A véleményeket 2014. június 14-ig várjuk a palyazat.gov.hu honlap Partnerség aloldalán.

 

 

 

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Egyéb észrevétel
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Pénzügyi feltételek
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Kiválasztási kritériumok
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Adminisztratív információk
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Egyéb észrevételek
A vélemények rögzítésére 2014-06-16 10:15 -ig volt lehetőség.

Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Kiválasztási kritériumok
Simon Róbert | 2014-06-14 22:09:37
Tisztelt Nemzeti Fejlesztési Minisztérium! A Fotovoltaikus rendszerek kialakítása egy hosszú távú beruházás, amelynek nemcsak a pályázattal elnyert támogatásokkal, de annak figyelembe vétele nélkül is meg kell térülnie, ha társadalmi szinten helyes módon szeretnénk elkölteni a rendelkezésre álló összegeket. Így kalkulálva nagyon fontos a rendszer hosszú távú problémamentes működése. Mivel ma a igen kevés napelem modul gyártó létezik annyi ideje, mint amilyen működési időtartamot elvárhatunk egy rendszertől (25 év+) és a a kiélezett versenyben sorra hullnak el gyártó cégek is, a gyártói garancia nem tekinthető elégségesnek. Javaslatom az, hogy vállaljon legalább 20 év garanciát az a cég is, aki a telepítésre szerződik legalább a főbb rendszeregységek tekintetében (napelem inverter). S ezt a garanciát óvadék vagy bankgarancia esetleg biztosítás támassza alá. Üdvözlettel, Simon Róbert
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel
Szolnoki Balázs Ádám | 2014-06-14 08:23:34
Nem egyértelmű, hogy mi a jelentősége az önerő fogalmának a 100%-os támogatási intenzítású pályázatok esetén. A közbeszerzés ideje, módja és költségeinek elszámolhatósága bővebb kifejtésre szorul. Javasolt lenne több európai országhoz hasonlóan az európai gyártású napelemek többletpontokkal (+5 pont) való jutalmazása, mely a hazai gyártók lehetőségeit is kitágítaná. Nem egyértelmű a szakaszos elbírálás a gyakorlatban az újra kiírás, illetve újabb forrásallokálás lehetőségének tekintetében. Az elszámolható költségek a “napelemes rendszer esetén az inverter kimeneti részéig támogathatóak” - a napelemes rendszer szerves része az AC (váltakozó áramú) oldali csatlakozás eszközei - javasoljuk a mondatot a következőképpen módosítani “napelemes rendszer esetén az inverter AC (váltakozó áramú) oldali csatlakozásához szükséges eszközökig támogathatóak, a hálózati engedélyes által jóváhagyott csatlakozási dokumentáció alapján” Szolnoki Balázs Ádám MANAP - Magyar Napelem Iparági Egyesület
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Deák Beáta | 2014-06-13 16:49:36
Tisztelt Kiíró! A kiírás vegyesen használja az audit és az energetikai tanulmány kifejezést, továbbá hivatkoznak a 7/2006 (V. 24.) TNM rendelet szerinti számításra. Nem egyértelmű, hogy energetikai auditot kell-e készíteni, vagy energetikai tanúsítványt, vagy energetikai számítást, vagy tanulmányt. Amennyiben energetikai audit a követelmény, javaslom meghatározni az audit módszerét is (például az MSZ EN 16247 szabványsorozatra való hivatkozással). Amennyiben a 7/2006. (V: 24.) TNM rendelet szerinti számítás benyújtása megfelelő, akkor erre egyértelműen utalni kellene. Amennyiben az energetikai tanulmányban egyéb szempontokat is meg kell határozni, akkor azt is értelemszerűen meg kellene adni. Ez a korábbi pályázatok esetében is problémát jelentett. Továbbá a napkollektoros rendszerekre vonatkozóan javasoljuk azt a kikötést érvényesíteni a kiírásban, hogy a nagyobb nyári üzemszünetet tartó intézmények esetében nem javasolható napkollektoros rendszer kiépítése. Csak abban az esetben működtethető a rendszer gazdaságosan, amennyiben a rendszer több intézményt szolgál ki, és ezek között van nyáron is üzemelő nagy melegvíz igényű intézmény. (pl. iskola és nyári napközis tábor medencével). A tapasztalatok szerint iskolák esetében a PV-k telepítését kellene előnyben részesíteni. • A kiírás a 7/2006 TNM rendeltre hivatkozik mint számítási módszer viszont a pontozásnál CO2eq értékben hasonlít össze. A különböző energia hordozók 7/2006 TNM rendelet 3. melléklet V.1. szerinti felosztásában meg kellene adni az átváltási értékeket. Javasolt itt LCA módszerrel a kumulatív környezetterhelések kifejezése, ami figyelembe veszi az energiahordozók előállítása során keletkező CO2 kibocsájtásokat is. (erre péntek délután tudok konkrét javaslatot adni mert számítás igényel). • Megfontolásra javasoljuk a „A fentiek alól kivételt képeznek a 7/2006. TNM rendelet 1. § (2) bekezdése szerinti épület(ek).” sort törölni vagy a kivételekre külön követelmény rendszert felállítani, vagy kizárni a pályázók köréből. Ebben a szituációba nem világos, hogy egy kivételbe eső például műemlék épület felújításnál milyen színvonalat kell nyújtani. Köszönettel: Deák Beáta
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Pénzügyi feltételek
Deák Beáta | 2014-06-13 16:46:45
Tisztelt Kiíró! A benyújtható támogatási igény minimum 100 millió Ft, maximum összege pedig nem haladja meg a 300 millió Ft-ot. Véleményünk szerint a minimum támogatási igény nagyságrendje túl magas (a BM-hez tartozó költségvetési szervek által használt ingatlanállományt figyelembe véve talán két épület tudná megugrani). Javasoljuk a minimum támogatási igény csökkentését 10 M Ft-ra, hogy pl. a kapitányságok, megyei épületek is pályázni tudjanak. Köszönettel: Deák Beáta
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Molnár Miklós | 2014-06-13 10:35:55
Tisztelt Kiíró! A Pályázati Felhívás C2.2 pontjában leírtakat javaslom átvezetni: " Nem támogathatóak azok a projektek, melyeknél a rendszer által éves szinten - auditori számítások alapján - megtermelhető villamos energia mennyisége meghaladja az érintett épület, épületegyüttes, épületcsoport, fejlesztés utáni éves villamosenergia-igényét." A felhívásban jelenleg szereplő megfogalmazás kizárja a pályázók köréből, az egy területen fekvő, közös hálózattal rendelkező több épületből álló épületcsoportot üzemeltetőket. Köszönettel: Molnár Miklós Miskolci Egyetem
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Hordós-Nagy Zsuzsa | 2014-06-13 09:17:47
Tisztelt Kiíró! A Pályázati felhívás 9. pontja rendelkezik a közbeszerzésre vonatkozóan. Hogyan lehet eleget tenni a közbeszerzésről szóló törvényben foglaltaknak a pályázat benyújtásáig, tekintettel arra, hogy a pályázat elbírálásánál a tartalmi feltételek III/2. pontjában meghatározott „Kivitelezési munkákra vonatkozóan megkötött, mindkét fél által aláírt (feltételes) vállalkozási szerződés”-nek a megléte az elérhető max. pontszám 1/3-át teszi ki? A tervezett benyújtási határidőig kellene eljutni a közbeszerzés során kiválasztott nyertessel történő (feltételes) vállalkozási szerződés megkötéséig, és a szerződést be kell csatolni mellékletként. Célszerű lenne a beadási határidőnél a Kbt. által szabályozott, kötelező eljárási időtartamokat figyelembe venni.
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Pénzügyi feltételek
Hordós-Nagy Zsuzsa | 2014-06-13 09:17:04
Tisztelt Kiíró! A pályázati felhívás A7. pontja és C.3.2. pont táblázata alapján nem egyértelmű, hogy az igényelhető támogatási összeg minimum illetve maximum határa nettó vagy bruttó forintban értendőek-e. Kérjük ennek pontosítását.
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Petróczi Imre | 2014-06-12 08:45:17
Tisztelt Kiíró! A KEOP-2014-4.10.0/K számú, „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére” című pályázati kiírás „A7. Támogatás összege” fejezet és a „C1. Támogatható tevékenységek” fejezet A) pontja között ellentét van. Az 50 kVA csatlakozási teljesítmény alatti háztartási méretű kiserőmű (HMKE) hálózatra csatlakozó napelemes rendszer kialakításának összes, pályázatban elszámolható költsége nem éri el a 100 M Ft-t, így a HMKE kialakítását megcélzó projektötletek kiesnének a pályázatból, ami nem lehet cél. Javasoljuk az alsó támogatási határt 50 M Ft-ban meghatározni. Köszönettel: Petróczi Imre Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Vigh Gergely | 2014-06-11 07:57:15
Tisztelt Kiíró! A pályázati felhívás F12. csatolandó mellékletek 2) a pontjában szereplő, a szolgáltató felé benyújtott igénybejelentő és esetleg arra kapott "pozitív" válasz kapcsán szeretnék érdeklődni, mégpedig, hogy ez az idénybejelentő milyen dátumú lehet? Ugyanis egy korábbi (KEOP-4.10.0/C) konstrukcióban szerettünk volna Fotovoltaikus rendszert kialakítani, ahhoz megvan a fent említett dokumentum és válasz is. Az használható-e jelen konstrukciónál? Köszönöm!
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Gajáry Gábor | 2014-06-10 12:17:36
A pályázati felhívás B1. 3.) ponja szerint: "A KEOP-4.10.0/A, KEOP-5.6.0 és KEOP-5.6.0/B Pályázati Felhívás vonatkozásában hatályos támogatói döntéssel rendelkező projektgazdák nem nyújthatnak be pályázatot jelen konstrukcióra." A KLIK-nek, mint költségvetési szervnek több intézményére, iskolájára van támogatási döntéssel rendelkező pályázata a KEOP-4.10.0/A illetve kiemelt projektje a KEOP-5.6.0 felhívásban. Kérdés, hogy a KLIK egésze, mint pojjektgazda és költségvetési szerv kizárt ebből a pályázatból, vagy csak az adott intézmény (iskola) vonatkozásában áll fent ez a kizáró ok? Kérjük egyértelműsítsék a felhívásnak/felhívásoknak ezt a pontját.
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Topánka Zsolt | 2014-06-05 11:41:17
Tisztelt Kiíró! Az "A7. Támogatás összege" ponthoz szeretném felhívni a figyelmet, hogy a minimum támogatási igényhez tervezett 100 millió forint, a háztartási méretű kiserőművek automatikus kiesését jelenti, mert egy HMKE költségvetése messze nem ez a nagyságrend. Javasolnám az alsó támogatási határ 50 millió forintban történő meghatározását. Tisztelettel: Topánka Zsolt