2015 december 18. 11:15
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés” című (TOP-6.1.5-15 kódszámú) felhívás.

A felhívás célja a megyei jogú városok TEN-T hálózaton kívüli, jellemzően alacsonyabb rendű útjainak a felújítása és fejlesztése annak érdekében, hogy a megyei jogú városok gazdasági területei jól megközelíthetők legyenek a vállalkozások és a munkavállalók számára.

A fejlesztéseknek a térségi adottságokra és speciális igényekre kell épülniük, kapcsolódniuk kell közvetve vagy közvetlenül a helyi gazdaságfejlesztés elemeihez, és a támogatott fejlesztéseknek közvetetten a kis- és középvállalkozások működéséhez (is) szükséges (közlekedési) infrastruktúra fejlesztésére kell irányuljanak.

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására önállóan a megyei jogú városok önkormányzatai (GFO 321), illetve konzorciumi partnerként az állami építtetők, Magyar Közút Nonprofit Zrt, NIF Zrt. jogosultak.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg teljes költség alapon a TOP beavatkozási területén: 19.329 millió Ft.