2015 december 23. 11:45
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című (TOP-4.1.1-15 kódszámú) felhívás.

A Felhívás célja az egészségügyi ellátórendszer fejlesztése az egészségügyi alapellátást biztosító intézmények szolgáltatásainak és infrastrukturális feltételeinek korszerűsítése által. Az egészségügyi alapellátás (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, fogorvosi alapellátás és alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás, védőnői ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) fejlesztésének fontosságát az adja, hogy ez a szint képes leginkább elvégezni az alapvető szűrővizsgálatokat és egészségügyi állapotfelméréseket, ezáltal kiemelt szerepe van a prevencióban, a lakosság közvetlen környezetében. Az egészségügyi infrastrukturális fejlesztések a lakosság egészségben eltöltött életéveinek növekedését, a megelőzést, a korai felismerést, a korai fejlesztést, az egészséges fejlődést, az életminőség javítását és a munkaképesség mielőbbi visszaállítását, valamint az erőforrások koncentrálásával az egészségügyi alapellátással kapcsolatban álló, többi ágazathoz tartozó közszolgáltatásokkal való hatékonyabb együttműködést, a szolgáltatások költség-hatékonyságának és minőségének javítását segítik elő.

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

a)         Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 31);

b)         Helyi önkormányzatok és társulásaik (GFO 321, 327);

c)         Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások által létrehozott gazdasági társaságok, amelyekben az önkormányzatok többségi tulajdonrésszel rendelkeznek (GFO 57);

d)        Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján (GFO 529, 563, 565, 569);

e)         Egyházi jogi személy (GFO 55);

f)         Egyéb, jogi személyiségű non-profit szervezetek (GFO 59).

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg összes elszámolható költség alapon a TOP beavatkozási területén: 14 864 millió Ft.

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. február 15-től 2016. május 4-ig lehetséges.