2015 november 17.
Módosult „A települési szilárd hulladéklerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése” című (KEOP-2009-2.3.0 kódszámú) pályázati felhívás, az alábbiak szerint.

A pályázati felhívás és útmutató „E. Kiválasztási kritériumok” táblázat végén található ¬** lábjegyzet, az alábbiak szerint módosult: „** Amennyiben jelen pályázat kapcsán történik művelési ág alól való kivétel, akkor „kivett, hulladéklerakó” néven kell bejegyeztetni a területet. A 2015. szeptember 15. után megkezdett rekultivációs munkálatok esetében a művelési ág váltás a felszámolással érintett rekultiválandó települési szilárdhulladék-lerakók érintett helyrajzi számait nem érinti, felszámolás esetében a művelési ág váltása nem releváns.”

A pályázati felhívás és útmutató „F12. Csatolandó mellékletek listája” című fejezetben a „Tulajdoni kérdések tisztázását szolgáló dokumentumok”  körében a „19. pont” helyébe a következő rendelkezés lépett: „19. A projektben rekultiválandó települési szilárdhulladék-lerakók érintett helyrajzi számainak vonatkozásában 60 napnál nem régebbi tulajdoni lap (hitelesített másolat, vagy a Kedvezményezett által hitelesített másolat) a 2. fordulós pályázati feltételek teljesülésének alátámasztására (rendezett tulajdonviszony és megfelelő művelési ág (kivételt képez ez alól a 2015. szeptember 15. után megkezdett, felszámolással érintett rekultiválandó települési szilárdhulladék-lerakók érintett helyrajzi számainak esete), per-, teher-, és igénymentesség).”