)

A felhívás tervezet 5.6. pontjának g) pontja nem rendelkezik az egyedi fejlesztésű eszközökről, mint olyan tételekről, melyekre minden korábbi pályázat keretében 1 db érvényes árajánlatra és nyilatkozatra volt szükség. Kérjük a Tisztelt Hatóságot, hogy szíveskedjen kiegészíteni ezt a pontot ennek megfelelően.

Egyúttal kérjük a Tisztelt Hatóságot, hogy szíveskedjen pontosítani azt is, hogy ingatlan és infrastrukturális beruházás esetén is szükséges-e 3 db árajánlat.

Felhívjuk a Tisztelt Hatóság figyelmét, hogy a j) pontban szereplő, e-beszerzésre vonatkozó rendelkezések nem egyértelműek, abban a tekintetben, hogy az eljárás mely szakaszában alkalmazandó, így a pályázat benyújtása előtt, vagy a beruházás megvalósítása során. Egyúttal kérjük a Tisztelt Hatóságot, hogy szíveskedjen pontosítani az erre vonatkozó eljárást.

Felhívjuk a Tisztelt Hatóság figyelmét, hogy az árajánlatok közül a nyertes árajánlat kiválasztására vonatkozóan az 5.6. pontban és a 6.1. pontban eltérő kiválasztási szempontrendszert használ. Az 5.6. pont alapján a legjobb ár-érték arányú árajánlatot kell elfogadni, míg a 6.1. pont alapján a legtakarékosabbat, a kettő pedig lényegesen eltér egymástól. Kérjük a Tisztelt Hatóságot, hogy szíveskedjen egy, lehetőleg egzakt módon meghatározott kiválasztási szempontrendszert megjelölni a végleges felhívásban.

Előre is köszönjük szíves együttműködésüket!

Köszönettel,

Dr. Tóth Máté

Pályázatnet Kft.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Tóth Máté | 2016-09-17 17:03:09

Tisztelt Hatóság!

A felhívás tervezetének tanulmányozása után az alábbi észrevételekkel fordulunk Önökhöz:

3.1. Támogatható tevékenységek (6. old.)

Kérjük pontosítsák, hogy a beszerezhető új informatikai eszközök és szoftverek a fejlesztendő tevékenységhez kell-e, hogy kapcsolódjanak vagy attól függetlenül lehetősége van a pályázónak korszerűsíteni az informatikai infrastruktúráját a pályázat keretében.

Egyúttal kérjük, hogy egyértelműsítsék, hogy a korábbi GINOP-1.2.1-15 és GINOP-1.2.2-15-ös pályázatokkal ellentétben sem az a) pont alatti eszközbeszerzésre, sem pedig a c) pont alatti informatikai eszközök és szoftverek beszerzésére nem vonatkozik sem minimális, sem maximális belső korlát.

3.3. Nem támogatható tevékenységek (9. old.)

Kérjük a Tisztelt Hatóságot, hogy szíveskedjen pontosabban meghatározni a funkcionálisan önállótlan projekt definícióját. Egy beruházás a gyakorlatban érintheti egy termelési folyamatnak egy szakaszát is, ami a felhívás tervezetében szereplő megfogalmazás alapján kétséges, hogy funkcionálisan önállónak minősülne.

3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások (10. old.)

A felhívás tervezete a 3.4.1.1. pont n) alpontjában meghatározza, hogy amennyiben a projekt megvalósítása kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz, akkor a támogatási kérelem nincs összhangban a felhívás célkitűzéseivel, ezért elutasításra kerülhet (a tartalmi értékelési szempontok értékelési előfeltételei alapján). A tervezet szövege alapján kiemelkedően jelentős kockázatként értékeli hatóság, ha a projekt megvalósítása szempontjából kockázatos gazdálkodási adatokkal rendelkezik a pályázó.

Kérjük a Tisztelt Hatóságot, hogy legyen szíves vagy

 • objektíven mérhető, gazdálkodási adatokon alapuló számítási rendszert közzétenni erre az elutasítási okra vonatkozóan, hogy a pályázó ezt a szempontot is alaposan mérlegelve dönthessen, vagy
 • leginkább törölni ezt a méltánytalanul szubjektív elutasítási okot, tekintettel arra, hogy a felhívás-tervezet tartalmi értékelési szempontrendszere az elérhető 100 pontból legalább 70 pontot objektív, a támogatást igénylő beszámolóiban és cégadataiban szereplő adatok alapján minősít.

3.4.1.1.1. Kötelező vállalások (11. old.)

A 3.7.1. pont tartalmazza a foglalkoztatások növelése szempontot, míg ez kötelezően teljesítendő vállalásként nem került meghatározásra a felhívás tervezetében. Kérjük a Tisztelt Hatóságot, hogy szíveskedjen egyértelműen meghatározni a kötelezően teljesítendő vállalások körét.

3.4.3. A projekt szakmai megvalósítása során a közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó elvárások (12. old.)

Bár a 3.4.3. pont egyértelműen meghatározza, hogy a közbeszerzésekről szóló, 2015. évi CXLIII. törvény 5. § (3) bekezdése alapján közbeszerzési kötelezettség nem áll fenn a pályázóra vonatkozóan, a felhívás tervezete mégis tartalmaz olyan rendelkezéseket, melyek ellentétben állnak a fent deklarált rendelkezéssel. Ennek megfelelően javasoljuk minden olyan szövegrész törlését, mely a pályázó esetleges közbeszerzési kötelezettségére utal (pl. 33. és 34. oldalakon „közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések esetére” szövegrészek).

3.5.1. A projekt megkezdése (12. old.)

A felhívás tervezete egyértelműen rögzíti, hogy a beruházás megkezdésének napja nem lehet korábbi, mint a támogatási kérelem benyújtását követő nap. Rögzíti azt is, hogy a projekt részét képező bármely eszköz, szolgáltatás beszerzéséről szóló megrendelés/szerződés, az azokhoz kapcsolódó számla, egyszerűsített számla, előlegszámla vagy előlegbekérő kiállításának, teljesítésének és kiegyenlítésének dátuma nem lehet korábbi a támogatási kérelem benyújtását követő napnál.

Ennek ellenére a felhívás tervezete a csatolandó mellékletek részben a j) pont alatt csatolandó mellékletként határozza meg a kivitelezővel kötött szerződést, mint szolgáltatásra vonatkozó szerződést az infrastrukturális és ingatlan beruházással kapcsolatban. Kérjük ennek a kérdésnek a tisztázását a végleges felhívásban.

3.5.2.1. A kölcsön törlesztése (13. old.)

Kérjük a Tisztelt Hatóságot, hogy legyen szíves a felhívásban rögzíteni, hogy előtörlesztésre a kölcsön futamideje alatt bármely időpontban lehetősége van a pályázónak, azt elkerülendő, hogy a kölcsönszerződés megkötésekor a kölcsönt folyósító maga határozhasson meg időpontokat az előtörlesztésre, korlátozva a felhívásban foglalt általános rendelkezést.

3.6.1. A projekt területi korlátozása (14. old.)

Kérjük a Tisztelt Hatóságot, hogy szíveskedjenek egyértelműen rögzíteni, hogy hány darab megvalósítási hely lehet az adott beruházással összefüggően. A felhívás tervezetének e pontját úgy lehet értelmezni, hogy egy megvalósítási hely lehetséges, míg a tervezet 4.4.2.4. pontjának k) alpontja (28. old.) több megvalósítási helyről tesz említést.

3.6.2. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek (15. old.)

Kérjük a Tisztelt Hatóságot, hogy szíveskedjen egyértelműen rögzíteni az álláspontját arról az esetről, amikor a megvalósítási helyül szolgáló ingatlan nem tehermentes, mert pl. jelzálogjog került bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba.

A pályázat keretében igényelhető kölcsön vonatkozásában a beruházással érintett ingatlan kerül fedezetként szolgáltatásra. Álláspontunk szerint célszerű lenne a végleges felhívásban egyértelműen rögzíteni, hogy jelzáloggal terhelt ingatlan is szolgálhat fedezetként, amennyiben a pályázat keretében igényelt kölcsön összege kisebb vagy legfeljebb akkora, mint az ingatlan értékbecslés során meghatározott értékének és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett teher értékének különbsége.

4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre (20. old.)

Kérjük a Tisztelt Hatóságot, hogy szíveskedjen egyértelműen meghatározni a 4.2. 1) pont n) alpontjában megjelölt elutasítási okban meghatározott „adminisztratív, pénzügyi és működési kapacitás” követelményrendszerét. A pénzügyi és működési kapacitás vonatkozásában ismételten hangsúlyoznánk, hogy a kiemelkedően objektív, gazdálkodási adatokon alapuló tartalmi értékelési szempontrendszer mellett rendkívül méltánytalannak tartjuk egy ilyen jogosultsági kritérium meghatározását.

Kérjük a Tisztelt Hatóságot, hogy a fentihez hasonló, a GINOP-8.3.1-16-os pályázati felhívásból és termékdokumentációból egy-az-egyben átemelt rendelkezéseket a korábbi évek alatt kiforrott vissza nem térítendő támogatási rendszer rendelkezéseivel szíveskedjen összhangba hozni.

4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre (20. old.)

Javasoljuk a Tisztelt Hatóságnak, hogy a z) pontban a „pénzügyi” szó előtt szereplő „nem” szó törlésre kerüljön, egyértelműsítés végett.

4.4.1. Kiválasztási eljárásrend (23. old.) és 4.4.2.3. Tartalmi értékelési szempontok a vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában (25. old.)

Kérjük a Tisztelt Hatóságot, hogy szíveskedjen részletesen kifejteni azt a rendelkezést és értékelési szempontrendszert, hogy „a beérkező támogatási kérelmek a kölcsön rész vonatkozásában az MFB által alkalmazott hitelbírálati eljárás keretében kerülnek kiválasztásra”, ezzel összefüggésben pedig azt a rendelkezést, hogy „kombinált termék estében támogatásra az a támogatási kérelem jogosult, amely mind a vissza nem térítendő támogatás, mind a kölcsön tekintetében támogató döntéssel rendelkezik”.

A felhívás tervezetének jelen állapota szerint a pályázónak a felhívás vissza nem térítendő támogatásra vonatkozó tartalmi értékelési szempontrendszere mellett meg kell felelnie egy előre meg nem határozott és közzé nem tett hitelbírálati eljárásnak és értékelési szempontrendszernek. Javasoljuk, hogy legyen egyértelműen meghatározva, hogy az MFB által alkalmazott eljárásrend és értékelési szempontrendszer mit tartalmaz, ellenkező esetben a Hatóság megsérti a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 46. § (1) bekezdés f) és g) pontjait, melyek értelmében a felhívásnak legalább tartalmaznia kell a támogatás igénybevételével kapcsolatos követelményeket és a projekt-kiválasztási szempontokat, hiszen így egy meg nem határozott követelményrendszer alapján és kiválasztási rendszer szerint kerülne elbírálásra a támogatást igénylő kérelme (vagy annak egy része).

4.4.2.3. Tartalmi értékelési szempontok a vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában (24. old.)

A 7. pontban meghatározott vállalatirányítási rendszer kritériumot kérjük pontosítsa a Tisztelt Hatóság, hiszen:

 • egyfelől nem egyértelmű, hogy mi minősül vállalatirányítási rendszernek (nincs definiálva);
 • másfelől az elszámolható költségek között a termelési kapacitásokhoz kapcsolódó szoftvert említ a felhívás tervezete, így a pályázat keretében elvileg csak a termeléssel kapcsolatos irányítási rendszert lehet elszámolni és ezért pluszpontot kapni.

Kérjük, hogy amennyiben a vállalatirányítási rendszerre adja a Hatóság a plusz pontot, akkor a teljes rendszer elszámolható legyen, ne csak annak a termelési funkciója. Amennyiben csak a termelési irányítási rendszerre ad plusz pontot a Hatóság, úgy akkor az legyen feltűntetve a pontozásban, ne a teljes vállalatirányítási rendszer.

Kérjük a Tisztelt Hatóságot, hogy legyen szíves pontosítani a vállalatirányítási rendszer / termelési kapacitásokhoz kapcsolódó szoftver kérdéskörét, különös tekintettel arra, hogy jelen megfogalmazás szerint az szabad vállalkozási zónának minősülő településeken a nem feldolgozó/termelő tevékenységet végző pályázó nem lenne jogosult a vállalatirányítási rendszer bevezetése kapcsán plusz pontot kapni a tartalmi értékelési szempontok szerint, hiszen náluk értelmezhetetlen a termelési kapacitáshoz kötődés követelménye.

Előre is köszönjük szíves együttműködésüket!

Köszönettel,

Dr. Tóth Máté

Pályázatnet Kft.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Bujdosó Ilona | 2016-09-16 18:05:45

Tisztelt Irányító Hatóság!

 

GINOP-1.2.3-8.3.4-16, Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében c. pályázati felhívás tervezet társadalmasításra közzétett verziójával kapcsolatosan az alábbiakban felsorolt módosításokat javaslom:

 

 • A Felhívásban a visszatérítendő támogatásról kedvezményes kamatozású kölcsönként írnak, azonban jelenleg a piacon ennél előnyösebb kondíciókkal is elérhetőek hitelek (például a Növekedési Hitelprogram keretében a jó gazdálkodási adatokkal rendelkező cégek 1,5-1,8%-os kamatszinten is hozzájutnak, de számos esetben a kereskedelmi bankok kiemelt ügyfelei 1-1,5% közötti kamatszinten jutnak finanszírozási forráshoz). Mivel a Felhívás előírja, hogy kombinált konstrukciókban szükséges megvalósítani a projektet - vagyis kötelező hitel igénylése is - így véleményem szerint a piacon elérhető legjobb kamatszint alatt kellene megállapítani a kamat mértékét, melyre javaslatom 1%. A tervezetben szereplő 2%-os kamatot a fentiek fényében és a jelenlegi 0,9%-os jegybanki alapkamat szint mellett nem igazán ildomos „kedvezményes kamatozású kölcsön”-ként aposztrofálni.
 • A Felhívás szerint a pályázatban elszámolható költségek támogatási kategóriája Csekély összegű támogatás, (255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 7. § 23. pont). A konstrukcióban kizárólag beruházási tevékenységek támogathatóak (eszközbeszerzés, infrastrukturális fejlesztés), ez a típusú támogatható tevékenység más hasonló célú pályázati kiírások esetében (GINOP-1.2.1-15, GINOP-1.2.2-15) Regionális beruházási támogatás kategóriába sorolandók. A szabály szerint a de minimis jellegű támogatás összege az adott és az elmúlt 2 pénzügyi év vonatkozásában nem haladhatja meg a 200.000 eurónak megfelelő forint összeget. Ez azonban azt jelenti, hogy az adott vállalkozás a GINOP-1.2.3-15 konstrukció elnyerésével szinte teljesen kimerítené az ezen a jogcímen kapható maximum keretet. Illetve ha valakinek már ki van használva jelentős részben a de minimis kerete, az nem is tud indulni a pályázaton. A fentiek logikája alapján javaslom, hogy az adott pályázat vissza nem térítendő támogatási része Regionális beruházási támogatásként szerepeljen.
 • A Felhívás 3.2.1. r) pontja alapján kiemelkedően magas kockázatot jelenthet az, ha a megvásárolt eszközök együtt sem alkalmasak termelő tevékenység végzésére, azonban ez egy SZVZ településen megvalósuló projekt esetében nem feltétlenül értelmezhető, amennyiben szolgáltatási vagy kereskedelmi tevékenység fejlesztéséhez szükséges eszközök beszerzésére pályázik.
 • A Felhívás szerint a támogatást igénylőnek a projektet olyan ingatlanon kell meg megvalósítania, amely a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában per- és igénymentes, amely így a hitel fedezetének is tárgya. Tisztázandó, hogy lehet-e olyan ingatlanon megvalósítani a projektet, amelyen már van teher (a felhívás csak per és igénymentességről ír). Számos vállalkozásnak a telephelye egy helyrajzi számon van nyilvántartva, amelyen fejleszteni szeretne, de a legtöbb cégnek (akár csak pl. forgóeszköz hitel céljából) van már külső finanszírozás igénybevétele miatt teher az ingatlanján. Ezen esetekben pl. célszerű lenne a fedezeti értéket figyelembe venni, és nem csak tehermentes fedezetet elfogadni.
 • A Felhívás 4.4.2.4. d. pontjának magyarázatát javasoljuk kibővíteni a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) kutatás-fejlesztési pályázataival is.
 • A Felhívás 5.5. Elszámolható költségek köre pont kibővítését javasoljuk, előkészítésként a tervezési költségek (max. 5%-ban) és a műszaki ellenőri költségek (max. 1%)-ban legyenek elszámolhatóak, mivel nagy arányban elszámolható építési jellegű költség.
 • A Felhívás 5.5.1. c) pontja alapján jól értelmezzük-e, hogy a napelem költsége eszközköltségek terhére tervezhető költségelem?
 • A Közbeszerzési törvény alapján, amennyiben nem kötelező közbeszerzés lefolytatása, a Felhívás értelmében a pályázat mellékleteként 3 db árajánlat benyújtása szükséges a piaci árak igazolására, melyekből a legalacsonyabb összegűt kell választani. A Felhívás 5.6 g. pontja szerint egy beszerzési eljárást is le kell bonyolítani (3 ajánlattevő meghívásával), ahol ismertetni kell az ajánlatok értékelésének szempontjait és módszerét (tehát nem muszáj a legolcsóbbat választani). De ezzel egyidejűleg 5.6 j. pont szerint az E-beszerzés funkcióban az ajánlattételi határidőt megelőző legalább öt nappal köteles a pályázó feltölteni beszerzési igényét. Ezen pont értelmében a felületen közzétett beszerzési igényre bárki adhat ajánlatot és az így berkező ajánlatok közül a gazdaságilag legelőnyösebbet kell figyelembe venni. A fent leírt két pontban szereplő tartalmat javasoljuk összhangba hozni. Érdemes ebből a szempontból megemlíteni, hogy az E-beszerzés funkció használatának tervezetben leírt szabályai nem feltétlenül támogatják az életképes projektek, valós vállalkozásfejlesztési célok megvalósulását. Javasolt tehát, hogy ne legyen kötelező a legalacsonyabb áron tett ajánlatot tartalmilag megvalósítani, csak a beszerzési ár vonatkozásában legyen irányadó, mert sok esetben pl. olyan gyártmányra vonatkozik a legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat, amely nem felel meg a pályázó elvárásainak.

Tisztelettel,

 

Bujdosó Ilona

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Daróczi Lajos | 2016-09-16 16:09:21

Tisztelt Irányító Hatóság!

Már nagyon vártuk ezt a pályázati formát, mert úgy látjuk, hogy a vállalkozás komplex fejlesztését teszi lehetővé. Javaslatom az, hogy biztosítani kellene teljes vállalkozás komplett, egybeni megvásárlásának, eladásának a lehetőségét. Vannak olyan mikrovállalkozások, kisvállalkozások akik stabil piaci szereplők egy adott iparágban, dinamikusan fejlődnek és intenzívebben tudnának előre lépni, ha komplett vállalkozást tudnának vásárolni más településen, vagy térségben. Az élelmiszeriparon belül például a pékségek olyan terület ahol az ország jól le van fedve üzemekkel, boltokkal és ezekhez hozzárendelve lefedett a piac. A tapasztalat az, hogy egyikük jobban működik másikuk kevésbé. Aki intenzívebben fejlődik annak előnyösebb lenne egyben megvásárolni más piaci területen komplett vállalkozást, mint a meglévő mellé a bizonytalan piacra apró lépésenként újat felépíteni az ott már meglévő kiszorításával.

Ezt a célt úgy lehetne elérni, hogy a kombinált mikrohitel felhasználásával lehetőség lenne telephely ingatlan vásárlásra és bizonyos körben használt termelő eszköz vásárlására is.

Sok vállalkozás egyszemélyes, ha a tulajdonos nyugdíjas korúvá válik  gondot okoz a vállalkozás továbbvitele. Mint ahogy az orvosoknál jól bevált módszer a praxis komplett eladása, ebben az esetben is előnyös megoldás lenne mind az eladónak, mind a vevőnek.

Tisztelettel:

Karalyos Géza

vállalkozó

 

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Daróczi Lajos | 2016-09-16 16:00:42

Tisztelt Irányító Hatóság!

A pályázók körét javasoljuk kibővíteni az induló vállalkozásokkal, megfelelő pánzügyi korlátozásokkal (pl. igénybe vehető támogatás és hitel összegének limitálása).

Tisztelettel:

Draóczi Lajos

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Daróczi Lajos | 2016-09-16 15:59:11

Tisztelt Irányító Hatóság!

Javaslom a 3.1. pontban Önállóan megvalósítható tevékenységek körét kibővíteni, a korábbi nagy sikerű GOP 2.1.1-11/M pályázathoz hasonlóan üzleti célú ingatlan megvásárlásával, melynél az alábbi korlátozásokat javaslom:

- nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható költségének 50 %-át,

- csak SZVZ-ben támogatott,

- csak olyan ingatlan megvásárlása lehetséges, melynek korábbi hasznosítása is gazdasági célú volt (kizárva az iroda jogcímen megvásárolandó lakóingatlanokat),

Tisztelettel:

Daróczi Lajos

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Trend Business | 2016-09-16 15:50:11

Tisztelt Közreműködő Szervezet!

A Felhívás 3.1. a) megvalósítandó tevékenységnél az új eszköz VTSZ listája nem került bemutatásra, így nem tudható, milyen eszközök beszerzésére nyílik lehetőség.

A Felhívás 3.2. pontja szerint a teljes támogatás Csekély összegű (de minimis) támogatás. Ez nagyon hátrányos hiszen 3 évre vonatkozóan egy adott vállalkozásnak nem lehet több mint 200.000 Euro (kb. 62,0 millió Ft.), és ha vállalkozás 2014 és 2015. évben már vett igénybe de minimis támogatást akkor ez nagyon korlátozza az igényelhető támogatás mértékét.

Javaslat: A Vissza nem térítendő támogatás legyen beruházási támogatás (a 651/2014/EU Bizottsági rendelet alapján) és a Visszatérítendő támogatásra eső támogatás mértéke (kamattámogatás) legyen csak de minimis kategóriájú támogatás

A felhívás 3.1. b) pontja A projekt keretében megvalósítandó tevékenységeknél a következőket írja: „ A termelő és szolgáltató tevekénységekhez kapcsolódó új épület építés, ….”  Ezek alapján Lehet a NEM szabad vállalkozási zónában szolgáltató tevékenységet folytató vállalkozásnak építési tevékenységet megvalósítani?

3.4.11. Műszaki és szakmai elvárások

b) csak feldolgozóipari beruházások fejleszthetők a 3. sz. melléklet szerint. Az érintett TEÁOR lista nem került felcsatolásra, ezért nem tudni, hogy pl. a hulladékfeldolgozás (3832 – Hulladék újrahasznosítása), ami megítélésünk szerint feldolgozóipari tevékenység, mert újrahasznosítható termék előállítása történik meg, és mind nemzetgazdasági, mint az „élhetőbb” környezet miatt is fontos, hogy a támogatási tevékenységi körbe kerüljön.

3.5.1. A projekt megkezdettsége: Ebben a fejezetben meghatározásra került, hogy a támogatási döntés napjáig nem lehet a projektet befejezni. Szerencsés lenne, ha a kiírás szabályozná, hogy a támogatási döntés a kérelem benyújtását követően, max. 90 napon belül – döntési határozat formájában – megszülessen.

Probléma: Sajnos a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet hiába szabályozza az eljárás szerinti ügyintézési határidőket, a nagyszámú támogatási igény és azok kezelése miatt ezek rendre elhúzódnak. Nem ritka a 100-150 napos csúszás sem. Megítélésünk szerint NEM a pályázót kellene „büntetni”, aki saját kockázatra elkezdi a fejlesztést, és abban bízik, hogy időben kap támogatási döntést.

3.5.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:

A felhívás ezen részében a Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre a projekt megvalósítására, ugyanakkor a fejezet végén a kölcsön folyósítására max. 30 hónap áll rendelkezésre.

Probléma: Megítélésünk szerint ellentmondásban van a projekt végrehajtási időtartam között. Kérjük egységesíteni, illetve az ellentmondások feloldását!

A pályázati felhívás 3.5.2 pontjának negyedik bekezdése szerint a projekt kapcsolatos pénzügyi elszámolása nem lehet később, mint 2019. szept.30.  A következő bekezdés szerint a hitel folyósítására a projekt keretében utoljára 2020. szeptember 30-án lehet kifizetést teljesíteni a Kedvezményezettnek. Ez a 2 dátum nagyon távol van egymástól!

Kérés: Ha a Kedvezményezett előfinanszírozza a hitelt akkor a záró pénzügyi elszámolással egyidőben a hitel is kerüljön kifizetésre!

4.4.2.3. Tartalmi értékelési szempontok végén a kombinált termék esetében támogatásra az a támogatási kérelem jogosult, amely mind a vissza nem térítendő támogatás, mind a kölcsön tekintetében támogató döntéssel rendelkezik.

A felhívás korrekten bemutatja a vissza nem térítendő támogatás pontozásához kapcsolódó szempontrendszert, de sehol, egyetlen szóval sem említi a hitel „jogosultsági” feltétel rendszerét. Csak feltételezhető, hogy a hitelkérelem szakmai bírálatát egy önálló „szervezet”, számlavezető bank, vagy az MFB fogja végezni? Talán szerencsés lenne a kiírásban a pályázók számára ezt az információt rendelkezésre bocsájtani.

A pályázati felhívásból nem derül ki egyértelműen, hogy ez egyben a Hitelkérelem is, melyeket az MFB Pontok bírálnak (ha ők bírálnak, de ők folyósítanak az 5. pont szerint).

A felhívásnak lesz egy 11. sz. mellékelte: A kölcsön igénybevételével kapcsolatos kiegészítő tájékoztatás címmel, melyet jó lett volna most megismerni a feltételek miatt.

A felhívás 6.1. v) pont szerint csatolni kell a hitel fedezetként felajánlott ingatlan értékbecslést, DE nincs meghatározva, hogy mely értékbecslőt fogadják el? (pl. kell-e igazságügyi ingatlanforgalmi szakértőnek lenni, vagy esetleg bármelyik banknál regisztrál értékbecslőnek?) Kérjük pontosítani.

5.3. A támogatás mértéke: Alapvetően korrekt a támogatási intenzitás a vissza nem térítendő (VNT) rész esetében, ami 30%, de javasolnánk, hogy a hátrányos helyzetű régiók és a szabad vállalkozási övezetekben a támogatási intenzitás (VNT esetében) kerüljön megemelésre, pl. a hátrányos helyzetű régiók esetében 40%, a szabad vállalkozási övezetek esetén 45%, és természetesen a maximális hitel aránya is csökkenne ezzel összhangban. Talán ez a beruházási kedvre, illetve a kapacitásnövekedésre is pozitív hatással lenne, ezeken a hátrányos helyzetű településeken.

A Felhívás 5.6. j) pontja szerinti E-beszerzés funkció kötelező használata nem egyértelmű. A pályázathoz már csatolni kell a 3 db érvényes ajánlatot. Akkor már az előkészítés szakaszában töltse fel a beszerezni kívánt eszköz igényt? És ha ott kedvezőbb ajánlatot kap, mint ami postán, vagy e-mailen érkezett aláírt formában akkor azt is meg fogja kapni aláírva? Miként lehet/kell csatolni a pályázat mellékleteihez? Vagy ezt akkor köteles megtenni, amikor nyertes pályázata lesz?

5.7. Elszámolható költségek mértéke: A mérték és az arányok korrektek, de szeretnénk érdeklődni, hogy tervez-e olyan kiírást az Irányító Hatóság, ahol az ingatlan vásárlás is elszámolható költség, max. a projekten belüli rész 40%-ig? Talán szerencsés lenne meggondolni, hogy az elhagyatott, vagy leromlott állapotú telephelyek esetében a pályázó részéről a vásárlás is elszámolható legyen és a fejlesztés ennek korszerűsítésére, átépítésére irányulhatna, természetesen azzal a céllal, hogy ott termelőeszközök telepítése, munkahelyteremtés történjen.

Általánosságban tervezi a Közreműködő Szervezet olyan GINOP felhívás kiírását, amiben a szolgáltatási iparágban tevékenykedők is pályázhatnak mikrohitel termék kombinálásával a beruházásuk megvalósításának céljából? Ott lehet, hogy a maximális projektméret kisebb vagy 100 millió Ft-os nagyságrendű, de megítélésünk szerint a GDP szempontjából NEM elhanyagolható ennek a szektornak a teljesítőképessége.

Trend Business Kft.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
Murányi Réka | 2016-09-16 14:46:46

isztelt Szervezet!

 

Tájékoztatni szeretném Önöket, hogy regisztrációt követően sem tudok hozzászólni a társadalmi egyeztetés tárgyban megjelölt témájához (erre megoldási javaslatot várok), Önöknek fontosabb azonban, hogy a hivatkozott pályázati útmutató 20. oldalán az alábbiak szerepelnek:

4.2 Támogatásban nem részesíthetők köre (18. oldalon kezdődik)

1. ÁÚF 2. pontja „Kizáró okok” című fejezetben szereplő feltételeken túl, az alábbi szempontok bármelyikének teljesülése esetén nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére:

20. oldal: z) azon támogatást igénylő részére, vagy amelynek elsődleges tevékenysége nem pénzügyi, biztosítási, üzletvezetési, üzletviteli vagy egyéb vezetési tanácsadás tevékenységi körbe tartozik.

Tekintettel arra, hogy a pályázat célja kapacitásbővítés, azon belül is a termelési potenciál növelése, álláspontom szerint téves a fent idézett megfogalmazás, hiszen az idézet szerint a pályázatot a jelen megszövegezés szerint kizárólag azon szervezetek vehetik igénybe, melyek tevékenységi köre pénzügyi, biztosítási, üzletvezetési, üzletviteli vagy egyéb vezetési tanácsadás.

 

Üdvözlettel:

 

dr. Murányi Réka

06 (70) 322-3198

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Horváth Tamás | 2016-09-16 13:57:09

Tisztelt Cím!

Az alábbi 11 észrevételem lenne, melyet próbáltam a lehető legrövidebben megfogalmazni az áttekinthetőség érdekében.

 

1, A Felhívás 1.1.-es pontjában az alábbi mondat nem egyértelmű:

„A megújuló energiaforrások tekintetében a GINOP 4. (Energetika) prioritása alatt támogathatóak azok a gazdasági társaságok (kkv-k), melyek saját energiaigényük kielégítésére szolgáló megújuló energia beruházásait végzik. A GINOP 1. prioritás keretében a vállalkozások kapacitásbővítése során a korábbi állapotnál nagyobb energiahatékonyságú rendszerek alkalmazása támogatott.”

Ez a fogalom ellentmondásban van a kiírás későbbi részeivel.

A kiírást jelenlegi formában elolvasva nem eldönthető, hogy napelemes rendszer milyen formában beszerezhető. (eszközként/építésként) Javaslom ezen aspektusban a kiírás átgondolását.

Az elszámolható költségek között eszköz és építés oldalon is megjelenik a megújuló energia ellátásához szükséges fejlesztés, de ezzel szemben a 3.1./a) pontban „A fejlesztendő tevékenység végzéséhez szükséges, új eszköz” kategóriába már nem fér bele véleményem szerint semmilyen módon sem a napelem, hiszen az nem szükséges semmilyen esetben sem gyártó/kereskedő tevékenység végzéséhez, csupán az energiahatékonyságot növeli.

Amennyiben a fejlesztendő tevékenység 3511'08 Villamosenergia-termelés és napelemfarmot kívánunk létrehozni, tehát a megtermelt energiát értékesítjük, akkor teljesül a fejlesztendő „tevékenység végzéséhez szükséges, új eszköz” feltétel. Ennek értelmében a napelemfarm támogatható a kiírás alapján?

 

2, A Felhívás 3.1.-es pontjában „A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek” megfogalmazás arra utal, hogy minden tevékenység megvalósítása kötelező.

 

3 , A Felhívás 3.1.-es pontjában lévő megfogalmazás alapján felújítás is támogatható, míg 5.5.1/b pontban már nem jelenik meg a támogatható tevékenységek között, csak az átalakítás és korszerűsítés, bővítés, új építés. Kérem szíves felülvizsgálatát.

 

4,A Felhívás 3.4.1.1.1 Kötelező vállalások pontban leírtak alapján a kölcsönszerződéstől eltérően a kölcsön előtörlesztés nem is lehetséges?

 

5, A Felhívás 4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre 1) z) pontja indokolatlanul szűkre korlátozza a pályázók körét. (valószínűleg elírás miatt) Kérjük felülvizsgálatát. Javasoljuk, hogy a pontban említett cégek sem kerüljenek kizárásra, annak érdekében, hogy ezen cégek is új, a felsorolásban nem szereplő fejlesztendő tevékenységgel indulhassanak a kiíráson.

 

6, A Felhívás 4.4.2.3. Tartalmi értékelési szempontok a vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában pontja az alábbi hibákat tartalmazza:

Készpénz likviditás:

0,0781-es érték esetén nem tudunk megfelelő pontszámot kalkulálni, a pontozó hibája miatt.

Árbevétel-arányos cash flow:

0,0191-es érték esetén nem tudunk megfelelő pontszámot kalkulálni, a pontozó hibája miatt.

Tőkeáttétel:

2,4317-es érték esetén nem tudunk megfelelő pontszámot kalkulálni, a pontozó hibája miatt.

Árbevétel növekedési üteme:

0,9342-es érték esetén nem tudunk megfelelő pontszámot kalkulálni, a pontozó hibája miatt.

 

7, A Felhívás 4.4.2.3. Tartalmi értékelési szempontok a vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában 4) b) pontja nincs összhangban a 4.4.2.4. A tartalmi értékeléshez kapcsolódó információk b) ponttal. Kérem felülvizsgálatát.

 

8, A Felhívás 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei b) pontja elírást tartalmaz. A helyes érték: 0,5%

 

9, A Felhívás 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei d) pontja nem tartalmazza, hogy nettó vagy bruttó m2-re kell teljesülnie a korlátnak.

 

10, A Felhívás értelmében az építési engedélynek legalább a kölcsön rendelkezésre tartási időszak lejáratáig érvényesnek kell lennie. Ez azon pályázók esetén, akik már most rendelkeznek jogerős építési engedéllyel indokolatlanul ellehetetleníti a pályázást.

Amennyiben a pályázó építési engedélye 2017. nyáron lejár, de addig a pályázat benyújtását és bírálatát követően megkezdi az építési engedélyes tevékenységet, akkor hosszabbítás nem szükséges. A pályázat mégis kéri a hitel rendelkezésre tartási időszak teljes idejére az engedélyt, ami építési beruházás esetén a tervezett megkezdési időn jóval túlmutat. Az építési engedélyek nem indokolt hosszabbítását szükséges lenne elkerülni, így kérem a korlátozás felülvizsgálatát.

Kérem, kalkuláljanak azzal is, hogy a pályázatok elbírálási ideje mindig sokkal több időt vesz igénybe, mint amit a jogszabály engedélyez.

 

11, A Felhívás 3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek b.) pontjában a „szolgáltató tevékenység” magában foglalja a kereskedelmet is? Kereskedelmi épületek fejlesztését nem kívánja a kiírás támogatni?

 

Tisztelettel:

Horváth Tamás

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
Szabó-Csécsi Anikó | 2016-09-16 12:36:16

Tisztelt Irányító Hatóság!

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. Rendelet módosításával összhangban, kérjük térjenek ki a pályázati felhívásban a pályázatok benyújtásának felfüggesztési lehetőségére/módjára.

A 272/2014. Korm. Rendelet 53 §. módosításával kikerült a rendeletből, hogy a pályázatok benyújtásának felfüggesztése 3 napos türelmi idővel tehető meg. Továbbá bekerült a Rendeletbe, hogy szakaszos bírálat esetén csak a szakasz zárását követően függeszthető fel a páyázat.

Nem tisztázott azoban sem a Korm. Rendeletben, sem a pályázati felhívásban a folyamatos elbírálású  pályázatok benyújtásának felfüggesztési módja.

Míg a szakaszos elbírálás esetén a határnapok jól tervezhetőek, folyamatos elbírálás esetén ezt a lehetőséget elveszik a pályázók elől. A folyamatos bírálatú pályázatok esetén a felfüggesztések esetén a 3 napos türelmi idő alkalmazása nélkül  komoly esélyegyenlőségi hátrányba kerülnek a pályázók (hiszen számos esetben pár apróság miatt vár véglegesítésre egy-egy pályázat benyújtása).

Tekintettel a fentiekre, kérjük a felfüggesztés módjára térjenek ki a pályázati felhívásba, oly módon, hogy a folyamatos bírálatú pályázatok esetén is biztosított legyen a pályázók számára az esélyegyenlőség (akár a hatályos 272/2014  Korm. Rend. 53 § (1) bekezdés - , a pályázati felhívások módosítására vonatkozó előírások alkalmazásával).  Amennyiben ez bármilyen oknál fogva nem kivitelezhető, javasoljuk ennél a pályázati felhívásnál is a szakaszos bírálati módot, mellyel szintén tudják biztosítani az esélyegyenlőséget.

Észrevételünk figyelembe vételet előre is köszönjük, tisztelettel:

Szabó-Csécsi Anikó, pályázati- és esélyegyenlőségi szaktanácsadó

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
Kovács Gréta | 2016-09-16 11:30:28

Tisztelt Irányító Hatóság!

A Felhívás 3.4.3. pontjában felhívják a pályázók figyelmét, hogy a közbeszerzési kötelezettségek betartása pályázó saját felelősége, majd taglalja a dokumentum, hogy a pénzügyi eszközzel kombinált vissza nem térítendő támogatás esetében a közbeszerzési kötelezettség nem áll fenn. Mivel a dokumentáció tartalmazza a közbeszerzési kötelezettségre felhívást és annak fenn nem állását is, mely megtévesztheti a pályázókat, így javasolt a közbeszerzési kötelezettség betartására felhívó szövegrészeket törölni. Vagy ettől függetlenül dönthet úgy a pályázó, hogy közbeszerzést folytat le, értékhatártól függően?!

A Felhívás 5.6 g) pontjában jelzik, hogy a Kbt. hatálya alá, illetve értékhatárt el nem érő beszerzések esetében a költségtételek alátámasztására a támogatást igénylőnek 3 független ajánlatot szükséges bekérnie a piaci ár alátámasztására, mely ajánlatokat a Felhívás 6. pontja szerint be is kell csatolni a pályázati dokumentációhoz.  A Kbt. –re utaló szövegrészt javasoljuk kivenni, ugyanis a Felhívás 3.4.3. pontja alapján egyik beszerzés sem tartozik a Kbt. hatálya alá, így ez szintén megtévesztő lehet a pályázók számára. A Felhívás 5.6. j) pontja tekintetében továbbá felhívják a figyelmet az E-beszerzés funkció használatának kötelező mivoltára. Az e-beszerzési funkció esetében a dokumentum felhívja a figyelmet, hogy a 3 független, bekért ajánlat mellett, az ajánlatkéréseket, az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 5 nappal közzé kell tenni a rendszerben, mely így – értelmezéseink szerint – lehetővé teszi a további gazdasági szereplők számára az ajánlattételt. A Felhívás ezen ponton rendelkezik arról is, hogy a 3 millió forint feletti projektösszegek esetében a 300.000 Ft-ot nem meghaladó szerződések esetében szükséges alkalmazni jelen e-beszerzési eljárást – tehát elviekben minden pályázónak így kell eljárnia, figyelembe véve, hogy a projektek összértéke vélhetően minden pályázónál meg fogja haladni a 3 millió forintot.

Azonban az E-beszerzés funkció használata nem egyértelmű, hogy a pályázat benyújtását megelőzően vagy pozitív bírálat esetén, a beszerzést megelőzően kell használni.

Pályázati dokumentáció benyújtását megelőzően a funkció használata igen sok adminisztrációs terhet ró a pályázókra, valamint indokolatlanul hosszabbítja meg a dokumentáció összeállítását.

Javasolnk egy részletes, pályázóbarát e-funkciót leíró tájékoztató közzétételét az egyértelműség érdekében.

Ezen felül észrevételezzük, összhangban a korábbi hozzászólásokkal, hogy a pályázathoz kötelezően kérik csatolni építés esetében a költségvetést és a kivitelezővel kötött szerződést. Kérjük egyértelműsíteni, hogy milyen szerződésre gondolt a kiíró, feltétele szerződésre? Ellentétben viszont a szerződés aláírása projekt megkezdésének minősül, és a pályázat benyújtását megelőzően megkezdett beruházásokhoz támogatás nem nyújtható. (Felhívás 3.5.1. pont)

Továbbá javasoljuk, a korábbi GINOP-1.2.2-15 konstrukcióhoz hasonlóan, a gyártási tevékenységet fejlesztő, szabad vállalkozási zónában megvalósító vállkozások részére megítélendő vissza nem térítendő támogatás felemelését minimum 40%-ra.

Tisztelettel,

Kovács Gréta

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Kosztin Gábor | 2016-09-16 09:57:45

Tisztelt Irányító Hatóság!

Az előző hozzászólók javaslatainak támogatása mellett az alábbi észrevételeket, javaslatokat tesszük a felhívás tervezetével kapcsolatosan.

 • Javasoljuk a 3.1. b.) és kapcsolódó egyéb pontok kiegészítését a termelő és szolgáltató tevékenységhez kapcsolódóan szükséges ingatlan vételárával kiegészíteni. A 272/2014 Korm. rendelet lehetőséget nyújt beruházási jellegű költségként az elszámolására (2%). Ez a kis projekt esetében azonban minimális összeget jelent, ezért javasolt megvizsgálni a lehetőségét, hogy a hitelrész terhére növelhető lenne-e esetlegesen az ingatlan vásárlásra fordítható százalékos korlát. Mikrovállalkozások esetében a tevékenység végzéséhez szükséges ingatlan jelentős költségelemként jelentkezhet és ez nem minden esetben biztosítható bérleti konstrukcióban vagy új építéssel. Előzőek alapján szükségessé válhat a 3.6.1 pont kiegészítése a megvalósítási helyszín bejegyezésével kapcsolatban.
 • Megfontolandó a 3.4.1.1 b.) pontjában foglalt korlátozások enyhítése a nem szabad vállalkozási zónában megvalósítani tervezett tevékenységekkel kapcsolatosan. A feldolgozóipari beruházások priorizálása és a szolgáltatási jellegű tevékenységek szabad vállalkozási zónák felé terelése ronthatja az üzleti elképzelések tényleges versenyképességét és jövedelmezőségét, valamint a pályázati jogosultsági feltételek mesterséges megteremtésének gyakorlatát erősítheti.
 • Javasoljuk kibővíteni a 4.1. Támogatást igénylők köre pontot az egy teljes lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkozások támogathatósági lehetőségével, árbevételtől és foglalkoztatotti létszámtól függetlenül. A pályázati feltételek mesterséges megteremtési lehetőségének kizárására a vállalkozás megalapításának időpontja és a projektméret (elszámolható költségek) korlátozásának bevezetése is javasolt. Továbbá a pályázó tulajdonosainak és más vállalkozásainak kapcsolódási vizsgálatai is biztosíthatják a támogatási kérelmek szűrését. Előzőek függvényében szükségessé válhat a 4.4.2.3 tartalmi értékelési szempontok módosítása is.
 • A pályázók teljes körére vonatkozóan indokolt lenne a minimálisan elvárt előző teljes évi 15 m Ft összegű árbevétel, adóalapba beszámító bevételi elvárás csökkentése (pl. vállalkozási méret szerint vagy egységesen alacsonyabb szinten meghatározva). A jelenlegi korlátok számos mikrovállalkozást kizárhatnak, amelyek árbevétele legfeljebb 6-7 millió forintot ér el.
 • Az 5.6. Elszámolhatóság további feltételei j) pontjában az E-beszerzés használatára vonatkozó információk pontosítása javasolt. Nem derül ki egyértelműen, hogy a projekt mely szakaszában kötelező használni azt (pályázat benyújtása előtt, megvalósítási időszak alatt a megrendelés előtt ismételten kell-e ajánlatokat kérni stb…). Emellett javasolt lenne eltekinteni a továbbra is kötelező 3 db árajánlat előírásától abban az esetben, ha az E-beszerzés felületen legalább 3 db, a formai tartalmi követelményeknek megfelelő ajánlat érkezik.
 • A felhívásban javasolt lenne jelezni, hogy a pályázati űrlap és dokumentáció egyben hitelkérelemnek is fog-e minősülni, vagy a hitel igénylését más módon szükséges kezdeményeznie a pályázónak (Hogyan, hová és mikor szükséges a hitelkérelmet benyújtania?).

Tisztelettel:

Kosztin Gábor

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
Kolyvek Orsolya | 2016-09-16 09:36:45

Tisztelt Irányító Hatóság,

A pályázati felhívással kapcsolatban javasoljuk a 4.4.2.3. pontban szereplő ÉRTÉKELÉSI ELŐFELTÉTELEK törlését és a szakmai értékelés kizárólag objektív szempontok szerinti elvégzését. Tapasztalataink azt mutatják, hogy az előértékelési szempontok alapján a bírálók teljesen szubjektív módon, alátámasztás, megfelelő indoklás nélkül utasítják el a pályázatokat, mely nyilvánvalóan rengeteg kifogást generál a rendszerben.

Gazdaságfejlesztési projektek esetében objektív bírálati szempontok meghatározását javasoljuk, melyből a pályázók gazdasági potenciálja megfelelően megállapítható. 

Ezen túl a bírálati idő is csökkenthető lenne (a jelenlegi 6-8 hónaphoz képest), mivel az objektív szempontok szerinti bírálat mindig gyorsabb.

Tisztelettel: Kolyvek Orsolya

 

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
Nagy Adrienn | 2016-09-16 08:25:36

Tisztelt Cím!

A GINOP-1.2.3-8.3.4-16, Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében c. pályázati felhívás tervezet (továbbiakban: Felhívás tervezet) társadalmasításra közzétett verziójával kapcsolatosan a következő észrevételeim, kérdéseim vannak:

 • 3.2. A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása: A csekély összegű támogatási kategória kizárólag a vissza nem térítendő támogatás összegére vonatkozik?
 • 4.4.2.3. Tartalmi értékelési szempontok a vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában – 4. a. tartalmi értékelési szempont: A támogatást igénylő jelentős növekedési/export potenciállal rendelkezik a további bővüléshez. A két feltételt (nagy növekedési potenciállal rendelkező KKV-k, export-orientált KKV-k) együtt kell teljesíteni ahhoz, hogy a pályázó jogosult legyen az 5 pontra, vagy elegendő az egyik feltételnek megfelelni?
 • 4.4.2.3. Tartalmi értékelési szempontok a vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában – 7. tartalmi értékelési szempont: IPAR 4.0 megoldások alkalmazása: A vállalkozás rendelkezik vállalatirányítási rendszerrel, vagy jelen projekt keretében sor kerül ilyen típusú fejlesztésre. Vállalatirányítási rendszer bevezetése jelen projekt keretében tervezett. Az ehhez kapcsolódó hardver és szoftver igény a pályázat keretében elszámolható?
 • 5.7. Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások: Az építési tevékenység esetében az összes elszámolható költséghez viszonyítva 80%-os költségkorlát került meghatározásra. Ezen 80%-ba beletartozik a 2%-os korláttal ellátott terület-előkészítés, vagy a 80%-on felül van még lehetőség az összes elszámolható költség 2%-át terület előkészítésként elszámolni? A földmunkák alatt pontosan mit kell érteni? Az építési tevékenységgel kapcsolatosan felmerülő valamennyi, a 21-es munkanembe sorolt földmunkát?
 • 5.8. Nem elszámolható költségek köre: 18. szerszámkészlet. 5.5.1. Beruházáshoz kapcsolódó költségek - c) Eszközbeszerzések költségei: az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége, amennyiben alkalmassá teszi a meglévő gépet új termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez. Kérdés, hogy szerszám beszerzése támogatható, költsége elszámolható?
 • 6.1. A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája: a j) pont alapján csatolni szükséges a kivitelezővel kötött szerződést. Véleményem szerint ezen csatolandó dokumentum rendelkezésre állása a támogatási kérelem benyújtásakor nem életszerű. A Felhívás tervezet alapján a pályázónak nem kell építési engedéllyel rendelkeznie. A jogerős építési engedély megléte után indul a kiviteli tervkészítés folyamata, mely dokumentum alapján történik meg majd a kivitelező kiválasztása, a kivitelezés folyamata. A legtöbb esetben a beruházás megvalósulásának „feltétele” a támogatási döntés megléte, így addig szerződéses kötelezettségvállalás a pályázó részéről a kivitelező felé véleményem szerint nem indokolt. Továbbá: a Felhívás tervezet 3.5.1. A projekt megkezdése alapján: A projekt részét képező bármely eszköz, szolgáltatás beszerzéséről szóló megrendelés/szerződés, az azokhoz kapcsolódó számla, egyszerűsített számla, előlegszámla vagy előlegbekérő kiállításának, teljesítésének és kiegyenlítésének dátuma nem lehet korábbi a támogatási kérelem benyújtását követő napnál. Az általános útmutató 6.1. pontja alapján a projekt megkezdettnek tekinthető: építési beruházási tevékenységet tartalmazó projekt esetén az építési naplóba történő első bejegyzés vagy az építésre vonatkozó első visszavonhatatlan kötelezettségvállalás időpontja. Az ellentmondás feloldása szükséges.
 • Támogatásban nem részesíthetők köre: 1. (..) nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére: z) azon támogatást igénylő részére, vagy amelynek elsődleges tevékenysége nem pénzügyi, biztosítási, üzletvezetési, üzletviteli vagy egyéb vezetési tanácsadás tevékenységi körbe tartozik.
  • Azaz csak annak nyújtható támogatás, amelynek elsődleges tevékenysége pénzügyi, biztosítási, üzletvezetési, üzletviteli vagy egyéb vezetési tanácsadás tevékenységi körbe tartozik? Ez véleményem szerint ellentmond a Felhívás tervezet azon célkitűzésének, hogy a feldolgozóipar kapacitásbővítése preferált célterület.
  • Mit értenek az alatt, hogy elsődleges tevékenység: főtevékenység vagy fejlesztendő tevékenység?
  • Véleményem szerint célszerű lenne a hivatkozott tevékenységi körökhöz TEÁOR számot rendelni az egyértelműség végett.

  Tisztelettel:

  Nagy Adrienn

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
  Balogh Szilvia | 2016-09-16 08:20:13

  1) A felhívás 3.5.1. A projekt megkezdése fejezete szerint: Támogatás a támogatási kérelem benyújtását követő napot megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető. Ugyanakkor a felhívás 6.1 fejezet j pont szerint: Amennyiben a támogatási kérelem infrastrukturális és/vagy ingatlan beruházást tartalmaz, csatolni szükséges az építési tervdokumentációt, amely tartalmazza a tervrajzokat, valamint az építészeti és technológiai műszaki leírást, költségvetést és csatolni szükséges a kivitelezővel kötött szerződést.

  Javasolt törölni a kivitelezővel kötött szerződést- hiszen az megkezdésnek tekinthető.

  (ÁUF: 6.1 A projekt megkezdése: A támogatott projektek megkezdése időpontjának az alábbi időpontok közül a legkorábbi minősül: a) építési beruházási tevékenységet tartalmazó projekt esetén az építési naplóba történő első bejegyzés vagy az építésre vonatkozó első visszavonhatatlan kötelezettségvállalás időpontja;)

  2)  5.3. A támogatás mértéke, összege fejezet l) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5.000.000 Ft, maximum 50.000.000 Ft. m) Az igényelhető kölcsön: minimum 10.000.000 Ft, maximum 145.000.000 Ft. n) Az igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő támogatás összegét. o) A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható költségének 30%-a lehet.

  A felsorolás formai hibás a bekezdések "l)"-el kezdődnek, ami zavartó. De a lényegi kérdés az, hogy az n) pont szerint az igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő támogatás összegét.

  Nem egyértelmű az, hogy a pályázónak kötelező-e kölcsönt igényelnie, vagy benyújthatja a pályázatát vissza nem térítendő támogatásra önerővel. Javasolt egyértelműsíteni.

  Köszönöm

   

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
  Polyák László | 2016-09-15 18:30:37

  Észrevételek és javaslatok a GINOP-1.2.3-8.3.4-16 kódszámú tervezethez

  1. Módosítási javaslattal érintett pályázati kiírás rész:

  4.1.c Támogatást igénylők köre / minimum 15 MFt árbevétel előírása

  Indoklás és javaslat:

  A felhívásban megadott 15 millió forint árbevétel nem tűnik túlzónak, de a megcélzott vállalkozói szegmensben erősen érvényesül az a különbség, hogy az árbevétel kereskedelmi jellegű tevékenységből, vagy termelésből / szolgáltatásból származik. Például a 15 millió forint árbevételt egy napi 40 ezer forint forgalmú garázsbolt is képes teljesíteni, kereskedelmi területen ez nem számít jelentősnek, ugyanakkor termelő vagy szolgáltató tevékenység esetén jóval nagyobb teljesítmény és "komolyabb" vállalkozás szükséges hozzá.

  A fentiek szerint a tervezetben szereplő árbevétel-minimum, így a kereskedelmi jellegű mikrovállalkozásokat preferálja, a szolgáltató/termelő jellegűek helyett - amelyek sokkal inkább összhangban lennének a pályázat megfogalmazott céljaival. Tisztában vagyunk azzal, hogy az árbevétel eredete (milyen tevékenységből származik) nehezen lenne ellenőrizhető, ezért nem az árbevétel forrására vonatkozó különbségtételt, hanem az előírt minimum árbevétel összegének csökkentését tartjuk célszerűnek.

  Továbbá a kiírás szerint meghatározott minimális projektnagyság 16,7 MFt (min. 5 MFt vissza nem térítendő támogatás, min. 10 MFt kölcsön és az ezekhez szükséges kb. 1,7 MFt önerő). A pályázatban az árbevétel maximum kétszeresében limitált projektnagyságból, a minimális 16,7 MFt nagyságú projekt árbevétel-követelménye, a projektösszeg 50%-a, vagyis 8,35 MFt lenne.

  A fentiek alapján, a jogosult cégek körének pályázati célokkal való nagyobb összhangja, továbbá a pályázati kiírás belső konzisztenciájának növelése érdekében javasoljuk a 4.1.c pont szerinti minimum árbevétel követelményt 9 MFt összegre csökkenteni (az ugyanezt a feltételt kizáró okként megfogalmazó 4.2. 1) t) ponttal is összhangban).

  Emellett javasoljuk, hogy az árbevétel mellett, a fenti összeghatárba számítson bele a mérleg szerinti "aktivált saját teljesítmények értéke" is, hiszen ez azt mutatja, hogy a vállalkozás erőforrásainak egy részét saját fejlesztésre fordította a "külső" árbevétel szerzés helyett (a mérleg szerint pontosan emiatt mindkettő beleszámít az "üzemi/üzleti tevékenység bevételeibe"), amely szintén egy pozitív kiválasztási indikátor lehet.

   

  2. Módosítási javaslattal érintett pályázati kiírás rész:

  3.1.d A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek / Ingatlanokat érintő előírások

  Indoklás és javaslat:

  A kiírás szerint ingatlanokat érintően, a termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, illetve meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, felújítása, épületgépészeti beruházások végrehajtása támogatható tevékenység.

  A kiírás szerint, az ingatlanvásárlás nem támogatható, eltérően az "előzmény" 2011. évi mikrohitellel kombinált pályázattól, és eltérően a pályázattal érintett vállalkozói kör széles körű várakozásaitól. Természetesen tudjuk, hogy önmagukban ezek nem számítanak releváns indoknak, de érdemes figyelembe venni az alábbi tényeket:

  • A pályázat szerint az ingatlan-beruházásra fordítható fajlagos összeg (5.6.d szerint) nettó 200.000 Ft/m2.
  • A pályázaton a KMR régió kizárt, vidéken pedig általánosságban elmondható, hogy szinte minden településen sok olyan kihasználatlan, üzleti jellegű ingatlan van, amit egy tulajdonosváltás, illetve a pályázati támogatással megvalósított új funkcionalitás újra "élővé" tehetne, hozzájárulva ezzel a településkép javulásához is. Fontos az is, hogy ezen ingatlanok átlagos ára, gyakran az ingatlan beruházásra fordítható nettó 200.000 Ft / m2 alatt van (akár jóval alatta), amely ingatlanvásárlás támogatása esetén a pályázati céloknál megfogalmazottak szerint jóval költségtakarékosabb és gyorsabb projektmegvalósítást tenne lehetővé.
  • További problémának érezzük az építés előnyben részesítésénél a vásárlással szemben, hogy a pályázat által preferált szabad vállalkozási zónák településein, jellemzően egy ingatlan ára nem éri el - már a megépítés pillanatában sem - az építési / újraelőállítási költséget, mivel ezeken a helyeken "ingatlanpiac" gyakorlatilag nem létezik, és fizetőképes kereslet hiányában az ingatlanok csak mélyen áron alul értékesíthetőek. Tekintettel arra, hogy az itt épített ingatlanok a kölcsön és a pályázati támogatás kizárólagos fedezetként / biztosítékaként elfogadottak, a kihelyezett források biztonsága problémás lehet, de legalábbis nem indokolt a vásárlás kizárása.

  Tudjuk, hogy az előző pályázati ciklus támogatott ingatlanvásárlásainak viszonylag magas részénél fordult elő, a pályázati támogatással megvásárolt ingatlanok jogosulatlan (magáncélú) felhasználásával kapcsolatos probléma. Mindazonáltal azt gondoljuk, hogy ez nem okozhatja a tisztességes szándékú, életképes gazdasági célok által vezérelt vállalkozók lehetőségeinek megnyirbálását, illetve a fenti racionális tények figyelmen kívül hagyását, érdemesebb inkább az esetleges visszaéléseket fokozottabb helyszíni ellenőrzéssel kiszűrni.

  A fentiek alapján javasoljuk, az üzleti célú ingatlanvásárlás, mint támogatható tevékenység beemelését a pályázatba, a vonatkozó részek megfelelő kiegészítésével.

   

  3. Módosítási javaslattal érintett pályázati kiírás rész:

  4.4.2.3. Tartalmi értékelési szempontok / 10. Gazdálkodási mutatószámok / e) Árbevétel növekedési üteme

  Indoklás és javaslat:

  Az érintett "Árbevétel növekedési üteme (A támogatási kérelem benyújtását megelőző lezárt üzleti év éves nettó árbevétele / A támogatási kérelem benyújtását megelőző második lezárt üzleti év éves nettó árbevétele)" pontozási részben, a mutató különböző sávjaihoz különféle pontok vannak rendelve.

  Ahogyan már említettük a minimum árbevétel előírásánál is, az érintett vállalkozói rétegben nagy különbséget jelent az árbevétel forrása (kereskedelmi jellegű vagy termelő/szolgáltató tevékenység). Az árbevétel növekedésére vonatkozó előírások, szintén hátrányosan érintik - az egyébként preferáltabb - termelő vállalkozásokat, mivel azok sokszor projektjellegű, vagy az üzleti év határán áthúzódó bevételei, sokkal kevésbé képesek stabil növekedést mutatni, sokkal esetlegesebbek, mint a kereskedelemi jellegű árbevételt termelő vállalkozásoknál.

  Statisztikai oldalról az is nyilvánvaló, hogy egyetlen adatpárból nem feltétlenül érdemes trendet képezni, jelen esetben az adat jellegéből fakadóan, az adatpár a gazdaság hullámzását, illetve az üzleti év határon áthúzódó bevétel-realizálást figyelembe véve, az esetek nagytöbbségében "esetleges" trendet mutat.

  A kiírásban szereplő pontozásból látható továbbá, hogy egy adott mutató mérték felett (2,194) az emelkedés ellenére "lepontozza" az árbevétel "extrém" változását, nyilván szándék szerint "szűrve" a kiugró csúcsokat. A fentebb említett "esetlegességet" is figyelembe véve ugyanakkor inkonzisztensnek érezzük, hogy a 2,194 mutatóhoz 2 pont tartozik, ennek ellenkező relációja (1/2,194=0,455 mutató), már jócskán a "nullás" sávban van.

  A fentek alapján, javasoljuk a "4.4.2.3. tartalmi értékelési szempontok / 10. Gazdálkodási mutatószámok / e) árbevétel növekedési üteme" rész pontozási sávjait a következőkre módosítani: 0,500 alatt - 0 pont; 0,500 - 0,899 között - 5 pont; 0,900 - 2,000 között 10 pont; 2,000 felett - 2 pont.

   

  4. Módosítási javaslattal érintett pályázati kiírás rész:

  3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások / b.) Szabad vállalkozási zónán kívül csak feldolgozóipar támogatása

  Indoklás és javaslat:

  A kiírás - amellett, hogy a pontozásban preferálja a szabad vállalkozási zónákat - a fenti részben explicit korlátozza az SZVZ-n kívüli pályázatokat a feldolgozóipar területére. A kiírás a pontozásban szintén preferálja a feldolgozóipari beruházásokat.

  A kiírás egyik alapvetése szerint "A támogatott beruházásnak olyan kapacitásbővítést kell eredményeznie, amelyre tényleges piaci igény mutatkozik, illetve javítja a technológiai felkészültséget, versenyképességet és erőforrás-hatékonyságot.". Ezzel az alapvetéssel teljesen egyetértünk, éppen ezért érezzük túlzottnak a feldolgozóiparon kívüli beruházások explicit korlátozását az SZVZ-n kívül.

  Sokkal fontosabbnak tartjuk - különös tekintettel a jelentős érdeklődésre és a támogatott vállalkozások várhatóan nagy számára - hogy az érintett vállalkozók által helyileg megítélt, a céloknál említett "tényleges piaci igények" és a "versenyképesség javulása" domináljanak a projektek összeállításánál, a "központi" jellegű feldolgozóipari korlátozás helyett.

  Véleményünk szerint a kiíró feldolgozóiparral és szabad vállalkozási zónákkal kapcsolatos preferenciáit elégségesen kifejezik a pontozás ezeket előnyösen érintő részei, így a fentiek alapján javasoljuk a feldolgozóipari korlátozás eltörlését a szabad vállalkozási zónákon kívül, a pályázat minden vonatkozó részében.

   

  5. Módosítási javaslattal érintett pályázati kiírás rész:

  5.3. A támogatás mértéke, összege / a vissza nem térítendő támogatás maximum mértéke

  Indoklás és javaslat:

  A kiírás, a projekt elszámolható költségének 30%-ban maximalizálja az igénybe vehető vissza nem térítendő támogatás mértékét. Ez jóval alacsonyabb az előző ciklusban kiírt, mikrohitellel kombinált pályázatoknál, ahol ez 45%-os mértékű volt (a változás mértékben kifejezve ez mintegy 33% nagyságú csökkenés), illetve jóval alacsonyabb, mint az egyéb gazdaságfejlesztési pályázatokon elérhető - területtől és támogatáskategóriától függően - akár 70% mértékű vissza nem térítendő támogatás.

  A vissza nem térítendő támogatástartalom ilyen mértékű csökkentésére - az előző ciklus hasonló pályázatához illetve más pályázatokhoz képest is - nem látunk semmilyen racionális indokot. A pályázatban érdekelt vállalkozásoknál egy esetlegesen magasabb vissza nem térítendő támogatástartalmon akár a projekt sikere, megvalósíthatósága is múlhat, miközben a vissza nem térítendő támogatástartalom 30%-ról 40%-ra való megemelése nem módosítaná lényegesen a rendelkezésre álló források felhasználását, vagy a várhatóan támogatandó pályázatok számát.

  A fentiek miatt, javasoljuk a vissza nem térítendő támogatás maximális mértékét a projekt elszámolható költségeinek 40%-ára felemelni, a maximális 50 millió forint felső határ megtartása mellett.

   

  6. Formai hiba észrevételezése a pályázati kiírás tervezetében

  Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a 4.2 pont 2) bekezdésének felsorolása nem megfelelő. A 4.2 2) bekezdés "Állami támogatási szabályok..." helytelenül nem számozott bekezdésként, hanem a) alpontként következik a 4.1 1) bekezdés z) pont után, így a 4.2 2) bekezdés b) - g) alpontjainak a számozása is elcsúszik, ezek helyesen a) - f) alpontok lennének a 2) bekezdésen belül.

  Tiszteltettel: Polyák László

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
  Glofák Péter | 2016-09-14 21:39:16

  Tisztelt Nemzetgazdasági Minisztérium!

  A társadalmi egyeztetésre bocsáott GINOP-1.2.3-as felhívással kapcsolatban az alábbi észrevtételeim vannak:

 • GINOP felhívások esetén a "Kötelező vállalások" fejezetpontban szokták előírni a létszámra, árbevételre, személyi jellegű ráfordításokra vonatkozó kötelezettségeket. Ebben a felhívásban a "Kötelező vállalások" fejezet nem tartalmaz kötelező előírásokat a létszámra, árbevételre, személyi jellegű ráfordításokra vonatkozóan. Viszont a 3.7. fejezet szankciókat helyez kilátásba a létszám vállalások nem teljesülése esetére. Kérem egyértelműsíteni, hogy a projekthez kapcsolódnak-e kötelező vállalások létszám, árbevétel vagy személyi jellegű ráfordítások összegére nézve.
 • A Felhívás 3.4.1.2. pontja infrastrukturális beruházásoknál kötelezően előírja az egyetemes tervezés elveinek érvényesítését. Egyeztettünk rehabilitációs szakmérnökkel és a felhívás által hivatkozott www.etikk.hu honlap szakértőivel is, akik nem tudták egyértelműen megmondani nekünk, hogy a Felhívás ezen előírása mit jelent pontosan? Ez jelenti a kötelező akadálymentesítést? Emeletes épület esetén lift beépítésének kötelezettségét? Ezt kérnénk egyértelműsíteni.
 • Ha az ingatlanfejlesztés csak az ingatlan villamos energia rendszerének fejlesztését jelenti, akkor mit takar az "egyetemes tervezés elveinek" figyelembe vétele? Akkor is kell akadálymentesíteni az egész épületet?
 • Amennyiben a projekt keretében szoftver (pl.: vállatirányítási rendszer vagy CAD tervezőprogram) bevezetésére is sor kerül, akkor itt elvárás, hogy a szoftver tulajdonjoga a Kedvezményezetthez kerüljön, vagy elegendő, ha a szoftver használati jogát szerzi meg?
 • Ingatlanfejlesztés esetén kell csatolni építési engedélyt? Vagy elegendő ha igazoljuk, hogy az engedélyeztetési eljárás folyamatban van?
 • A 6.1. fejezet j) pontjában írják csatolandó mellékletként a „kivitelezővel kötött szerződést”. Ez a pont szembe megy minden korábbi GOP-os és GINOP-os pálázattal. Ha valaki megköti a kivitelezésre vonatkozó szerződést, akkor azzal megkezdettnek minősül a projektje. Márpedig a pályázat beadásáig tilos megkezdeni a projekt végrehajtását. Hogyan tudnánk akkor csatolni a kivitelezővel kötött szerződést? (A Felhívás 3.5.1. pontja az alábbiakat rögzíti: Támogatás a támogatási kérelem benyújtását követő napot megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető.) Kérjük az ellentmondás kiküszöbölését.
 • Az e-beszerzés felületet mikor kell használni? A pályázat beadása előtt? vagy a projekt megkezdése előtt (akár az eredményhirdetés után)?
 • Az e-beszerzés felület használatára vonatkozóan szükség lenne egy használati útmutatóra. (Az EPTK felületen egyelőre nem találtunk ilyet).
 • Jól értjük? A kölcsönkérelmi dokumentációhoz nem kell üzleti terv?
 • A kölcsönkérelmi dokumentációt hogyan és hol kell leadni? Fel kell tölteni az EPTK felületre? Vagy be kell vinni személyesen egy MFB pontra? Ha be kell vinni személyesen akkor az mikor történjen? A támogatási kérelem EPTK felületen történő beadása után vagy előtt? Kérjük ezeket a kérdéseket egyértelműen szabályozni a Felhívásban!
 • A Felhívás 5.5.2. pontjában szerepel, hogy a kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége az összes elszámolható költség 0,5%-ánál nem lehet több. Közben az 5.6. fejezet b) pontja azt írja, hogy a Felhívás 3.1. e) pontjában meghatározott tevékenységekhez kapcsolódó költségek a projekt összköltség max. 10%-át tehetik ki. A 3.1.e) viszont pont a kötelező tájékoztatáshoz és nyilvánossághoz kapcsolódó tevékenységek. Kérdésünk, hogy akkor a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság költsége a projekt összköltségének max. 0,5%-a lehet vagy 10%-a lehet?
 • Nem derül ki a felhívásból, hogy (termelő tevékenységhez kapcsolódó) raktárépítés támogatható-e. Szükséges lenne egyértelműen tisztázni.
 • Nem SZVZ esetén a támogatható tevékenységek korlátozva vannak, csak a feldolgozóipart támogatják. Más szektorokat (pl.: építőipar, szolgáltatás, kereskedelem stb.). Ez a diszkrimináció torzítja a magyar gazdaság szerkezetét – ami semmiképpen nem lehet gazdaságpolitikai cél. Javasoljuk, hogy a támogatható ágazatok körét bővítsék ki.
 • Tisztelettel

  Glofák Péter

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
  Szabados Krisztián | 2016-09-14 14:30:48

  Tisztelt Irányító Hatóság!

   

  A Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében című felhívással kapcsolatosan az alábbiakat észrevételezzük:

   A Felhívás 3.3 pontjának m.) alpontja alapján nem támogathatók  az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében (Annex I.) szereplő mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével vagy feldolgozásával kapcsolatos beruházásokra irányuló projektek, továbbá a 4.2. pont 1. x) alpontja értelmében nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére, amelynek fejlesztési igénye az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében (Annex I.) szereplő mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével vagy feldolgozásával kapcsolatos beruházásokra irányul, a Felhívás 7. számú melléklete szerint, (Nincs kizárva az a feldolgozással kapcsolatos beruházás, amelynek eredményeként a feldolgozott termék nem minősül mezőgazdasági terméknek.)

  Adott egy mezőgazdasági termelőnek nem minősülő kisvállalkozás, amely 0511 VTSZ szám alá tartozó terméket dolgoz fel és az előállított terméket (állateledel gyártási köztes termék ill. gyógyszeripari alapanyagok) szintén a 0511 VTSZ szám alatt értékesíti, mely tevékenységét 1011 Húsfeldolgozás, tartósítás és 1012 Baromfihús feldolgozása, tartósítása TEÁOR kód alatt végzi. A feldolgozott és előállított termék emberi fogyasztásra nem alkalmas, ugyanakkor nem minősül állateledelnek sem, a pályázó szervezet nem állít elő állateledelt, tevékenységi körében a 109 TEÁOR alá tartozó állateledel gyártás nem szerepel.

  Az Annex I. listában 5. Árucsoport tekintetében két korlátozás szerepel:

      05.04. Állati belső részek, hólyag és gyomor (kivéve a halakét), egészben vagy darabokban

      05.15. Máshová nem sorolt vagy máshol nem említett állati termék; az 1. árucsoport vagy a 3. árucsoport szerinti, emberi fogyasztásra nem alkalmas élettelen állat

  A szervezet tevékenysége a 0511 termékek fejlesztésére irányul az input és output termék tekintetében is, ugyanakkor az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében (Annex I. listában) 0515 vámtarifa szám alatt szerepel a valóságban 0511-es kódhoz tartozó megnevezés. A KSH honlapján elérhető, hatályos Kombinált Nomenklatúra alapján azonban 0515 VTSZ szám nem létezik, a 05 árucsoport a 0511 KN kóddal zárul.

  Kérjük szíves tájékoztatásukat az Annex I. lista és a hatályos Kombinált Nómenklatúra közötti fenti eltérés tisztázására.

   

   

  A Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban című, VP-3-4.2.1-15 kódszámú pályázati felhíváson jelen vállalkozás a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal állásfoglalása alapján nem volt jogosult támogatást igényelni, tekintettel arra, hogy nem felel meg a felhívás céljának (ott élelmiszeripari feldolgozás támogatható, azonban esetünkben a végtermék nem emberi fogyasztásra szánt, részben állateledel köztes termék, részben pedig gyógyszeripari alapanyag).

  Az érintett vállalkozás a mezőgazdasági termékek értéknövelése kiíráson tehát nem volt jogosult pályázni, mivel nem élelmiszeripari feldolgozást végzett, ugyanakkor a Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében felhívás keretében sem részesülhet támogatásban, tekintve, hogy Annex I. listán szereplő terméket dolgoz fel és értékesít.

  Megjegyezzük, hogy az érintett vállalkozás a 2007-2013 között sikerrel szerepelt több Európai Uniós GVOP pályázaton, komoly fejlesztéseket hajtott végre mind beruházási összegben mind pedig létszámban tekintettel arra, hogy abban a mezőgazdasági termékek elsődleges feldolgozása szerepelt tilalomként. A minden szempontból példaértékű feldolgozóipari vállalkozás jelenleg több éve valamennyi pályázati konstrukcióból kiszorul. 

  Javasoljuk a jelen felhívásban szereplő korlátozás módosítását, hogy vagy

 • A korábbi időszakhoz hasonló módon csak a mezőgazdasági termék elsődleges feldolgozása szerepeljen tilalomként, vagy
 • azon Annex I. listán szereplő terméket feldolgozó és értékesítő szervezetek, melyek a Vidékfejlesztési Program keretében sem jogosultak pályázni (nem élelmiszeripari tevékenységet végeznek), ne kerüljenek hátrányos helyzetbe és jogosulttá válhassanak a támogatás igénybevételére.
 •  

  Szabados Krisztián

  Ügyvezető

  Régió Terv Kft.

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
  Márföldi Hajnalka | 2016-09-14 11:14:58

  Tisztelt Irányító Hatóság!

  Jelen konstrukció keretében nyújtható támogatás a Pályázati Felhívás szerint teljes egészében csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül.

  Mivel a Pályázati Felhívás eszközbeszerzést – és ehhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzést -, ingatlan és infrastruktúra fejlesztést, információs technológia fejlesztést is támogat, javaslom, hogy ezekre a tételekre a 651/2014/EU Bizottsági rendelethez is jobban illeszkedő regionális beruházási támogatás támogatási kategória kerüljön meghatározásra.

  Ez a támogatási kategória nagyobb összhangban van a támogatható tételekkel és a konstrukció céljával is.

  A csekély összegű támogatás meghatározása pedig nehezen kivitelezhető a hitel összegének támogatástartalom kiszámítása miatt, főleg azokban az esetekben, ha a pályázó korábban már részesült de minimis támogatásban.

  Tisztelettel:

  Márföldi Hajnalka

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
  Petrovszki Ágnes | 2016-09-12 14:34:53

  Tisztelt IH!

  Mint a GINOP felhívások legtöbbje, jelen felhívás is tartalmaz több olyan feltételt, amellyel az induló vállalkozások pályázási lehetőségét zárják ki, annak ellenére, hogy hazánkban rengeteg olyan egyéni vállalkozás, 1-2 fős szervezet létezik, melyek szeretnének elindulni a fejlődés útján, még sincs rá lehetőségük a támogatási rendszer szigorú feltételei miatt.

  Miután a Felhívás mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítését célozza, javaslom, hogy ne csak azon vállalkozások pályázhassanak, akik legalább egy teljes (365 napos), lezárt üzleti évvel rendelkező bejegyzett vállalkozások, hanem induló, már bejegyzett vállalkozások is.

  Ezzel párhuzamosan a Felhívás 4.1 Támogatást igénylők körének meghatározására az a-d. pontok kiegészítését javaslom egy olyan ponttal, amely induló, már bejegyzett vállalkozások számára biztosítana pályázási lehetőséget azáltal, hogy nem teszi kötelezővé a teljes, lezárt üzleti évet, az egy fős statisztikai létszám meglétét, a minimum 15 m Ft-os árbevételt, valamint a kettős könyvelést. Emellett, ha szükséges, kérem, fontolják meg a Felhívás 5.3. pontjában szereplő támogatás mértékének módosítását.

  Tisztelettel:

  Petrovszki Ágnes

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
  Stock Nikoletta | 2016-09-12 13:50:06

  Tisztelt Irányító Hatóság!

  A Felhívás egyes tartalmi elemeihez szeretnék javaslatot tenni:

  1. Szabad vállalkozói zónában egy kereskedelmi egység is jogosult pályázni, viszont számára nincs konkretizálva, hogy pontosan mi minősül kapacitásfejlesztésnek. A dokumentum alapján egyértelműen nem található meg a válasz arra a kérdésre, hogy lehetséges-e pl. tetőt cserélni a kereskedelmi tevékenységre alkalmas üzlethelyiségen, állagmegóvás céljából, mert pl. beázik a tető, és ezért penészedik a fal. A beruházással pedig a kiszolgáló tér a vásárlók számára kedvezőbb megitélésű lenne.

  2. Javasoljuk, hogy pontosan, építési munkanemekre lebontva határozzák meg azt, hogy mely építési tevékenységek vannak kizárva. (Nem beazonosítható, hogy a térkövezés milyen építési tevékenységnek minősül - járda, út, parkoló, vagy kertépítés -, amennyiben egy tüzép szeretne térburkolatot építeni szabad vállalkozói zónában, erre van-e lehetősége.)

  3. Nincs konkrétan leszabályozva, hogy már meglévő gép felszerszámozására van-e lehetőség (32. oldal 5.5.1.c) 2. bekezdés "az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége, amennyiben alkalmassá teszi a meglévő gépet új termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez"). Pontosítani szükséges, hogy csak a támogatási kérelem keretében beszerzésre kerülő új eszköz felszerszámozására, vagy a meglévő eszköz (pl. esztergagép) felszerszámozása is lehetséges a projekt keretein belül.

  4. Konkretizálni szükséges a csatolandó dokumentumok között építési tevékenység esetén benyújtandó dokumentumokat: a) árajánlat, vagy részletes építési, kivitelezési költségvetés, b) támogatást igénylő nyilatkozata az építési engedély köteles beruházásról és a kivitelező nyilatkozata a megkezdésről, c) tervdokumentáció, költségvetés és a kivitelezővel kötött szerződés. A felsorolás ellentétes abból a szempontból, hogy árajánlat szükséges-e a tevékenységekre vonatkozóan, vagy elegendő-e a tervezői költségbecslés, esetleg kivitelezői költségvetés csatolása elvárt-e, továbbá, amennyiben a benyújtást megelőzően a kivitelezővel szerződés kötés történik, az nem minősül-e megkezdett beruházásnak. Kérdéses, hogy szerződés megkötése, vagy feltételes szerződés megkötése szükséges-e.

  5. Napelemes rendszer telepítése esetén pontosítani szükséges, hogy azt eszközként kell-e figyelembe venni, vagy építési tevékenységként.

  6. Fedezet/biztosíték: Felhívás 17. oldalán a 3.9 Biztosítékok köre előírja az elvárt fedezettség mértékét, amely szerint elvileg elégséges a megvásárolt gép, vagy az építési beruházás tárgya fedezettként történő felajánlása, míg a 41. oldalon a 6.1. v-x pontokban értékbecslés, tulajdoni lap és felajánlott óvadék meglétéről kérnek igazolást. Pontosítani szükséges, amennyiben a támogatást igénylő fedezetként a beszerzésre kerülő gépet, vagy a tervezett ingatlant kívánja felajánlani, milyen dokumentumok szükségesek hozzá, és milyen mértékűnek kell lennie a fedezetnek.

  7. Konkretizálni szükséges a visszatérítendő támogatás részt a Felhívásban. Pl. jelenleg nem meghatározható, hgoy egy kereskedelmi egység, amennyiben az ingatlant bérli, és raktárat akar kialakítani a meglévő épületben a nagyobb kapacitási igények miatt, mit ajánlhat fel fedezetként (bérelt ingatlan nem a támogatást igénylő tulajdona), amennyiben nem bővítés, hozzáépítés történik, csak belső átalakítás. Kérjük, a végleges felhívásban pontosítsák, konkrétan határozzák meg a fedezet fogalmát.

  8. Konkretizálni szükséges, hogy szabad vállalkozói zónában egy szálloda nyitott étterme (tehát olyan vendéglátó egység, amelybe bárki betérhet étkezés céljából, nem szükséges hozzá a szállodában lakni) az étterem rész felújításra kerülhet-e, amennyiben az kapacitásbővítéssel jár, és többek között konyhatechnológia beszerzését tervezi. Pontosítsák a felhívás keretében elvégezhető tevékenységek erre vonatkozó részét.

  9. Pontosítani szükséges, hogy raktár építése a támogatási kérelem keretében lehetséges-e.

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
  Kókai Szabina | 2016-09-12 13:39:49

  Tisztelt IH!

  • Speciális célú, kereskedelemben nem kapható gépbeszerzés támogatható-e, ez nem derül ki a felhívásból (pl speciális mérő/tesztelő berendezés, gyártósor, stb.), javaslom -hogy ha jelenleg nem- beemelni.
  • A támogatható tevékenységek közé javasolom beemelni az ingatlan megvásárlását is.
  • A költségek forrásainál véleményünk szerint a 30% vissza nem térítendő forrás aránya túl kevés, javasoljuk 40%-ra emelni.
  • A visszatérítendő források tekintetében a felajánlott 2% kamat, és ennél még magasabb THM, pedig túl magas a jelenleg elérhető támogatott hitelkonstrukciókhoz viszonyítva. Javasoljuk a jegybanki alapkamathoz kötni a mértékét, vagy 1% körül tartani.
  • A kötelező vállalások tekintetében azt olvashatjuk: „ A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a fenntartási időszak végéig a projektet fenntartja és működteti azt, valamint a folyósított teljes kölcsönösszeget a kölcsönszerződésben foglalt feltételeknek megfelelően törleszti.” 3.7.1. Indikátorok esetében: „ Jelen Felhívás esetében az Operatív Programban foglaltaknak megfelelően a kedvezményezett az alábbi indikátorról köteles adatot szolgáltatni és projektszintű célértéket teljesíteni: A foglalkoztatás növekedése a támogatott vállalkozásoknál” Nem világos, hogy kötelező-e bevállalni létszámnövekményt, és ha igen, mennyit. Kérjük ezt a részt pontosítani.

  Tisztelettel:

  Kókai Szabina

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
  Kókai Szabina | 2016-09-12 13:36:39

  Tisztelt IH!

  A felhívás egyik sarkalatos pontja, hogy a mikro-vállalkozásokat szeretné ösztönözni, mely a pontozásban is megjelenik. A mikro vállalkozások többsége azonban az évi 15 millió árbevételt nem éri el. Javasoljuk az előző évi árbevétel minimum 15 millió Ft eltörlését, vagy a kért támogatási összeget az előző évi árbevétel arányában sávosan meghatározni.

  Tisztelettel:

   

  Kókai Szabina

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
  Péter Lép | 2016-09-12 13:31:14

  Tisztelt IH!

   

  Javaslom, hogy a kizártak listájáról kerüljenek ki a 

  j.) desztillált szeszes italok és a kapcsolódó termékek gyártása, feldolgozása és forgalmazása,

  valamint a az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében (Annex I.) szereplő mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével vagy feldolgozásával kapcsolatos beruházásokra irányuló projektek,

  Lép Péter

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
  Tóth Lászlóné | 2016-09-12 12:20:56

  Tisztelt Irányító Hatóság!

  Tekintettel arra, hogy jelenleg a szabad vállalkozási zónán kívüli településeken szolgáltatási ágazatban működő vállalkozások jelentős részének nincs lehetősége vissza nem térítendő támogatást igényelni a szükséges fejlesztések megvalósítására, javasoljuk - akár erre a célra külön keret meghatározásával - legyenek támogathatók a szolgáltatáshoz kapcsolódó fejlesztések is.

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
  Tóth Zsolt | 2016-09-12 10:31:51

  Tisztelt IH,

  támogatjuk az előttünk megjelentetett hozzászólásokat. Mindezek mellett javasoljuk a következőket is:

  1) hogy a pályázók körét bővítsék ki. Tegyék lehetővé a pályázatok benyújtását azon vállalkozások számára is, amelyek az állami irányításuk miatt minősülnek nagyvállalkozásnak. Ezen vállalkozások gyakran jelentős értékteremtő képességgel és növekedési potenciállal rendelkeznek, amelyeket a szűkös pályázati lehetőségek miatt nem tudnak fejleszteni.

  Javasoljuk a következő bekezdés beillesztését:

  A Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások:

  e) amelyek megfelelnek a mikro- kis- és középvállalkozásokra vonatkozó 651/2014/EU Rendelet I. Melléklet 2. cikk szerinti alkalmazotti létszám és pénzügyi határértékeknek, azonban a 651/2014/EU rendelet 1. sz. melléklet 3. cikk (4) bekezdése alapján azért nem tekinthetők KKV-nak, mivel a tőke vagy a szavazati jogok legalább 25%-át közvetlenül vagy közvetve, egyénileg vagy közösen, egy vagy több állami szerv irányítja.

  2) hogy a projekt keretében tegyék lehetővé munkavállalók felkészítését, képzését is – figyelembevéve, hogy egyes munkaköröket a munkaerőpiac képtelen betölteni, mivel egyszerűen nincs megfelelő tudással rendelkező potenciális munkavállaló. Ugyanakkor lenne olyan, aki hajlandó lenne képezni magát. (HR kapacitás fejlesztése)

  Javasoljuk a következő bekezdés beillesztését:

  A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek:

  f) A pályázati kiírás keretében kizárólag az alábbi képzéstípusok megvalósítására igényelhető támogatás:

  • szakmai képzések: kizárólag az OKJ-ben meghatározott szakmai képzések közé sorolható képzések támogathatóak;
  • idegen nyelvi képzések;
  • a vállalkozás működésével kapcsolatos képzések: minden olyan ismeret-, kompetenciafejlesztésre irányuló képzés, mely a vállalkozás fejlesztését vagy a munkavállaló magasabb szintű munkavégzését eredményezi;
  • számítástechnikai, informatikai képzés (nyílt és zárt forráskódú szoftverek oktatása egyaránt támogatható).

  3) hogy a vissza nem térítendő támogatás mértéke ne lehessen kevesebb, mint az igényelhető kölcsön mértéke. Nem lehet gazdaságpolitikai cél a vállalkozások minél nagyobb mértékű eladósítása.

  4) Véleményünk szerint a szabad vállalkozási zónák fejlesztése nem történhet a nem SZVZ rovására, hiszen azokon kívül is szükség van kapacitásfejlesztő támogatásokra. A SZVZ belüli fejlesztéseket fejlesszék magasabb támogatási aránnyal, de ne korlátozzák a nem SZVZ fejlesztését kizárólag a feldolgozóiparra. A nem SZVZ fejlesztéseinek visszafogása nem fogja serkenteni a SZVZ gazdasági fellendülését.

  Tisztelettel

  Tóth Zsolt, dipl. ecc.

  gazdasági tanácsadó

  0620-455-9410

  zsolt.toth@mozzanat.hu

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
  Máthé Zsolt Lajos | 2016-09-12 09:22:59

  Tisztelt Támogató!

  Javaslataim a következők:

   

  1. számú javaslat:

  5.3. Támogatás mértéke, összege:

  az o.) pontot lehetne kiegészíteni a következővel:

   A Szabad Vállalkozási Zónákban a MIKROVÁLLALKOZÁSOK esetében a vissza nem térítendő támogatás maximális mértéke 10 százalékkal növelhető.

  Véleményem szerint a SZVZ mikrovállalkozásait ily módon, és így nagyobb mértékben lehetne és kellene a pályázati felhívás keretében támogatni. A javaslat beépítésével ezen a területen így működhetne egy 40-50-10-es vissza nem térítendő támogatás, kölcsön önerős konstrukció.

   

  2. számú javaslat:

  A tervezett pályázati felhívás a következőket tartalmazza:

  4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI 4.1. Támogatást igénylők köre c. amelyeknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év árbevétele, egyéni vállalkozók esetén az adóalapba beszámított bevétele minimum 15 millió Ft volt,

  Véleményem szerint ezt az összeghatárt az egyéni vállalkozók, és a MIKROVÁLLALKOZÁSOK tekintetében le lehetne csökkenteni a vissza nem téritendő támogatás alsó határára, ami 5 millió Ft. Azt, hogy ez esetlegesen a SZVZ mikrovállalkozásaira vonatkozzon csak, az is képezhetné megfontolás tárgyát.

  Tisztelettel:

  Máthé Zsolt pályázatíró

  06 70 590 9700

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
  Kövér Zoltán | 2016-09-09 13:19:59

  Tisztelt Irányító Hatóság!

  Tekintettel arra, hogy a vállalkozások TEÁOR számától függetlenül fontos a logisztikai feladatok megoldása, ezért javasoljuk, hogy a pályázat biztosítson lehetőséget jármű beszerzésre is. A vállalkozások számára már az is nagy segítség lenne, ha a beszerezhető járművek értékét a pályázati összeg egy bizonyos százalékában maximalizálnák.

  Javasoljuk, hogy szabad vállalkozási zónában történő megvalósítás esetén, vagy akár bizonyos TEÁOR számokhoz kötve, de biztosítsanak lehetőséget használt eszközök beszerzésére és felújítására. A mikro- és kisvállalkozások nagy számban tevékenykednek az idegenforgalom területén, itt sok helyen előfordul használt, archaikus eszközök használata. Javaslatunk elfogadásával a mikro- és kisvállalkozások szélesebb rétegét segíthetik hozzá elképzeléseik megvalósításához.

  Javasoljuk továbbá, hogy az érdemi társadalmi egyeztetés érdekében szíveskedjenek a kiírás mellékleteit is elérhetővé tenni, mert jelenleg úgy várnak javaslatokat, hogy a pályázat egészéről nem tudunk átfogó képet alkotni.

  Üdvözlettel

  Kövér Zoltán

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
  Blascsák Szilvia | 2016-09-09 09:52:09

  Tisztelt Irányító Hatóság!

  Javasoljuk, hogy a szabad vállalkozási zónának nem minősülő településeken ne csak feldolgozóipari beruházások legyenek fejleszthetőek. Ez jelentősen korlátozza a támogatást igénybe vevők körét.

  A Pályázati felhívás tervezet nem tartalmazza a mellékleteket, így a felhívás által támogatható VTSZ és TESZOR számok listája jelenleg nem ismert.

  Javasoljuk, hogy a végleges Pályázati felhívás 5. sz. melléklete tartalmazza a következő VTSZ számokat is: 8423, 8443, 8470, 8471, 8504, 8528, 8701, 8716

  Javasoljuk, hogy a végleges Pályázati felhívás 6. sz. melléklete tartalmazza a következő TESZOR számokat is: 58.29.5; 58.29.21; 58.29.29

  Tisztelettel:

  Blascsák Szilvia

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
  Ugrai András | 2016-09-08 16:35:33

  Tisztelt IH!

  Kérem hogy a korábban kiírt termőkapacítást bővítő kiírásban (A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása A felhívás kódszáma: GINOP 1.2.2-15) rögzítettek szerint határozzák meg a jogosultságot meghatározó feltételek igazolását,ugyanis mikro kisvállalkozások esetén ez jelentős könnyebbséggel járna és több potenciális pályázó juthatna forráshoz.

  Továbbá javaslom,hogy az előző kiírásokhoz hasonlóan a feldolgozóipari kapacítás kialakítása esetén,esetleges támogatási maximum érték meghatározásával tekintsenek el az árbevétel és létszám követelményektől az alábbiak szerint:

  Támogatást igénylők köre

  Jelen  felhívásra támogatási kérelmet nyujthatnak be:

  Mikro kis és középvállalkozások:

  amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása rendelkezik legalább egy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele; b) amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozás vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt; c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei, d) amelyek egy teljes (365 napos), lezárt üzleti évvel nem rendelkező bejegyzett vállalkozások, és amelyek projektje a Felhívás 1. számú szakmai mellékletében szereplő feldolgozóipari tevékenység fejlesztésére irányulnak. Ezen vállalkozásokra nem vonatkozik a Felhívásban meghatározott minimum átlagos statisztikai állományi létszámra vonatkozó követelmény. A támogatást igénylőnek a), b), c) pontban szereplő kritériumok mindegyikének, vagy a c) és d) pontban szereplő kritériumnak meg kell felelnie.

  Továbbá javaslom a cégeknél,amelyeknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év árbevétele, egyéni vállalkozók esetén az adóalapba beszámított bevétele minimum 15 millió Ft volt feltétel teljesítéséhez valamint a tartalmi értékelés tekintetében a korábbi hivatkozott kiírásban találhatóak alkalmazását:

  A Felhívás pontjaiban szereplő jogosultsági kritériumok valamint a tartalmi értékelési szempontok vizsgálatakor a támogatást igénylő döntése szerint figyelembe vehetőek az 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozások vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolt vállalkozások adatai is. Ebben az esetben a támogatási kérelem a támogatást igénylő saját, valamint a tulajdonos vállalkozás vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolt vállalkozás jóváhagyott közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott éves beszámolója alapján együttesen, a vizsgált gazdálkodási adatokat 100%-ban összegezve kerülnek figyelembevételre.

  Köszönöm segítségüket!

   

  Üdvözlettel,

   

  Ugrai András

   

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
  Gönczi Zsolt | 2016-09-08 08:28:21

  Tisztelt Támogató!

  A 4.1 Támogatást igénylők körét javasoljuk az alábbiakkal kiegészíteni a GINOP-1.2.3-15-ös felhíváshoz hasonlóan

  Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások:

  • Amelyek egy teljes (365 napos), lezárt üzleti évvel nem rendelkező bejegyzett vállalkozások. Indok: tekintve, hogy nagyon sok beruházást tervező mikrovállalkozás nem rendelkezik teljes lezárt üzleti évvel vagy éppen 2016-ban alakult és a növekedéshez forrásra van szüksége amelyet más forrásból nem tud megszerezni.

   

  • támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év árbevétele, egyéni vállalkozók esetén az adóalapba beszámított bevétele minimum 15 millió Ft volt, Javasoljuk az adott összeg csökkentését minimum 5 millió forintig hisz a mikrovállalkozások esetében általában 6 millió forint alatt van a nettó árbevétel és ha a tervezett határérték marad akkor sokan nem tudnak pályázni és ezáltal fejleszteni, illetve a teljes (365 napos), lezárt üzleti évvel nem rendelkező bejegyzett vállalkozások esetében ettől eltekinteni szíveskedjenek.

  A fenti problémák ismeretében javasoljuk az igénybe vehető támogatás sávos megosztását a GINOP-1.2.3-15-ös felhívásnak megfelelően.

  Tisztelettel:

  Független Nemzetközi Tanácsadó Iroda Kft.

  Gönczi Zsolt

  06 20 377 9200, gonczi.zsolt@fnti.hu