Az Európai Bizottság formális egyeztetésre benyújtott változatai megtekintésére és észrevételezésére az alábbiakban nyílik lehetőség.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Észrevétel
A vélemények rögzítésére 2014-11-25 07:59 -ig volt lehetőség.

Észrevétel
Magyar Szegénységellenes Hálózat | 2014-11-24 23:59:03
Számos megjegyzést érdemel az RSZTOP: 1. nyelvezet és az ebből levonható konklúziók: - "rászoruló személy" - paternalista attitűdöt tükröző, magyarul rendkívül furcs kifejezés; - önhiba: egy szegénységben és kirekesztésben élőket megcélzó szövegben az önhiba mint a célcsoportot meghatározó kategória megjelenik (7. és 8. oldal), - helyesírási hibák - ld. gyermekeket nevelő a szövegben szinte mindenhol egyben; 2. célcsoport: - a közterületen élők meghatározása zavaros - javaslat: a FEANTSA definíciós kerete, - csatlakozva az előttünk szólókhoz: a 3 hónapos magzat létének megállapítását milyen módon tervezik a végrehajtás során?; - a szegénységben élők bemutatása esetén az ún. dolgozó szegények kategóriájáról szó sem esik, holott az élelemhez jutás nem egyszer ebben a körben is probléma; - 0-3 éves korúak igényei: javasolt dokumentumok a Gyerekesély Közhasznú Egyesület anyagai, köztük rövid összefoglalásul: http://www.gyere.net/downloads/GYEREK%20VAGYOK_20141120j.pdf 3. konzultáció: - számos szervezetet hiányolunk a bevontak közül, ilyen az említett Gyerekesély Egyesület is, de javaslatait a Magyar Szegénységellenes Hálózat is ajánlja; 4. rendelkezésre álló összeg: - 2014-re 34%-os szegénységi aránnyal számolva (Eurostat), s ezt tovább bontva az összeg alacsony. Üdvözlettel: MSZEH
Észrevétel
dr. Daróczy Éva | 2014-11-24 10:44:02
Szükségét látom az Autista Lakóotthonok további támogatásának, további lakóotthonok kialakításának. A témára érintettségem folytán rálátok. Az autista személyek igencsak rászorulók, általában megváltozott munkaképességűek, ténylegesen dolgozni többnyire nem képesek, legfeljebb csak védett munkahelyen. A jelenlegi Lakóotthon rendszer nem kielégítő, egyrészt mert kevés, másrészt mert olyan összegű térítési díjból tudják csak fenntartani magukat, amelyet az ellátottak önerőből nem képesek fedezni. A továbbfejlesztés szükségességét tehát abban látom, hogy egyrészt a lakóotthonok számát kellene növelni, másrészt a finanszírozásukat emelni, hogy olyanok is igénybe tudják venni, akik, illetve akiknek családja nem képes a térítési díjat megfizetni.
Észrevétel
Kopolits Zoltán | 2014-11-20 08:56:03
Szomorú vagyok, hogy egy ennyire fontos témát ennyire hanyag módon mutat be a T. Minisztérium. "Szeretnék tolmácsot kérni!" Ugyanis a dokumentum fele magyar, a másik fele angol nyelvű. Kíváncsi lennék, hogy milyen célzattal szerepelnek egyes címek angolul. Még arra sem vették a fáradságot, hogy legalább a betűméret egységes legyen. Hol kisebb betűvel írják a bekezdést, vagy a címet, hol nagyobbal. A célcsoportok meghatározása, majd leírása egymással ellentétes állításokat tartalmaz. Mintha a koncepció szétesett volna, de valamit kell írni ugye. Ha valaki kiszámolja, hogy a teljes célcsoportból valójában kiket is kívánnak segélyezni nagyon kicsi szám jön ki. Ha pedig kiszámolta a T. Minisztérium, de nem kis szám jött ki, akkor nagyon rosszul írták le a meghatározást a teljes dokumentum összességében. Továbbá felmerülnek bennem adatvédelmi kérdések is. Hogyan képesek a partner szervezetek meghatározni a célcsoporthoz tartozást, miközben a meghatározáshoz szükséges alapinformációkkal nem rendelkezhetnek ( pl.: valamely személy milyen szociális ellátásban részesül). Tehát végigkérdezik a falu teljes lakosságát? Mit tesznek, egy 10 ezres városban? Honnan tudja bármely civil szervezet, hogy egy településen kinek jár gyermekvédelmi kedvezmény, vagy ki az aki legalább 3 hónapos terhes?
Észrevétel
Dr. Czerny Károly | 2014-11-19 15:04:26
Szociális vállalkozások kialakítása, alkalmi szálláslehetőség, alkalmi étkeztetők és alkalmi tanácsadás céljából.
Észrevétel
kozak janos | 2014-11-18 16:44:25
Tisztelt Dr. Köpeczi Bócz Tamás Úr! Alulírott Kozák János Csongrád Megyei Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Érdekvédelmi Egyesületének elnöke, azzal a mély tiszteletbeli kérésemmel fordulok Önhöz , hogy a lehetőségeihez mérten a felvételi kérelmünket méltányossággal támogatni szíveskedjék az operatív szervhez . Indoklásul felhozom a következőket: a társadalom perifériáján élő halmozottan hátrányos helyzetű társadalmi népcsoport infrastruktúra nélküli - és innováció hiányában élő roma társadalom érdekeiben szeretnénk a segély szervezetek közé tartozni. Ezért azt gondolom, hogy a 25 év magyarországi politikai helyzetnek megfelelően és az Eu elvárásainak követelményeinek szerint a mi roma szervezetünknek is helyt kellene biztosítania a segély szervezetek operatív bizottságában. Megköszönöm megtisztelő figyelmét és várom mielőbbi pozitív segítőkész válaszát. Tisztelettel Csongrád Megyei Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Érdekvédelmi Egyesületének elnöke Kozák János email: kozak611@citromail.hu
Észrevétel
Hamza János | 2014-11-17 20:30:58
Tisztelt Dr. Köpeczi Bócz Tamás Úr ! Alulírott Hamza János , azzal a mély tiszteletbeli kérésemmel fordulok Önhöz, hogy a lehetőségeihez mérten kérésünket támogatni és méltányolni szíveskedjék. Kérésünk az lenne,hogy a segély szervezetek Operatív szervéhez a mi Roma Szervezetünket is vegyék fel. Indoklásul felhozom a következőket : A társadalom perifériáján élő halmozotan hátrányos helyzetű társadalmi népcsoport infrastruktúra nélküli - és innováció nélküliek a cigányság.Ezért azt gondolom,hogy a lehetőségek szerint a cigányság részéről is be kellene vonni a mi Szervezetünket is az Önök Operatív bizottságába, és a segélyezési koordinációk elvégzésébe. Kérem szíveskedjék minket tájékoztatni , hogy ez a partnersági kapcsolat rendszer a mi Szervezetünk bevonásával tudna-e működni. Megtisztelő figyelmét megköszönöm,és várjuk mielőbbi méltányos válaszát. Tisztelettel : Hamza János