A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2015. január 20-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Pénzügyi feltételek
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Kiválasztási kritériumok
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Adminisztratív információk
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Egyéb észrevételek
Egyéb észrevétel
A vélemények rögzítésére 2015-01-21 08:13 -ig volt lehetőség.

Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
IKOSZ Innovatív Klaszterek Országos Szövetsége | 2015-01-20 14:49:02
Megítélésünk szerint a pályázatban megjelölt célok minél hatékonyabb elérése és a támogatható tevékenységek sikeres megvalósítása érdekében a magyarországi Akkreditált Innovációs Klaszterek kiemelt szerepet vállalhatnak, hiszen a leghatékonyabban működő hálózatos együttműködésekként rendelkeznek már sikeres egyetemi-, innovatív vállalati- és K+F szervezeti kapcsolatokkal. A pályázati kiírás egyik fő célkitűzése, a hálózatosodás, a lehetséges nemzetközi H2020 partnerekkel történő kapcsolatépítés, tudományos együttműködések fejlesztése. Az Akkreditált Innovációs Klaszterek számos jól működő hazai és nemzetközi együttműködési kapcsolattal és tapasztalattal rendelkeznek, így hatékonyan részt tudnának venni a kitűzött célok megvalósításában. Az ilyen innovációs hálózatok alkalmasak K+F+I feladatok megvalósítására, nemzetközi hálózat- és kapcsolatépítésre, a felsőoktatási szektor mellett a vállalati szektor kutatóinak bevonására. A klaszterek egyúttal az elért eredmények fenntartásában, azaz a termékfejlesztésben és akár az EU-n kívüli piaci bevezetésben is meghatározó szereplők lehetnek, valamint további források bevonására is alkalmasak. Mindezek alapján kérjük, hogy az Akkreditált Innovációs Klasztereket képviselő vállalkozások (klasztermenedzsment szervezetek) is részt vehessenek konzorciumi együttműködési megállapodással a pályázatban
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Lenkeyné Dr. Biró Gyöngyvér | 2015-01-20 14:27:09
A pályázati kiírás tervezet szerint a pályázók körébe (konzorciumi tagként) csak a felsőoktatási intézmények és az akadémiai intézetek tartoznának. A korábbi hasonló TÁMOP pályázatoknál konzorciumi partner lehetett pl. nonprofit kutatóhely is. A Bay Zoltán intézetek több hasonló célú TÁMOP pályázatban vesznek részt sikerrel, felsőoktatási intézményekkel szoros együttműködésben. Nem tartjuk indokoltnak, hogy egy hasonló típusú pályázatnál az alaptevékenységként kutatási tevékenységgel foglalkozó nonprofit szervezetek ki legyenek zárva (különösen ha azok állami tulajdonban vannak). Ezért javasoljuk, hogy a pályázók körébe lehetséges konzorciumi tagként kerüljön be: - állami tulajdonban lévő nonprofit kutatóhelyek (alaptevékenységként kutatás-fejlesztési tevékenységet végző).
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Magyar Tudományos Akadémia | 2015-01-19 16:45:20
Sajnálattal vettük tudomásul, hogy a pályázat tervezete a kutatási területek felsorolásakor nem említi a bölcsészet- és társadalomtudományokat, pedig ezekben a tudományágakban az utóbbi időben Magyarországon is több interdiszciplináris témacsoport alakult. Különösen a régészet és történettudomány területén jelent nem várt kihívást a természettudományok kínálta új vizsgálati lehetőségek kiaknázása, pl. a geofizika, az anyagvizsgálatok, a molekuláris biológia, a radiokarbon (és egyéb, pl. dendrokronológiai) kormeghatározás, a stabil izotóp vizsgálatok, környezettudományok stb. eredményeinek hasznosítása úgy, hogy a bölcsészettudományi (pl. régészeti) igények a természettudományok részéről esetenként nem pusztán rutinszerű méréseket, hanem alapkutatást és fejlesztést, a történeti igényű értelmezést kiegészítő természettudományos diszkussziót igényelnek. A jelenleg is folyó nemzetközi kutatási programokba, ezek nagy költségigénye miatt jelentős hazai támogatás nélkül nem tudunk egyenrangú félként bekapcsolódni, félő, hogy források nélkül egyre gyakrabban csak mintaszolgáltató pozícióba kerülhetünk. Más bölcsészet- és társadalomtudományi kutatóhelyek mellett ilyen problémákkal küzd a MTA BTK Régészeti Intézetének bioarchaeológiai témacsoportja és archeogenetikai laboratóriuma is.
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Magyar Tudományos Akadémia | 2015-01-19 16:40:29
Az MTA Ökológiai Kutatóközpont részéről az alábbi véleményt adjuk az "Interdiszciplináris kutatói teamek felkészítése a nemzetközi programokban való részvételre az alapkutatás és a célzott alapkutatás területén" c. pályázat tervezetével kapcsolatban. Támogatjuk a pályázat kiírás tervezetet, különösen akkor, ha a támogatható területek jobban illeszkednének az ökológia, természetvédelmi biológia profilba. Jelenleg az alábbi pontok relevánsak az MTA ÖK részére: (C1.3 fejezet, 5. pont): 8. Környezettechnológia, környezetvédelem, környezetbiztonság, természetvédelmi technológiák 9. Éghajlatváltozás kutatás 10. Vízgazdálkodás, árvízvédelem, ásványvíz ipar Javasoljuk a 8. pontból a "természetvédelmi technológiák" pontot törölni és helyettesíteni "természetvédelmi biológia, alkalmazott ökológia" szakterülettel. A 9. pontot kiegészíteni az ökoszisztéma-szolgáltatások szakterülettel. Indoklás: A természetvédelem döntéseit, technológiáit azok a kutatások alapozzák meg, amik feltárják az emberi tevékenység (kezelés, tájhasználat, gazdálkodás) hatásait az élővilágra, a megőrzendő természeti értékekre. Ezt az alkalmazott kutatási tevékenységet a "természetvédelmi biológia, alkalmazott ökológia" szakterület megnevezések jobban lefedik, mint a "természetvédelmi technológiák". Mind nemzetközi szinten, mind hazai kötelezettségvállalások szintjén kiemelt feladat a természetes ökoszisztémákhoz kapcsolódó ökoszisztéma szolgáltatások feltárása, értékelése és megőrzése. Az ilyen irányú kutatások fontossága kiemelt, hasonlóan az éghajlatváltozás szakterületéhez. Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy alapvetően problémás, hogy a projektet 2015.dec. 31-ig be kell fejezni. Ennyi idő kutatás kivitelezéséhez irreális, legalább 3-4 éves projekteket kéne kiírni.
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Nagy András | 2015-01-16 11:38:11
Tisztelt Kiíró! A Pályázati útmutató a pályázók körében nem adja meg a lehetőséget, hogy társulások (GFO kód: 327) és alapítványok (GFO kód: 569) konzorciumi tagként részt vegyenek pályázat benyújtásában. Azonban a pályázatban megfogalmazott kiemelt célok elérésében, miszerint a kutatási tevékenységek hosszú távú finanszírozásának megalapozása érdekében a gazdasági szférával való együttműködés erősítése szükséges és ezen szervezetek hatékony közreműködéssel képesek a sikeres megvalósítást támogatni. Ezek alapján kérjük fent említett kóddal rendelkező szervezetek felvételét a pályázók körébe annak érdekében, hogy konzorciumi tagként (együttműködési megállapodással) részt vehessenek a pályázatban.
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Balatoni Ildikó | 2015-01-15 09:17:29
A pályázati Útmutató B1. pontja rögzíti, hogy jelen pályázati kiírásra kizárólag államilag elismert felsőoktatási intézmények pályázhatnak konzorciumvezetőként vagy önálló pályázóként. Ugyanezen pont rendelkezik a konzorciumban beadható pályázatok számáról, ugyanakkor nem szabályozza a dokumentum az önállóan beadható pályázatok számát. Az Útmutató rögzíti, hogy egy intézmény konzorciumvezetőként csak 1 pályázatot nyújthat be, illetve további egy pályázatban vehet részt konzorciumi tagként. Nem egyértelmű számunkra hogy amennyiben konzorciumvezetőként illetve konzorciumi partnerként is nyújt be egy intézmény pályázatot, abban az esetben önálló pályázóként további pályázat/pályázatok benyújtására van-e lehetősége. Ha igen, hányra? Az sem világos a leírtak alapján, hogy amennyiben egy felsőoktatási intézmény konzorciumban (sem konzorciumvezetőként, sem konzorciumi tagként) nem nyújt be pályázatot, hány önálló pályázatot nyújthat be? Válaszukat előre is köszönjük.
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Hervainé dr. Szabó gyöngyvér | 2015-01-14 14:55:04
Tisztelt Pályáztató Szervezet! Kérnénk, hogy az 562. kódszámú intézmények is pályázhassanak, ezért kérnénk oly módon bővíteni a pályázatot, hogy az alapítvány által fenntartott intézmények konzorcium vezetőként is pályázhassanak. Intézményünk, a DÉL-BÉKÉSI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA együttműködés keretében kívánna pályázni.
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Balatoni Ildikó | 2015-01-14 10:53:02
Tisztelt Támogató Szervezet! A Pályázati Útmutató "B" pontja szerint "A Jelen pályázati kiírás keretében konzorciumok is benyújthatnak pályázatot." és "Egy intézmény konzorciumvezetőként csak 1 pályázatot nyújthat be, illetve további egy pályázatban részt vehet konzorciumi tagként." Ezek alapján nem egyértelmű, hogy amennyiben egy pályázó bead egy pályázatot önállóan részt vehet-e további egy pályázatban konzorciumi tagként. Válaszukat előre is köszönjük.
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Nagy Eszter | 2015-01-14 10:00:09
Tisztelt Kiíró! A pályázati kiírás egyik fő célkitűzése, a hálózatosodás, a lehetséges nemzetközi H2020 partnerekkel történő kapcsolatépítés, tudományos együttműködések fejlesztése. Ezeknek ellentmond, hogy a III/526, Szakmai megvalósítás/Utazás soron az elszámolható költségek köre le van szűkítve a belföldi utazási támogatásokra. A pályázati célkitűzésekkel összhangba kérem a sor módosítását, külföldi utak támogatására történő kiterjesztéssel! Nagy Eszter, PTE
Egyéb észrevétel
Csirik János | 2015-01-12 20:24:07
1. A tervezett kiírás 17. oldalán az 5. Kutatási területek felsorolása részben a második bekezdés elején felsorolásra kerül néhány előzmény pályázat. Tekintettel arra, hogy a FutureICT és a FutureInternet témák kiemelten szerepelnek, célszerű lenne ebbe a felsorolásba a TÁMOP 4.2.2.C is belevenni. 2. A támogatási összegek és a nyertes pályázatok száma között nincs összhang. A 33. oldal szerint egy pályázat 100-300 millió közötti összeget adhat meg, az 5. oldal szerint a teljes összeg 3 milliárd forint, a 6. oldal szerint a nyertes pályázatok várható száma 6-12. Ezen adatok nincsenek összhangban, hiszen 6 nyertes pályázónál - amennyiben a teljes támogatás felosztásra kerül - egy pályázatra 500 millió Ft jutna. Az összhangot pl. a pályázható összeg 100- 500 millió közöttire változtatásával lehetne megoldani.
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Innoratio Kutatóintézet NKft. | 2015-01-12 10:31:03
Tisztelt Támogató Szervezet! A pályázatban megjelölt célok elérésében és a támogatható tevékenységek ellátásában egy egyetemi és MTA intézményrendszertől független kezdeményezéssel létrejött non-profit kutatóműhely is hatékonyan részt tud venni. Az ilyen szervezet alkalmas interdiszciplináris kutatások megvalósítására, nemzetközi hálózat- és kapcsolatépítésre, a felsőoktatási szektor mellett a vállalati szektor kutatóinak bevonására. A Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia 2013-2020 a hazai K+F+I rendszer fő problémájaként a tudásbázisok gyengeségét említ. Tudásbázisnak kezeli az egyetemi-akadémiai, a versenyszféra, a non-profit és közösségi szektorok tudásbázisait egyaránt. Azonosítja, hogy hiányoznak a versenyképes tudásközpontok. Fő célkitűzése nemzetközileg versenyképes tudásbázisok kialakítása. A tudásbázisok fejlesztésénél - elismerve a tudásbázisok tudásvezérelt gazdaság- és társadalom megteremtésében nélkülözhetetlen szerepét - a kutatóhelyek erősítése specifikus célkitűzést határozza meg kiemelten, de nem kizárólag az MTA-n és a felsőoktatásban. A jövőkép szerint a nemzeti innovációs rendszer szereplői a kutató-fejlesztő szervezetek, a kormányzati intézmények, a finanszírozó szervezetek, a kutatókórházak, a levéltárak, muzeális és közművelődési intézmények, információs központok, valamint a sikeres innovációs folyamatokhoz szükséges jogi, vezetési, inkubációs, informatikai, kereskedelmi (marketing) és egyéb szolgáltatásokat nyújtó szervezetek. Mindezek alapján kérjük, hogy „A kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról” szóló 2004. évi CXXXIV. Törvényben foglalt alap-, illetve főtevékenységként vagy ahhoz kapcsolódóan kutatás-fejlesztési tevékenységet folytató szervezet, szervezeti egység vagy egyéni vállalkozó KUTATÓHELY, valamint NON-PROFIT KUTATÓHELY (közhasznú szervezetként, illetve annak keretében működő kutatóhely) fogalma alá tartozó szervezetek is részt vehessenek támogatásban részesülő konzorciumi együttműködési megállapodással a pályázatban.
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Innoratio Kutatóintézet NKft. | 2015-01-12 10:28:44
Tisztelt Támogató Szervezet! A társadalomtudományi profillal rendelkező tudásbázisoknak is lehetőséget kell teremteni a nemzetközi programokhoz való csatlakozásra, ezért javasoljuk a konstrukció céljainak is megfelelően a társadalomtudományi tudásközpontokban végrehajtandó fejlesztések támogatását is.