2015 december 14. 09:45
Módosult az „Országos Támogatás-ellenőrzési Rendszer” című (EKOP-1.2.11 kódszámú) felhívás „C3. Elszámolható költségek köre” című, „C4. Nem elszámolható költségek köre” című, „C7. A projekt befejezése és a pénzügyi elszámolás végső határideje” című, valamint az „E1. Monitoring mutatók” című pontja.

.