A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2015. január 2-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Pénzügyi feltételek
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Kiválasztási kritériumok
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Adminisztratív információk
Egyéb észrevétel
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Egyéb észrevételek
A vélemények rögzítésére 2015-01-05 08:00 -ig volt lehetőség.

Egyéb észrevétel
Földesi Erzsébet | 2015-01-01 23:25:55
A Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa (FESZT) észrevételei: A pályázati kiírásban meghivatkozott 1083/2006/EK rendelet 11. cikke előírja, hogy „A partnerség az operatív programok előkészítését, végrehajtását, monitoringját és értékelését fogja át. A tagállamok adott esetben valamennyi érintett partnert – különösen a régiókat – bevonják a programozás különböző szakaszaiba az egyes szakaszok tekintetében megállapított határidőn belül.” Ennek megfelelően fontosnak tartjuk, hogy a fogyatékos személyek által létrehozott szervezetek partnerség keretében részt vegyenek az operatív programok előkészítésében, végrehajtásában, monitorozásában és értékelésében a hozzáférhetőség és hátrányos megkülönböztetés mentesség, mint horizontális szempontok biztosítása, és e szempontoknak a projekt kapcsán történő értelmezése érdekében. Ezen túlmenően: annak érdekében, hogy a projekt által létrehozott fejlesztések a fogyatékos személyek igényeinek is megfeleljenek, fontosnak tartjuk a fogyatékos személyek által létrehozott szervezetek bevonását fejlesztésekbe. Sajátos igényeiket konkrét fejlesztéseknél kizárólag ők tudják megfogalmazni. Földesi Erzsébet, elnök FESZT
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Földesi Erzsébet | 2015-01-01 23:07:37
A Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa (FESZT) nevében a pályázati kiírás 'Horizontális elvekre vonatkozó előírások' fejezetére a következő észrevételeket teszem: A pályázati kiírásban meghivatkozott 1083/2006/EK rendelet 16. cikke előírja, hogy …. „Különösen, a fogyatékossággal élő személyek hozzáférése az egyik olyan kritérium, amelynek az alapokból társfinanszírozott műveletek meghatározásakor meg kell felelni, és amelyet a megvalósítás különböző fázisaiban figyelembe kell venni.” A fogyatékossággal élő személyek számára való hozzáférés biztosítása előfeltétele, hogy bármilyen az egészségügyben végzett K+F+I tevékenység alapján létrejött termék, alkalmazás, környezet, információ vagy azzal kapcsolatos kommunikáció akadálymentes legyen a fogyatékos személyek számára is. Az EK rendeletben horizontális szempontként előírt akadálymentesség, más néven hozzáférhetőség, biztosítását nem elégíti ki a pályázati kiírásban leírt, a pályázatban kötelezően vállalandó esélyegyenlőségi intézkedés, mely szerint: „Jelen kiírás keretében a kötelezően vállalandó esélyegyenlőségi intézkedés az alábbi: • A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a fejlesztő vagy partnere esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket. (I/N)" A pályázónak ez a kötelező vállalása nem biztosítja, hogy a pályázat keretében elvégzett K+F+I alkalmas lesz a fogyatékos személyek számára is. Javaslom a pályázati kiírásban előírni, hogy a K+F+I keretében végrehajtott fejlesztés megfelel a fogyatékos személyek speciális igényeinek is. A pályázati kiírásban nem található meg a hivatkozott ’Projekt Adatlap 7. és 8. pontja’, amely megjelöl 6 intézkedést, amelyek közül a pályázónak vállalásokat kell tennie. Az intézkedések ismerete nélkül nehéz véleményezni, hogy a szempontok, vagy azok közül valamelyik, mennyiben biztosítják a fogyatékos személyek esélyegyenlőségét. Kérem a fentiek figyelembe vételét annak érdekében, hogy ne kerülhessen sor olyan fejlesztésre, amely a fogyatékos személyek számára nem biztosít másokkal egyenlő esélyeket. Ez különösen fontos az egészségügy területén az idősödő társadalomban, amelyben a kor előrehaladtával megnő a valamilyen fogyatékosság kialakulásának kockázata is. A fentiek vonatkoznak a pályázat kiválasztási kritériumaira is. Apró, de fontos vélemény: A pályázati kiírás 12. oldalán lévő alábbi mondatban kérem a 'fogyaték' szót 'fogyatékosságra' javítani. 'Felhívjuk a Pályázó figyelmét, hogy a roma származás és a fogyaték olyan különleges személyes adat, amely csak az érintettek önkéntes és írásbeli, egyedi hozzájárulása alapján kerülhet rögzítésre.' Földesi Erzsébet, elnök, FESZT