A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2015. szeptember 22-től 2015. szeptember 28-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Egyéb észrevételek
A vélemények rögzítésére 2015-09-29 08:45 -ig volt lehetőség.

Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Egyéb észrevételek
Balla Zsolt | 2015-09-28 17:45:56
Tisztelt Miniszterelnökség! KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 kódszámú felhívás kapcsán az e-közigazgatási és a közigazgatás-szervezési szempontú véleményezés vonatkozásában az alábbi észrevételünk merült fel: A 1561/2015. (VIII.12.) Korm. határozat a KÖFOP 2015. évre szóló fejlesztési keretének megállapításáról (KÖFOP 2015 ÉFK) 1. f) pontja arra enged következtetni, hogy az irányító hatóság vezetője által valósul meg az e-közigazgatási és a közigazgatás-szervezési szempontú vélemény kikérése: „f) felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjon – a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program végrehajtásáért felelős irányító hatóság (a továbbiakban: irányító hatóság) e program keretében finanszírozni tervezett projekt támogatásáról szóló döntése meghozatala előtt – az e-közigazgatási és a közigazgatás-szervezési szempontú vélemények irányító hatóság vezetője általi kikéréséről” A partnerségi egyeztetésre közzétett Felhívás 6. fejezete szerint a támogatási kérelemhez, annak elkészítésekor ezen e-közigazgatási és közigazgatás-szervezési szempontú véleményeket már csatolni szükséges. Első megközelítésben a fentiekben ellentmondás tapasztalható, javasoljuk egyértelműsíteni ezen vonatkozó elvárásokat a Támogatást igénylők felé. Tisztelettel, Balla Zsolt
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Egyéb észrevételek
Lukács János | 2015-09-28 14:04:31
Tisztelt Miniszterelnökség! Az adminisztratív terhek csökkentése című, KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 kódszámú felhívással (továbbiakban: Felhívás) összefüggésben a Magyar Könyvvizsgálói Kamara (továbbiakban: Kamara) elnökeként az alábbi észrevétellel élek: A Kamara képviseletében kifogásolom, hogy a Felhívás 5.8. pontja a nem elszámolható költségek között nevesíti a könyvvizsgálatot. E körben utalni kívánok arra, hogy a projektek megvalósítása egy folyamat, amelynek során a közpénzek felhasználásának szabályszerűségét több oldalról indokolt vizsgálni. Ennek egyik módja a könyvvizsgálat, amelynek költségeit a 272/2014 Kormányrendelet 5. fejezete is elismerhető költségként rögzít, az alábbiak szerint: „3.4.4.2. a projekt vonatkozásában végzett könyvvizsgálói szolgáltatás, amelynek az összes elszámolható költséghez viszonyított aránya nem lehet több, mint 0,5% (a felhívásban projektszintű könyvvizsgálat előírása kizárólag az arra vonatkozó elvárás-rendszer jogszabályokkal összhangban történő meghatározása esetén lehetséges),” Álláspontunk szerint nincs ésszerű indoka annak, hogy az érintett (közszférával kapcsolatos) projektek megvalósítása során, 100 %-os támogatási intenzitás mellett a könyvvizsgálat nem elismert költségként minősüljön. Javasoljuk, hogy a 272/2014 Kormányrendelet 5. fejezetéhez hasonlóan a projekt vonatkozásában végzett könyvvizsgálói szolgáltatás elismerhető költségként kerüljön rögzítésre. Üdvözlettel: Dr. Lukács János elnök