A felhívás tervezetéhez kapcsolódó észrevételeiket, javaslataikat 2014. augusztus 7-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Egyéb észrevétel
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Pénzügyi feltételek
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Kiválasztási kritériumok
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Adminisztratív információk
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Egyéb észrevételek
A vélemények rögzítésére 2014-08-08 10:00 -ig volt lehetőség.

Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
GE Lighting | 2014-08-08 09:30:45
Tisztelt Irányító Hatóság! C1 ponthoz: Támogatható tevékenységek köre Az energiahatékonysági átalakítás során biztosítani kell, hogy csak a termékszabványoknak megfelelő termékek legyenek felszerelve és az átalakított közvilágítás, mint rendszer is megfeleljen a villamos hálózatokra és a útvilágításra vonatkozó szabványi követelményeknek. C 12 ponthoz – fontosnak tartjuk ismételni a C1 pontban tett korlátozást 14. pontként: Az energiahatékonysági átalakítás során biztosítani kell, hogy csak a termékszabványoknak megfelelő termékek legyenek felszerelve és az átalakított közvilágítás, mint rendszer is megfeleljen a villamos hálózatokra és a útvilágításra vonatkozó szabványi követelményeknek. 15. A világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása csak abban az esetben támogatható, ha beszerelésre kerülő elemek a termékszabványoknak megfelelnek és a megfelelőséget független akkreditált vizsgálóintézet tanúsítja. Ha nem teljes berendezés kerül cserére, hanem annak csak egy része (például, de nem kizárólagosan csak előtét és/vagy fényforrás és/vagy addicionális vezérlés), és az átalakítandó berendezés az új elem(ek) beépítésére nem rendelkezett megfelelőségi nyilatkozattal, akkor az átalakítás után létrejövő berendezésre is le kell folytatni a megfelelőségi eljárást és azt független akkreditált vizsgálóintézettel tanúsítatni kell. 16. Csak olyan lámpatest vagy műszaki megoldás támogatható, mely bizonyítottan működőképes a magyarországi hálózati, útgeometriai viszonyok között és ezt legalább 1000 lámpahelyes, Magyarországon működő, a műszaki átadás-átvételt sikeresen teljesített világítási rekonstrukcióval igazolja. Üdvözlettel, GE Lighting
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Erdei Anikó | 2014-08-07 16:56:26
Tisztelt Irányító Hatóság! A Pályázati Felhívás C.1. pontjában felsorolt lámpatestek, fényforrások, előtétek és az energia-megtakarítás szempontjából indokolt vezetékek felújítása vagy cseréje támogatható tevékenységek körének kibővítését javasolnánk, olyan jelentős energia-megtakarítását eredményező eszközökkel, transzformátorokkal, műszaki berendezésekkel (pl.: ES electronics technológián alapuló berendezések), melyekkel nagyobb energia-megtakarítás érhető el. A támogatható tevékenységek körének fentiekkel való kiegészítése hozzájárul a Pályázati Felhívás céljainak hatékonyabb megvalósításához, azaz a közvilágítások energia-takarékos működéséhez, az energiaellátás biztonságának növeléséhez, a környezeti ártalmak csökkentéséhez, a nagyobb mértékű energia-megtakarításhoz. Köszönettel: Erdei Anikó
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel
Krecsmár Zsuzsanna | 2014-08-07 13:32:17
Tisztelt Irányító Hatóság! - PF C3.2 Elszámolható költségek a projekt-megvalósítás során c. pontjának kiegészítése javasolt a lámpatestek tulajdonjogának a megszerzésével, megvásárlásával a projekt összköltség 10%-os belső korlátjának alkalmazásával. - PF E Kiválasztási kritériumok III.2. és III.3. szakmai értékelési kritériumok módosítása, adható többletpontok differenciálása és arányának módosítása szükséges. Jelenleg összesen 40 pont érhető el az előkészítettség és 20 pont a műszaki terjedelemmel elérhető energiahordozó-megtakarítás és kibocsátás-csökkenés eredményeképp. A támogatási forrásokkal való felelős bánásmód és hatékony felhasználás céljából javasolt az elnyerhető pontok III.2. előkészítettségi és III.3. energiahatékonysági kritériumok közötti legalább egyenlő szintű megosztása, 30-30 pontra történő megváltoztatása. - 4/2011. (I.28) Kormányrendelet 24§ (5) bekezdése lehetővé teszi, hogy a könnyített eljárásrend projektkiválasztási szakaszában a pályázati felhívás eltérően rendelkezzen a hiánypótlás intézményének alkalmazásáról. Tekintettel a rövid pályázat beadási határidőkre, illetve azt csekély mértékben meghosszabbító, viszont a pályázati projektek előkészítettsége szempontjából mérvadó hiánypótlási időszakra, javasolt a PF F4.4. hiánypótlás rendje c. fejezetének módosítása, a hiánypótlás lehetővé tétele jelen eljárásban. - PF F.7 A pénzügyi elszámolás, finanszírozás folyamata fejezet esetében térjen el az Általános Pályázati Útmutatótól a felhívás atekintetben, hogy az előlegkérelem elbírálása és kifizetése feltételeként ne legyen előírt a lefolytatott közbeszerzési eljárások támogató általi elfogadása (a javaslat nem érinti az időszakos kifizetési kérelmeket, ezeknél továbbra is megmaradna a kitétel). Ezzel a kiíró jelentősen könnyíthet a projektek finanszírozásán és támogató eszközt rendelhet az ütemesebb megvalósításhoz. Köszönettel: Krecsmár Zsuzsanna Pályázati Iroda Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Bene Zsuzsa | 2014-08-07 10:09:29
A felhívás B1 pontjának ("A pályázók körének meghatározása") 4) alpontja kizárja azokat az helyi önkormányzatokat, amelyek: "4) A KEOP-5.5.0 Pályázati Felhívások vonatkozásában támogatói döntéssel rendelkező projektgazdák projektjei nem támogathatóak jelen konstrukcióban." Egyetértünk azzal, hogy a jelen, 2 milliárdos keretösszegű pályázaton azon helyi önkormányzatoknak adjon lehetőséget közvilágításuk korszerűsítésére, akik eddig Közvilágítás korszerűsítésre még nem kaptak támogatást. Azonban nem tartjuk elfogadhatónak, hogy a korábbi KEOP-5.5.0 pályázaton támogatottak *teljes körét* kizárják, hiszen vannak, akik egy ilyen korábbi nyertes pályázaton nem az A) komponenst célozták, hanem például Intézmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítését, vagy épületek hőtechnikai adottságainak javítását, hőveszteségének csökkentését. Ugyanis sok település rendelkezik nyertes Komplex épületenergetikai korszerűsítésre vonatkozó projekttel, ugyanakkor nem nyert még el Közvilágítás korszerűsítésre beadott pályázatot, de rendelkezik Közvilágításkorszerűsítési tervekkel. Ezért nem célszerű Őket kizárni a pályázók köréből. Bene Zsuzsanna
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Nagy János | 2014-08-05 12:14:38
A MEE Világítástechnikai Társaság a KEOP-2014-5.5.0/K azonosító számú, "Közvilágítás energiatakarékos átalakítása" című kiírás tervezethez kapcsolódóan szakmai észrevételeit és javaslatait szeretné önökkel megosztani. Levelünk tartalmazza a kiegészítésre, módosításra javasolt a fejezet címét, alpontját, az eredeti szövegezést és a módosítási, kiegészítési javaslatunkat, valamint ezek indoklását. A1. Alapvető cél és háttér információ Fontosnak tartjuk, hogy már az alapvető célok között megfogalmazásra kerüljön, hogy olyan beruházások támogatása a cél, mely a vonatkozó szabványoknak, előírásoknak megfelel. „A konstrukció hozzájárul a helyi költségvetési szervek energia-takarékosság, - hatékonyság fokozására irányuló beruházásainak megvalósításához, vissza nem térítendő támogatás formájában.” bekezdést követően az alábbi kiegészítést javasoljuk: Az energiahatékonysági átalakítás során biztosítani kell, hogy csak a termékszabványoknak megfelelő termékek kerüljenek felszerelésre és az átalakított közvilágítás, mint rendszer is megfeleljen a vonatkozó szabványi követelményeknek. C3.1. A projekt-előkészítés során elszámolható költségek A kiírás tervezettel összhangban nem támogatjuk az olyan beruházásokat, melyek a települések elsötétítésével éri el a kívánt energiahatékonyságot. Szükséges tehát annak ellenőrzése, hogy a korszerűsítést megelőzően a referenciahelyszíneken milyen megvilágítási és/vagy fénysűrűségi értékek mérhetőek. Az előkészítés során elszámolható tervezési költségek alfejezetet kérjük az általunk javasoltakkal kiegészíteni. 11. Tervezési költségek „A műszaki tervek elkészítésének költsége magában foglalhatja az engedélyeztetési költségeket, amennyiben a megkötött vállalkozói szerződés szerint annak beszerzése a tervező feladata”, valamint a beruházást megelőzően a fénytechnikai mérések jegyzőkönyvét. C3.2. Elszámolható költségek a projekt-megvalósítás során A C3.1. pontban leírtakban foglaltakhoz igazodóan szükséges a beruházások fénytechnikai ellenőrzése is. Építési munkák Ezen a projektelemen belül számolható el a:  bontás / átalakítás / bővítés / építés  technológiai szerelés  próbaüzem* *A közvilágítás energiahatékony átalakítása során a próbaüzem a műszaki átadás-átvételt megelőző fénytechnikai mérést jelenti. C12. Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban „6. Amennyiben 60 000 óránál magasabb üzemóra kerül figyelembevételre az élettartam biztosításához, a 60.000 óra után esedékes, kiégett LED fényforrások cseréjére vonatkozó pótló beruházás költségét tartalmazó karbantartási szerződés benyújtása szükséges a pályázat mellékleteként.” A LED technológia alkalmazása során nagyon minimális a LED-ek meghibásodása. A kockázatot inkább azok fényáramtartása jelenti a megadott üzemóra alatt. A fenti pontot az alábbi módon kérjük módosítani. 6. A LED-es technológiát alkalmazó beruházások esetében a világítótestek kezdeti összfényárama a beruházás működési időtartama alatt nem csökkenhet 80% alá. A pályázónak az általa beadott pályázati dokumentációban gyártói nyilatkozatokkal, hitelesen igazolnia kell, hogy az alkalmazott világítótestek mennyi üzemidőt követően érik el az előírt 80%-os értéket. Amennyiben egy világítótest összfényárama a beruházás élettartama alatt a referenciaérték alá csökken, a pályázónak pótló beruházást kell eszközölnie. Figyelmükbe ajánljuk a Világítástechnikai Társaság szakmai bizottsága által kidolgozott a követelményrendszert, mely az alábbi linken érhető el: http://www.vilagitas.org/index.php?option=com_content&view=article&id=210:led-ekkel-uezemel-koezvilagitasi-vilagitotestek-alkalmazhatosaganak-koevetelmenyei&catid=50&Itemid=81 Javasoljuk a mellékletek sorába (VIII.) felvenni és a 6. ponthoz még a következő kiegészítést tenni. A LED-es világítótestekkel szemben támasztott követelményeket jelen pályázati kiírás VIII. számú melléklete tartalmazza. A pályázónak a világítótest gyártójának nyilatkozatával kell igazolnia, hogy a választott berendezések a mellékletben meghatározott feltételeknek megfelelnek és a szükséges dokumentumokkal rendelkeznek. „13. A világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása csak abban az esetben támogatható, ha egyértelműen kimutatható energia-megtakarítást eredményez és a fejlesztés előtti megvilágítási szint nem sérül.” A kiírástervezet fenti pontja lehetővé teszi azon beruházásokat, hogy azokon a helyszíneken, ahol a jelenlegi közvilágítást régi elavult berendezések biztosítják, az új közvilágítás avulatlanul is ezt megvilágítási szintet érje el. Ebben az esetben tovább fog csökkeni a közterület világítása az üzemidő előrehaladtával, ezért a 13-as pont alábbi kiegészítéssel javasoljuk közölni. 13. A világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása csak abban az esetben támogatható, ha az egyértelműen kimutatható energia-megtakarítást eredményez és a fejlesztést megelőzően, az ott alkalmazott világítótestek új állapotában biztosított megvilágítási szintjét eléri és kimutatható, hogy az átalakítás után az útkategóriának megfelelő megvilágítási szinthez tartozó MSZ EN 13201 útvilágítási szabvány előírásait teljes mértékben teljesíti, vagy azt, az elérhető legjobb mértékben megközelíti. A korszerűsítés során a szabvány által előírt átlagos megvilágítási/fénysűrűségi értékeket maradéktalanul teljesíteni kell. Az alkalmazott technológiától függetlenül, olyan berendezések kerülhessenek felszerelésre, alkalmazásra, melyek bizonyítottan megfelelnek az előírásoknak. Kérjük, hogy a pályázati kiírásban szereplő egyéb korlátozások egy újabb ponttal egészüljön ki. 14. A világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása csak abban az esetben támogatható, ha a beszerelésre kerülő elemek a termékszabványoknak megfelelnek és a megfelelőséget független vizsgálóintézet tanúsítja. Ha nem teljes berendezés kerül cserére, hanem annak csak egy része (például, de nem kizárólagosan csak előtét és/vagy fényforrás és/vagy addicionális vezérlés), akkor az átalakítás után létrejövő berendezésre is le kell folytatni a megfelelőségi eljárást és azt független vizsgálóintézettel tanúsíttatni kell. Kiválasztási szempontok – Objektív szempontok III.2 A projekt előkészítettsége „A jelenlegi közvilágítási megvilágítási értékek (lámpatestek 100%-t magába foglaló) független cég által végzett dinamikus fénymérési tanúsító jegyzőkönyv megléte és benyújtása.” Felhívjuk a tisztelt kiíró figyelmét, hogy a fent megnevezett mérést Magyarországon, egyetlen cég tudja elvégezni, így ennek a pontnak a megtartása sértené a versenysemlegességet. A dinamikus mérés pontatlan, kétszer ugyanazon a nyomvonalon, azaz ugyanazon mérési pontokon a folyamat nem reprodukálható. Statikus mérés elvégzése a korszerűsítéssel érintett terület 100%-án indokolatlan, mivel nem eredményez olyan többlet információt, amivel a projekt tervezése, ellenőrzése hatékonyabbá, pontosabbá válna. Javasoljuk e pont törlését, vagy az alábbi módon történő módosítását: A jelenlegi közvilágítási megvilágítási értékek referencia helyszíneken, független cég által végzett statikus fénymérési tanúsító jegyzőkönyv megléte és benyújtása. A megvilágítási terv tartalmi követelményei a pályázók számára nem minden esetben lehetnek egyértelműek. Javasoljuk, hogy e pont a következőképp jelenjen meg: „A megvilágítási terv benyújtása.” A pályázó mutassa be, a korszerűsítéssel érintett területen a világítási helyszíneket, az MSZ-EN 13201 útvilágítási szabvány szerinti besorolását. Készítsen világítástechnikai méretezést minden világítótest és útkategória kombinációra, mely a fejlesztési javaslatban szerepel. A méretezési jegyzőkönyveket a pályázathoz pdf formátumban csatolja. A pályázatban tervezett lámpatestek rendszerengedéllyel csak akkor rendelkezhetnek, ha egy megadott (E.ON) Hálózati Engedélyes területén kívánják alkalmazni, így „A betervezett lámpatestek rendszerengedélyének benyújtása.” pontot csak azok a pályázók tudják teljesíteni, akik e szolgáltatási területről nyújtják be pályázatukat. A pontozási rendszerben a többi pályázó számára ez az 5 pont nem teljesíthető. Kérjük, a gyártó által kiadott megfelelőségi igazolást ezzel egyenértékűnek tekinteni. „A betervezett lámpatestek CE megfelelőségének igazolása, vagy a rendszerengedélyének benyújtása.” Nagy János elnök MEE Világítástechnikai Társaság
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Nagy János | 2014-08-05 12:12:22
A MEE Világítástechnikai Társaság a KEOP-2014-5.5.0/K azonosító számú, "Közvilágítás energiatakarékos átalakítása" című kiírás tervezethez kapcsolódóan szakmai észrevételeinket és javaslatainkat szeretné önökkel megosztani. Levelünk tartalmazza a kiegészítésre, módosításra javasolt a fejezet címét, alpontját, az eredeti szövegezést és a módosítási, kiegészítési javaslatunkat, valamint ezek indoklását. A1. Alapvető cél és háttér információ Fontosnak tartjuk, hogy már az alapvető célok között megfogalmazásra kerüljön, hogy olyan beruházások támogatása a cél, mely a vonatkozó szabványoknak, előírásoknak megfelel. „A konstrukció hozzájárul a helyi költségvetési szervek energia-takarékosság, - hatékonyság fokozására irányuló beruházásainak megvalósításához, vissza nem térítendő támogatás formájában.” bekezdést követően az alábbi kiegészítést javasoljuk: Az energiahatékonysági átalakítás során biztosítani kell, hogy csak a termékszabványoknak megfelelő termékek kerüljenek felszerelésre és az átalakított közvilágítás, mint rendszer is megfeleljen a vonatkozó szabványi követelményeknek. C3.1. A projekt-előkészítés során elszámolható költségek A kiírás tervezettel összhangban nem támogatjuk az olyan beruházásokat, melyek a települések elsötétítésével éri el a kívánt energiahatékonyságot. Szükséges tehát annak ellenőrzése, hogy a korszerűsítést megelőzően a referenciahelyszíneken milyen megvilágítási és/vagy fénysűrűségi értékek mérhetőek. Az előkészítés során elszámolható tervezési költségek alfejezetet kérjük az általunk javasoltakkal kiegészíteni. 11. Tervezési költségek „A műszaki tervek elkészítésének költsége magában foglalhatja az engedélyeztetési költségeket, amennyiben a megkötött vállalkozói szerződés szerint annak beszerzése a tervező feladata”, valamint a beruházást megelőzően a fénytechnikai mérések jegyzőkönyvét. C3.2. Elszámolható költségek a projekt-megvalósítás során A C3.1. pontban leírtakban foglaltakhoz igazodóan szükséges a beruházások fénytechnikai ellenőrzése is. Építési munkák Ezen a projektelemen belül számolható el a:  bontás / átalakítás / bővítés / építés  technológiai szerelés  próbaüzem* *A közvilágítás energiahatékony átalakítása során a próbaüzem a műszaki átadás-átvételt megelőző fénytechnikai mérést jelenti. C12. Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban „6. Amennyiben 60 000 óránál magasabb üzemóra kerül figyelembevételre az élettartam biztosításához, a 60.000 óra után esedékes, kiégett LED fényforrások cseréjére vonatkozó pótló beruházás költségét tartalmazó karbantartási szerződés benyújtása szükséges a pályázat mellékleteként.” A LED technológia alkalmazása során nagyon minimális a LED-ek meghibásodása. A kockázatot inkább azok fényáramtartása jelenti a megadott üzemóra alatt. A fenti pontot az alábbi módon kérjük módosítani. 6. A LED-es technológiát alkalmazó beruházások esetében a világítótestek kezdeti összfényárama a beruházás működési időtartama alatt nem csökkenhet 80% alá. A pályázónak az általa beadott pályázati dokumentációban gyártói nyilatkozatokkal, hitelesen igazolnia kell, hogy az alkalmazott világítótestek mennyi üzemidőt követően érik el az előírt 80%-os értéket. Amennyiben egy világítótest összfényárama a beruházás élettartama alatt a referenciaérték alá csökken, a pályázónak pótló beruházást kell eszközölnie. Figyelmükbe ajánljuk a Világítástechnikai Társaság szakmai bizottsága által kidolgozott a követelményrendszert, mely az alábbi linken érhető el: http://www.vilagitas.org/index.php?option=com_content&view=article&id=210:led-ekkel-uezemel-koezvilagitasi-vilagitotestek-alkalmazhatosaganak-koevetelmenyei&catid=50&Itemid=81 Javasoljuk a mellékletek sorába (VIII.) felvenni és a 6. ponthoz még a következő kiegészítést tenni. A LED-es világítótestekkel szemben támasztott követelményeket jelen pályázati kiírás VIII. számú melléklete tartalmazza. A pályázónak a világítótest gyártójának nyilatkozatával kell igazolnia, hogy a választott berendezések a mellékletben meghatározott feltételeknek megfelelnek és a szükséges dokumentumokkal rendelkeznek. „13. A világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása csak abban az esetben támogatható, ha egyértelműen kimutatható energia-megtakarítást eredményez és a fejlesztés előtti megvilágítási szint nem sérül.” A kiírástervezet fenti pontja lehetővé teszi azon beruházásokat, hogy azokon a helyszíneken, ahol a jelenlegi közvilágítást régi elavult berendezések biztosítják, az új közvilágítás avulatlanul is ezt megvilágítási szintet érje el. Ebben az esetben tovább fog csökkeni a közterület világítása az üzemidő előrehaladtával, ezért a 13-as pont alábbi kiegészítéssel javasoljuk közölni. 13. A világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása csak abban az esetben támogatható, ha az egyértelműen kimutatható energia-megtakarítást eredményez és a fejlesztést megelőzően, az ott alkalmazott világítótestek új állapotában biztosított megvilágítási szintjét eléri és kimutatható, hogy az átalakítás után az útkategóriának megfelelő megvilágítási szinthez tartozó MSZ EN 13201 útvilágítási szabvány előírásait teljes mértékben teljesíti, vagy azt, az elérhető legjobb mértékben megközelíti. A korszerűsítés során a szabvány által előírt átlagos megvilágítási/fénysűrűségi értékeket maradéktalanul teljesíteni kell. Az alkalmazott technológiától függetlenül, olyan berendezések kerülhessenek felszerelésre, alkalmazásra, melyek bizonyítottan megfelelnek az előírásoknak. Kérjük, hogy a pályázati kiírásban szereplő egyéb korlátozások egy újabb ponttal egészüljön ki. 14. A világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása csak abban az esetben támogatható, ha a beszerelésre kerülő elemek a termékszabványoknak megfelelnek és a megfelelőséget független vizsgálóintézet tanúsítja. Ha nem teljes berendezés kerül cserére, hanem annak csak egy része (például, de nem kizárólagosan csak előtét és/vagy fényforrás és/vagy addicionális vezérlés), akkor az átalakítás után létrejövő berendezésre is le kell folytatni a megfelelőségi eljárást és azt független vizsgálóintézettel tanúsíttatni kell. Kiválasztási szempontok – Objektív szempontok III.2 A projekt előkészítettsége „A jelenlegi közvilágítási megvilágítási értékek (lámpatestek 100%-t magába foglaló) független cég által végzett dinamikus fénymérési tanúsító jegyzőkönyv megléte és benyújtása.” Felhívjuk a tisztelt kiíró figyelmét, hogy a fent megnevezett mérést Magyarországon, egyetlen cég tudja elvégezni, így ennek a pontnak a megtartása sértené a versenysemlegességet. A dinamikus mérés pontatlan, kétszer ugyanazon a nyomvonalon, azaz ugyanazon mérési pontokon a folyamat nem reprodukálható. Statikus mérés elvégzése a korszerűsítéssel érintett terület 100%-án indokolatlan, mivel nem eredményez olyan többlet információt, amivel a projekt tervezése, ellenőrzése hatékonyabbá, pontosabbá válna. Javasoljuk e pont törlését, vagy az alábbi módon történő módosítását: A jelenlegi közvilágítási megvilágítási értékek referencia helyszíneken, független cég által végzett statikus fénymérési tanúsító jegyzőkönyv megléte és benyújtása. A megvilágítási terv tartalmi követelményei a pályázók számára nem minden esetben lehetnek egyértelműek. Javasoljuk, hogy e pont a következőképp jelenjen meg: „A megvilágítási terv benyújtása.” A pályázó mutassa be, a korszerűsítéssel érintett területen a világítási helyszíneket, az MSZ-EN 13201 útvilágítási szabvány szerinti besorolását. Készítsen világítástechnikai méretezést minden világítótest és útkategória kombinációra, mely a fejlesztési javaslatban szerepel. A méretezési jegyzőkönyveket a pályázathoz pdf formátumban csatolja. A pályázatban tervezett lámpatestek rendszerengedéllyel csak akkor rendelkezhetnek, ha egy megadott (E.ON) Hálózati Engedélyes területén kívánják alkalmazni, így „A betervezett lámpatestek rendszerengedélyének benyújtása.” pontot csak azok a pályázók tudják teljesíteni, akik e szolgáltatási területről nyújtják be pályázatukat. A pontozási rendszerben a többi pályázó számára ez az 5 pont nem teljesíthető. Kérjük, a gyártó által kiadott megfelelőségi igazolást ezzel egyenértékűnek tekinteni. „A betervezett lámpatestek CE megfelelőségének igazolása, vagy a rendszerengedélyének benyújtása.” Nagy János elnök MEE Világítástechnikai Társaság
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel
Fazekasné Czakó Ilona | 2014-08-05 11:18:07
Tisztelt Irányító Hatóság! F12. Csatolandó mellékletek listája 4. A pályázat elbírálásánál többletpontszámot jelent az alábbi dokumentumok benyújtása szkennelve (.pdf formátumban): Ha valami csatolandó melléklet, akkor az kötelezően beadandó eddigi tapasztalataim szerint, sőt volt olyan, ami nem volt csatolandó, utólag mégis kötelezően beadandó lett volna a pályázat bírálat szerint. Ennek megfelelően nem többlet pontszám jár érte, hanem a E.Kiválasztási kritériumok III. TARTALMI FELTÉTELEK III.2 szerint kell pontozni Kérjük a kiírásban feloldani ezen ellentmondást!
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel
Fazekasné Czakó Ilona | 2014-08-05 11:11:33
Tisztelt Irányító Hatóság A dinamikus méréssel kapcsolatban úgy érzem átesünk a ló túl oldalára, ha a következő feltételt jól értelmezem, és így marad a kiírásban az elvárás: F12. Csatolandó mellékletek listája 4. A pályázat elbírálásánál többletpontszámot jelent az alábbi dokumentumok benyújtása szkennelve (.pdf formátumban): a. A jelenlegi közvilágítási megvilágítási értékek (lámpatestek 100%-t magába foglaló) független cég által végzett dinamikus fénymérési tanúsító jegyzőkönyv; Dinamikus méréssel foglalkozó szakemberek szerint és az én eddigi tapasztalataim alapján a teljes település utcáinak, lámpáinak 20-25%-n elegendő a megvilágítás mérést elvégezni a kijelölt utcák két nyomvonalán. Azt, hogy mely utcák mely szakaszán érdemes elvégezni a méréseket, úgy, hogy az reprezentatívan lefedjék a lámpa és az utcák besorolását, valamint műszaki körülményeit( út szélesség, lámpamagasság, úttól való távolság, környezet, növényzet, stb) egy szakemberekből álló csapatnak célszerű kiválasztani. Olyanoknak, akik viszonylag jól ismerik a helyi körülményeket, azaz a tervezőnek, az önkormányzat által kijelölt képviselőnek és a műszaki ellenőrnek. Amennyiben marad azaz elvárás, hogy az utcák 100%-n legyen korszerűsítés előtt és utáni megvilágítás mérés, annak magas fajlagos költsége miatt kevés az előkészítésre maximálisan beállítható 6%-s költség, amennyiben a megvilágítás mérés korszerűsítés előtti állapotra költsége előkészítések között lesz elszámolható! Amennyiben a mérnöki feladatok között akkor a 4%-s költségkorlát lesz kevés a megvalósításhoz. Javaslatom: a kötelező mérés az utcák maximum 20-25%-n legyen kötelező korszerűsítés előtt és után, a két mérés a kivitelezés időpontjához minél közelebb legyen ( kivitelezés megkezdése előtt közvetlenül, és közvetlenül befejezését követően). Csatolni a dinamikus mérést végző társasággal kötött feltételes vállalkozási szerződést kelljen, olyan szerződés mellékletekkel, mely tartalmazza a társaság alkalmasságát igazoló dokumentációt. ( mérés elvének leírása, használt eszközök bemutatása, felsorolása, mérőeszközök kalibrálásáról szóló jegyzőkönyvek csatolása, stb.)
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Egyéb észrevételek
Fazekasné Czakó Ilona | 2014-08-05 10:27:53
Tisztelt Irányító Hatóság! Örömmel vettem, hogy a társadalmi egyeztetésen kint lévő kiírás alábbi elvárásának teljesülését nem a villanyszámlákból kívánja ellenőrizni a kiíró, hanem dinamikus megvilágítás mérésből, annak minden előnyét kihasználva. C.12 Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban 13. A világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása csak abban az esetben támogatható, ha egyértelműen kimutatható energia-megtakarítást eredményez és a fejlesztés előtti megvilágítási szint nem sérül. Ennek azonban csak akkor van értelme, ha kötelező ebben az esetben ugyanazokra az utcákra, ugyanazon nyomvonalakon lehetőleg ugyanazon külső körülmények között a korszerűsítés utáni állapot mérése is. A lehetőleg ugyanazon külső körülmények abban az esetben biztosíthatók leginkább, ha korszerűsítés előtti és korszerűsítés utáni megvilágítás időben közel áll egymáshoz, célszerű ezért a kivitelezés megkezdése előtt közvetlenül, illetve a kivitelezés befejezését követően azonnal elvégezni a mérést. Szakmailag nem jó megoldás az, ha korszerűsítés előtti megvilágítás mérés több hónappal a korszerűsítés előtt történik, azaz most a pályázat beadását megelőzően. A pályázati kiírás elszámolható költségei között nincs nevesítve ezen megvilágítás mérések hol számolhatók el. Javaslatom: nevesíteni a költségek között a korszerűsítés előtti és utáni állapotra vonatkozó megvilágítás mérési költségeket. Kötelező legyen mindkét mérés elvégzése az összehasonlíthatóság érdekében. A mérést vállalni kelljen a pályázatban, és vállalás esetén járjon a pont, attól függően, hogy a település utcáinak, lámpáinak hány %-ára vállalja az Önkormányzat a mérést. A mérési jegyzőkönyveket legkésőbb az utolsó kifizetéshez kelljen csatolni.
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Szemán Zoltán | 2014-08-05 10:15:48
Tisztelt Irányító Hatóság! A felhívás B1/4 pontja szerint: " A KEOP-5.5.0 Pályázati Felhívások vonatkozásában támogatói döntéssel rendelkező projektgazdák projektjei nem támogathatóak jelen konstrukcióban." E mondatnak két értelmezése is lehetséges. Egyrészt jelenthet korlátozást arra vonatkozóan, hogy ahol egyszer már nyert 5.5.0 pályázat a múltban az a helyszín még egy 5.5.0 kódszámú pályázaton nem vehet részt. Ebben az esetben nem a projektgazda indulása kizárt, hanem csak annak a helyszínnek a fejlesztése, ahol már korábban 5.5.0-ás pályázat megvalósult, azaz a korábban nyertes projektgazda más helyszín vonatkozásában részt vehet a pályázaton. (Meglátásom - és reményem - szerint erre az értelmezésre gondoltak a felhívás összeállításakor) Másrészt értelmezhető úgy a mondat - a projektgazdákra fókuszálva -, hogy a korlátozás nem a korábban 5.5.0-ás konstrukcióban nyertes projektekre, hanem a projektgazda személyére vonatkozik. Ebben az esetben az a szerv, aki egy 5.5.0-ás konstrukciós pályázatot már elnyert támogatást (függetlenül attól, hogy az irányult-e világítás korszerűsítésre) nem vehet részt más helyszínekkel sem a pályázaton, azaz a korlátozás a személyére vonatkozik. Kérem szíveskedjenek egyértelművé tenni, hogy mely értelmezésre gondoltak. Köszönettel, Szemán Zoltán
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Adminisztratív információk
ANGER Ottó Béla | 2014-08-04 08:48:34
F12.4/c-e): Csatolandó mellékletek listája: A VET szerint a villamosenergia elosztására szolgáló hálózat engedélyese az elosztó (nem hálózati szolgáltató). Az elosztói engedélyes elvi engedélyt nem tud kiadni, hanem a hiánytalan kiviteli terv alapján tud tervegyeztető nyilatkozatot valamint csatlakozási engedélyt kiadni. F12.4/f: Csatolandó mellékletek listája: Az elosztói engedélyes a csatlakozás objektív teljesüléséről, míg a közvilágítási üzemeltetési engedélyes a közvilágítási berendezések üzemeltetésre alkalmasságáról tud nyilatkozni a kiviteli tervek ismeretében.
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Kiválasztási kritériumok
ANGER Ottó Béla | 2014-08-04 08:45:21
E/III./C./III.1. : Kiválasztási szempontok - objektív szempontok: A kiíró által zárójelben azonosított kistérségek települései kapják a legnagyobb preferenciát, vagy csak egy példaszerű felsorolás volt? E/III./C./III.2.: Kiválasztási szempontok - objektív szempontok: Javasolt, hogy a CIE szabványok szerinti megvilágításmérést hajtsák végre: a szakmában ez az elismert, objektív gyakorlat.
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
ANGER Ottó Béla | 2014-08-04 08:40:51
C12.6: Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban - A megfogalmazás grammatikailag, tartalmilag egyáltalán nem érthető. - Javasolt, hogy a ledes fényforrások (meghajtó teljesítményének módosítása nélküli) fényárama 70%-a elérésekor a ledes fényforrás gazdaságilag hasznos élettartama végét jelentse. - Fölhívjuk a figyelmet, hogy „kiégett ledes fényforrás” világítástechnológiailag nem értelmezhető. - Javasoljuk, hogy a félreértések elkerülése végett, csatolják a „kiégett ledes fényforrások cseréjére vonatkozó pótló beruházás költségét tartalmazó karbantartási szerződés” mintaszövegét. - Fölhívjuk a figyelmet, hogy 60.000 üzemórán (15 éven) túli időszakra vonatkozó szerződéses kötelezettséget gazdasági, műszaki, kereskedelmi kockázatot senki nem hajlandó vállalni. Teljes mértékben értelmetlennek tűnik ez az elvárás. C12.7: Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban A beruházást csak olyan ingatlanon és eszközön lehet megvalósítani, amit a Pályázati Felhívás C12.7 pontja taglal. C12.12: Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban Javasoljuk, hogy nem csak villamos mérnök, hanem világítástechnikai mérnök alkalmazása is kötelező legyen.
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
ANGER Ottó Béla | 2014-08-04 08:36:32
C1/A: Támogatható tevékenységek: Kérdés: - Csak fényforrások cseréje, vagy retrofit fényforrások alkalmazása nem megengedhető közvilágítástechnikai szempontok alapján? Javaslatok: - Lámpatest cserekor közvilágítástechnikai valamint megvalósítási (nem geometriai) változtatáskor lámpakar cseréjét is támogassa a pályázat. - Lámpatestek mindenben meg kell feleljenek a CIE-szabványoknak, a CE-szabványnak, valamint a MEE VTT szakmai ajánlásainak, valamint az elosztóhálózati objektív csatlakozási feltételeknek és a gazdaságos üzemeltetés kritériumainak. - Közvilágítási szabályozási-vezérlési megoldásokat is támogasson a pályázati forrás. C2: Nem támogatható tevékenységek: Az eddigiektől eltérő világítási technológia használata valamint fényeloszlás esetén, világítástechnikai szempontból szükséges a meglévő geometria átalakítása (tartószerkezet építése, cseréje, felújítása, áthelyezése) is legyen támogatható. C3: Elszámolható költség: A záró elszámolási csomag határideje – a KEOP-2012-550/A tapasztalatai alapján – lehetetlenné teszi a fejlesztések megvalósítását. Javasoljuk, hogy a határidőt módosítsák 2016. június 30-ára. C3.1/10: Tanulmányok és vizsgálatok készítése: Egyéb tanulmányok között legyen elszámolható – részben vagy egészben – a megvalósíthatósági tanulmányterv, megvilágítás mérési tanulmány, fejlesztési koncepcionális terv költsége. C3.2/3: Terület előkészítés, területrendezés: Javasolt külön nevesíteni a gallyazási munkákat, költségeket. C3.2/5: Építés és/vagy 6. Eszközbeszerzés: Nem önkormányzati tulajdonú közvilágítási berendezések (VET-ben meghatározott definíció alapján) tulajdonjogának és/vagy birtokbavételének költségét is kellene támogassa a pályázat, azon célból, hogy a pályázati célnak megfelelő új berendezésekre cserélhesse a beruházó. C3.2/11: Tervezés Javasolt, hogy a megvalósulási tervet a kivitelező elkészítse, és arra a beruházó támogatást kapjon. C3.2/14: Egyéb költségek: A pályázat célja megvalósítása érdekében felmerülő hatályos szerződéses kötelezettségek pénzügyi megváltását is támogassák. C4/b): Nem elszámolható költségek: Kivéve: a C3.2/5 ponthoz tartozó javaslatunk szerinti tartalmat. C8: A projekt megkezdése: Fölhívjuk a figyelmet, hogy a támogató nyilatkozat kiadásától számított 90 napon belül, felelős tanulmányokat, kiviteli tervet és azok engedélyeztetését fizikailag és jogilag lehetetlen végrehajtani. C9: A projekt befejezése és a pénzügyi elszámolás végső határideje: A záró elszámolási csomag határideje – a KEOP-2012-550/A tapasztalatai alapján – lehetetlenné teszi a fejlesztések megvalósítását. Javasoljuk, hogy a határidőt módosítsák 2016. június 30-ára. C12.5: Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban: - Az energetikában szokásosan 6% körüli a megtérülési elvárás: ennél kisebb megtérülést közgazdaságilag nem ésszerű támogatni. - A megtérülési számítás kizárólag a közvilágítási célú villamosenergia-fogyasztásból származtatható nettó (adók, stb. nélküli) költséget vegye figyelembe.
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel
Bordács Edina | 2014-08-01 12:08:56
Tisztetl Irányító Hatóság! B1. A pályázók körének meghatározása Budapesten egy önkormányzati tulajdonú cég végzi a közvilágítás üzemeltetését, a pályázati felhívás azonban nem teszi lehetővé, hogy a cég pályázzon. Javasoljuk annnak lehetővé tételét, hogy minimum 50 % önkormányzati tulajdon esetén önkormányzati üzemeltető cég is pályázhasson a tulajdonában levő eszközállomány korszerűsítésére. C9. A projekt befejezése és a pénzügyi elszámolás végső határideje A felhívás tervezete szerint a projekt fizikai befejezésének meg kell történnie 2015.05.30-ig. A megvalósításra rendelkezésre álló szűk időintervallumra tekintettel javasoljuk a fizikai megvalósítás határidejének 2014. 09. 30-ra történő módosítását. Köszönettel, Bordács Edina Főpolgármesteri Hivatal Projektmenedzsment Főosztály
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Szilágyi Ildikó | 2014-07-31 23:40:12
Tisztelt Irányító Hatóság! Pontosítani és tisztázni szükséges, hogy a Pályázati Felhívás 6. oldalán az „Egyéb előírás” 2) pontjában szereplő "támogató levél" mire vonatkozik, mit tartalmazzon, mennyi idő áll rendelkezésre a levél kiadásához, illetve a pályázó önkormányzatok mely szervezeti egységhez forduljanak a Belügyminisztériumon belül. Üdvözlettel: Szilágyi Ildikó Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztály
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Kiválasztási kritériumok
Trend Business | 2014-07-31 15:02:17
Tisztelt Nemzeti Fejlesztési Minisztérium! E. Kiválasztási kritériumok Kiválasztási szempontok objektív feltételek - Tektt lista alapján adható pontszám 2010 évi adatok alapján készült, azóta a kistérségi központok LHH térség besorolása változott, ezért szükséges lenne a lista aktualizálása. - Az LHH besorolást a Tektt listánál is figyelembe veszi, miért szükséges még további 5 ponttal kiemelten támogatni ebből a térségből pályázókat? A pályázatok benyújtása: megítélésünk szerint nem lehetséges korrekt engedélyeket, illetve a megvalósításban szükséges közbeszerzéseket 2014. augusztus 25-ig lebonyolítani, ezért javasoljuk, hogy a 2014. szeptember 29-től induló beadási lehetőséget jelöljenek meg. Trend Business Kft.
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Trend Business | 2014-07-31 15:01:40
Tisztelt Nemzeti Fejlesztési Minisztérium! C3. Elszámolható költsége a projekt megvalósítás során Egyes projektelemekre vonatkozó korlátok Ha marad az eredeti max. 500 millió Ft-os maximális pályázható keret, akkor nem kerültek meghatározásra a 300 MFt és 500 MFt között költséghatárok. Trend Business Kft.
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Trend Business | 2014-07-31 15:00:56
Tisztelt Nemzeti Fejlesztési Minisztérium! B1 Pályázók köre / A Pályázók körének meghatározása Mit jelent a 2. pontban a Belügyminisztérium minisztere által aláírt támogató levél megléte és benyújtása. Mit kell kérelmezni, kihez kell pontosan fordulni, mit kell tartalmaznia a levélnek? Mintadokumentumot fognak csatolni a pályázathoz? A Miniszternek a megküldött kérelemre hány napos válaszadási határideje lesz? Trend Business Kft.
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Trend Business | 2014-07-31 15:00:04
Tisztelt Nemzeti Fejlesztési Minisztérium! A3. Rendelkezésre álló forrás Megítélésünk szerint a 2 milliárd Ft-os keretösszeg nagyon alacsony. Ha a kiíró szándékai szerint tényleg fontos az A/1 pontban meghatározott célok elérése, akkor legalább háromszoros, vagy ötszörös forrással hirdeti meg a pályázati felhívást. A támogatási összeg felső határát figyelembe véve akár 4 nyertes pályázattal is le lehet kötni a forrást, a minimum támogatás esetében 400 pályázattal. A7. A támogatás összege Javasoljuk, hogy max. 50 millió Ft legyen a felső határ. Várhatóan, az összes kapcsolódó költséggel együtt 40-70 eFt/db egy korszerű led lámpa fajlagos költsége, akkor 700-1200 db közvilágítást biztosító lámpatest cseréje biztosított egy településen. Trend Business Kft.
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
dr. Bóka István | 2014-07-31 13:51:14
Tisztelt Nemzeti Fejlesztési Minisztérium! A pályázati felhívás tervezetének B1. pontjában szereplő megkötés, amely szerint nem pályázhatnak a KEOP 5.5.0 konstrukció keretében támogatói döntéssel rendelkező projektgazdák aránytalan és indokolatlan sérelmet jelent, hiszen a Támogatási Szerződések még 2020. december 31-ig hatályosak. Szóban forgó pályázati felhívás és a KEOP 5.5.0 projektek semmilyen szempontból nem ellentétesek egymással, egyik sem veszélyezteti a másik által kitűzött célok megvalósítását. Jelen konstrukció lehetőséget biztosítana a korábban megkezdett közvilágítás korszerűsítés folytatására és befejezésére. Kérjük, a támogatói döntés hatályához kapcsolódó kizárási okot szíveskedjenek törölni a végleges felhívásból vagy enyhítve azt, a fizikai befejezéshez kötni jelen pályázat benyújtását, hogy KEOP 5.5.0 konstrukciónál hatályos támogatói döntéssel rendelkező projektgazdák is pályázhassanak. Köszönettel: dr. Bóka István Polgármester Balatonfüred Város Önkormányzata
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Eőry Gábor | 2014-07-31 11:54:52
A Pályázati felhívásban szerepelő B1: "Egyéb előírások"-hoz szólnék hozzá. Remélem jól értelmeztem a kritérium rendszert és ha igen akkor sajnálom, hogy így sikerült kiírni a feltételeket. Eleve ellentmondásosnak tűnik az 1 és 2 bekezdés. 3) Az adott projekt a 1083/2006/EK Rendelet 55. cikke szerint jövedelemtermelőnek nem minősülhet. Adott projekt a következő feltételek egyidejű teljesülése esetén minősülhet jövedelemtermelőnek: • A pályázó az államháztartás olyan szervezete , amely a megtermelt energiát kizárólag a részére jogszabályban meghatározott – adott esetben alapító okiratban rögzített - közfeladatként közérdekből, haszonszerzési cél nélkül ellátandó szakmai alapfeladatához használja fel (vagyis nem minősül a közösségi jog szerinti vállalkozásnak), ÉS • e tevékenysége keretében díjbevételt realizál (pl. közoktatási intézmény térítési és egyéb díjbevételei) és a projekt e tevékenységhez kapcsolódik, TOVÁBBÁ • a pénzügyi elemzés szerinti referencia időszakban a fejlesztés megvalósításából származó és a díjbevételt eredményező tevékenység együttes nettó bevétele (összes bevétel és működési költségek különbsége) pozitív. A fentiek alapján azon költségvetési szervek, melyek közfeladatot látnak ugyan el, térítési díj bevételük is van a feladatellátáshoz kapcsolódóan, ugyanakkor az alaptevékenységük nem kapcsolódik szorosan a térítési díj bevételhez akkor azok esélytelenek a pályázat szempontjából. Intézményünk közfeladatot lát el. Börtönként folyamatos a működésünk és a villamos energia felhasználásunk. A világításból eredő energiaigényünk magas, és ez a magas "villanyszámla" jelentősen csökkenthető lenne korszerű világítótestek cseréjével, a villamos alapvezetékhálózat rekonstrukciójával. A világítás a tevékenységünkhöz elengedhetetlen, az elektromos hálózat állapota fontos biztonsági kérdés, ugyanakkor nincs olyan díjbevételünk amellyel a fogvatartáshoz szorosan kapcsolódik. Úgy vélem sokat tudnánk megtakarítani, de emiatt a díjbevételi kritérium miatt úgy vélem nincs esélyünk a sikerre. Amennyiben lehetséges, akkor kérem átgondolni ezt a "bevételi" feltételt, ezzel több intézmény számára megnyílhatna a lehetőség, hogy energiafogyasztását jelentős mértékben csökkentse, ezzel adófizetői pénzeket és sok-sok e tonna CO2 kibocsátást takaríthatnánk meg. Köszönöm. Eőry Gábor
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Pásztor József Zoltán | 2014-07-31 11:15:27
Tisztelt Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért felelős Helyettes Államtitkárság! A KEOP-2014-5.5.0/K azonosító számú, "Közvilágítás energiatakarékos átalakítása" című kiírás tervezet C1., "Támogatható tevékenységek" pontja szerint az alábbi tevékenységre lehet pályázni: "A) Közvilágítás energiatakarékos átalakítása" Azonban a B1 pont ("A pályázók körének meghatározása") 4) alpontja kizárja azokat az helyi önkormányzatokat, amelyek: "4) A KEOP-5.5.0 Pályázati Felhívások vonatkozásában támogatói döntéssel rendelkező projektgazdák projektjei nem támogathatóak jelen konstrukcióban." Egyetértünk Önökkel, hogy a jelen, 2 milliárdos keretösszegű pályázaton azon helyi önkormányzatoknak adjon lehetőséget közvilágításuk korszerűsítésére, akik eddig Közvilágítás korszerűsítésre még nem kaptak támogatást. Azonban nem tartjuk elfogadhatónak, hogy a korábbi KEOP-5.5.0 pályázaton támogatottak *teljes körét* kizárják, hiszen vannak, akik egy ilyen korábbi nyertes pályázaton nem az A) komponenst célozták, hanem például Intézmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítését, vagy épületek hőtechnikai adottságainak javítását, hőveszteségének csökkentését. Ugyanis sok település rendelkezik nyertes Komplex épületenergetikai korszerűsítésre vonatkozó projekttel, ugyanakkor még nem nyert még el Közvilágítás korszerűsítésre beadott pályázattal, de rendelkezik Közvilágítási koncepcióval és tervekkel. Ezért nem célszerű Őket kizárni a pályázók köréből. Javaslat a B1 pont 4) alpontra: "Akiknek világítás korszerűsítését is tartalmazó projektje támogató döntésben részesült bármely korábbi KEOP-5.5.0 pályázati felhívás során, azok a jelen konstrukcióban nem támogathatóak." Tisztelettel Pásztor József fejlesztési referens, projekt menedzser
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Zsiga Attila | 2014-07-30 19:25:35
Tisztelt Pályázatkészítők! A közvilágítás pl. ledesre átalakításával minden településen közel 50.60% energia és költségmegtakarítás érhető el. Ez több százezer vagy akár milliós tételt jelent havonta. Evvel a települések működése javítható lenne. Ha mindenütt meg tudnánk valósítani, akkor azt már nevezhetnénk rezsicsökkentésnek. Az ilyen nagyléptékű megtakarításokból az EU-ban a CO2 megtakarítás miatt sokat profitálhatunk és még ráadásul fejlődő pályára is állíthatjuk az országot. MINDENKINEK LEHETŐSÉGET KELLENE BIZTOSÍTANI A KORSZERŰSÍTÉSRE, FŐGGETLENÜL ATTÓL, HOGY MILYEN PÁLYÁZATA VOLT. AKI FEJLŐDNI AKAR ÉS TUD AZT TÁMOGATNI. MINDÍG LEGYEN EGYENLŐ ESÉLY. Köszönöm megértésüket.
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Lőrincz Katalin | 2014-07-30 13:00:30
Tisztelt Cím! A Pályázati Felhívás "B1. A pályázók körének meghatározása" pontjában előírásként szerepel: "A Belügyminisztérium minisztere által aláírt támogató levél megléte és benyújtása a pályázat mellékleteként szükséges." Figyelembe véve, hogy a pályázat tervezett határideje 2014. augusztus 25 - 26., ezen dokumentum beszerzése irreális elvárás. Másfelől - kis önkormányzatok beruházásait nézve - egy 5-10 millió Ft-os közvilágítás korszerűsítés esetében miért elvárás egy ilyen jellegű dokumentum megléte? Ezek az összegek még a közbeszerzési értékhatárt sem érik el. Üdvözlettel: Lőrincz Katalin
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Horváth Viktor | 2014-07-28 13:16:54
Tisztelt Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért felelős Helyettes Államtitkárság! A KEOP-2014-5.5.0/K azonosító számú, "Közvilágítás energiatakarékos átalakítása" című kiírás tervezet C1., "Támogatható tevékenységek" pontja szerint az alábbi tevékenységre lehet pályázni: "A) Közvilágítás energiatakarékos átalakítása" Ugyanakkor a B1 pont ("A pályázók körének meghatározása") 4) alpontja kizárja a következő helyi önkormányzatokat: "4) A KEOP-5.5.0 Pályázati Felhívások vonatkozásában támogatói döntéssel rendelkező projektgazdák projektjei nem támogathatóak jelen konstrukcióban." Logikus és érthető általános célja a tervezet készítőinek az, hogy a jelen, 2 milliárdos keretösszegű pályázaton azon helyi önkormányzatoknak adjon lehetőséget közvilágításuk korszerűsítésére, akik eddig ilyen célra nem kaptak támogatást. De talán éppen ezért nem célszerű a kizárás során a korábbi KEOP-5.5.0 pályázaton támogatottak *teljes körét* kizárni, hiszen vannak, akik egy ilyen korábbi nyertes pályázaton nem az A) komponenst célozták, hanem például Intézmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítését, vagy épületek hőtechnikai adottságainak javítását, hőveszteségének csökkentését. Javaslat a B1 pont 4) alpontra: "Akiknek világítás korszerűsítését is tartalmazó projektje támogató döntésben részesült bármely korábbi KEOP-5.5.0 pályázati felhívás során, azok a jelen konstrukcióban nem támogathatóak." További jó munkát! Dr. Horváth Viktor Forrás-Trend Kft.
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Kiválasztási kritériumok
dr. Keresztes Attila | 2014-07-28 13:08:11
Tisztelt Kiíró! Azt javaslom, hogy plusz ponttal jutalmazzák, ha a közvilágítás korszerűsítése során egyből napelemes energia előállítással helyben, az oszlop tetején állítják elő az elektromos energiát. Gondolok itt a napelemes köztéri, utcai világításra, parkok, közutak napelemes kandelláberes megvilágítására. Ez a megoldás kiváltja a rendkívül költséges és környezetterhelő kábelezést és jelentősen csökkenti a CO2 kibocsátást is. Mivel a napelemes lámpák ún. "szigetüzemben" működnek, ezért egy áramkimaradűás esetén is tovább működik az utcai világítás, ami jelentős közlekedésbiztonsági előnyt is jelent. Tisztelettel, dr. Keresztes Attila