2015 december 14.
Módosult az „Oktatási és Kormánytisztviselői funkciókat támogató kártyarendszer kiépítése” című (EKOP-2.3.6 kódszámú) kiemelt felhívás útmutatójának „C7. A projekt befejezése és a pénzügyi elszámolás végső határideje” című pontja.

.