Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) szövege csekély mértékben módosult: az IKOP-nak az Európai Bizottsághoz benyújtott változata nem tette lehetővé egyes tömegközlekedési, vízi közlekedési, közlekedés-biztonsági fejlesztések támogatását. A kiegészítéseket és a módosítás indoklását az 1. melléklet tartalmazza.

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005 Korm. rendelet előírásainak megfelelően a tervező megvizsgálta, hogy a  Az IKOP módosítása  miatt szükséges-e a stratégiai környezeti vizsgálat ismételt teljes körű lefolytatása. Ez erről szóló szakértői véleményt, valamint a módosítás kapcsán a környezet védelméért felelős szervektől bekért véleményeket a 2-6 mellékletek tartalmazzák. A bekért vélemények alapján a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közlekedési Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága úgy döntött, hogy az IKOP módosításának jelentős környezeti hatása nincs, a teljes Stratégiai Környezeti Vizsgálat lefolytatása nem szükséges.