2016 január 21.
Tájékoztatjuk a támogatás jogosultjait, hogy a kötelező év végi zárási és év eleji számlanyitási feladatokat a lebonyolítási szervezet 2015. december 28. és 2016. január 5. között végezte el.

Hivatkozással a 2007-2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet (továbbiakban Rendelet) 59. § szakaszára, tájékoztatjuk, hogy a fenti időszak a benyújtott kifizetési igénylések hiánypótlására, valamint kifizetésére meghatározott időtartamába nem számítanak bele.

Felhívjuk a támogatásra jogosult figyelmét, hogy a Rendelet 60. § szakaszában előírt késedelmi kamat fizetési kötelezettség alapját képző időtartamba, a fent meghatározott, év végi zárási és év eleji számlanyitási feladatok elvégzéséhez szükséges időszak nem számít bele.

Kérjük a fentiek szíves tudomásulvételét.