2015 december 23.
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Felhívás az ivóvízminőség-javító projektek megvalósítására” című (KEHOP-2.1.1 kódszámú) kiemelt felhívás.

A támogatási kérelmek benyújtása 2015. augusztus 14-től 2017. augusztus 14-ig lehetséges.

 

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

1.         a Felhívás 4.1 pontja (Támogatást igénylők köre) az alábbi tartalommal módosításra került:

a.         „A felhívásra a mindenkor hatályos Éves Fejlesztési Keretben (a továbbiakban: ÉFK) nevesített projektek kapcsán van lehetőség támogatási kérelem benyújtására az alábbi formában.”

2.         a Felhívás 4.2 pontja a Támogatásban nem részesíthetők köre kiegészítésre került:

a.         a közúti kereskedelmi árufuvarozást végző vállalkozások számára nyújtott támogatásra;

b.         nehéz helyzetben lévő vállalkozások részére;

c.         a 2010/787/EU tanácsi határozat értelmében, a szénágazatban tevékenységet végző vállalkozásoknak;

d.         továbbá a Közszolgáltatásért járó ellentételezés jogcím esetén nem nyújtható támogatás esetében a szárazföldi közlekedés területén működő vállalkozások részére.

 

3.         a Felhívás 5.5 pontja (Az elszámolható költségek köre) pontosításra került és kiegészült az alábbi tartalommal: „Saját teljesítés keretében végzett Közbeszerzési, Projektmenedzsment és Műszaki ellenőri tevékenységek költségeinek elszámolására a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 7. § (3) pontjában leírtakkal összhangban kizárólag az NFP jogosult.”,valamint módosításra került a Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei alpontja.

4.         a Felhívás 5.6.1 pontja (Általános feltételek) kiegészítésre került a következőkkel: „Csak a projekt lebonyolításra (előkészítés és megvalósítás) vonatkozó konzorciumi megállapodásban foglaltak szerint számolhatók el a projekt kapcsán felmerült költségek.”, továbbá törlésre került a következő rész: „Amennyiben rendelkeznek a közbeszerzési eljárás megindítása előtt létesítési engedéllyel, akkor abban az esetben a közbeszerzési eljárás a FIDIC „Piros” Könyv feltételei szerint indítható meg. Amennyiben a közbeszerzési eljárást mégis a FIDIC „Sárga” Könyv feltételei alapján kívánják megindítani, a tender dokumentáció nem tartalmazhat indikatív terveket.”.

5.         a Felhívás 6. pontja (A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája) pontosításra került és kiegészült a következőkkel: „Továbbá felhívjuk a figyelmét arra is, hogy a konzultáció során további kötelezően beadandó mellékletek kerülhetnek előírásra”.

6.         a Felhívás 7. pontja (További információk) módosult és kiegészítésre került a következőkkel: A támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtásával hozzájárulását adja, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója a XIX. Uniós fejlesztések fejezetből biztosított költségvetési támogatás esetén a közreműködő szervezet, ennek hiányában az irányító hatóság (a továbbiakban együtt: a támogatás folyósítója), az Állami Számvevőszék, kormányzati ellenőrzési szerv, az európai támogatásokat ellenőrző szerv, az állami adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek, valamint jogszabályban, Felhívásban, támogatói okiratban, támogatási szerződésben meghatározott más jogosultak hozzáférhetnek.

7.         a Felhívás 8.1 pontja (Tájékoztatás a jogszabályi háttérről) kiegészült a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelettel és a 1303/2013/EU számú rendelettel.

8.         Módosul továbbá a Támogatási Szerződés sablon.