A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2014. december 9-én, 13 óráig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Pénzügyi feltételek
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Kiválasztási kritériumok
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Adminisztratív információk
Egyéb észrevétel
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Egyéb észrevételek
A vélemények rögzítésére 2014-12-09 15:15 -ig volt lehetőség.

Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Csikány Bálint | 2014-12-09 12:49:03
A pályázati felhívás 3.1.1 és 3.1.2 (Jelen kiírás keretében a kötelezően vállalandó fenntarthatósági intézkedések) tekintetében célszerű lenne a pályázók számára nagyobb mozgástér biztosítás. A 3.1.2 fejezet Környezeti szempontokat alkalmaz az eszközök, termékek, alapanyagok szolgáltatások beszerzésénél, nem minden esetben tartom vállalhatónak a fenntartási intézkedést. Javaslatként a korábbi fenntarthatósági vállalások egyikét tartom megalapozottnak, mint például Környezetvédelmi, fenntarthatósági megbízott, környezeti nevelés, fenntarthatósági oktatási felelős vagy munkacsoport felállítása. A pályázók körének maximuma 5 -re történő emelését az előttem szólókkal szintén megfontolásra javaslom, valamint a tartelékkeret beépítésének lehetőségét a pályázatba. Üdvözlettel, Csikány Bálint Közép-magyarországi Fejlesztési Zrt.
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Varjú Viktor | 2014-12-09 11:39:37
A pályázók körével kapcsolatosan javaslom a pályázók, konzorciumi tagok MTA kutatóintézetekkel történő kiegészítését, hiszen: - A társadalmi innovációban a kutatási hálózatok együttműködésében alapvető szerepük kell, hogy legyen. Az MTA kutatóintézetek és az Egyetemek nem célszerű, ha párhuzamosan működnek, együttműködésüknek szinergikus hatása van. - Az MTA is folyamatosan biztosít kutató-helyi támogatásokat, Lendület-programbeli lehetőségeket egyetemi kutatóhelyeknek, amely szintén ezt a fajta együttműködési lehetőséget erősíti - Az MTA-Egyetem együttműködések lehetőséget biztosítanak arra, hogy az EU-s H2020 pályázatokon MTA kutatóintézetek és Egyetemek együttesen, minél sikeresebben induljanak - Az Egyetemek költségvetésének megszorítása a MTA kutatóhelyekről érkező óraadók lenullázását eredményezte. Ez a fajta együttműködés lehetőséget biztosítana arra, hogy az MTA kutatáhálózatának legfrissebb eredményei ismételten becsatornázódjanak az Egyetemi oktatásba. - Alapvető fontosságú, hogy a hazai akadémiai és egyetemi szféra tudása összeadódjon, szinergikus hatást fejtsen ki. Az MTA-nak vannak a konvergencia régióban is kutatóintézetei, kutatóközpotnjai, amelyek így a további perifériára sodródástól menekülhetnek meg.
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Szépvölgyi Ákos | 2014-12-09 10:29:35
A palyazati felhivas 2.1 pontja szerint onalloan, vagy konzorcium vezetokent palyazhat az a szervezet, amely a 2011. evi CCIV torveny 1. Mellekleteben felsorolt, allamilag elismert felsooktatasi intezmeny. Ezutan zarojelben szerepel harom GFO kod. A ketto kozotti ellentmondast fel kell oldani, hiszen a hivatkozott torvenyi helyen felsorolt, allamilag elismert felsooktatasi intezmenyek nem mindegyike sorolhato a harom megadott GFO kod ala. Ezert javasoljuk, hogy a zarojelben levo GFO felsorolas keruljon torlesre, vagy teljeskoruve kiegeszitesre. Ezzel egyreszt feloldhato az itt levo ellentmondas, masreszt nem zar ki indokolatlanul allamilag elismert felsooktatasi intezmenyeket indokolatlanul a kiiras. Udvozlettel: Dr. Szepvolgyi Akos Kozep-dunantuli Regionalis Innovacios Ugynokseg
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Adminisztratív információk
Győrffy Ágnes | 2014-12-09 09:43:53
Kérem, javítsák a pályázat beadási határidének évszámát 2015-re! (Pályázati útmutató 50. oldal) Emellett egyetértek Deákné Kovács Nóra észrevételével a támogatott projektek várható számának megemeléséről.
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Deákné Kovács Nóra | 2014-12-09 09:30:54
Tisztelt Közreműködő szervezet! Az A4. pontnál az alábbi szerepel, a támogatható pályázatok várható számával kapcsolatban: A támogatott pályázatok várható száma a konvergencia régiók esetében: 2-3 db. Javasoljuk, hogy a pályázaton ne csak 2-3 nyertes pályázat lehessen, szeretnénk, ha 5 projektre emelnék a várható nyertesek számát, mivel a projektkeret ezt lehetővé is teszi.
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Drótos László | 2014-12-09 09:29:32
A "Hálózatfejlesztés a határ menti kreatív városi fejlesztésekhez és közép-európai nemzetközi kutatási kapcsolatok erősítéséhez kapcsolódóan" részcélhoz: A pályázat tartalmát rendkívül időszerűnek és konstruktívnak tartom. A tartalom értelme­zésében és kiegészítésénél azonban, további meggondolásra javaslom a következőket: - A Kárpát-medence és benne hazánk hatalmas potenciális gazdasági erőtartalékokkal rendelkezik a természeti- és épített tárgyi, valamint szellemi örökség tekintetében. Ezek, a ma még részben rejtett, vagy ismert, de kihasználatlan tartalékok bőségesen kínálják a nemzetgazdaság innovatív megújulási alternatíváit. Külön is kiemelést érdemelne e pályázat keretében is - időszerűsége, és eddigi viszonylagos mellőzése okán - a gazdaságtörténeti, valamint a tudomány- és technikatörténeti területek kutatása, ezek értékes hagyatékának védelme és sokoldalú hasznosítási lehetőségének programba vétele. - Példaként említhetők a földtörténet több százmillió éves itteni példái (Pannon-múzeum Miskolcon), az emberiség fejődésének sok tízezer éves, hazánkban fellelhető - és csak részben ismert - technikatörténeti emlékei, a honfoglalás-kori, a középkori, az újkori, a legújabb-kori és a napjainkban rohamosan pusztuló technika- és ipartörténeti páratlanul gazdag, jelenleg periférikusan kezelt örökségünk. Az ezekhez hasonlóak töredékét a fejlett országok félve őrzött nemzeti kincsként kezelik és hasznosítják. - A vonatkozó kutatások szerint például a tematikus turisztikai utak egyre vonzóbb attrakcióit az ipari örökségi utak és a komplex technikai élményparkok adják. Eközben pozitív hatással vannak az adott térségek egész gazdaságára és társadalmára. (Kiváló oktatási eszközként funkcionál; rehabilitálja és újjáéleszti az ipari emlékeket és revitalizálja a területeket; munkahelyeket teremt, illetve növeli a jövedelemtermelő-képességet; ösztönzi a környezetgazdálkodást; ösztönözheti az innovációt; elősegíti a kultúrák közötti párbeszédet; előremozdítja a társadalmi integrációt; növeli a közösségi összetartást.) - A technikai- és ipari örökség témája e pályázaton belül - jellegéből eredően - a határ-menti magyar-lakta térségekre (különösen a Felvidék és Erdély területére, lakosságára) is ki kell, hogy terjedjen, és ezáltal nemzetpolitikai célokat szolgálhat. A program e mellett részévé válhat egy szélesebb körű nemzetközi projektnek is. Pozitív hozadéka lehet az is, hogy a várható projektek egy jelentős része civil szervezetek kezdeményezésével, közreműködésével és végrehajtásában valósulhat meg. Miskolc, 2014. december 9. Drótos László
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Dervalics Ákos | 2014-12-09 06:28:08
Tisztelt Közreműködő Szervezet! B1. ponttal kapcsolatban nem egyértelmű, hogy az a nonprofit kutatóintézet (GFO kód: 572), amely saját technológiáinak, vagy partnereivel együttműködésben kifejlesztett technológiáinak hasznosítását, innovációmenedzsmentjét is végzi fő tevékenysége mellett, az pályázhat-e. Javaslom, egyértelműen definiálni ezt a pontot: - képzésszervezéssel, gazdaság- és területfejlesztéssel, kutatás-fejlesztéssel, innováció menedzsmenttel vagy kutatáshasznosítással foglalkozó nonprofit szervezet (egyesület, alapítvány, nonprofit kft, nonprofit zrt.). (GFO kód: 572, 573, 561, 569, 562, 599)