A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2014. december 31-én 14.00 óráig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Pénzügyi feltételek
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Kiválasztási kritériumok
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Adminisztratív információk
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Egyéb észrevételek
A vélemények rögzítésére 2015-01-05 08:00 -ig volt lehetőség.

Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Országos Mentőszolgálat | 2014-12-30 14:03:57
Struktúraváltáshoz kapcsolódó képzést és foglalkoztatást támogató fejlesztés c.könnyített elbírálású pályázati felhívásához (Kódszám: TÁMOP-6.2.4/B/14/2) társadalmi egyeztetés ''Pénzügyi Feltételek'' alcímhez az Országos Mentőszolgálat képviseletében az alábbi észrevételt tesszük: Az Országos Mentőszolgálat a pályázati útmutató IV. célterületéhez került besorolásra. A pályázati felhívás vonatkozó rendelkezései következetesen a ''sazkdolgozó'' nómenklatúrát használja, azonban az értelmező rendelkezésekben nem került a szakdolgozó fogalma meghatározásra. A hatályos egészségügyi jogszabályi környezetben nem egyértelmű az egészségügyi szakdolgozó fogalmának meghatározása. Ez az OMSz esetében a mentőgépkocsivezetői munkakörre vonatkozóan vet fel értelemzési kérdéseket, figyelemmel arra, hogy ebben a munkakörben foglalkoztatott dolgozóink egy része nem rendelkezik középfokú egészségügyi végzettséggel, azonban a képzési indikátorként meghatározottt 3.300 fő cca. 50 %-át az ebben munkakörben dolgozók teszik ki. Kérdés ezért, hogy a szakdolgozó fogalmi körbe az OMSz esetében a mentőellátásban résztvevő, ''Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény'' szerint egészségügyi dolgozónak minősülő mentőgépkocsivezetők is beletartoznak-e? A fentiek figyelembe vételével kérjük az útmutatóban a fogalom egyértelmű meghatározását, rögzítését.
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Pénzügyi feltételek
Országos Mentőszolgálat | 2014-12-30 13:34:25
Struktúraváltáshoz kapcsolódó képzést és foglalkoztatást támogató fejlesztés c.könnyített elbírálású pályázati felhívásához (Kódszám: TÁMOP-6.2.4/B/14/2) társadalmi egyeztetés ''Pénzügyi Feltételek'' alcímhez az Országos Mentőszolgálat képviseletében az alábbi észrevételt tesszük: A pályázati felhívás D.3. pontja szerint ''A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege: legalább 1.000.000 Ft, de legfeljebb 50.000.000 Ft lehet alábbi korlátozással:...'' Az Országos Mentőszolgálat a projekt keretében 3.300 fő oktatását kell, hogy elvégezze. A projekt kiterjed a Központi Régión (KMR) kívül az ország egész területére. A képzésekre tervezetten az OMSZ megyeszékhelyi mentőállomásain kerül sor, az ott kialakított oktató helyiségekben. A megyeszékhelyi mentőállomásokra oktatás céljából való beutazás költéségét, a vonatkozó jogszabályok szerint Intézményünknek meg kell térítenie a dolgozók részére. Ennek figyelembe vételével véleményünk szerint a rendelkezésre álló összeg csak részlegesen nyújt fedezetet a projekt végrehajtásához, ezért kérjük annak megvizsgálását, hogy van-e lehetőség az OMSz vonatkozásában a támogatási összeg 70 millió forintra való megemelésének.
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Kiválasztási kritériumok
Hangonyiné Koczka Mónika | 2014-12-29 15:03:05
Struktúraváltáshoz kapcsolódó képzést és foglalkoztatást támogató fejlesztés c.könnyített elbírálású pályázati felhívásához (Kódszám: TÁMOP-6.2.4/B/14/2) társadalmi egyeztetéséhez az alábbi észrevételem van: A jelenlegi pályázati kiírás is hátrányosan érinti a konzorciumi pályázatok konzorciumvezetőjét, miszerint a C8.pont szerint: Az I. és II. célterületekre történő pályázás esetén a projekt megkezdhetőségének időpontja és ezáltal a költségek elszámolhatóságának kezdő dátuma nem lehet korábbi, mint a vonatkozó, járóbeteg-szakellátás vagy rehabilitációs szolgáltatás fejlesztésre irányuló TIOP vagy ROP projekt fizikai befejezése. Tekintettel arra, hogy a konzorciumvezető nem tud élni a kivétel 1.pontjával, hiszen vannak olyan konzorciumi szintű tevékenységek, melyek a teljes projekt záró dátumig felmerülnek. Az ÉMOP-4.1.2/A-11 - Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése tekintetében szeretne a Borsod Abaúj Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház pályázni, mint konzorciumvezető. A projekt fizikai zárását 2014.07.30.-ig kértük meghosszabbítani, addig a konzorciumvezetőnél egészen biztosan lesznek olyan még felmerülő költségek, amelyek a konzorciumvezetői mivoltjából adódnak. A 2. pontban írt kivétellel kapcsolatban nem egyértelmű, hogy a kivételek esetében az 1. és 2. pontoknak együtt kell megfelelnünk vagy vagylagosan. A 2.pontban írt kivétellel kapcsolatban nem egyértelmű, hogy mi van abban az esetben ha az új épületrészre beadtuk már a használatbavételi engedély kérelmet, de az adott szakmára, vagy annak bizonyos tevékenységeire vonatkozó működési engedély kérelmet nem kell beadnunk mert nem kerül új szakma bevezetésre? Akkor csak a használatbavételi engedélyt kérelmet kell benyújtani? Mivel kell igazolni, hogy benyújtottuk a használatbavételi engedély kérelmet?