A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2015. március 15-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Pénzügyi feltételek
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Kiválasztási kritériumok
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Adminisztratív információk
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Egyéb észrevételek
Egyéb észrevétel
A vélemények rögzítésére 2015-03-16 08:06 -ig volt lehetőség.

Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Vízi Ildikó | 2015-03-15 22:50:10
Tisztelt Cím! Szeretnénk javasolni a pályázók körének bővítését a víziközmű laboratóriumokkal, hiszen a biztonságos ivóvízellátás és vízminőség ellenőrzés alapvetően a szolgáltatók felelőssége. A 201/2001. (X. 25.) Kormányrendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről alapvetően meghatározza a biztonságos ivóvíz biztosításához szükséges vízminőség ellenőrzés rendjét (mintaszámokat és mérendő paramétereket). A vízszolgáltatók számára kötelezően elvégzendő ellenőrzéseknek csak 10%-át végzi a hatóság a rendelet értelmében. Ezért indokolt a víziközmű szolgáltatók laboratóriumainak folyamatos fejlesztés is a hatósági laboratóriumok mellett. Ennek kapcsán érdemes lenne a pályázati felhívás szövegének változtatása, mely a következő lehetne: „A tervezett konstrukcióban a szolgáltatott víz minőségének a kor követelményeinek megfelelő mérőpotenciállal rendelkező felügyelet és ellenőrzés megvalósításának elősegítése kerül kialakításra.” Üdvözlettel, Fővárosi Vízművek Zrt. szakemberei
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Zarándy Ákos | 2015-03-15 21:58:16
Javaslatok a Környezet és Energia Operatív Program által meghirdetni tervezett KEOP – 1.5.0/15 Az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges laboratóriumi fejlesztésről a népegészségügyben című konstrukcióhoz készítette: Dr. Zarándy Ákos MTA-SZTAKI Az viziközmű laboratóriumokban illetve a vízművek telephelyein jelenleg működő műszerek automatikusan képesek mérni a víz fizikai és kémiai jellemzőit, ellenben a mikroszkópos mikrobiológiai méréseket csak biológusok illetve laborasszisztensek közreműködésével nagy szakértelem mellett lehet elvégezni. Ennek megfelelően ezek a vizsgálatok drágák, a kisebb vízmű telephelyek eszköz és szakember hiányában maguk elvégezni nem képesek, külső laboratóriummal elvégeztetni pedig csak időről-időre azaz nem folyamatosan tudják. Ezen most lehetőség van változtatni, mivel megjelentek hazai fejlesztésű, a mikroszkópiát automatizált módon elvégző, folyamatos üzemben működő berendezések. Ezek a berendezések lehetővé teszik a már meglevő szűrőtechnika optimális működését oly módon, hogy a kilépő vízben megjelenő mikroszkopikus szervezetek indikálják a homokszűrők visszamosatási illetve az aktív szénszűrők regenerálási szükségességét.. Ezáltal a szűrők kezelése real-time adatok alapján történhet meg, mely energia megtakarítást valamint visszamosatáshoz használt vízmennyiség optimalizálást jelent. Ez különösen jelentős megtakarítást jelent az aktív szénszűrők regenerálását hőkezeléssel megvalósító eljárásoknál. További előnyt jelent, hogy a mikrobiológiai szempontból karbantartott (azaz nem elszennyeződött) szűrő megakadályozza a mikroszkopikus szervezetek bejutását a hálózatba. Ugyanis itt elpusztulva szerves anyag utánpótlást biztosítanak a másodlagosan kialakuló bakteriális (mikrobiális) biofilm kialakulásához valamint növekedéséhez. Másik oldalról ezek a berendezések lehetővé teszik a felszíni víznyerőhelyek (pl Lázbérci-víztároló, Komravölgyi víztározó, Balaton) folyamatos monitorozását, ami időben jelezheti a cianobaktérium (kékalga) virágzást, mely gyakran lehet toxikus az általuk termelt toxinoktól. Ugyanakkor ezek a berendezések a rétegvizekből illetve a karsztvizekből a vízművekbe érkező vizeket is tudják monitorozni. Ebben az esetben azonnal ki tudják mutatni az esetleges vízbetörésekből eredő szennyeződéseket, még mielőtt a szennyezett víz a fogyasztókhoz eljutna. Továbbá a víz folyamatos biológiai monitorozásával lehetővé válik a vízmű működésének optimalizálása, energiahatékonyságának növelése oly módon hogy az egyes költséges üzemű tisztító elemek (pl. UV berendezések) alkalmazását a belépő víz biológiai minőségétől függővé lehet tenni. Hasonlóan lehet szabályozni az adagolt klór mennyiségét is a víz biológiai állapotának ismeretében. Mindezeknek értelmében javaslom, hogy jelenjen meg a pályázati kiírásban a folyamatosan működő automatizált biológiai monitorozás. Ugyanakkor javaslom, hogy jelenlejen meg a pályázati kiírásban a támogatható tevékenységek között az üzembiztonság és a hatékonyság növelése is, amely garanciája a jó minőségű és egyben elérhető árú ivóvíz szolgáltatásnak. Továbbá javaslom, hogy olyan eszközök beszerzését is tegye lehetővé a pályázat, mely on-line adatgyűjtésre képes, hogy az egyes területeken működő szakemberek közösen tudjanak dolgozni, csakúgy, ahogy ezt más alkalmazásokkal már megtehetik. Ezzel egyidőben fejleszthető volna egy olyan központi adatbázis, mely a mért eredményeket teszi elérhetővé minden résztvevő számára. Dr. Zarándy Ákos
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Szakács Imre | 2015-03-09 12:53:08
Tisztelt Cím! Az ivóvízminőségjavító program terhére végzendő mindennemű laborfejlesztés indokolatlan. A víziközmű laboratóriumok (és stróman cégek bevonásával mások) 2003-2010 között, 8 év alatt évente kb. 1 Mrd, 8 év alatt összesen kb. 8 Mrd forintot költöttek az adófizetők pénzéből laboratóriumi műszerbeszerzésekre a 2003. LXXXIX. Trv. és a 270/2003 (XII.24.) Korm. r. alapján. Az indokolatlan, ellenőrizetlen, műszerbeszerzések olyan méreteket öltöttek, hogy egyértelmű a hűtlen kezelés, ….bár ilyen jellegű vizsgálat eddig tudomásom szerint nem történt. 2003-tól folyamatos levelezéssel hívtam fel a döntéshozók (miniszterelnök, környezetvédelmi-, gazdasági-, pénzügy miniszterek, környezetvédelmi ombudsman, adóhivatal, stb.) figyelmét az anomáliákra, udvarias, sokszor egyetértő válaszokat kaptam, de változás nem történt. 2010 után is folytatva a levelezést az „új” parlament, ill. kormány 2011. januári hatállyal megváltoztatta a fenti jogszabályokat, megszüntetve ezáltal a vízterhelési díj műszerbeszerzésekre történő visszaigényelhetőségét. A fent említett 8 év alatt - az adóhivataltól kapott információk alapján - évente kb. 100 (!) laboratórium használta ki a „lehetőségeket”. A felhalmozott műszerállomány sokszorosan meghaladja a hazai állami és piaci vizsgálati igényeket, a beruházások megtérülése lehetetlen. Javaslom az adófizetők pénzén beszerzett műszerek átadását az állami (ÁNTSZ, környezetvédelem) laboratóriumoknak, vagy az állam részére történő térítésmentes vizsgálatokkal „ledolgozni” az adófizetők pénzén végzett műszerberuházások értékét. Tisztelettel: Szakács Imre ügyvezető, laboratóriumvezető
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Egyéb észrevételek
Csiszár György | 2015-03-05 20:46:26
Tisztelt Cím! Kénytelen vagyok hozzászólni, mert sok minden nem fog megoldódni a jelenlegi pályázat kapcsán. A tények, amik az iskolákban és a lakossági vízellátásban vannak katrasztrofálisak. Történetesen, pl. Szentesen a Szent Erzsébet Kat. Ált. Iskolában ki van írva a vízcsapok fölé, hogy a víz emberi fogyasztásra alkalmatlan a magas arzén tartalma miatt. Az, hogy fejlesztünk, költünk a laboratóriumra, előrejelzünk, nagyon szép és dícséretes, csak ettől a víz minősége emberi fogyasztásra alkalmatlan marad. A betegségeink 90%-át megisszuk! Nem erre kellene költeni, hanem az ozmózis rendszerű víztisztítókra kellene beruházni, mert ez az egyetlen megoldás, ami mindent kiszűr a szennyezett vízből. Legalább az iskolákban, kórházakban szükséges lenne, kellene több ozmózis rendszerű víztisztító berendezés. Magyarországon elérhető áron beszerezhető. Egy olyan 100%-ban magyar üzletben dolgozom 11 éve, ahol ez is beszerezhető, a magyar pénztárcához igazodva. Több esetben próbáltam az iskolákban erről beszélni, megmutatni, hogy mit is isznak az emberek - sajnos sikertelenül. Inkább kávé és csoki automatákra költenek. Elképesztő hozzáállás, hiába minden. Ez csak felsőbb szintű beavatkozással oldható meg. Ilyen fenntartóval ami most az oktatásban van - teljesen reménytelen. A szemléletváltásnak nagyon itt lenne az idelye. Amit én személy szerint megteszek, családoknak megmutatom, hogy igenis van megoldás az egészséges víz fogyasztására. Személy szerin a családban már 8 éve van ozmózis víztisztító és egyre több lesz a környezetemben. Az iskolákkal nem tudok mit kezdeni, hacsak nem olyan a vezető és az alapítványukon keresztül ez megoldható, hogy tudnak vásárolni. Sajnos itt tartunk a 21. században. A környezetszennyezés már átitatta a talaj félső szintjét kb. 150 méter mélységig. Az, hogy több klórt tesznek a vízbe ez iszonyat. A klórral öltek a világháborúkban. Ez lenne a megoldás? NEM! és NEM! SZEMLÉLETVÁLTÁS kellene... Tisztelettel: Csiszár György tanár, Szentesről