2015 december 18. 13:30
Felhívjuk tisztelt pályázóink figyelmét, hogy az Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program 2015. december 18-án hivatalosan megnyílt.

2017.08.10- közlemény,

2018.05.02.- közlemény

INTERREG V-A SZLOVÉNIA-MAGYARORSZÁG

EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM

Az Interreg SI-HU Együttműködési Programot az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) az Európai Területi Együttműködés keretében támogatja. A jelen nyílt Pályázati Felhívás olyan projektek társfinanszírozását végzi az ERFA keretből, amelyek hatékonyan járulnak hozzá a Program átfogó célkitűzéseinek megvalósulásához, amelyek az alábbiak:

A Régió olyan területté válik, amely vonzó élőhelyet, munkahelyet, befektetési lehetőséget biztosít úgy, hogy a helyi természeti és kulturális értékekre épít a turizmusban, ezen keresztül katalizálva a teljes térség fejlődését, másrészről pedig megcélozza a közös határtérségi problémák megoldását határon átnyúló együttműködés szintjén.

Az Európai Bizottság által 2015. szeptember 18-án elfogadott Együttműködési Program az alábbi támogatási területeket tartalmazza:

1. Prioritási tengely: Vonzó régió

6(c) beruházási prioritás: A természeti és kulturális örökségek megőrzése, védelme, elősegítése és fejlesztése.

Specifikus célkitűzés

Támogatható tevékenységek például

A programterület vonzerejének növelése a fenntartható turisztikai kínálat határon átnyúló integrációján és diverzifikációján keresztül, a kulturális és természeti örökség védelmére, valamint a főbb turisztikai vonzáskörzetekhez kapcsolódó, kevésbé fejlett vidéki területek, agrártelepülések termékeinek és szolgáltatásainak fejlesztésére alapozva

 • A természeti és kulturális örökség fejlesztését célzó közös stratégiák és tervek készítése.
 • A természeti és kulturális potenciál hasznosítását segítő kis léptékű infra fejlesztések környezetbarát technológiák alkalmazásával.
 • Komplex turisztikai termékfejlesztéshez kapcsolódva a természeti és kulturális potenciál megőrzését, konzerválását és megújítását célzó kisebb léptékű infrastruktúra fejlesztések az érintett területek természeti megőrzése, valamint turisztikai értékének növelése érdekében.
 • Komplex turisztikai fejlesztések elemeként a helyszínek elérhetőségének javítása.
 • A helyi természeti és kulturális értékek (dödölle, tökmagolaj, NATURA2000 területek stb.) iránti figyelemfelkeltő tevékenység támogatása.
 • Desztináció management szervezetek közötti együttműködés: turisztikai védjegyek, minőség management rendszerek kialakítása, közös brand és promóció, turisztikai vásárok szervezése, részvétel; know-how transfer stb.
 • Minőségi turisztikai szolgáltatások diverzifikációja: pl. kerékpáros turizmus és kapcsolódó szolgáltatások, természetjárás, túrázás, vízi turizmus, lovaglás; bor és gasztronómiai turizmust kiegészítő szolgáltatások, kulturális és egészség turizmus.
 • Új, innovatív turisztikai termékek és szolgáltatások fejlesztése (szállás és vendéglátás, közös standardok kialakítása stb.)
 • IKT alapú kommunikáció és promóció fejlesztés a turizmushoz kapcsolódóan.
 • Fenntartható turizmus fejlesztését szolgáló klaszterek létrehozása.
 • Turisztikával kapcsolatos képességek és tudás fejlesztése vállalkozásoknál, intézményi munkatársaknál (nyelvoktatás, tanulmány utak, tréningek, konferenciák stb.)

 

2. Prioritási tengely: Együttműködő régió

11(b) beruházási prioritás: A hatóságok és az érintettek intézményi kapacitásának növelése és eredményes közigazgatás kialakítása az ERFA feladatainak végrehajtásához kapcsolódó közigazgatási rendszerek és közszolgáltatások eredményességének és intézményi kapacitásának megerősítése által.

Specifikus célkitűzés

Támogatható tevékenységek például

Az együttműködési kapacitás növelése a határon átnyúló kapcsolatok magasabb színvonalának elérése érdekében

 • Tapasztalatcsere, kapacitásfejlesztés, érdekérvénye-sítés a határon átnyúló együttműködés különböző területein, pl:
 • Környezetvédelem, megújuló energia, energiahatékonyság, megközelíthetőség
 • Szociális szolgáltatások, szociális innováció, egészségügyi ellátás
 • Várostervezés és management, regionális fejlesztés, megközelíthetőség – határon átnyúló közösségi közlekedés fejlesztése
 • Polgári védelem, közös kockázat megelőzés és management
 • Kulturális együttműködés
 • A határon átnyúló mobilitás és munkapiaci lehetőségek bővítése és képzéshez való hozzáférés javítása érdekében tapasztalatcsere, intézményi együttműködés (pl. nyelvi képzések)
 • A civilek közti együttműködés erősítése, NGO kapacitás erősítése (workshop, szeminárium stb.), önkéntesség terjesztése, erősítése
 • Határon átnyúló együttműködés az oktatásban tapasztalatcsere); szakképzés, szakmai orientáció, LLL, sajátos igényű csoportok számára

 

Felhívjuk a tisztelt érdeklődők figyelmét, hogy az egyes támogatási területekkel kapcsolatos részletes információkat (elvárt eredmények, támogatható tevékenységek indikatív listája, eredmény és output indikátorok, főbb célcsoportok, lehetséges kedvezményezettek stb.) az Együttműködési Program tartalmazza.

Programterület

Az Interreg SI-HU Együttműködési Program programterülete az alábbi NUTS 3 szintű területi egységeket foglalja magában:

 • a Szlovén Köztársaságban: Pomurje és Podravje régió;
 • Magyarországon: Zala és Vas megye

 

Támogatási források a teljes programidőszakra

A projektek társfinanszírozásának céljára az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) forrásaiból 13.295.015 euró áll rendelkezésre.

A támogatási forrás a prioritási tengelyek között az alábbiak szerint oszlik meg:

Prioritási tengely

ERFA támogatás euróban

Vonzó régió

10.000.000,00

Együttműködő régió

3.295.015,00

Összesen

13.295.015,00

 

A Program keretében csak az elszámolható költségek társfinanszírozására van lehetőség. Az ERFA társfinanszírozás az összköltség max. 85%-át teheti ki; és az összköltség minimum 15%-át más forrásból kell biztosítani.

A Program keretében támogatható projekteknek az 1. Prioritás tengely keretében minimum 50.000 euró, a 2. Prioritási tengely keretében minimum 20.000 euró ERFA forrást kell igényelniük. A maximális ERFA támogatási összeg az 1. Prioritási tengely esetében 2.000.000 euró, a 2. Prioritási tengely esetében pedig 350.000 euró lehet.

Programszervek

Irányító Hatóság: Szlovén Köztársaság Fejlesztésért és Európai Kohéziós Politikáért felelős Kormányhivatala, Határon Átnyúló Programok Irányítási Osztály, Európai Területi Együttműködésekért és Finanszírozási Mechanizmusokért felelős Irodája, Maribor

Magyar Nemzeti Hatóság: Miniszterelnökség, Nemzetközi Helyettes Államtitkárság, Budapest

Szlovén Nemzeti Hatóság: Szlovén Köztársaság Fejlesztési és Európai Kohéziós Politikáért Felelős Kormányhivatala, Európai Területi Együttműködésekért és Finanszírozási Mechanizmusokért felelős Iroda, Határon Átnyúló Együttműködési Programok Irányítási Osztály, Maribor

Közös Titkárság: Szlovén Köztársaság Fejlesztésért és Európai Kohéziós Politikáért Felelős Kormányhivatala, Európai Területi Együttműködésekért és Finanszírozási Mechanizmusokért felelős Irodája, Határon Átnyúló Programok Irányítási Osztály, Maribor

Info Pontok: Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft./Nyugat-Dunántúl / Zalaegerszeg, Szombathely

A pontos elérhetőségekről kérjük, a program weboldalán szíveskedjenek tájékozódni: www.si-hu.eu

Pályázás

Felhívjuk tisztelt pályázóink figyelmét, hogy az Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program 2015. december 18-án hivatalosan megnyílt. A program 2014-2020-as időszakban a folyamatos pályáztatás módszerét alkalmazza. A pályázatok benyújtására kizárólag elektronikus úton, az eMS rendszeren keresztül van lehetőség.

A pályázati lehetőségekről és feltételekről kérjük, program weboldalán szíveskedjenek tájékozódni: www.si-hu.eu.