2016 február 1. 13:45
A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatása” című (GINOP-1.3.2-15 kódszámú) felhívás a mai nappal módosult az alábbiak szerint:
  • A Felhívás 3.2.4. pontja kiegészítésre került a „Tudástranszfer a KKV-k irányába – kizárólag KKV-nak nem minősülő vállalkozások (nagyvállalkozások) esetében” vállalással, illetve meghatározásra került az ezen vállaláshoz kapcsolódó monitoring mutató.
  • A Felhívás 3.4. A projekttel kapcsolatos egyéb elvárások fejezet kiegészült a nagyvállalatok támogatására vonatkozó feltételekkel, amely rögzítésre került a Felhívás hiánypótoltaható jogosultsági szempontjait tartalmazó 3. sz. szakmai melléklet 79. pontjaként.
  • A Felhívás 3.6 Fenntartási kötelezettség fejezet módosult az alábbiak szerint: „A támogatást igénylő a projekt pénzügyi befejezésétől számított 5 évig, KKV-k esetében 3 évig a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.” Ennek megfelelően módosult a Felhívás hiánypótoltatható jogosultsági szempontokat tartalmazó 3. sz. szakmai melléklet 47. pontja.
  • A Felhívás 4.1. A támogatást igénylők köre fejezet kiegészítésre került a következővel: ”Minden olyan vállalkozás, amely nem minősül KKV-nak, állami támogatási szempontból nagyvállalkozásnak[1] tekintendő jelen Felhívás keretében. Nagyvállalkozás csak abban az esetben nyújthat be támogatási kérelmet, illetve részesülhet támogatásban, amennyiben be tudja mutatni jelen Felhívás 3.4.3. fejezete szerint, hogy a fejlesztés KKV-k számára hasznosabb, mintha a KKV-k közvetlen támogatásban részesülnének.”
  • Módosulta a Felhívás 4.3.A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja a) pontja, amely alapján A támogatási kérelmek benyújtása 2016. február 15-től 2018. február 15-ig lehetséges.
  • A Felhívás 4.4.3. Tartalmi értékelési szempontjai fejezet 9. értékelési szempontja módosult.
  • Kiegészítésre került a Felhívás 4. sz. szakmai mellékletében szereplő Klaszter cselekvési terv útmutató.

A fenti módosítások a kapcsolódó kitöltőprogramban is átvezetésre kerülnek, amely a honlapon 2016. február 5-től elérhető lesz, támogatási kérelmek benyújtására február 15-től nyílik lehetőség.

 

[1] Amelyek a 651/2014/EU rendelet I. számú mellékletében meghatározott, a KKV fogalmának nem felelnek meg (nagyvállalkozások).