2015 december 28.
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Felhívás az ammónium-ionnal érintett ivóvízminőség-javító projektek megvalósítására” című (KEHOP-2.1.3 kódszámú) kiemelt felhívás.

A konstrukció célja a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátása, ahol az ivóvíz az Országos Közegészségügyi Központ szakvéleménye alapján nem felel meg az EU irányelv vízminőségi derogációs paramétereinek, illetve a hatályos 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében rögzített ammónium-iont érintő határértékeknek.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 9,00 milliárd forint.

A felhívásra a mindenkor hatályos Éves Fejlesztési Keretben nevesített projektek kapcsán van lehetőség támogatási kérelem benyújtására. Támogatási kérelmet kizárólag a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. és települési önkormányzatok és/vagy Magyar Állam felhatalmazása alapján eljáró víziközmű szolgáltató konzorciuma, valamint a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. önállóan nyújthat be.

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. január 29-től 2018. január 31-ig lehetséges.