2016 február 12. 14:15
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Testmozgást javító infrastrukturális fejlesztések (standard)” című (EFOP-4.1.4-15 kódszámú) felhívás. A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1 milliárd forint.

Jelen Felhívás keretében a köznevelési intézményt fenntartó alábbi nyújthatnak be támogatási kérelmet (gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti besorolásával, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet alapján):

Egyházi jogi személy – GFO 55

Bevett egyház – GFO 551

Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy – GFO 552

Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy – GFO 555

Egyházi szervezet technikai kód – GFO 559

Vallási tevékenységet végző szervezet – GFO 525

Országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek – GFO 35

Országos nemzetiségi önkormányzat – GFO 351

Országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv – GFO 352

Alapítvány jogi személyiségű intézménye és szervezeti egysége – GFO 56

Közalapítvány - GFO 561

Közalapítvány önálló intézménye – GFO 562

Egyéb alapítvány önálló intézménye – GFO 563

Egyéb alapítvány - GFO 569

Egyéb jogi személyiségű nonprofit szervezet – GFO 59

Egyesülés – GFO 591

Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet - 599

Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet – GFO 699

Nonprofit gazdasági társaság – GFO 57

Nonprofit korlátolt felelősségű társaság – GFO 572

Nonprofit részvénytársaság. – GFO 573

Az egyesület egyéb formái – GFO 52

Egyéb egyesület – GFO 529

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. március 16-tól 2018. március 16-ig folyamatosan lehetséges.