A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2014. december 31-én 14.00 óráig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Pénzügyi feltételek
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Kiválasztási kritériumok
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Adminisztratív információk
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Egyéb észrevételek
A vélemények rögzítésére 2015-01-05 08:00 -ig volt lehetőség.

Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Pénzügyi feltételek
Kocsis István | 2014-12-31 17:46:23
Tisztelt Kiírók! A Magyarországi Evangélikus Egyház Diakóniai Osztályának a kiírással kapcsolatos véleményét, kérdéseit az alábbiakban közöljük: C7. Projekt területi korlátozása A projektek kizárólag a konvergencia régiók területén valósíthatók meg. A Közép-magyarországi Régióban székhellyel rendelkező pályázók is pályázhatnak, de szakmai koncepciójukban tételesen be kell mutatniuk a tervezett tevékenységek földrajzi megvalósulási helyszíneit. A korlátozás egyrészt a kiírás célját (egységes szociális szolgáltatási koncepció, irányítási, koordinálási rendszer) lehetetleníti el, mivel az egyházaknak a Közép-Magyarországi régióban található intézményeinek részvételét tiltja, másrészt az országos egyházi fenntartásból adódóan (KMR székhely) a menedzsment tevékenység válik széttagoltá, nehezen tervezhetővé. Kérjük a korlátozás feloldását, vagy megengedőbb (minimum 25 % KMR-ben,) korlát alkalmazását.
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Drácz Zoltán | 2014-12-30 23:10:10
Könyvvizsgálat: Pályázati útmutató C1.1 pontja szerint a projekt befejezésekor kötelező a projektszintű könyvvizsgálat elvégzése. C3. Elszámolható költségek köre pont nem tartalmazza könyvvizsgálat költségét. Javasoljuk a C3. pont kiegészítését a könyvvizsgálat költségével. C1.3 Speciális elvárások az egyes tevékenységekkel kapcsolatban: - Projektmenedzsment: javasoljuk a projektasszisztens lehetőségének a bevételét a projektbe. - Beszerzésekhez kapcsolódó elvárások: A közbeszerzési értékhatár alatt vagy a közbeszerzési kötelezettség hiánya esetében a beszerzési értéket javasoljuk módosítani 100.000,- Ft-ról nettó 1 millió Ft-ra. A projekt megvalósításra rendelkezésre álló rövid idő miatt az adminisztráció csökkentése célszerű lenne. C3. Elszámolható költségek - 1. Projekt előkészítés:szakmai koncepció költségeit javasoljuk nettó 3 millió Ft-ra módosítani (az útmutató egyéb esetekben is nettó értékeket határoz meg). - 2. Projekt menedzsment költségeire vonatkozó költségkorlátot javasoljuk módosítani 100 millió Ft összköltségig max 10 millió Ft -ra, 100 millió Ft felett maximum 10%-ra. Kisebb összegű projekt esetében a menedzsment feladatok mennyisége nem biztos hogy lényegesen kevesebb, mint egy nagyobb összegű projekt esetében. Továbbá a korábban említett projektasszisztens költségére is fedezetet kell biztosítani. - Elszámolható költségeken belül az irodabérleti díj maximális értékére pontosítás kérnénk, hogy bruttó vagy nettó összeg-e az 1.500 Ft/m2/hó érték. C9. A projekt fizikai befejezése Az útmutatóban írt maximum 9 hónap helyett 12 hónapot javasolunk legalább, hogy minden tevékenység megfelelően elvégzésre kerülhessen. Támogatási előleg mértéke: D7. Támogatási előleg igénylése pont szerint maximum 25% előleget lehet igényelni. Javasoljuk ezt felemelni legalább 50%-ra, a projekt rövid (kb max 8-9 hónap hosszúságú) megvalósítási ideje miatt a projekt finanszírozása nehézségeket okozhat és emiatt a megvalósítás sikeressége is kérdésessé válhat. A projekt 100%-os támogatású, és viszonylag nagyösszegű, a pályázóknál feltételezhetően nem áll rendelkezésre átmenetileg sem a projekt folyamatos finanszírozását biztosító nagyobb pénzösszeg, emiatt is indokolt a legalább 50%-os előleg. Javasoljuk megvizsgálni, hogy 90% vagy 100% előleg biztosítására van-e lehetőség. E. Kiválasztási kritériumok Kiválasztási kritériumok 2. Egyéb követelmények 10.a pontja szerint projekt adatlapot xzip formátumban kell beadni, míg az F2. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje pontja szerint "a Projekt adatlapot nem kitoltő program segítségével kell kitölteni és benyújtani". Kérjük az ellentmondás feloldását.
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Paszternák Tamás | 2014-12-30 07:49:59
B1. Az útmutató szerint: „Csak az az egyházi jogi személy, vagy egyházi jogi személyek által létrehozott konzorcium nyújthat be projektjavaslatot, amelyek által együttesen fenntartott engedélyes intézmények száma legalább 10 és a fenntartó(k) által ellátásban részesítendők minimális száma 500.” Javasolnánk az intézmények minimális számának csökkentését, hiszen vannak olyan bevett egyházak, amelyek így még a konzorciumi formában is kiszorulnak a pályázásból. Fontos kérdés, hogy az ellátásban részesítendők alatt az intézmények engedélyezett létszámát értjük-e, illetve ezeknek mindegyike a konvergencia régiókban kell-e legyen? C9. Javasoljuk, a projekt fizikai megvalósításának legalább 12 hónapra való meghosszabbítását, a reális beszerzési, közbeszerzési és átfutási határidők miatt.
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Horváth Ádám | 2014-12-22 12:04:07
C1.1 Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések - 1. pillér a) b) d) h) - 2. pillér a) - 4. pillér 5. és 8, valamint - a 3. pillér 1-2., valamint a 4. pillér 1-7. tevékenységei közül legalább 1-1 tevékenység megvalósítása
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Horváth Ádám | 2014-12-22 12:01:50
C1. 4. pillér 5. pont kiegészítése: Különös hangsúlyt kell továbbá fektetni a tanulói digitális eszközök bevonására. Meg kell teremteni az iskolai és saját tanulói eszközök integrálhatóságát a tanítási folyamatba az ezt lehetővé tevő megoldások, tanterem és tanulás menedzsment rendszerek alkalmazásával.
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Horváth Ádám | 2014-12-22 11:56:15
C1. 4. pillér 2. pont kiegészítése: - Tanári online tartalommegosztó rendszer, amely alkalmas tartalmak és óravázlatok megosztására, véleményezésére, újrafelhasználásának támogatására.
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Horváth Ádám | 2014-12-22 11:52:31
C1 1. pillér h) pont kiegészítése: Tanulói teljesítményekre vonatkozó adatok transzparenssé, összehasonlíthatóvá tétele. Tanulói benchmarkok kialakítása intézményi és nemzetközi adatokra alapozva. Adatelemző megoldás bevezetése.
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Horváth Ádám | 2014-12-22 11:40:33
C1. Támogatható tevékenységek köre 1. pillér e) pont Tekintettel arra, hogy ERFA tevékenység nem támogatható, javasolt az "informatikai rendszer" helyett az "információs rendszer" vagy "szoftveralkalmazás rendszer" kifejezések alkalmazása.
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Horváth Ádám | 2014-12-22 11:30:16
A C. Pályázat tartalma című fejezet első bekezdésében lévő felsorolást, amely a 4 beavatkozási területet írja le, javasolt kiegészíteni a következővel a 2. pontban: - Oktatás- és tanulásszervezési rendszerek, online tanári tartalommegosztó közösségek fejlesztése, standardizálása. A 4. pontban: - Elektronikus mérés-értékelési rendszerek, tanulói eszköz menedzsment megoldások bevezetése.