2016 február 5. 15:45
Módosult „Az adminisztratív terhek csökkentése” című (KÖFOP-1.0.0-VEKOP-2015 kódszámú) kiemelt felhívás. A Kormány 1004/2016. (I. 18.) korm. határozatában döntött a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról, egyúttal hatályát vesztette a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1561/2015. (VIII.12.) korm. határozat. A Felhívásban a hatályos korm. határozatra való hivatkozás, valamint technikai módosítások átvezetésre, az adminisztratív hibák pedig javításra kerültek. Elhatárolásra került a mutató és indikátor fogalma, így a mutatók alatt Jó Állam Mutatók, míg indikátor alatt az OP indikátorok értendők.

A Jó Állam Mutatóhoz való hozzájárulás biztosítása érdekében a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel történt egyeztetéseknek megfelelően aktualizálásra került a mutatókészlet, így a Jó Állam mérhetősége című tanulmány helyett a Jó Állam Jelentés 2015. című dokumentum került forrásként megnevezésre.

A módosítás a Felhívás alábbi pontjait érinti:

  • 3.5 Indikátorok, szakpolitikai mutatók, adatszolgáltatás
  • 4.4 Kiválasztási kritériumok és a kiválasztási eljárásrend
  • 6. A Támogatási Kérelem Elkészítése Során Csatolandó Mellékletek Listája
  • 2. számú melléklet: Jó Állam Mutatók
  • 3. számú melléklet: Műszaki- szakmai koncepció tartalom
  • 4. számú melléklet: a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat - 1 prioritás kivonat

A felhívás módosításával együtt a Segédletek mappa is kiegészült az ESZA kérdőív mintával és a vonatkozó kitöltési útmutatóval.