A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2015. szeptember 18-tól 2015. szeptember 24. 12 óráig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel
A vélemények rögzítésére 2015-09-24 12:28 -ig volt lehetőség.

Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel
Szujó Nikoletta | 2015-09-24 11:42:42
A Társadalmasítás alatt álló pályázati útmutatóban leírtakkal kapcsolatosan az alábbi kérdésekkel, javaslatokkal szeretnénk élni: 1. A projekt befejezésének végső határidejére vonatkozóan: Tekintettel arra, hogy a mai napon 2015.09.24. napja van, és a pályázat jelenleg még nincs kiírva, a beadási határidőt és az elbírálási időt is figyelembe véve véleményünk szerint 2015. december 15. napjáig a legjobb esetben is maximum 1 hónap marad a pályázat megvalósítására. A kötelezően vállalandó 8 workshop lebonyolítására tekintettel a konvergencia régiók helyzetére és a célcsoport nehéz mozgósíthatóságára, úgy gondoljuk, hogy ez az idő nem elég. A havi 1-2 workshop megszervezését sokkal hasznosabb és reálisan megvalósíthatóbbnak tartjuk. Javasoljuk, hogy a projekt megvalósítási ideje legalább 6 hónap legyen! 2. A projekt fenntartási kötelezettségéhez kapcsolódóan: A pályázati kiírás tervezet C.10. pontja értelmében a támogatott projekt keretében beszerzett eszközöket, létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat a projekt befejezését követően legalább 5 évig fenn kell tartani. Jelen pályázat értelmében a fenntartási kötelezettség a workshop-ok esetében mit takar? Javasoljuk, a fenntartási kötelezettség pontosítását! 3. Az együttműködési kötelezettséghez kapcsolódóan: A pályázati kiírás tervezet 8. oldalán található együttműködési kötelezettség pont alapján minimum 10 szociális szövetkezetet kell elérni, célcsoportként bevonni, és velük együttműködési megállapodást kötni a pályázat beadásáig. Az együttműködők és célcsoportba bevonhatók köre a pályázat megvalósítása során bővíthető? Ha igen, kérjük szíveskedjenek erre is kitérni a pályázati kiírás során. Javasoljuk, hogy az együttműködési megállapodást aláíró 10 partnerből álló partnerség a projekt megvalósítása alatt bővíthető legyen és az új bevont partnerek és célcsoport tagjaik is részt vehessenek a workshop rendezvényeken. 4. A pályázat értékeléséhez kapcsolódóan: A pályázat tervezet 43. oldalán található értékelési szempontjainak 2.1. pontja értelmében az egy évnél rövidebb, vagy nem megfelelően igazolt tapasztalat kizáró okot jelent. Véleményünk szerint nem egyértelmű, hogy mit tekint a kiíró igazoltan legalább egy éves releváns tapasztalatnak. Azon szociális szövetkezetek, amelyek 9 hónap alatt sikeresen részt vettek a TÁMOP-2.4.3.D.1 pályázat megvalósításán és jelenleg a fenntartási időszak idejét töltik, az megfelel e a pályázat feltételeinek? Mit jelent a kiíró szerint a megfelelő igazolási mód? Javasoljuk, hogy azon szociális szövetkezetek is, amelyek részt vettek a fent említett TÁMOP-2.4.3.D.1. pályázati kiírásban és ott már záró elszámolást nyújtottak be, feleljenek meg a kiíró által támasztott követelményeknek! Javasoljuk továbbá, hogy a tapasztalat megfelelő igazolására tegyen a kiíró egyértelmű iránymutatást! Véleményünk szerint a szövetkezet elnökének nyilatkozata a programban való részvételről és a pályázat záró elszámolásának benyújtásáról már elegendő a tapasztalat igazolására. 5. A kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzésekhez kapcsolódóan: A pályázati kiírás tervezet C1.1. pontjában a hivatkozás nem megfelelő, mert a II. Projekt megvalósítási szakasz e) 15.,16.,17. pontja helyett az e) 14.,15.,16. pontban felsorolt tevékenységek megvalósítása kötelező. Javasoljuk ennek javítását! 6. A pályázat értékeléséhez kapcsolódóan: A pályázati kiírás tervezet E.3. Tartalmi értékelési kritériumok táblázatot követően a 47. oldalon a következő kiegészítő szövegezés véleményünk szerint hibás. „A 8. pontban elérhető maximális pontszám 4 pont, melyen belül az esélyegyenlőség, környezeti fenntarthatóság vonatkozásában 2-2 pont szerezhető.” Véleményünk szerint a 8. pont a pályázat értékeléséről szól még a 9. pont szól az esélyegyenlőségről és a fenntarthatóságról, amelyre 5-5 pont adható. Javasoljuk a pályázati kiírás tervezet jelzett részének javítását!
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel
Tamás | 2015-09-24 10:43:31
Tisztelt Pályázatkiíró! A pályázati útmutató C1.2. pontjában szerepel, hogy a pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartama alatt egy (projekt)menedzsment tapasztalatokkal is rendelkező projektmenedzsert alkalmaz munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati, illetve kormánytisztviselői jogviszony keretében, akinek munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 40 órát. Szintén a pályázati útmutató C1.2. pontjában szerepel a szakmai vezető alkalmazása 40 órában és a pénzügyi vezető alkalmazása 20 órában. Tekintettel arra, hogy a leendő kedvezményezettek szövetkezetek (vállalkozások), nem teljesíthető elvárás a munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban történő alkalmazás, ezért ezt kérjük, töröljék. Javasoljuk továbbá, hogy valamennyi beosztás esetén legyen elegendő a 20 órában történő alkalmazás, amelynek formája lehessen munkaviszony, megbízási vagy vállalkozói jogviszony egyaránt.
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel
Tamás | 2015-09-24 08:59:16
Tisztelt Pályázatkiíró! Hivatkozással a TÁMOP-5.5.8-15/1 azonosító számú pályázatra az alábbi észrevételeket tesszük: Elszámolható ERFA arány: A pályázati útmutató A.3. pontjában ez szerepel: A konstrukció keretében beruházási jellegű, ERFA típusú tevékenységek finanszírozására a teljes projekt elszámolható költségeinek 30%-a fordítható, miközben az útmutató 31. oldalán így fogalmaz: A beruházásokkal kapcsolatos teljes elszámolható költség a projekt összes elszámolható költségeinek legfeljebb 5%-a lehet. Kérjük, egyértelműsítsék, mekkora arányban számolható el ERFA-költség. Területi kiterjedés B1. Pályázati útmutató 8. oldalán így fogalmaz: Jelen pályázati felhívás keretében megyei szintű, illetve egy vagy több járásra kiterjedő hálózati együttműködés kialakítása támogatható. Egy adott járás vonatkozásában egy pályázat nyerhet támogatást: amennyiben több pályázat kerül benyújtásra, akkor a legmagasabb pontszámot elérő pályázat támogatható. Javasoljuk így módosítani a bekezdést: „országos, megyei szintű, vagy járásokon átívelő” hálózati együttműködés kialakítása támogatható. B1. Pályázati útmutató 8. oldal Együttműködési kötelezettség: • A pályázat benyújtásának feltétele az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban: OFA Nkft.)-vel kötött együttműködési megállapodás. Javasoljuk, hogy a megállapodás megkötését a projektmegvalósítás szakaszában, az első kifizetés igénylés benyújtásáig írják elő. A C1. támogatható tevékenységek köre a.) Képzések és szemléletformálás tevékenységcsoportban az 1. tevékenységet az alábbiak szerint javasoljuk módosítani: Szövetkezeti tagok, szövetkezeti munkavállalók képzése, felkészítése – javasoljuk ekként módosítani: „szövetkezeti tagok, szövetkezeti munkavállalók képzése, felkészítése vagy részükre szakmai tanácsadás nyújtása”
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel
Kovács Orsolya | 2015-09-23 10:27:07
A megjelent pályázati útmutatóban leírtakkal kapcsolatosan az alábbi kérdéseink, javaslataink lennének: 1. A pályázók körével, a konzorciummal szemben támasztott feltételekkel kapcsolatosan: A pályázati útmutató szerint: "Megyei szintű, illetve egy vagy több járásra kiterjedő hálózati kialakítás együttműködése támogatható." Van-e lehetőség arra, hogy több megyére kiterjedő konzorciumi hálózat pályázzon? 2. Célcsoportra vonatkozó elvárásokkal kapcsolatosan: A pályázati útmutató szerint: "A pályázatban főpályázóként, konzorciumi tagként részt vevő szervezetek, azok tagjai, munkavállalói, valamint a pályázatban együttműködési megállapodásokban nevesített szociális szövetkezetek, azok tagjai, munkavállalói." Konzorciumi partnerként résztvevő nonprofit gazdasági társaság munkavállalói célcsoporttagnak tekinthetők-e, különösen a képzésre vonatkozó monitoring mutatók esetén? 3. Monitoring mutatók magyarázatával kapcsolatosan: A pályázati útmutató szerint: "A szakmai előadás nem számít képzésnek, azon részt vevők száma nem számítható be képzési indikátornak." Van-e külön képzési indikátor, mivel az E1. Monitoring mutatók pontnál lévő mutató megnevezése: "Szakmai előadásokon, work shopokon, tréningeken részt vett célcsoporttagok száma". Ennél a mutatónál beszámítható-e, ha konzorciumi partner non - profit gazdasági társaság munkavállalója vesz részt a képzésen? Javaslat: Speciális elvárás az egyes tevékenységekkel kapcsolatosan, hogy a projektmenedzsernek legalább egy 100 millió forint feletti uniós finanszírozású projektben szerzett szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie. Túlzottnak tartjuk a 100 millió forintos összeghatárt, és figyelembe véve azt, hogy a megpályázható összeg nagysága maximum 80 millió forint lehet, javasoljuk, hogy csak 50 millió forint feletti uniós finanszírozású projektben szerzett szakmai tapasztalattal kelljen rendelkeznie a projektmenedzsernek. Kovács Orsolya
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel
Bajnád Edelény | 2015-09-19 09:33:35
Na ez egy érdekes pályázat már. Úgy látszik, elfelejtkeztek erről a csekélyke 500 000 000 pízről, de most valamelyik buzgó miniszériumi alkalmazott rábukkant, és majdnem a szívroham jött rá: "húb..meg, Annyitisér Lézer Jankó leordítja a fejemet, hogy ezt a félmilliárdot nem szórtuk szét!" Hát most szétszórják. Pofátlan módon az utolsó utáni utáni utáni pillanatban, mikor a TÁMOP zárása itt van a kertek alatt, szétszórják a nagy semmire (vagyis a haverikutyáknak nem semmi bevételt fog ez jelenteni) úgyis mindenki a menekültekre figyel, a nagy porfellegben meg ezeket a disznóságokat csendben el tudják végezni. Mi az az 500 milla, nem igaz? Azért maguknak van még egy vastag pofabőrjük, kitelne belőle tíz pár rendőrcsizma talpa. Egyedül a pszichopata rabszolgahajcsár Lézerjankónak a pofabőre egy dermatológiai csoda. Na de nehogy amiatt töröljék a hozzászólást, hogy nincs érdemi vélemény, hát tessék: 1. vélemény: Átolvasva a pályázatot, a sok szövegelés és vetítés mellett a lényeg a következő: A "pályázatot" gondolom kiírják olyan október elején-közepén. Azért az egy hónapos beadási határidőtől nem mernek eltérni, tehát beadási határidő mondjuk november közepe. A formális elbírálásra (tényleg, miért nem írják már bele most a kiírásba a leendő nyerteseket? ) mondjuk van két hét. Persze erre a nemes feladatra ebben a konstrukcióban fél óra is elég, mert az ajtó előtt állnak a haveri szoc. szövetkezetek, mint pl. az a nagyon tehetséges, Első Magyar Környezettudatos Szociális Országos Szövetkezet, amely egy szintén nagyon gyanús TÁMOP-on nyert (előző évi 100 000 ft-os bevétel után) nagy hirtelen, 2, 6 milliárdot, majd 2600 szerencsétlen hátrányos helyzetű munkanélkülivel kötöttek szerződést, majd amint megérkezett a pénz a foglalkoztatásukra, a szövetkezet felszívódott, de még közben arra volt idejük, hogy gyalázzák a legkiszolgáltatottabb embereket, saját ki nem fizetett dolgozóikat. Továbbmenve. Eredményhirdetés kb. november vége. Könyörgöm, ismerik maguk a naptárt? Az útmutatóban ugyanis alábbi időpontok szerepelnek: Projekt fizikai befejezésének határideje: 2015. december 15. Projekt megvalósításának, a számlák pénzügyi teljesítésének határideje: 2015. december 31. Záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2016. január 15. Mégis hogy képzelik ezt? Szerződéskötésre sincs idő december 15-ig!!! (persze lehet már azok is ott lapulnak aláírva az íróasztalfiókban, v.ö. "bocsánat Virág elvtárs, de ez az ítélet") Na jó, megvan mondjuk a szerződéskötés december első hetében. Utána van kemény 1 hét az 500 000 000 ft eltapsolására. Huh, nem irigylem a fiúkat kemény buli lesz. 2. vélemény: Na, a buli jó hogy előjött. Ugyanis az egész nem szól másról, csak erről. 10 szerencsés nyertessel számolnak. Ezek akkor kapnak kb. 50 000 000 / szervezet. Ennek fejében mi a teljesítendő elvárás? (monitoring mutató): Szakmai előadások, workshopok, tréningek száma: 8 darab Szakmai előadásokon, work shopokon, tréningeken részt vett célcsoport tagok száma: 300 fő Semmi más. Tehát az alatt kb. 1 hét alatt egy szervezetnek kell 8 db összeröffenést tartani, 300 fővel. Ezért kapnak 50 millió forintot. EGY 166 666 ft/fős (maga a szám is egyy ómen) semmire se jó észosztásért, nagy zabálásért. Gratulálok. 1,5 éve TÁMOP-ban képtelenek voltak olyan pályázatot kiírni, amelyik tényleg hasznos, és elősegíti Magyarország talpraállását. Nem tudom hogy tudnak maguk reggel a tükörbe nézni, de gondolom, már régen megrepedt az is. Bajnád Edelény.