A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2015. április 2-án, éjfélig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

 

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel
Egyéb észrevétel
A vélemények rögzítésére 2015-04-03 08:15 -ig volt lehetőség.

Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel
dr. Berzsenyi Orsolya | 2015-03-30 22:19:45
Pákozdon a belterületi lakóövezetben lévő Sáska és Dália utca vízellátásával kapcsolatban az utcákban vízbekötéssel nem rendelkező ingatlantulajdonosok nevében fordulok Önökhöz az alábbi kérelemmel: A Sáska és Dália utca lakóövezetbe tartozik. A Sáska utca egy részén, kb. a közepéig van kiépítve az ivóvíz vezeték. Az utcában ingatlannal rendelkező tulajdonosok egy része előtt elhalad az ivóvíz gerincvezeték, így ők korábban gond nélkül ráköthettek a rendszerre. Az utcában vízbekötéssel nem rendelkező ingatlantulajdonosok negatív diszkriminációnak érzik, hogy nem köthetnek rá az ivóvíz rendszerre, hiszen nem halad végig az utcában a gerincvezeték és a DRV Zrt. a meglévő rendszerre nem enged további rákötést (és gerincvezeték bővítést) megfelelő víznyomásérték hiányában. Vannak, akik 30 éve várnak arra, hogy ráköthessenek az ivóvízhálózatra, de eddig sajnos önhibájukon kívüli okból nem tudtak rácsatlakozni a vízhálózatra. Őszintén szólva 2015-ben elfogadhatatlan, hogy lakóövezetben egyeseknek vízbekötés nem lehetséges. Különösen diszkriminatív, hogy az utca egyik lakójának engedték a vízbekötést és a medencéjében úszkálva élvezi az életet, addig a közvetlen szomszédjának nem engedik a vízbekötést és egy pohár vizet sem tud engedni magának. Ez az állapot az Alaptörvény rendelkezéseivel, valamint az Mötv. rendelkezéseivel is teljesen ellentétes. Az ivóvízhez mindenkinek joga van!!! Míg ivóvízminőség javításra kiírnak pályázatot, addig ivóvíz vezeték bővítésre is ki kellene írni, vagy bővíteni a pályázatot, mert az elfogadhatatlan, hogy belterületen, lakóövezetben emberek élnek vízellátás nélkül. A településen Európai Uniós támogatással csatornázási munkák voltak folyamatban. A Sáska utcában mindenki befizette a csatorna hozzájárulást és a telkekre meg is történtek a beállások kiépítései, azonban vízbekötés hiányában nem fogunk tudni rákötni a szennyvízhálózati rendszerre. Kérem, aki olvassa és van egy kis jóérzése, továbbá abban a helyzetben van, hogy tenni is tud az ügyért, tegyen azért, hogy ez az áldatlan állapot megszűnjön, és minden háztartásban legyen ivóvíz Pákozdon a lakóövezet minden részén! Az ivóvízhálózat bővítéséhez a vízjogi engedélyes tervek rendelkezésre állnak! A Pákozd-i hegylakók, Sáska és Dália utcai ingatlantulajdonosok nevében köszönettel: dr. Berzsenyi Orsolya
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel
Marics József | 2015-03-25 12:41:34
Tisztelt Pályázat Előkészítők! Bakonykúti község önálló vízművel rendelkezik (tulajdonos), amely közel 60 évvel ezelőtt létesült. Műszaki állapota elavult, rendkívül leromlott és mindössze 5 m3 tartalék vizet tud biztosítani a teljes településnek. Így a településen hiába vannak kiépítve tűzcsapok, azok a az oltáshoz szükséges vizet egy percig tudják csak biztosítani. Az üzemeltető DRV már többször felhívta a figyelmünket a probléma megoldásának szükségességére, de megoldást jelentő fejlesztés költsége 50-70 millió Ft. között lenne (70 millió, ha csatlakoznánk a regionális hálózathoz). Eddig csak a vízminőség javítását célzó pályázatok lettek kiírva, ezért a 20 milliós éves költségvetéssel rendelkező településünk önerőből ezt a fejlesztést nem tudta végrehajtani, így a vízmű műszaki állapota rohamosan romlik, a folyamatos ivóvíz szolgáltatás veszélyben van. Javaslom, hogy az elavult műszaki színvonalú viziközmü felújítására is pályázatot benyújtani. Üdvözlettel: Marics József polgármester
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel
Kaplonyi György | 2015-03-24 08:46:06
Tisztelt projekt előkészítők! Azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy a vízhálózat felmérésénél ne csak a közműrészek felmérése és felújítása lehessen a cél, hanem a társasházakban lévő régi ólomvezetékes hálózatokat is fel lehessen mérni, és ha lesz rá lehetőség ezek pályázatos felújítási lehetőségét is meg kellene teremteni. Fontos lenne még a vízszűrők alkalmazását meggondolni (épületszinten), valamint a vízkövesedési problémát is be lehetne vonni a témába. Jelenleg a vízkő rengeteg háztartási gépet tesz tönkre, ezért érdemes lenne ezzel is foglalkozni. Kaplonyi György Magyar Társasházkezelők Országos Szakmai Szövetségének elnöke