A véleményeket 2014. június 14-ig várjuk a palyazat.gov.hu honlap Partnerség aloldalán.

 

 A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Egyéb észrevétel
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Pénzügyi feltételek
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Kiválasztási kritériumok
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Adminisztratív információk
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Egyéb észrevételek
A vélemények rögzítésére 2014-06-16 09:15 -ig volt lehetőség.

Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Szép István | 2014-06-15 16:11:19
Elnézést a kései jelentkezésért, de időben nem volt lehetőségem a vélemény nyilvánításra. Meglepetéssel tapasztaltam, hogy a 2014.06.04-én társadalmi véleményezésre megjelent "KEOP-2014-4.10.0/F Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban" című pályázati felhívásban a hőszivattyús technológia nem szerepel. Véleményem szerint az épületenergetikai fejlesztések prioritását elfogadva, az önkormányzatoknak és intézményeiknek hasznos lehet a hőszivattyús fűtés-hűtés és HMV termelés, különösen a kedvezőtlen adottságokkal rendelkező régiókban. Számos önkormányzati projekt már bizonyította, hogy viszonylag olcsón és magas színvonalú fűtési -hűtési rendszereket lehet hosszú távon ( 20-25 év ) üzemeltetni. A hőszivattyús technológia kapcsolása a napelemes áramtermeléssel egy épületnél akár "zéró"energia felhasználású eredményt is biztosíthat éves szinten. Ez egy EU szinten is előtérbe helyezett kombináció. Véleményem szerint az önkormányzatoknak nagyobb választási lehetőséget kell adni ahhoz, hogy a körülményeikhez legjobban igazodó megújuló energia technológiát válasszák a lehetőségek közül. A pályázatoknál a különböző koncepciókat vizsgálni kell és ebből a hőszivattyúzás sem maradhat ki. Ennek a központilag kiválasztott lehetőségnek a felszabadításával jelentős többlet széndioxid megtakarítás érhető el ezzel a pályázattal is.
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Kiválasztási kritériumok
Simon Róbert | 2014-06-14 22:11:04
Tisztelt Nemzeti Fejlesztési Minisztérium! A Fotovoltaikus rendszerek kialakítása egy hosszú távú beruházás, amelynek nemcsak a pályázattal elnyert támogatásokkal, de annak figyelembe vétele nélkül is meg kell térülnie, ha társadalmi szinten helyes módon szeretnénk elkölteni a rendelkezésre álló összegeket. Így kalkulálva nagyon fontos a rendszer hosszú távú problémamentes működése. Mivel ma a igen kevés napelem modul gyártó létezik annyi ideje, mint amilyen működési időtartamot elvárhatunk egy rendszertől (25 év+) és a a kiélezett versenyben sorra hullnak el gyártó cégek is, a gyártói garancia nem tekinthető elégségesnek. Javaslatom az, hogy vállaljon legalább 20 év garanciát az a cég is, aki a telepítésre szerződik legalább a főbb rendszeregységek tekintetében (napelem inverter). S ezt a garanciát óvadék vagy bankgarancia esetleg biztosítás támassza alá. Üdvözlettel, Simon Róbert
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel
Szolnoki Balázs Ádám | 2014-06-14 08:19:10
A pályázat beadási határideje és a beadáshoz előírt kritériumok időbeli teljesíthetősége között ellentmondás van - még korábbi pályázatokra előkészített anyagok sem frissíthetők maradéktalanul a tervezett határidőre, új projektek ugyanakkor gyakorlatilag teljesen ki vannak zárva a pályázás lehetőségéből. Nem egyértelmű, hogy mi a jelentősége az önerő fogalmának a 100%-os támogatási intenzítású pályázatok esetén. A közbeszerzés ideje, módja és költségeinek elszámolhatósága bővebb kifejtésre szorul. Javasolt lenne több európai országhoz hasonlóan az európai gyártású napelemek többletpontokkal (+5 pont) való jutalmazása, mely a hazai gyártók lehetőségeit is kitágítaná. Nem egyértelmű a szakaszos elbírálás a gyakorlatban az újra kiírás, illetve újabb forrásallokálás lehetőségének tekintetében. Az elszámolható költségek a “napelemes rendszer esetén az inverter kimeneti részéig támogathatóak” - a napelemes rendszer szerves része az AC (váltakozó áramú) oldali csatlakozás eszközei - javasoljuk a mondatot a következőképpen módosítani “napelemes rendszer esetén az inverter AC (váltakozó áramú) oldali csatlakozásához szükséges eszközökig támogathatóak, a hálózati engedélyes által jóváhagyott csatlakozási dokumentáció alapján”
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Pénzügyi feltételek
Deák Beáta | 2014-06-13 16:43:19
Általános észrevétel: A kiírások vegyesen használják az audit és az energetikai tanulmány kifejezést, továbbá hivatkoznak a 7/2006 (V. 24.) TNM rendelet szerinti számításra. Nem egyértelmű, hogy energetikai auditot kell-e készíteni, vagy energetikai tanúsítványt, vagy energetikai számítást, vagy tanulmányt. Amennyiben energetikai audit a követelmény, javasljuk meghatározni az audit módszerét is (például az MSZ EN 16247 szabványsorozatra való hivatkozással). Amennyiben a 7/2006. (V: 24.) TNM rendelet szerinti számítás benyújtása megfelelő, akkor erre egyértelműen utalni kellene. Amennyiben az energetikai tanulmányban egyéb szempontokat is meg kell határozni, akkor azt is értelemszerűen meg kellene adni. Ez a korábbi pályázatok esetében is problémát jelentett. A C.1 fejezetben a I. részben 9. oldalon ismertetett projekttípusok b) része a külső nyílászárók cseréje. Itt nagyon fontos volna, hogy minden nyílászárócsere esetében kerüljön sor külső oldali mozgatható árnyékoló beépítésére, nem északra néző homlokzatokon. Indoklás: A Második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia 2014-2025 (kitekintéssel 2050-ig) megállapította, hogy az elsőfokú hőségriadós napok száma fokozatosan nő (napi középhőmérséklet nagyobb 25 °C-nál). Különösen az ország középső és az Alföld déli részén, valamint a nagyvárosokban. 2050-ig a jelenlegihez képest több, mint 30 nappal növekedhet a hőségriadós napok száma. Egy ablakcsere viszonylag hosszabb időszakra meghatározó (30-50 év) ezért a várható éghajlatváltozáshoz alkalmazkodni kell. Közös érdekünk, hogy az utólagosan felszerelt klímaberendezések száma a lehetőleg minél kevésbé növekedjen, ehhez jó megoldás a külső nyílászárókhoz árnyékolás beépítése. Ez a nyáron is használt épületek esetében elengedhetetlen. Előnyben kell részesíteni a nem teljes sötétséget eredményező, de kellő árnyékolást biztosító megoldásokat (például lamellás árnyékolók, zsaluziák, külső textil árnyékolók, stb.), amelyek napközben világítás nélkül is lehetővé teszik a belső helyiségek használatát. • Ugyanitt megfontolásra javasoljuk, hogy részesítsék előnyben azokat a pályázatokat, ahol a külső nyílászárócsere (+árnyékolás) beépítésével egyszerre a homlokzat szigetelése is megvalósul. Indoklás: Amennyiben csak a nyílászárók cseréje történik, számottevő energiamegtakarításra nem lehet számítani, viszont a kevesebb fűtés miatt a külső falak belső oldalán (különösen a sarkokban valamint a szerkezeti hőhidaknál) a felületi hőmérséklet lecsökken és ez páralecsapódást és penészedést eredményezhet. Ez elkerülhető a falak szigetelésével. Az ablak és fal csatlakozásának megoldása műszaki kompromisszumok nélkül is csak az egyidejű ablakcsere és falszigetelés esetében valósítható meg. Külön-külön elvégezve a végső energiamegtakarítás kevesebb lesz. A fenti észrevételeket javasoljuk a kiírás többi részében is átvezetni (pl. 14. old C3.2; 21.old 13.pont). Továbbá a napkollektoros rendszerekre vonatkozóan javasoljuk azt a kikötést érvényesíteni a kiírásban, hogy a nagyobb nyári üzemszünetet tartó intézmények esetében nem javasolható napkollektoros rendszer kiépítése. Csak abban az esetben működtethető a rendszer gazdaságosan, amennyiben a rendszer több intézményt szolgál ki, és ezek között van nyáron is üzemelő nagy melegvíz igényű intézmény. (pl. iskola és nyári napközis tábor medencével). A tapasztalatok szerint iskolák esetében a PV-k telepítését kellene előnyben részesíteni. • A kiírás a 7/2006 TNM rendeltre hivatkozik mint számítási módszer viszont a pontozásnál CO2eq értékben hasonlít össze. A különböző energia hordozók 7/2006 TNM rendelet 3. melléklet V.1. szerinti felosztásában meg kellene adni az átváltási értékeket. Javasolt itt LCA módszerrel a kumulatív környezetterhelések kifejezése, ami figyelembe veszi az energiahordozók előállítása során keletkező CO2 kibocsájtásokat is. (erre péntek délután tudok konkrét javaslatot adni mert számítás igényel). • Megfontolásra javasoljuk a „A fentiek alól kivételt képeznek a 7/2006. TNM rendelet 1. § (2) bekezdése szerinti épület(ek).” sort törölni vagy a kivételekre külön követelmény rendszert felállítani, vagy kizárni a pályázók köréből. Ebben a szituációba nem világos, hogy egy kivételbe eső például műemlék épület felújításnál milyen színvonalat kell nyújtani.
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Adminisztratív információk
Gortka István | 2014-06-13 16:02:50
Tisztelt Kiíró! Fogalommeghatározásban: - Projekt: Műszaki, pénzügyi, energetikai szempontból összefüggő tartalmú beruházások egy projektnek tekintendők. Egy megvalósítási helyszínen (azaz egy épületen vagy közös energetikai rendszeren működő több épületen) alkalmazott energetikai fejlesztések egy projektnek minősülnek. E szerint a műszaki, pénzügyi, energetikai összefüggésnek együttesen kell teljesülni egy megvalósítási helyszínen. De a C1 pont végén azt írja hogy : Egy projekten belül több épület fejlesztésére is lehet pályázni (a felhívás A6. illetve A7. fejezeteiben foglaltak figyelembe vételével), ... A projekt fogalmát ki kellene egészíteni úgy hogy: Több különböző megvalósítási helyszínen (helyrajzi számon) és energetikailag nem összefüggő, de egy településen és egy pályázatban pénzügyileg, műszakilag összefüggő épületek is egy projektnek tekintendők. Különben egy település egy projekten belül nem tudna pályázni több épülettel, mert azok nem feltétlenül egy megvalósítási helyszínen vannak, sőt az a gyakoribb hogy az Önkormányzat épületei különböző helyeken vannak a településeken.. Vagy az is cél, hogy csak energetikailag összefüggő rendszerek pályázzanak, ami gyakorlatilag azt jelenti hogy egy épület pályázhat településenként (kivéve az ...Egy megvalósítási helyszínen (azaz egy épületen vagy közös energetikai rendszeren működő több épületet) ? üdv Gortka István
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Adminisztratív információk
Gortka István | 2014-06-13 15:35:44
Tisztelt Kiíró! A beadási határidő teljesen lehetetlenné teszi a szakmailag indokolt és szükséges vizsgálatok, közbeszerzési eljárás, feltételes szerződéskötések, hatósági engedélyek stb, határidőre történő beszerzését / elvégzését. Ezért szükséges vagy a hiánypótlást engedélyezni, vagy a határidőt a pályázat megjelenésétől számítva jelentősen kinyújtani, de legalább 60 nap. A már korábban jól előkészített és nem nyert, de most ezért átdolgozandó pályázatok esetében is szükséges vagy a hiánypótlás, vagy a határidő kitolása, mert nem tartható a be a határidő. üdv: Gortka istván
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Gortka István | 2014-06-13 15:28:14
C1 tevékenységek kombinálása (az utolsó bekezdés) Nincs pontosan meghatározva, hogy milyen energiahatékonysági projektrészt, milyen megújuló energiával lehet kombinálni. Ezt is tisztázni kellene a C1 pont alatt, mert a kombinált projektekre vonatkozó előírások a) pontja csak azt mondja hogy ott kell a megújuló energiát betervezni, ahol az energiahatékonysági korszerűsítés is történik. vagy ebben a pályázatban bármit lehet kombinálni bármivel, ami a C1 A) pont alatt részletezve -energiahatékonyság és B) pont alatt - megújul energiák részletezve - szerepel? pl Csak külső oldali fal-lábazat-padlástér hőszigetelés és nyílászáró csere készül, melyet kombinálunk napelem telepítésével. Ez megfelel? üdv: Gortka istván
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Adminisztratív információk
Gortka István | 2014-06-13 15:16:22
Tisztelt Kiíró! Hiánypótlásra nincs lehetőség a kiírás tervezet szerint. Ki viseli a kárt abban az esetben ha pl a központi tanúsítói rendszer (Lehner Lajos Tudásközpont) összeomlik és nem tud Energetikai Tanúsítvány elkészülni ami szükséges a pályázat beadásához? Ez ugyanis nem pályázói hiba, hanem államigazgatáshoz kapcsolódó hiba. Esetemben 1x már előfordult, hogy ezért nem tudott elkészülni ET és csak hiánypótlásban lehetett ezért benyújtani. Nagyon sok elektronikus felület működik, melyek ha leterheltek lesznek esetleg nem működnek, vagy éppen karbantartás van. Ezek nem pályázói hibák és jogi szempontból aggályos, hogyha bizonyítható hogy egy rendszer nem működött, akkor kizáródnak azok akik önhibájukon kívül nem tudnak ezért pályázni. Kérem ezért hiánypótlási lehetőséget adni, csak azt nagyon le kell korlátozni, max 8 nap. Ennyi idő alatt biztos elérhetőek a központi elektronikus felületek és pótolhatók az esetleges ehhez kapcsolódó hiányok. üdv: Gortka István
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Adminisztratív információk
Gortka István | 2014-06-13 15:04:57
Tisztelt Kiíró! A közbeszerzési jogszabályok alapján, ezen konstrukcióban, az előzetes közbeszerzés lefolytatása az értékhatárok miatt minimum 30 nap. Ezért a pályázati kiírás megjelenítésétől számított 30 napnál rövidebb határidő nem lehetséges.Ezért a határidőt ehhez legyenek kedvesek igazítani. Kérem korrigálják, mert ez Uniós jogszabályba is ütközne és veszélyeztetné a teljes kiírás sikerét egy Unió felé bejelentett szabálytalanság esetén. Ezt nem nyertes vagy elutasított pályázók bozonyosan kihasználják. Üdv Gortka István
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel
Petőfi Renáta | 2014-06-13 14:41:01
Tisztelt Nemzeti Fejlesztési Minisztérium! A felhívástervezetben szereplő tervezett beadási határidő irreálisan rövid, s mivel hiánypótlási lehetőség sincs, ez szinte lehetetlenné teszi a projektek teljes körű kidolgozását, különös tekintettel a közbeszerzési eljárás lefolytatására, engedélyekre, stb. Kérjük, a közbeszerzési eljárás határidejére tekintettel legalább 40 álljon rendelkezésre a végleges pályázati felhívás megjelenésétől a pályázat benyújtásáig, valamint a projekt komplexitásra tekintettel kérjük a hiánypótlási lehetőség biztosítását. Tisztelettel: Petőfi Renáta
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Hartai Ágoston | 2014-06-13 13:12:21
Tisztelt Hatóság! Településünkön az önkormányzat erőforrás okokból szerződést kötött kötelező közfeladat ellátására vonatkozóan egy non-profit szervezettel. Ebben az esetben nyújthat be pályázat a nonprofit szervezet? Amennyiben nem feltétlen javaslom ennek a lehetőségét. Tisztelettel: Hartai Ágoston
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Kiválasztási kritériumok
Orvosné Bánvölgyi Éva | 2014-06-13 12:13:51
Tisztelet Nemzeti Fejlesztési Minisztérium! A pályázati felhívás kiválasztási kritériumával kapcsolatos észrevételem: A felhívás E. fejezete, valamint az F12 fejezete többször és egyértelműen kiemeli, hogy a pályázat benyújtásakor milyen nyilatkozatok, engedélyek becsatolása alapvető feltétel vagy a pontozásnál jelentős előnyt jelent. Ugyanakkor a felhívásban szereplő - tervezett - beadási határidő szinte lehetetlenné teszi a szakmailag indokolt és szükséges vizsgálatok, közbeszerzési eljárás, feltételes szerződéskötések, hatósági engedélyek stb, határidőre történő beszerzését / elvégzését. Kérjük, hogy a minél sikeresebb pályázatok és szakmailag jól kidolgozott projektek elkészítése érdekében a tervezett beadási határidőt - különös tekintettel arra, hogy hiánypótlásra sincs lehetőség - legalább két hónappal későbbre tervezzék., Tisztelettel: Orvosné Bánvölgyi Éva
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Pénzügyi feltételek
Orvosné Bánvölgyi Éva | 2014-06-13 12:02:08
Tisztelt Nemzeti Fejlesztési Minisztérium! A pályázati felhívás pénzügyi részével kapcsolatos észrevételem a következő: a felhívás A6. támogatás mértéke pontban a maximális mérték 100 %-ban került meghatározásra, míg az F13. pontban kiemelten felhívják a figyelmet a saját forrás összegének képviselő testületi határozattal történő igazolására és elkülönítésére. Így nem eldönthető a támogatás mértéke. A bizonytalanságot tovább növeli a C8. pontban behivatkozott 36/2012 (VI. 8.) NFM rendelet, mely hivatott szabályozni az érintett OP forrásfelhasználást is. Kérem Önöket, hogy segítsenek a fenti kérdés tisztázásában. Tisztelettel: Orvosné Bánvölgyi Éva
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
dr. Hámori Ákos | 2014-06-13 09:36:27
Tisztelt Nemzeti Fejlesztési Minisztérium! A pályázati felhívás tervezetének B1. pontjában szereplő megkötés, amely szerint nem pályázhatnak a KEOP 5.5.0 konstrukció keretében hatályos támogatói döntéssel rendelkező projektgazdák aránytalan és indokolatlan sérelmet jelent, hiszen a Támogatási Szerződések még 2020. december 31-ig hatályosak. Szóban forgó pályázati felhívás és a KEOP 5.5.0 projektek semmilyen szempontból nem ellentétesek egymással, egyik sem veszélyezteti a másik által kitűzött célok megvalósítását. Kérjük, a támogatói döntés hatályához kapcsolódó kizárási okot szíveskedjenek törölni a végleges felhívásból vagy a fizikai befejezéshez, a sikeres műszaki átadás-átvételhez kötni jelen pályázat benyújtását. Köszönettel: dr. Hámori Ákos Pályázati és közbeszerzési referens Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Győrfy Anikó | 2014-06-12 14:09:17
F11. Fogalomjegyzékében szereplő "projekt" fogalmat kérjük pontosabban meghatározni. Pl. ha az önkormányzat öt különböző intézményében (különböző helyrajzi számon és helyen lévő) szeretné a világítási rendszert átalakítani, az egy pályázaton belül megoldható-e? Értelmezhető-e "egy projektkén", azaz műszaki, pénzügyi, energetikai szempontból összefüggő tartalmú beruházásnak?
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Rudnay Balázs | 2014-06-12 12:55:39
A C.12.7. pont alapján bérelt ingatlan esetében is nyújtható be pályázat, ha a bérleti szerződés kizárólagos joggal biztosítja a támogatással megvalósuló létesítmény üzemeltetésének lehetőségét legalább a fenntartási kötelezettség idejére. A C.12.8. pont alapján ugyanakkor "bérlet és haszonbérlet keretében történő beszerzéshez támogatás nem igényelhető". Kérjük a bérelt ingatlanon történő fejlesztés lehetőségének pontosítását. Amennyiben olyan önkormányzati tulajdonú épületet (iskola) kívánnak fejleszteni, amelyben központi költségvetési szerv (KLIK) működtet intézményt, akkor a tulajdonos, a B.1 és C.12.8. alapján pályázhat (a pályázó által aktivált beruházás), ugyanakkor nem egyértelmű, ha figyelembe vesszük a C.12.7. pontot, amely alapján a létesítmény üzemeltetésére is a pályázó kötelezett. Javasolt - a C.12.7. pontban foglalt eset fordítottjaként - megjeleníteni a felhívásban, hogy amennyiben az épület tulajdonosától eltérő szervezet üzemelteti az adott intézményt, úgy a tulajdonos pályázhat, amennyiben megfelel az egyéb előírásoknak (pl: B.1., C.12.8.)
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
dr. Hámori Ákos | 2014-06-12 11:46:00
Tisztelt Nemzeti Fejlesztési Minisztérium! 1.) A pályázati felhívás tervezetének B.1. pontja szerint a KEOP 5.5.0 pályázatok vonatkozásában hatályos támogatói döntéssel rendelkező projektgazdái nem nyújthatnának be pályázatot. Ez a korlátozás sajnos sok energiahatékonyság és környezettudatosság mellett elkötelezett önkormányzatot zár ki a pályázók köréből. Döntő többségében olyan települések ezek, melyeken a fenntartható fejlődés megvalósítására kiemelt figyelmet fordítanak. A KEOP 5.5.0 projekteknél hatályos támogatói döntés kizáró okként való szerepeltetése túlzott és indokolatlan korlátozást jelent azokkal a településekkel szemben, akik a környezettudatosságot és a fenntartható fejlődést szem előtt tartva éltek az energetikai korszerűsítés lehetőségével. Javasoljuk, hogy ettől a korlátozástól a végleges pályázati felhívásban szíveskedjenek eltekinteni, megnyitva a lehetőséget az energetikai korszerűsítésre törekvő önkormányzatok előtt. 2.) Számos önkormányzatot érintő felvetés, hogy egy ingatlan a tulajdonában áll, azonban a működtetését átengedte az épületben közszolgáltatást végzőnek. A tervezet sajnos nem tartalmaz egyértelmű leírást az ilyen helyzetekre vonatkozóan. Javasoljuk, ez kerüljön pontosításra oly módon, hogy amennyiben az önkormányzat a tulajdonos, azonban a működtető nem önkormányzat, az önkormányzat úgy is pályázhasson. Tiszteletel: dr. Hámori Ákos pályázati és közbeszerzési referens Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Pénzügyi feltételek
Senkáriukné Szarka Hermina | 2014-06-12 11:38:28
Tisztelt Cím! A C3.2 pontban az egyes projektelemekre vonatkozó korlátok között a harmadik kategória 100-194,999 M Ft-ra vonatkozik. Az A7 pontban korlátozzák a maximális beruházási méretet nettó 150 M Ft-ra, melyre számított bruttó érték 190,5 M Ft, tehát a 194,999 M Ft elszámolható költséget ezekkel a feltételekkel nem lehet elérni. Javaslom, hogy tisztázzák az ellentmondást! Ugyanitt, a projektmenedzsment költségekre vonatkozó százalékos korlátozásoknál javaslom felülvizsgálni az 50-99,99 és a 100-194,999 méretű projektekre előírt százalékok közötti jelentős különbséget, tekintettel arra, hogy gyakorlatilag megfeleződik az elszámolható költség összege, mely jelentős aránytalanságot jelent. Üdvözlettel: Senkáriukné Szarka Hermina
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Senkáriukné Szarka Hermina | 2014-06-12 11:37:25
Tisztelt Cím! Kérem és javaslom, hogy egyértelműsítsék a végleges Pályázati Felhívásban az C1, C12 és F11 pontban a projekt és a pályázat tartalmára vonatkozó előírásokat. A C1 pont úgy fogalmaz, hogy „Egy projekten belül több épület fejlesztésére is lehet pályázni (a felhívás A6. illetve A7. fejezeteiben foglaltak figyelembe vételével), de összefüggő rendszer fejlesztésének több projektre bontása nem támogatható!„ Mit kell érteni az alatt, hogy összefüggő rendszer fejlesztésének több projektre bontása nem támogatható? Milyen esetekben állhat ez fenn? A C12 pont úgy fogalmaz, hogy „Jelen konstrukció keretében egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be, és egy projekt esetében csak egy pályázathoz nyújtható támogatás, továbbá egy településről egy pályázat benyújtására és támogatására van lehetőség.” Mivel egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be, és egy településről is csak egy pályázat benyújtására és támogatására van lehetőség, akkor mit jelent az a korlátozás, hogy egy projekt esetében csak egy pályázathoz nyújtható támogatás? F11 pontban szereplő fogalommagyarázat szerint „Projekt: Műszaki, pénzügyi, energetikai szempontból összefüggő tartalmú beruházások egy projektnek tekintendők. Egy megvalósítási helyszínen (azaz egy épületen vagy közös energetikai rendszeren működő több épületen) alkalmazott energetikai fejlesztések egy projektnek minősülnek.” A fogalommagyarázatban szereplő projekt fogalmat alapul véve egy pályázat keretében több projekt, azaz több épülethez vagy több, egyenként közös energetikai rendszeren működő épülethez kapcsolódó fejlesztés is bevonható egy pályázatba? Mindezekkel összefüggésben a C1 pontban a kombinált projektre vonatkozó előírásokat hogyan kell értelmezni? Azok a pályázat teljes elszámolható költségére vonatkoztatva kell, hogy teljesüljenek vagy ha egy pályázatban több épület (projekt?) fejlesztésére pályázunk, akkor azokat épületenként (projektenként?) kell teljesíteni? Üdvözlettel: Senkáriukné Szarka Hermina
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Beregvári Melinda | 2014-06-12 11:05:26
Tisztelt Nemzeti Fejlesztési Minisztérium! Kérünk állásfoglalást azzal kapcsolatban, hogy önkormányzatunk pályázhat-e iskolai épület felújítására, amennyiben az iskola KLIK-es fenntartású, de az épület üzemeltetése az önkormányzat feladata.
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Szita Gábor | 2014-06-12 09:10:20
Tisztelt Nemzeti Fejlesztési Minisztérium! A pályázati felhívás tervezetének C/1/B pontjában a megújuló energiahasznosítás lehetséges módozatainak a napenergia, illetve a biomassza felhasználására történő leszűkítésével nem értünk egyet. Tisztelettel kérjük, hogy pályázható tevékenység legyen a geotermikus energia hasznosítása, beleértve a hévíztermeléssel megvalósuló, illetve a sekély geotermikus rendszereket is, és ugyanígy vegyék föl a támogatható tevékenységek sorába a hőszivattyús energiatermelés lehetőségét. Javaslatunkat azzal indokoljuk, hogy Magyarország sok településén léteznek olyan geotermikus hálózatok, amelyek kihasználatlan kapacitással rendelkeznek, ezért új hőfogyasztó rácsatlakoztatása megoldható, illetve új fogyasztók megújuló energiaellátása az adott helyen legcélszerűbben a geotermikus hálózatra való kapcsolódással oldható meg. Az sem kizárt, hogy egy-egy közintézmény energiahatékonysággal egybekötött megújuló energiás ellátása korlátozott kiterjedésű, de részben már meglévő alapinfrastruktúra (pl. termálkút) alkalmazásával egyszerűen és hatékonyan megvalósítható. A támogatás összeg maximuma csak a nagyobb léptékű geotermikus beruházásokat korlátozza, néhány fogyasztóra kiterjedő hálózatépítés vagy hálózatbővítés a rendelkezésre álló forrásból reálisan megvalósítható. Tisztelettel: Szita Gábor, MGtE elnök
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Egyéb észrevételek
Török András | 2014-06-11 17:32:25
Tisztelt kiíró! A 23. A pont számomra nem teljesen egyértelmű. Végül is a kiindulási alapot a számlák vagy pedig a 7/2006 TNM rendelet szerinti egyszerűsített számítás képezi, vagy a kettő átlaga. Nem egyértelmű, hogy melyikből kellene levonni a fejlesztési állapotra végzett 7/2006 TNM rendelet szerinti számítást. Ugye az ENTSZ jogosultság jogutódja a Magyar Mérnöki Kamara szervezetében a SZÉS6 ezért a TE jelzésű jogosultság csak a tanúsításra ad lehetőséget a szakértői tevékenységre nem? A 7/2006 TNM rendelet melyik módosítását fogadja el a pályázat kiírás, vagyis melyik állapot szerinti eredmények az elfogadottak. Tisztelettel: Török András Levente
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Szirbik Zoltán | 2014-06-11 14:03:45
Tisztelt Cím! A fenti pályázati felhívással kapcsolatban lenne önkormányzatunknak észrevétele: A pályázat adta lehetőséget szélesebb körben és nagyobb intenzitással lehetne felhasználni, ha önkormányzati tulajdonú cégek és intézmények is pályázhatnának, amit a jelenlegi kiírás nem tesz lehetővé. Javaslom a fenti észrevétel megfontolását. Üdvözlettel, Szirbik Zoltán
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel
Tímár Lajos | 2014-06-11 13:56:27
Tisztelt Cím! Két felvetésem van: 1., Most indított előkészítéssel nem lehet pályázni, amennyiben építési engedély köteles beruházási rész van, E. III. C. III.2., illetve ez -10 pontot ér, de mivel nincs hiánypótlás, ezért nem is értékelik. Az F12. 2) azonban már másként szabályoz! Egyértelműsíteni kellene a hiánypótlás kérdését. 2., Mivel nincs hiánypótlási lehetőség, (E. II. B.) csak olyan projekt kerülhet bírálatra, ahol lezárt, előzetes-feltételes közbeszerzés megtörtént, E. III. C. III.2., most kezdve ez július 2.-ig nem megoldható, mert ahhoz július 1.-én kellene a szerződést aláírni, ahhoz viszont június 20.-án kell eredményt hirdetni. Az ajánlattétel minimális időtartama 15 nap (Kbt. 122/A § (2)). Célszerű lenne a beadási határidőnél a Kbt. által szabályozott, kötelező eljárási időtartamokat figyelembe venni. Az elnyerhető maximális támogatás összege, és a maximális projekt méret miatt a Kbt. 122/A. § szerinti eljárás alkalmazható. Ajánlati határidő, minimum 15 nap, hiánypótlás, bírálat 5 nap, szerződéskötési moratórium 10 nap. Ez összesen 30 nap. Javaslom, hogy a pályázati felhívás tényleges megjelenésétől számított 31. napon legyen az első beadái nap. Üdvözlettel Tímár Lajos
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Vásár Marianna | 2014-06-11 12:39:17
Tisztelt Cím! A KEOP-2014-4.10.0/F pályázati felhívás tervezetének B.1. pontján belül a 3) rendelkezés a KEOP-5.5.0 pályázati felhívások vonatkozásában hatályos támogatói döntéssel rendelkezők számára nem nyújt lehetőséget pályázat beadásra. A megfogalmazás értelmezésével kapcsolatosan javasoljuk, hogy a KEOP 5.5.0/B/12 konstrukció megnevezés szerepeljen, hiszen például a KEOP-5.5.0/A/12 konstrukción belül a közvilágítás energiatakarékos átalakítására támogatást nyert pályázók kizárása nem indokolt. Tisztelettel: Vásár Marianna Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Bordas Félix | 2014-06-11 10:26:36
Tisztelt Minisztérium! Egy civil szervezet tagjaként (az előző konstrukciókat figyelembe véve) azt javaslom, hogy a pályázók körét oly tekintetben bővítsék, hogy ne lehessen félreértelmezni a kiírást. Jelen kiírásban a "pályázók köre" nem határozza meg egyértelműen az önkormányzati célú vagy tulajdonú szervezetek pályázati jogát. Így egy 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő civil szervezet, vagy önkormányzati szerződéssel rendelkező civil szervezet nem pályázhat, pedig részben önkormányzati intézmény. Javaslom a konkretizálást az egyszerűség kedvéért. Üdvözlettel, Bordas Félix
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Németh Alexandra | 2014-06-11 10:16:46
Tisztelt NFM! A felhívási tervezetben a pályázók körének meghatározása csak a helyi önkormányzatok és azok költségvetési szerveire vonatkozik. Ebből kifolyólag véleményem szerint a pályázók körének bővítése mindenképpen javasolt. Itt konkrétan arra gondolok, hogy pályázhasson például azon gazdasági társaságok köre is, akik 100%-os önkormányzati tulajdonosi szerkezettel rendelkeznek valamint akik közhasznú tevékenységet is folytatnak. Köszönettel, Németh Alexandra
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Nagy Máté | 2014-06-11 10:09:25
Jelen pályázati tervezet csak a helyi önkormányzat és azon költségvetési szerveinek van lehetősége pályázatot benyújtani. Javaslat: Mivel számos községben jelentős hangsúlyt kapnak olyan civil szervezetek, nonprofit gazdasági társaságok akiknek hosszútávú feladatellátási szerződése van a helyi önkormányzattal ezért javaslom ezen társaságok felvételét a "B1. Pályázók köre" közé. A fenti indokok miatt javaslom még a 100% önkormányzati tulajdonjoggal rendelkező társaságok támogathatóságát is.
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Kis János | 2014-06-11 09:55:17
Tisztelt Nemzeti Fejlesztési Minisztérium! A 2012- es 4.10.0- konstrukcióra hivatkozva javaslom a pályázók körének bővítését. Személyes véleményem, hogy ha "Önkormányzatok és intézményeik..." címen alatt fut a pályázati kiírás, akkor a pályázók körének oly fajta bővítése javasolt, ami feltünteti az önkormányzati intézmények konkretizálását. (pl.: civil szervezet, melynek feladat ellátási tevékenysége vagy szerződése van az önkormányzattal; civil és önkormányzati célú szervezetek; vagy önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok) Üdvözlettel, Kis János magánszemély
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Csanádi Anikó | 2014-06-11 08:19:58
A pályázati felhívás F4.4 pontja alapján a jelen kiírás kapcsán hiánypótlásra nincs lehetőség. Javaslat: jelen kiírás kapcsán legyen lehetőség hiánypótlásra.
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Kiválasztási kritériumok
Csanádi Anikó | 2014-06-11 08:19:14
A pályázati felhívás E.III.C. pontja már a társadalmi egyeztetés ideje alatt feltételezi, hogy a pályázók engedélyes tervekkel rendelkeznek. Továbbá feltételezi, hogy a projekttel kapcsolatos valamennyi - kivitelezési munkákra és egyéb elemekra vonatkozó - (feltételes) szerződés mindkét fél által álírásra került. Ezen feltételek teljesítésére többletpont adható. Azonban a benyújtási határidőt (F2. pont) figyelembe véve a többletpontok megszerzése, és sok esetben a pályázatok benyújtása irreálissá válhat. Javaslat: Beadási határidő kinyújtása. vagy Javaslat: Többletpontok köréből kerüljenek ki a fenti feltételek.
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Csanádi Anikó | 2014-06-11 08:18:25
A pályázati felhívás C9. pontjában jelzett projekt fizikai befejezésére vonatkozó 2015.05.30-i határidővel kizárásra kerülnek az oktatási intézmények. Ezen intézményekben az épület energetikai felújítási munkálatokat (fűtés korszerűsítés, nyílászáró csere stb) főként csak a nyári szünet alatt lehet elvégezni. Javaslat a projekt fizikai befejezésére vonatkozó határidő hosszabbítása 2015. október 30-ig.
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
dr. Benkó Ádám | 2014-06-10 14:48:53
Kérdésünk, hogy ha a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatására a támogatói döntés kézhezvételét követően kerül sor, a közbeszerzési szakértő díja az előkészítés vagy a megvalósítás során felmerülő költségelemnek minősül-e.
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
dr. Benkó Ádám | 2014-06-10 14:36:51
Több esetben előfordul, hogy az önkormányzatok tulajdonában álló épületekben (pl. polgármesteri hivatal, orvosi rendelő), az épülettel egybeépítve szolgálati lakások is találhatóak. Kérjük, írásban is erősítsék meg a Pályázati Felhívásban, hogy az önkormányzat tulajdonában álló teljes épület felújítása támogatható a pályázat keretében - beleértve a szolgálati lakások felújítását is.
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
dr. Benkó Ádám | 2014-06-10 14:32:37
A Pályázati Felhívás B1. 3) alpontjában a következő szerepel: "3) A KEOP-5.5.0 Pályázati Felhívások vonatkozásában hatályos támogatói döntéssel rendelkező projektgazdák nem nyújthatnak be pályázatot jelen konstrukcióra." Javasoljuk akként módosítani ezt a pontot, hogy a KEOP-5.5.0 Pályázati Felhívások vonatkozásában a pályázat benyújtásának időpontjában hatályos támogatói döntéssel rendelkező projektgazdák nem nyújthatnak be pályázatot jelen konstrukcióra. Jelenleg nem szerepel a felhívásban, hogy mikor, mely időpontban kell vizsgálni ezt a feltételt, és ennek hiányában ez a kikötés nagyfokú bizonytalanságot okoz. Elképzelhető, hogy egy pályázó a pályázat benyújtásának napján még nem rendelkezik hatályos KEOP-5.5.0 támogatói döntéssel, de a pályázat értékelésének szakaszában kap egy ilyen támogatói döntést. Javasoljuk továbbá azt is megfontolni, hogy a KEOP-5.5.0 Pályázati Felhívások vonatkozásában hatályos támogatói döntéssel már rendelkező projektgazdák is nyújthassanak be pályázatot, amennyiben a pályázatuk a korábbi KEOP-5.5.0 pályázatban még nem szereplő másik középület(ek) energetikai felújítására vonatkozik.
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Adminisztratív információk
Virág Attila | 2014-06-10 11:06:20
Nem egyértelmű a pályázati felhívásból, hogy a vissza nem igényelhető ÁFA elszámolható-e. Kérjük mielőbbi szíves állásfoglalásukat ez ügyben.
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Trend Business | 2014-06-10 09:16:03
C.9. pont Javasolnánk, hogy a befejezési határidő képlékeny legyen, mert a korábbi KEOP-4.10.0 kiírás esetén pl. 2013. február közepén beadott pályázatok egy részéről a mai napig nincs döntés, ami automatikus rendszerű volt. Ellentmondás van a fizikai befejezés 2015. 05.30-ig és a Támogatási Okirat hatálybalépését követő 10 hónap között. Melyik dátum a kötetlen? Javasoljuk, hogy a kiíró vállaljon kötelezettséget arra, hogy pl. legkésőbb 2014. szeptember 10-ig a támogatói döntést meghozza. Ha nem automatikusan, akkor növekszik a támogatási döntés ellentmondása miatt a projekt fizikai befejezésének határideje is!
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége | 2014-06-06 15:23:49
A pályázatban szereplő energiahatékonysági korszerűsítésekhez kapcsolódóan javasoljuk energiamenedzsment rendszer kiépítésének támogathatóságát. Ezek a rendszerek mérésekkel és azok feldolgozásával, illetve a szabályozással egyfelől biztosítják a különböző energiahatékonyság növeléshez kapcsolódó technológiai beruházásokból keletkező energia megtakarítások követését (építészet, gépészet, világításkorszerűsítés, illetve alternatív energiaforrások, stb.), másfelől – a beavatkozások révén – további megtakarításokat is eredményeznek. A mérhetőség érdekében javasoljuk továbbá, hogy ilyen rendszer kiépítése már az előkészítési szakaszban legyen elszámolható, így biztosítandó, hogy az „E1 monitoring mutatók” fejezetben elvárt mutatók mérhetőek legyenek. Ezáltal a jelenlegi erősáramú, gépészeti rendszerekkel, építészeti megoldásokkal, illetve felhasználói szokásokkal rögzíthetjük azt a „nulla” állapotot, amelyhez képest az energiahatékonyság növelés mérhető és monitorozható. Ennek megfelelően az előkészítés költségének maximumát is javasoljuk a projekt össz-költségének 10%-ára emelni (6% helyett)
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Rudnay Balázs | 2014-06-06 13:26:31
A pályázati felhívás alapján: Az épületenergetikai auditot egy a 176/2008. (VI. 30.) kormányrendelet 9 § (1) bekezdése szerinti feltételeknek megfelelő, és a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében szereplő ENt-Sz (illetve jogutód szerinti besorolása) és/vagy a Magyar Építész Kamara névjegyzékében szereplő SZÉSZ8 (illetve jogutód szerinti besorolása) jogosultsággal rendelkező szakértőnek kell elvégeznie. Javasoljuk a TÉ jogosultságra való kiterjesztést is, az előző kiírásban legalább is elfogadott volt.
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Rudnay Balázs | 2014-06-06 11:57:09
Az F.13. pontban előírt képviselő testületi határozat az önrész vállalásáról és a rendelkezésre állásának igazolása ellentmond annak, hogy az A.6. alapján – mivel csak költségvetési szerv pályázhat, ld: B.1. pont – minden esetben 100%-os a támogatás mértéke. A C.12. pont 23. alpontja jelenleg úgy értelmezhető, hogy az energia megtakarítás számításakor – habár meg van adva a gyakorlati energiafogyasztás számítási módja – azt nem kell alkalmazni, csak a rendelet szerinti számított (elméleti) energiafogyasztást.
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Rudnay Balázs | 2014-06-06 11:56:34
Az A.7. pont alapján a minimális támogatás és a B.1. pont alapján a pályázók köre alapján a Kbt. alkalmazásának mellőzése csak nagyon kivételesen fordulhat elő. (de leginkább nem fordulhat elő), Így azonban a benyújtási határidőt (F.2. pont) és a közbeszerzési törvény által előírt határidőket figyelembe véve, megkötött feltételes szerződésekért adandó többletpont (F.12. 5.) elérhetetlenné teszi azok megszerzését és irreálissá válik pályázatok benyújtása.
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Rudnay Balázs | 2014-06-06 11:56:05
A C.12. pontban (15., 16., 18. alpontok), a termékekkel kapcsolatos igazoló dokumentumok pályázattal együtt történő benyújtásához, a pályázónak lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött feltételes szerződéssel kell rendelkeznie, ahhoz, hogy ezeket a konkrét terméket megnevezhessék és tanúsítványaikat benyújthassák. E feltétel alapján a közbeszerzést mellőzni nem lehet, ami a rendelkezésre álló benyújtási határidőt tekintve, nem teljesíthető! (figyelembe véve a Kbt. által előírt határidőket) Továbbá ez részben ellentmond az F.12-ban megadott feltételnek, miszerint Kbt. köteles beszerzés esetén költségbecslés kötelező, szerződés/árajánlat csak nem Kbt. hatálya alá tartozó beszerzés esetén csatolható.
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Rudnay Balázs | 2014-06-06 11:55:16
A C.1. pontban az szerepel, hogy „épületcsoportok esetében az épületcsoportot alkotó egy-egy, vagy több épület felújítására külön is lehet pályázni” valamint „Egy projekten belül több épület fejlesztésére is lehet pályázni (a felhívás A6. illetve A7. fejezeteiben foglaltak figyelembe vételével), de összefüggő rendszer fejlesztésének több projektre bontása nem támogatható„. A C.12. pontban azonban az, hogy „egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be, továbbá egy településről egy pályázat benyújtására és támogatására van lehetőség” mely részben ellentmond egymásnak. Nem egyértelmű, hogy amennyiben egy projektnek tekint egy önkormányzat több különálló épületet, melyek nem alkotnak egy épületcsoportot, akkor azt egy pályázatban, vagy külön-külön pályázatban tudja-e benyújtani. Javasoljuk, hogy a C.1. A) I-pontban szereplő kitételből adódóan legyen lehetőség egy pályázónak több különálló épületére is pályáznia, amennyiben azt egy projektnek tekinti. Továbbá javasoljuk, hogy egy településről több pályázat is benyújtható lehessen, akár az épületcsoportok külön épületei, akár különálló épületek esetén, lévén nagyobb településeken több érintett intézmény van, külön épületekben (óvoda, orvosi rendelő, hivatal, stb.)
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Szabó Tamás | 2014-06-06 07:51:40
Tisztelt Nemzeti Fejlesztési Minisztérium! A pályázati felhívás tervezetének B.1 pontja alapján nem nyújthatnak be pályázatot a KEOP-5.5.0 vonatkozásában hatályos támogatói döntéssel rendelkező projektgazdák. Ezzel az előírással, sajnálatos módon a pályázók széles köre kerül kizárásra. Véleményünk szerint a pályázati felhívás A1. pontjában meghatározott cél elérésével nem áll összhangban a pályázók jelentős körének kizárása. A KEOP-5.5.0 pályázatokhoz tartozó projektgazdák éppen a kiemelt célkitűzés elérése mellett állnak és annak elérésében játszanak komoly szerepet. Ezért érthetetlen, hogy pont azok az önkormányzatok kerülnek kizárásra, amelyek bizonyíthatóan elkötelezettei az általuk és intézményeik által fenntartott, üzemeltetett épületek energia-takarékosság - hatékonyság és megújuló energiafelhasználás - fokozására irányuló beruházások megvalósításának. A KEOP-5.5.0 vonatkozásában hatályos támogatói döntéssel rendelkező projektgazdák számára fontos lenne, hogy az adott településeken megkezdett fejlesztések folytatódni tudjanak. Ezért javasoljuk, hogy a pályázati felhívásból kerüljön törlésre ezen korlátozó kitétel. Tisztelettel: Szabó Tamás Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatkezelő referens
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Erdész Gábor | 2014-06-05 09:53:53
A pályázati terv C12.bekezdés 15. pontjában javaslom kiegészíteni - amennyiben az alkalmazott hőközlő folyadék víz, úgy az EU biztonsági adatlaptól tekintsenek el, illetve a napkollektoros rendszer vezérlése rendelkezzen fagyvédelmi funkcióval -, mivel van olyan napkollektoros rendszer amely hőátadó közegként a fűtési rendszer vizét alkalmazza. Üdvözlettel: Erdész Gábor Forester & Partners Alternatív Energia Kft.
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Tóth Péter | 2014-06-04 20:25:40
A pályázati terv C9-es pontjában jelzett projekt fizikai befejezésére vonatkozó 2015.05.30-i határidővel gyakorlatilag kizárnak minden oktatási intézményt - iskolákat, óvodákat, bölcsödéket. Ezen intézményekben épület energetikai felújítási munkálatokat (fűtés korszerűsítés, nyílászáró csere, stb) nagy részben csak a nyári szünet alatt lehet elvégezni. A kiírás pozitív szándékát megértve javaslom a határidőt legalább 2015 októberig kitolni. Üdvözlettel: Tóth Péter Nap Labor Kft.