2015 december 8.
Elérhető a honlapon a Belső Biztonsági Alap 2014-2016. évi munkaprogramjának keretében megjelent „EU szinten megvalósuló kockázatelemzés és -értékelés, illetve kockázatkezelés támogatása, kockázatelemzési metódus implementálása, valamint felderítési és elemzői kapacitások fejlesztése” című (BBA-5.5.1 kódszámú) konstrukcióhoz kapcsolódó támogatási kérelem kitöltő.

.