A dokumentumhoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2015. április 30-án, éjfélig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Egyéb észrevétel
A vélemények rögzítésére 2015-05-04 14:11 -ig volt lehetőség.

Egyéb észrevétel
Informatika a Társadalomért Egyesület | 2015-04-30 23:12:52
Az Informatika a Társadalomért Egyesület észrevételei a KÖFOP 2015. április 22-én partnerségi egyeztetésre bocsátott változatának tartalmához. A Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Stratégia 2014-2020 mellett a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) számít a KÖFOP fő alapozó stratégiájának. Ugyanakkor a NIS Digitális állam pillérrel kapcsolatos részéből (lásd pl. SWOT) csak pár dolog van kiragadva a közigazgatási szolgáltatások elektronizálásának szükségessége kapcsán (KÖFOP 8. oldal), így a kép nem teljes, több lényeges téma, terület nincs taglalva, így pl. az önkormányzatok gyenge IKT ellátottságára, ezeket szükséges lenne pótolni. A KÖFOP jelenlegi tervezete nem vagy nem azonosíthatóan tartalmazza azokat az állami és kormányzati IKT tématerületeket, beavatkozásokat, amelyeket a Kormány által elfogadott Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) Digitális Állam pillére fogalmaz meg (a NIS csak hivatkozás szintjén jelenik meg, tartalomban csak részben). Így a KÖFOP-ban egyelőre nem kerültek beépítésre a következő a digitális állami intézkedések: - egyes (nem KAB célú) központi kormányzati informatikai - nem humán ágazati (nem KAB alapú pl. adóügyi, rendészeti, foglalkoztatási, igazságszolgáltatási) informatikai - önkormányzati IT (bár már az ASP megjelenik) és - állami IT biztonsági fejlesztések - intelligens városi / önkormányzati szolgáltatások A központi szolgáltatásoknál csak a Kormányablakokon keresztül elérhetőket tervezik fejleszteni KÖFOP-ból ez egyelőre csak szűkebb köre az intézmények közötti G2G és állam oldaláról az ügyfelek felé irányuló G2C, G2B folyamatoknak. Ezen fejlesztéseket szintén meg kell valósítani 2014 és 2020 között, amelyek forrásvonzata több tízmilliárd Ft-os nagyságrendű lehet. 9. oldal: az "A közigazgatás átláthatóságának kihívásai" szakasz végére javasoljuk: "Ezek a problémák részben visszavezethetőek az elektronikus közbeszerzési megoldások alkalmazásának hiányára, valamint a nyílt és átlátható informatikai szabványok és alkalmazások helyett a zárt, gyártófüggő megoldásoktól való egyoldalú függésre, a valódi versenyhelyzet hiányára." 12. oldalon a "1. prioritás beavatkozási logikája" szakasz harmadik bekezdését módosítani javasoljuk: "...valamint a magas szintű, korszerű és *költséghatékony* (lakossági, vállalati) közigazgatási e-ügyintézési *és háttér informatikai* megoldások bevezetése (1.2)." 13. oldalon a felsorolást kiegészíteni javasoljuk: "míg a második specifikus cél: * a közigazgatási szolgáltatások elektronizálásának szükségessége * a szolgáltatások egységes, nyílt szabványokon alapuló háttér informatikai rendszerének biztosítása." Ezenkívül javaslunk egy új intézkedést (logikusan az 1.1.2.2 után helyezendő el): "a közszolgáltatások nyílt szabványokon alapuló biztonságos informatikai háttér rendszerének kialakítása"
Egyéb észrevétel
Harbula Éva | 2015-04-30 15:03:40
Uniós összevetésben a magyar lakossági e-közigazgatási szolgáltatások kínálata és azok kihasználtsága is átlag alatti (8. oldal). Hogyan javíthatók a meglévő e-közigazgatási szolgáltatások kihasználtsága, illetve mely területeken szükséges az e-ügyintézés bevezetése, melyet a társadalmi szereplők széles köre ki is használ? Milyen egységes adatbázisokra és többféle elérhetési módra lenne szükség ahhoz, hogy a társadalmi szereplők számára vonzóbb legyen az e-közigazgatási szolgáltatások használata? A központi döntés-előkészítésekhez elérhető adatbázisok nem egységesek és nem teljes körűek (9. oldal). Milyen eszközökkel lehetne bővíteni és egységesíteni a digitálisan elérhető adatbázisokat? Milyen új digitális adatbázisok létrehozására, illetve a meglévő adatbázisok összekapcsolása révén, új platform létrehozására lenne szükség? A megoldástervezetben nincsenek konkrét feladatok megfogalmazva a fenti kérdésekre.