2015 december 16. 17:15
Felhívjuk tisztelt pályázóink figyelmét, hogy az Interreg V-A Ausztria-Magyarország Együttműködési Program a mai napon, 2015. december 16-án hivatalosan megnyílt.

2016.10.24-közlemény  2017.08.10-közlemény  2018.02.22-közlemény

INTERREG V-A AUSZTRIA - MAGYARORSZÁG EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM

Az Ausztria és Magyarország közötti határon átnyúló együttműködés folytatásaként az Európai Unió kohéziós politikájának 2014-2020-as időszakában az Interreg V-A Ausztria Magyarország Együttműködési Program újabb lehetőséget nyújt a határtérség fejlesztésére.

Az Európai Bizottság által elfogadott Együttműködési Program az alábbi támogatási területeket tartalmazza:

1. prioritási tengely: A KKV-k versenyképességének javítása

Specifikus célkitűzés

Támogatható tevékenységek például

A vállalkozói kedv erősítése a régióban, a start-up vállalkozások teljesítményének valamint a KKV-k innovációs kapacitásának javítása, különös tekintettel a (nemzetközileg) versenyképes termékek fejlesztésére

 • Az új technológiák, termékek és szolgáltatások kifejlesztése és bevezetése érdekében a kutató vagy technológiai intézmények és vállalkozások vagy klaszterek közötti technológia- és know-how-transzfer előmozdítása és támogatása.
 • A határokon átnyúló klaszterek, innovációs központok és/vagy KKV-k létrehozásának, összekapcsolásának és továbbfejlesztésének támogatása.
 • A gazdaságfejlesztéssel foglalkozó szervezetek együttműködésének támogatása annak érdekében, hogy hatékonyabban mozdíthassák elő a helyi vállalkozások nemzetközivé válását.

 

2. prioritási tengely: A környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása

Specifikus célkitűzés

Támogatható tevékenységek például

A természeti és kulturális örökség védelmének, támogatásának és fejlesztésének javítása a fenntartható turizmus koncepciójára támaszkodva

 • Közös stratégiák és cselekvési tervek kidolgozása és megvalósítása, kapacitásfejlesztő és kísérleti beruházások a kulturális és természeti örökség fenntartható használata érdekében.
 • A természeti és kulturális örökségi helyszínek megőrzése, helyreállítása, fejlesztése és értékesítése a fenntartható turizmus és közösségi célok, mint például ökoturizmus érdekében.
 • A know-how átadás támogatása valamint termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó közös szabványok kialakítása

A természeti és kulturális örökség védelmének, támogatásának és fejlesztésének javítása a fenntartható turizmus koncepciójára támaszkodva

 

 • A helyreállításra és - amennyiben lehetséges - a területek összekapcsolhatóságának javítására fókuszáló közös irányítási és védelmi tervek kidolgozása pl. Natura 2000 és más védett területek, vagy közösségi jelentőségű-, védett-, és a határrégióra jellemző fajok kapcsán.
 • Natura 2000 területek és egyéb védett területek kapcsán végrehajtott védelmi intézkedések, fajok védelmét célzó közös intézkedések, ideértve a kisebb léptékű infrastrukturális beruházásokat, valamint beruházások a zöld infrastruktúrába.
 • Közös kutatási projektek megvalósítása és a kutatási intézmények együttműködésének támogatása a határtérségben, a fajok és élőhelyeik hosszú távú védelmének elősegítésére érdekében.
 • Közös oktatási és képzési rendszerek kialakítása és megvalósítása, valamint a tudatosság növelése a helyi közösségek közvetlen bevonásával (ideértve a természet megértését segítő infrastruktúra beruházásokat)

A víztestek kezelésének és védelmének javítása

 

 • Együttműködés a vízgazdálkodás és a közszolgáltatások terén, a vízkészletek fenntarthatóbb felhasználásának biztosítása és javítása a vízügyi keretirányelvnek és az árvizekről szóló irányelvnek megfelelően, például:
  1. a határ menti víztestek közös monitoringja és állapotfelmérése, azok állapotának valamint a bevezetett intézkedések hatásainak felmérése céljából.
  2. A felszíni víztestek ökológiai szempontból szükséges minimális hozamának meghatározása.
  3. Közös szennyezés terhelési elemzések előkészítése és végrehajtása valamint határértékek meghatározása a határon átfolyó felszíni víztestekre vonatkozóan.
  4. Innovatív szennyvíztisztítási módszerek cseréje.
  5. Az elérhető felszín alatti vízforrások meghatározása.
  6. Folyó rehabilitációs mérések előkészítése és lebonyolítása a határtérségben.
  7. Integrált árvízvédelmi intézkedések, ideértve a közös, határokon átnyúló árvíz-előrejelző rendszerek kiépítését és továbbfejlesztését.
  8. A vízhez kapcsolódó különböző stratégiai elemzések eredményein alapuló intézkedések kidolgozása és végrehajtása.
  9. Közös használatú, vízgazdálkodási kutatásokat és nyomon követést szolgáló infrastruktúra kiépítése és fejlesztése.

 

3. prioritási tengely: A fenntartható közlekedés előmozdítása és kapacitáshiányok megszüntetése a főbb hálózati infrastruktúrákban

Specifikus célkitűzés

Támogatható tevékenységek például

A regionális központok határokon átnyúló, a TEN-T hálózat felé irányuló kapcsolódásának javítása

 • A harmadlagos csomópontok TEN-T hálózathoz való jobb bekötését szolgáló hiányzó határon átnyúló vasúti/közúti fejlesztések építési, rekonstrukciós és korszerűsítési beruházásai
 • A határon átnyúló vasúti hálózat korszerűsítése és műszaki fejlesztése
 • Vasúti / közúti infrastrukturális beruházások előzetes megvalósíthatósági/beruházási tanulmánya

A fenntartható mobilitás előmozdítása helyi és regionális szinten

 

Stratégiák, koncepciók, akciótervek és kis léptékű beruházások pl.:

 • a regionális közlekedési rendszerek együttműködésének elősegítésére (pl. P+R, közlekedési csomópontok),
 • a regionális közlekedési rendszerek koordinációjának támogatására (pl. integrált tájékoztatási- és tarifarendszerek, menetrendek),
 • a határon átnyúló tömegközlekedési rendszerek hiányosságainak pótlására (pl. új/továbbfejlesztett határon átnyúló vonat- és busz szolgáltatások),
 • a mindennapi kerékpározás lehetőségeinek támogatására (pl. új és továbbfejlesztett kerékpáros infrastruktúra, a meglevő hálózat hiányosságainak pótlása),
 • a helyi mobilitás fejlesztésének támogatására (pl. rugalmas közösségi közlekedés, car-sharing, stb.).

Továbbá mobilitás-menedzsment intézkedések, úgy mint:

 • regionális mobilitási központok létrehozása és működtetése, a régió meglevő kínálatáról nyújtandó egyablakos tájékoztatás érdekében,
 • a környezettudatos közlekedés ösztönzése a különböző célcsoportok számára.

 

4. prioritási tengely: Az intézményi kapacitás javítása és hatékony közigazgatás

Specifikus célkitűzés

Támogatható tevékenységek például

A határokon átívelő intézményi együttműködés fejlesztése az integráció erősítése érdekében

 • Harmonizált és magas minőségű közszolgáltatások létrehozása az önkormányzatok, városok és régiók, ismeretcserére, illetve stratégiák és folyamtok kifejlesztésére irányuló jobb együttműködése révén
 • A megújuló energia/energiahatékonyság területén a közös kutatások, stratégiák, tanulmányok, intézkedéstervezetek, illetve a határon átnyúló hálózatok és intézmények irányítási tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása helyi/regionális szinten
 • Határon átnyúló hálózatok és intézmények közös területfejlesztési stratégiáinak, tanulmányainak, akcióterveinek és menedzsment terveinek kidolgozása.
 • A helyi/regionális intézmények és/vagy polgárok közötti együttműködés erősítése, például kulturális tevékenységek vagy „people-to-people" tevékenységek révén.

A határrégió lakossága interkulturális képességének és munkaerő-mobilitásának erősítése közös oktatási kezdeményezések és szakképzések révén

 

 • Képzettségek, képességek és kompetenciák megszerzését és fejlesztését célzó oktatási rendszerek megtervezése és megvalósítása óvodákban, iskolákban és egyéb oktatási intézményekben (pl. interkulturális kommunikációs képzések, nyelvi tanfolyamok, közös rendszerek szakmai gyakorlatok támogatására)
 • Szakképzési rendszerek összehangolása (duális oktatás) a KKV-k és a közös munkaerőpiac igényeinek kiszolgálása érdekében (pl. a képesítések kölcsönös elismerése és a nagyobb munkaerő mobilitás céljából)

 

Felhívjuk a tisztelt érdeklődők figyelmét, hogy az egyes támogatási területekkel kapcsolatos részletes információkat (elvárt eredmények, támogatható tevékenységek indikatív listája, eredmény és output indikátorok, főbb célcsoportok, lehetséges kedvezményezettek stb.) az Együttműködési Program tartalmazza.

A programterület:

A támogatásra jogosult terület Ausztriában Nordburgenland, Mittelburgenland és Südburgenland, továbbá Niederösterreich Süd, Wiener Umland/Südteil, Wien, Graz és Oststeiermark NUTS 3 régiókat, valamint Magyarországon – az együttesen a Nyugat-Dunántúli NUTS 2 régiót adó – Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyéket (NUTS 3 régiókat) fedi le. A programterület nagyrészt megegyezik a 2007–2013-as programidőszakban jogosult térségekkel, kiegészülve Graz nagyvárosi területével.

Támogatási források a teljes programidőszakra:

A program Európai Regionális Fejlesztési Alapból származó támogatása 78,8 millió euró, amelyet a két ország nemzeti finanszírozási hozzájárulása egészít ki, így a program teljes költségvetése 95,87 millió euró. A magyar forrásból származó finanszírozási hozzájárulás mértéke 7,14 millió euró.

Programszervek:

Irányító Hatóság: Regionalmanagement Burgenland GmbH, Eisenstadt

Magyar Nemzeti Hatóság: Miniszterelnökség, Nemzetközi Helyettes Államtitkárság, Budapest

Közös Titkárság: Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft., Sopron

Regionális Koordináció:

Regionalmanagement Burgenland GmbH/Burgenland

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung/Alsó-Ausztria

Amt der Steiermärkischen Landesregierung/Stájerország

Magistrat der Stadt Wien/Bécs

Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft./Nyugat-Dunántúl

A pontos elérhetőségekről kérjük, a program weboldalán szíveskedjenek tájékozódni: www.interreg-athu.eu

Pályázás:

Felhívjuk tisztelt pályázóink figyelmét, hogy az Interreg V-A Ausztria-Magyarország Együttműködési Program 2015. december 16-án hivatalosan megnyílt. A program a 2007-2013-as időszakhoz hasonlóan a folyamatos pályáztatás módszerét alkalmazza. A pályázatok benyújtására kizárólag elektronikus úton, az eMS rendszeren keresztül van lehetőség.

A pályázati lehetőségekről és feltételekről kérjük, a program weboldalán szíveskedjenek tájékozódni: www.interreg-athu.eu