2015 december 23. 12:00
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Helyi foglalkoztatási együttműködések” című (TOP-5.1.2-15 kódszámú) felhívás.

A Felhívás célja, hogy a helyi szinten létrejövő és, vagy már működő foglalkoztatási együttműködések, partnerségek (paktumok) hozzájussanak azon forrásokhoz, melyek segítségével - kialakított stratégiájuk mentén - képzési és foglalkoztatási programjaikat megvalósíthatják. Ezen intézkedésével a Kormány támogatja az együttműködések, partnerségek azon tevékenységeit, melyek munkaerő-piacuk bővítéséhez, célcsoportjaik képzéséhez, elhelyezkedéséhez és a szereplők együttműködésének erősítéséhez szükségesek.

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség, a konzorciumvezető lehet:

•          Helyi önkormányzatok és társulásaik (Helyi önkormányzat GFO 321, Helyi önkormányzatok társulása GFO 327, Területfejlesztési önkormányzati társulás GFO 328).

•          Állami foglalkoztatási szervként eljáró megyei kormányhivatalok (GFO 312).

•          Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű többségi önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság (Nonprofit gazdasági társaság GFO 57).

A konzorciumba kötelező bevonni az állami foglalkoztatási szervként eljáró megyei kormányhivatalt (GFO 312) és a projektjavaslat vonatkozásában releváns járásszékhely, vagy térségi központ helyi önkormányzatát.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg teljes költség alapon a TOP beavatkozási területén: 18.634 millió Ft.

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. március 17-től 2016. július 25-ig lehetséges.