2015 december 4. 14:00
Módosítás történt az „Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása” című (VP-4-11.1.-11.2.-15 kódszámú) felhívás dokumentációjában, a módosítás jelentősebb pontjai a következők:
 • a pályázati felhívás 3.2. pontja II. Kötelezettségvállalások Gazdálkodási naplóval kapcsolatos kötelezettségek (4) alpontjában a 2015. december 10. 2015. december 31-re változott;
 • a pályázati felhívás 3.2. pontja IX. Ellenőrzés (14) alpontjában a következő került megfogalmazásra:

„Ezen túlmenően a 2016-os évben a beérkezett támogatási kérelmek elbírálásához az ökológiai tanúsító szervezet az MVH adatszolgáltatását követő 45 napon belül tájékoztatást nyújt a támogatást igénylő kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területeinek az ökológiai tanúsító szervezet nyilvántartásában szerepléséről, ökológiai státuszáról, a legutolsó átállás kezdetének dátumáról.”

 • a pályázati felhívás 4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja (1) alpontjában a támogatási kérelmek beadási határideje 2015. december 31-ig meghosszabbításra került;
 • a pályázati felhívás 4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja (13) alpontjának 6. pontjában http://www.e-cegjegyzek.hu honlapcím került pontosításra;
 • a pályázati felhívás 4.4. pontja 3. A támogatási kérelem bírálása (13) alpontjába a következő került megfogalmazásra:

„Amennyiben a támogatást igénylőnek 2015. évben nem volt egységes kérelme, úgy a gazdaság méretére, valamint a földhasználati kategóriákon belül az ökológiai gazdálkodás támogatásba bevitt területek vonatkozásában a maximálisan adható pontszám kerül meghatározásra.”

 • a pályázati felhívás 6. A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája 6. pontjában http://www.e-cegjegyzek.hu honlapcím került pontosításra;
 • az 1. számú melléklet a földterületek beazonosításának útmutatójában a 2. Területek elkülönítése rész pontosításra került;
 • a 7. sz. melléklet szankciós táblázat Általános kötelezettségeknek való meg nem felelés jogkövetkezményei rész 1. pontja következőképpen került megfogalmazásra.

„Amennyiben a gazdálkodó állatot tart és a gazdaság nem rendelkezik a Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat szerinti trágyatárolóval, akkor az adott évi teljes kifizetési kérelme elutasításra kerül.”

 • a 8. sz. mellékletben a fogalomjegyzékben a  pótlás és a zöldugar fogalma pontosításra került;
 • a 9. számú melléklet jogszabályok gyűjteményébe új jogszabály került felvezetésre,
 • az ÁSZF 7.3.a. pontja és a 3., 4. melléklete került módosításra.