2016 január 11. 09:30
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Iparjog” című (GINOP-2.1.3-15 kódszámú) felhívás. A több, technikai jellegű módosulás mellett meghatározásra került a szellemivagyon-értékelés fogalma, bővült a nem hiánypótoltatható szempontok listája és megjelentek a szellemivagyon-értékeléssel kapcsolatos tevékenység megvalósításának feltételei. A módosítás a költségvetési szervek, illetve intézményeik támogatási gyakoriságát is érinti. A módosítások a Felhívás alábbi pontjait érintették:

1.     A Felhívás 4.1 pontjában (Támogatást igénylők köre) a módosítást követően rögzítésre került, hogy a szellemi vagyon értékelésével kapcsolatos tevékenység megvalósítása esetén mely feltételeknek kell a támogatást igénylőknek megfelelnie.

2.     A Felhívás 4.2 pontjában a módosítást követően rögzítésre került, hogy költségvetési szervek, valamint költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei adott naptári éven belül többször is részesülhetnek támogatásban a Felhívás 3.1. II. pontjában felsorolt tevékenységekhez kapcsolódóan.

3.     A Felhívás 5.5.3 pontjában meghatározásra került a szellemivagyon-értékelés fogalma.

4.     Ezen felül egyéb technikai jellegű módosítások, pontosítások történtek a Felhívás következő pontjaiban: 3.2.1; 3.3.1; 4.1; 5.5.1; 5.8; 6; 8.