2015 december 23.
A 2007-2013-as programozási időszak eredményes zárása, illetve a kifizetések teljesítésének biztosítása érdekében feltétlenül szükségessé vált, hogy az uniós forrásból megvalósuló közbeszerzések ellenőrzését végző Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály (KFF) utólagos ellenőrzés keretében folytassa le a 2007-2013-as programozási időszakban megindított, de még folyamatban lévő, vagy még megindításra váró, a KFF feladatkörébe tartozó ellenőrzési eljárásokat.

A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet módosítás értelmében – az ellenőrzésre vonatkozó általános kötelezettség fenntartásával –, a támogatás folyósításának nem feltétele a KFF ellenőrzési eljárásának támogató tartalmú dokumentum kibocsátásával történő lezárása, a kedvezményezett az egyes közbeszerzési eljárási cselekményekkel vagy a szerződés módosításával nem köteles bevárni a KFF ellenőrzés befejezését. A KFF az ellenőrzést az utólagos ellenőrzésre vonatkozó szabályok szerint is lefolytathatja, a KFF továbbra is jogosult jogorvoslati eljárás és szabálytalansági eljárást kezdeményezni, nem támogató tartalmú ellenőrzési eredmény esetén a támogatást vissza kell vonni.

A fenti különös eljárási szabályok azokra a közbeszerzési eljárásokra vonatkoznak, amelyek ellenőrzései a módosítás hatályba lépésekor még érdemben folyamatban vannak, ill. amelyek ellenőrzésre még korábban nem kerültek benyújtásra, de a 2015. december 31-ig tartó ideiglenes intézkedés alá esnek.