A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2015. március 8-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel
Egyéb észrevétel
A vélemények rögzítésére 2015-03-09 08:43 -ig volt lehetőség.

Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel
Gerencsér Melinda | 2015-03-07 15:14:03
Tisztelt Pályázat kiíró! Az Újpesti kikötő nem elsődlegesen áruforgalmat bonyolító kikötő, de közvetetten kiszolgálja az áruszállítás céljára kialakított kikötők munkáit azáltal, hogy az áruszállító hajók 10 évenként kötelező parti szemléjét, javítását és az ehhez szükséges eszközöket biztosítja. Véleményünk szerint a hajójavítással és a vízi szállítást elősegítő tevékenyéggel foglalkozó kikötőkre is ki kellene terjeszteni a pályázat hatályát. Tisztelettel, Gerencsér Melinda Népsziget Kft.
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel
Kővári Ferenc | 2015-03-05 16:30:47
Tisztelt Pályázat kiírók! Örömmel vettem tudomásul,a tervezet megismerése után,hogy-e kikötői alapinfrastruktúra fejlesztésére,korszerűsítése kiírt pályázat ,milyen sok segítséget nyújt a támogatást igénylőknek. Tisztelettel: Kővári Ferenc Ügyvezető igazgató
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel
Bíró Koppány Ajtony | 2015-03-05 08:47:49
A pályázati felhívás C1. fejezetben a c) Eszközbeszerzés, korszerűsítés, 8. pontját kiegészíteni javasoljuk a következő tartalomra: "kikötői-logisztikai tevékenységeket támogató információs és informatikai rendszerek (szoftver és az annak működtetéséhez szükséges hardver) fejlesztése, kiépítése, korszerűsítése, oktatói helyszín kialakítása a különböző kikötői és hajózási tevékenységek képzésére;" Kikötői-, hajózási képzéshez, helyszíni (pl. egy kikötőben) oktatási lehetőség legalább annyira fontos, mint az, hogy legyenek meg a megfelelő kikötői infrastruktúrák. Mert egy idő után nem lesz aki üzemeltesse ezeket, ha nem gondoskodunk a megfelelő szakember utánpótlásról.
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel
Dr. Feketéné Bicskei Éva | 2015-03-05 08:41:27
Tisztelt Pályázatkiírók! A C1. a) pontban részletezett a kikötői alapinfrastruktúra létesítését támogató pályázat 9. címszava alatt a kikötői terület felszíni vízelvezetés, belvízvédelmi művek kialakítása, felújítása mellett megfeledkezik a kikötő teljes területén keletkező szennyvizek speciális kezeléséről. A tevékenységekhez kötődő (áruk kezelése, ki-be tárolása, havária estekből adódó szennyeződések eltávolítása, rendszeres tevékenységhez kötődő kommunális szennyvizek kezelése) üzemeltetési, karbantartási szennyvízkibocsátások helyi szennyvíztisztító létesítését indokolják C3. ponthoz „A pályázat benyújtását/befogadását megelőzően megkezdett, részben megvalósított projektek és ezek költsége is elszámolható az általános elszámolhatósági időszakon belül. A projekt akkor minősül részben megvalósítottnak, ha a kedvezményezettnél felmerült és pénzügyileg ténylegesen teljesített költségek nem haladják meg a projekt összköltségének 80%-át.” A projektek tervezési, hatósági engedélyeztetési költségei ide sorolva elszámolható költségek lehetnek? Feltehetően igen, ezt részletesen be kellene írni, megfogalmazni. C6. ponthoz javaslom a nyertes projektek időütemezésének ésszerű átgondolását, mert a pályázati kiírásban meghatározott projektek kezdése és befejezése időtartama irreális. (2015.szeptember 30.) Ha a pályázatíró végiggondolja, hogy egy több milliárdos nagyberuházás megkezdése (engedélyek birtokában történő pályázás), illetve a kivitelezés, üzembe-helyezés időtartama az ide vonatkozó törvényeknek és rendeleteknek való megfelelések teljesítésével üzemeltetési feltételek biztosításával, a készre jelentés 1 év alatt fizikai képtelenség. A program kiírása, a támogatott projekt megkezdési időpontját 2012.01.01.-től jelzi a pályázatíró. Ha a tárgyi pályázat kiírása most történik, ezt a dátumot feltétlen módosítani kell, majd a nyertes projekt befejezésének időpontját legalább két évig terjedő időtartamban kellene meghatározni. Ezt az érvényben levő, ide vonatkozó rendeletek előírásainak teljesítése, a beruházások megkezdésének feltételeként szükséges környezeti elővizsgálatok, teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálatok készítése indokolja. Mivel a tervezett kikötők a Duna és Tisza mentén létesülnének, illetve a meglévők korszerűsítésével kapcsolatos munkálatok jelentős része NATURA 2000 területre esik (10-12 kikötőre korlátozódhat a 600 000 000 milliós beruházási keret felhasználása) a teljes körű környezeti hatásvizsgálat készítéséhez a 16 hatóság szakhatósági véleményének előírásait teljesíteni kell a beruházás megvalósítása során. A kiemelt állami beruházások megkezdéséhez szükséges engedélyek kiadása is minimum 6 hónapot vesz igénybe. C7. pont A projekt fizikai befejezése a projekt megvalósítását követő 90. nap, a pénzügyi elszámolás végső határideje: 2015. szeptember 30. Ez a dátum nem megfelelő, feltételezhető, hogy 2017. szeptember 30. lehet ez a dátum. A C6 pontnál kifejtett véleményemet megerősítem, mert a nagyberuházások előkészítésének időszaka időigényes, a megkezdés feltételeként jogerős építési engedélyek elvárása 2015. év szeptember 30-i teljesítéssel komolytalanná teszi az egész pályázatot. A megvalósítás, egy projekt fizikai befejezésének dátumát a létesítmény (gépek, berendezések üzembe helyezési próbaüzeme, annak rövidebb-hosszabb időtartama (1 hónaptól 1 évig) jogerős használatbavételi engedélyeinek, illetve üzemeltetési engedélyinek megszerzési ideje kitolja. A próbaüzem ideje alatt keletkező összes költséget a pályázati összegben érvényesíteni, elismerni kellene. D1. pontban megfogalmazott támogatási jogcímet reális időponttal kellene szerepeltetni. D5. pontban a biztosítékok körében részletesen hangsúlyozni kellene a biztosíték nyújtási kötelezettség időtartamát. Úgy tűnik, hogy a pályázat megvalósításának időszakára vonatkozik csak a D5 pontban megfogalmazott feltételrendszer. Egy megvalósult beruházás birtokbavétele, üzemeltetése során előforduló üzemeltetési és környezeti kockázatok ismeretében egy komplex felelősségbiztosítás birtoklása elkerülhetetlen. D7.3. ponthoz: hiányzik az adatlap. E. pontban a felsorolt törvények és kormányrendeletek kiegészítése szükséges az alábbiakkal: • 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról • 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról • 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról Szíves figyelmükbe ajánlom a Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Tagozata által lektorált Kármentesítési Tervezési Segédlet készítéséhez a tagozat tagjaival összeállított listát. Ebből a jogi listából a környezetvédelmi vonatkozású rendeleteket javasoljuk szerepeltetni a jogi előírások felsorolásában. E. pontban a befogadási kritériumok ismertetése, a tartalmi ellenőrzés és tartalmi értékelés megfelelő részletezése a pályázati kiírás komplex értékelését kell, hogy tartalmazza. A fenti megjegyzésekkel segíteni kívánom a tervezők munkáját. Kelt: Kiskunmajsa, 2015. március 4. Tisztelettel: Dr. Feketéné Bicskei Éva ügyvezető igazságügyi környezetvédelmi szakértő MMK Kv. tagozat szakértői testületi tag CIKLUS Környezetvédelmi MÉRNÖKI IRODA Kft. Igazságügyi Környezetvédelmi Gazdasági Társaság Cím: 6120 Kiskunmajsa, Móra Ferenc u. 9/C.; Telefon/Fax: 06-77-483-452; Mobil: 06-20-9-588-262; E-mail: ciklus@t-online.hu
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel
dr. Sváb János | 2015-03-03 19:41:12
A pályázati felhívásban megjelölt 1 milliárdos keret, és az egy pályázatban elnyerhető maximum 200 ezer € összeg túl kevés! Akár építési munkáról, akár eszköz-beszerzésről van szó, a Magyarországon található, érdemi áruforgalommal rendelkező kikötők bármelyike egymagában el tudná költeni a rendelkezésre álló teljes összeget anélkül, hogy számottevő javulást hozna ez a működésében. A megvalósításra rendelkezésre álló idő szintén kevés: a pályázat benyújtása, értékelése, szerződéskötés, a tervezés, vállalkozók pályáztatása, a szerződéskötések, az engedélyezések és a kivitelezések teljes időigénye a kikötői infrastruktúrák bonyolult összetétele miatt éves nagyságrendben van, tehát a 2015 decemberi befejezés a legtöbb esetben illuzórikus. Üdvözlettel: dr. Sváb János gépészmérnök
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel
Capt. Szalma Béla | 2015-03-03 13:02:23
A pályázati felhívás E2. Indikátorok fejezete alapján "A pályázati anyagok benyújtása során a projekt adatlapban megjelölhetőek a Közlekedési Operatív Program 4. prioritásának célkitűzéseihez – intermodális árumennyiség, áruforgalom növekedése - kapcsolódó indikátorok." Értelmezésünk szerint ez azt jelenti, hogy az indikátorok megjelölése opcionális és nem kötelező. Kérjük ennek tisztázását. Üdvözlettel: Capt. Béla Szalma, Elnök Magyar Dunai Kikötők Szövetsége Tel: +36 (1)2109808 Fax: +36 (1)2109801 Mobil: +36 (30)9412866 e-mail: elnok@hfip.hu
Egyéb észrevétel
Fabacsovicsné Kovács Krisztina | 2015-03-02 12:32:06
A Balatoni Helyi Önkormányzatok Szövetsége örömmel értesült a kikötői alapinfrastruktúra fejlesztésére kiírt pályázatról, ugyanakkor csalódottan látja, hogy a kiírás csak az áruforgalmat bonyolító kikötők fejlesztését szolgálja. A Balatono nincs ilyen kikötő, viszont a személyszállítással foglalkozó kikötők igen nagy számban létesültek. Ezek nagy része is megért felújításra, korszerűsítésre, szeretnénk, ha ilyen lehetőség is kerülne idén pályázati kiírásra. Tájékoztatást kérünk, hogy ilyen irányú pályázat kiírására mikor és milyen feltételekkel számíthatunk. Fabacsovicsné Kovács Krisztina titkár