A véleményeket 2014. június 14-ig várjuk palyazat.gov.hu honlap Partnerség aloldalán.

 

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Egyéb észrevétel
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Pénzügyi feltételek
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Kiválasztási kritériumok
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Adminisztratív információk
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Egyéb észrevételek
A vélemények rögzítésére 2014-06-16 10:30 -ig volt lehetőség.

Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Kiválasztási kritériumok
Simon Róbert | 2014-06-14 22:10:32
Tisztelt Nemzeti Fejlesztési Minisztérium! A Fotovoltaikus rendszerek kialakítása egy hosszú távú beruházás, amelynek nemcsak a pályázattal elnyert támogatásokkal, de annak figyelembe vétele nélkül is meg kell térülnie, ha társadalmi szinten helyes módon szeretnénk elkölteni a rendelkezésre álló összegeket. Így kalkulálva nagyon fontos a rendszer hosszú távú problémamentes működése. Mivel ma a igen kevés napelem modul gyártó létezik annyi ideje, mint amilyen működési időtartamot elvárhatunk egy rendszertől (25 év+) és a a kiélezett versenyben sorra hullnak el gyártó cégek is, a gyártói garancia nem tekinthető elégségesnek. Javaslatom az, hogy vállaljon legalább 20 év garanciát az a cég is, aki a telepítésre szerződik legalább a főbb rendszeregységek tekintetében (napelem inverter). S ezt a garanciát óvadék vagy bankgarancia esetleg biztosítás támassza alá. Üdvözlettel, Simon Róbert
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel
Szolnoki Balázs Ádám | 2014-06-14 08:26:08
A C3.2 / 14 pontban a táblázat jobb oldali oszlopa nem releváns, mert 1-50 mFt a támogatás maximális összege 100% támogatás mellett. A minimálisan igényelhető 20 mFt jelentősen beszűkíti a potenciális pályázók körét, javasolnák ennek 5 mFt-ra leszállítását, ami sok kisebb, nehezebb helyzetben lévő intézménynek lehetne nagy segítség. A korábbi KEOP (pl. 4.10.0A) pályázatok “vonatkozásában hatályos támogatói döntéssel rendelkező projektgazdák nem nyújthatnak be pályázatot jelen konstrukcióra.” - ezen mondat helyesen a következő lenne: “vonatkozásában hatályos pozitív támogatói döntéssel rendelkező projektgazdák nem nyújthatnak be pályázatot jelen konstrukcióra.” - a korábban valamilyen oknál fogva (pl. forráshiány, vagy formai okok) elutasított pályázatokat kizárni nem lenne javasolt ezen konstrukcióból. Nem egyértelmű, hogy pályázhat-e önkormányzat olyan iskolával, ahol a tulajdonos az önkormányzat, de a KLIK /egyház a fenntartó. Nem egyértelmű, hogy mi a jelentősége az önerő fogalmának a 100%-os támogatási intenzítású pályázatok esetén. A közbeszerzés ideje, módja és költségeinek elszámolhatósága bővebb kifejtésre szorul. Javasolt lenne több európai országhoz hasonlóan az európai gyártású napelemek többletpontokkal (+5 pont) való jutalmazása, mely a hazai gyártók lehetőségeit is kitágítaná. Nem egyértelmű a szakaszos elbírálás a gyakorlatban az újra kiírás, illetve újabb forrásallokálás lehetőségének tekintetében. Az elszámolható költségek a “napelemes rendszer esetén az inverter kimeneti részéig támogathatóak” - a napelemes rendszer szerves része az AC (váltakozó áramú) oldali csatlakozás eszközei - javasoljuk a mondatot a következőképpen módosítani “napelemes rendszer esetén az inverter AC (váltakozó áramú) oldali csatlakozásához szükséges eszközökig támogathatóak, a hálózati engedélyes által jóváhagyott csatlakozási dokumentáció alapján” Szolnoki Balázs Ádám MANAP - Magyar Napelem Iparági Egyesület
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Deák Beáta | 2014-06-13 16:51:04
Tisztelt Kiíró! A kiírás vegyesen használja az audit és az energetikai tanulmány kifejezést, továbbá hivatkoznak a 7/2006 (V. 24.) TNM rendelet szerinti számításra. Nem egyértelmű, hogy energetikai auditot kell-e készíteni, vagy energetikai tanúsítványt, vagy energetikai számítást, vagy tanulmányt. Amennyiben energetikai audit a követelmény, javaslom meghatározni az audit módszerét is (például az MSZ EN 16247 szabványsorozatra való hivatkozással). Amennyiben a 7/2006. (V: 24.) TNM rendelet szerinti számítás benyújtása megfelelő, akkor erre egyértelműen utalni kellene. Amennyiben az energetikai tanulmányban egyéb szempontokat is meg kell határozni, akkor azt is értelemszerűen meg kellene adni. Ez a korábbi pályázatok esetében is problémát jelentett. Továbbá a napkollektoros rendszerekre vonatkozóan javasoljuk azt a kikötést érvényesíteni a kiírásban, hogy a nagyobb nyári üzemszünetet tartó intézmények esetében nem javasolható napkollektoros rendszer kiépítése. Csak abban az esetben működtethető a rendszer gazdaságosan, amennyiben a rendszer több intézményt szolgál ki, és ezek között van nyáron is üzemelő nagy melegvíz igényű intézmény. (pl. iskola és nyári napközis tábor medencével). A tapasztalatok szerint iskolák esetében a PV-k telepítését kellene előnyben részesíteni. • A kiírás a 7/2006 TNM rendeltre hivatkozik mint számítási módszer viszont a pontozásnál CO2eq értékben hasonlít össze. A különböző energia hordozók 7/2006 TNM rendelet 3. melléklet V.1. szerinti felosztásában meg kellene adni az átváltási értékeket. Javasolt itt LCA módszerrel a kumulatív környezetterhelések kifejezése, ami figyelembe veszi az energiahordozók előállítása során keletkező CO2 kibocsájtásokat is. (erre péntek délután tudok konkrét javaslatot adni mert számítás igényel). • Megfontolásra javasoljuk a „A fentiek alól kivételt képeznek a 7/2006. TNM rendelet 1. § (2) bekezdése szerinti épület(ek).” sort törölni vagy a kivételekre külön követelmény rendszert felállítani, vagy kizárni a pályázók köréből. Ebben a szituációba nem világos, hogy egy kivételbe eső például műemlék épület felújításnál milyen színvonalat kell nyújtani. köszönettel: Deák Beáta
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Horváth Izabella | 2014-06-13 15:41:31
Tisztelt Nemzeti Fejlesztési Minisztérium! A pályázati felhívás B1 pontjával - a pályázók körére vonatkozóan lenne az alábbi megjegyzésem: A pályázati felhívás tervezetében csak és kizárólag a 321 és a 322 GFO kódú szervezeteket ítélnék támogathatónak ami véleményem szerint nem elégséges hiszen ezzel számos önkormányzatot zárnak ki a pályázók köréből. Vannak olyan tevékenységek amelyeket alapvető esetekben erőforrás, vagy egyéb okok miatt az önkormányzat kiszervez de a település szempontjából elengedhetetlen tevékenységet folytat. Ezért javaslom, hogy azon gazdasági társaságok és/vagy nonprofit szervezetek akiknek többségi tulajdonosa valamely önkormányzat vagy központi költésvetési szerv legyen jogosult pályázatot benyújtani. Tisztelettel: Horváth Izabella
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel
Petőfi Renáta | 2014-06-13 14:41:41
Tisztelt Nemzeti Fejlesztési Minisztérium! A felhívástervezetben szereplő tervezett beadási határidő irreálisan rövid, s mivel hiánypótlási lehetőség sincs, ez szinte lehetetlenné teszi a projektek teljes körű kidolgozását, különös tekintettel a közbeszerzési eljárás lefolytatására, engedélyekre, stb. Kérjük, a közbeszerzési eljárás határidejére tekintettel legalább 40 álljon rendelkezésre a végleges pályázati felhívás megjelenésétől a pályázat benyújtásáig, valamint a projekt komplexitásra tekintettel kérjük a hiánypótlási lehetőség biztosítását. Tisztelettel: Petőfi Renáta
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Sebestény János | 2014-06-13 13:33:20
Egyházi intézmények pályázhatnak-e? Pl. egyházak által fenntartott nevelési-oktatási közintézmények (iskola)? Ha nem, akkor javaslom, hogy a pályázók körébe vegyék fel az egyházakat, vagy mint az előző KEOP-okban legyen az egyházak számára is elkülönített forrás. Köszönettel!
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Hartai Ágoston | 2014-06-13 13:11:52
Tisztelt Hatóság! Településünkön az önkormányzat erőforrás okokból szerződést kötött kötelező közfeladat ellátására vonatkozóan egy non-profit szervezettel. Ebben az esetben nyújthat be pályázat a nonprofit szervezet? Amennyiben nem feltétlen javaslom ennek a lehetőségét. Tisztelettel: Hartai Ágoston
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Miklós István | 2014-06-13 12:09:42
Pályázhat e az önkormányzat a saját tulajdonú, de más fenntartásában lévő (pl. KLIK vagy egyház) oktatási intézményeinek napelemes rendszerrel való ellátására?
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Miklós István | 2014-06-13 12:09:23
Az egyik önkormányzat nyert a KEOP-410/A konstrukción. Az önálló gazdálkodási szervként működő óvodája a saját nevében pályázhat e idén?
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Miklós István | 2014-06-13 12:09:09
Az önkormányzatok egy része közös polgármesteri hivatalt hozott létre, melynek KSH azonosítója 325. A közös hivataloknak helyt adó épületek egy-egy önkormányzat tulajdonában vannak, viszont a fenntartásukat a közös hivatal végzi. Javaslom, hogy a pályázók körét bővítsék a 325-ös KSH azonosítóval rendelkezőkkel is, mivel így sok önkormányzat nem tudja a polgármesteri hivatalát napelemes rendszerrel ellátni.
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Miklós István | 2014-06-13 12:08:47
2013-tól a Kormányhivatalok arra kötelezték az önkormányzatokat, hogy egyes intézményeiket önállóan gazdálkodó költségvetési szervekké szervezzék ki. Sok településen az óvoda, művelődési ház stb. önállóan gazdálkodó költségvetési szerv lett (322-es KSH azonosítóval). Ezen intézményeknek helyt adó épületek az önkormányzat tulajdonában vannak. Pályázhat e, az önkormányzat az összes önállóan gazdálkodó intézményére egy pályázat keretein belül? Vagy az összes intézmény jogosult önállóan pályázatot benyújtani? Ebben az esetben is egy településről csak egy pályázat nyújtható be?
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Miklós István | 2014-06-13 12:08:26
A pályázati felhívás C12. pontjának 1. pontja határozza meg, hogy egy pályázó egy pályázatot nyújthat be, illetve szabályozza az az egy projekt fogalmát. Értelmezésem szerint egy projektet nem lehet több pályázatra szétbontani, de egy pályázatban több projekt is szerepelhet, azaz egy pályázatban egy önkormányzat több épületére is telepíthet napelemes rendszert. Kérem, véleményezzék, hogy jól értelmezem e, a fenti pontot.
Egyéb észrevétel
Szabó Zoltán | 2014-06-12 10:37:49
A C12 1. pontban szerepel, hogy egy pályázó egy pályázatot nyújthat be egy projektre. A fogalom jegyzékben szerepel, hogy projekt alatt a következő értendő : "Műszaki, pénzügyi, energetikai szempontból összefüggő tartalmú beruházások egy projektnek tekintendők. Egy megvalósítási helyszínen (azaz egy épületen vagy közös energetikai rendszeren működő több épületen) alkalmazott energetikai fejlesztések egy projektnek minősülnek. " Kérdés, hogy kell-e, hogy egy villamos fogyasztás mérőórával is rendelkezzen a megvalósítandó teljes rendszer, vagy ez nem feltétel. Továbbá javaslom, hogy kisebb önkormányzatoknál lehessen több épületre is egy projekt keretében pályázni, mivel egy-egy épület villamos fogyasztása nem akkora, hogy 20 M Ft értékű rendszert lessen rá telepíteni. Viszont együttesen (pl napközis konyha . óvoda, kultúrház, sportcsarnok együtt) már rendelkezik akkora villamos fogyasztással, hogy a telepítendő rendszer értéke eléri a pályázatban megadott minimális projekt méretet.. Így az adott önkormányzat teljes villamos fogyasztásának kiváltása lenne az "egy projekt". Köszönettel : Szabó Zoltán Szabó-Vasvári Tanácsadó Iroda Kft.
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Trend Business | 2014-06-11 13:09:48
Tisztelt Pályázat kiíró! A pályázati felhívás A6. és A7. pontjában leírtak alapján nem egyértelműen megállapítható, hogy az igényelhető támogatási összeg minimum illetve maximum határa nettó vagy bruttó forintban értendőek-e, hiszen a B1. pontban - a pályázók körének meghatározása - megjelölt önkormányzatok jellemzően nem igénylik vissza az ÁFA-t. Kérjük ennek pontosítását.
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Pásztor József Zoltán | 2014-06-11 11:08:04
Tisztelt Pályázatkiíró! A következő kérdéseim vannak: Önkormányzati tulajdonú bérház tetőszerkezetén elhelyezendő napelemes rendszerrel pályázhatunk-e, ha az épületben van egy termálvizes és egy hőszivattyús hőközpont is, amelyekkel az önkormányzati tulajdonú (de nem a bérházban lévő) intézmények hőellátását biztosítjuk távvezetékkel? Önkormányzati tulajdonú, de az önkormányzat kiadta hasznosításra, üzemeltetetésre az épülettel pályázhatunk-e? Olyan épülettel pályázhatunk-e, mely jelenleg lapos tetővel rendelkezik és a projektből tartó szerkezettel helyeznénk el a napelemes rendszert, de a későbbiekben (nem a projektből) sátortetőssé alakítanánk az épületet? Tehát az átalakítás során áthelyeznénk a kialakítandó tetőszerkezetre a napelemeket? Köszönettel: Pásztor József
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Bordas Félix | 2014-06-11 10:28:43
Tisztelt Minisztérium! Egy civil szervezet tagjaként (az előző konstrukciókat figyelembe véve) azt javaslom, hogy a pályázók körét oly tekintetben bővítsék, hogy ne lehessen félreértelmezni a kiírást. Jelen kiírásban a "pályázók köre" nem határozza meg egyértelműen az önkormányzati célú vagy tulajdonú szervezetek pályázati jogát. Így egy 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő civil szervezet, vagy önkormányzati szerződéssel rendelkező civil szervezet nem pályázhat, pedig részben önkormányzati intézmény. Javaslom a konkretizálást az egyszerűség kedvéért. Üdvözlettel, Bordas Félix
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Németh Alexandra | 2014-06-11 10:23:58
Tisztelt NFM! A felhívási tervezetben a pályázók körének meghatározása csak a helyi önkormányzatok és azok költségvetési szerveire vonatkozik. Ebből kifolyólag véleményem szerint a pályázók körének bővítése mindenképpen javasolt. Itt konkrétan arra gondolok, hogy pályázhasson például azon gazdasági társaságok köre is, akik 100%-os önkormányzati tulajdonosi szerkezettel rendelkeznek valamint akik közhasznú tevékenységet is folytatnak. Köszönettel, Németh Alexandra
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Nagy Máté | 2014-06-11 10:21:36
Jelen pályázati tervezet csak a helyi önkormányzat és azon költségvetési szerveinek van lehetősége pályázatot benyújtani. Javaslat: Mivel számos községben jelentős hangsúlyt kapnak olyan civil szervezetek, nonprofit gazdasági társaságok akiknek hosszútávú feladatellátási szerződése van a helyi önkormányzattal ezért javaslom ezen társaságok felvételét a "B1. Pályázók köre" közé. A fenti indokok miatt javaslom még a 100% önkormányzati tulajdonjoggal rendelkező társaságok támogathatóságát is.
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Kis János | 2014-06-11 09:58:05
Tisztelt Nemzeti Fejlesztési Minisztérium! A 2012- es 4.10.0- konstrukcióra hivatkozva javaslom a pályázók körének bővítését. Személyes véleményem, hogy ha "Önkormányzatok és intézményeik..." címen alatt fut a pályázati kiírás, akkor a pályázók körének oly fajta bővítése javasolt, ami feltünteti az önkormányzati intézmények konkretizálását. (pl.: civil szervezet, melynek feladat ellátási tevékenysége vagy szerződése van az önkormányzattal; civil és önkormányzati célú szervezetek; vagy önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok) Üdvözlettel, Kis János magánszemély
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Csanádi Anikó | 2014-06-11 08:21:59
A pályázati felhívás F4.4 pontja alapján a jelen kiírás kapcsán hiánypótlásra nincs lehetőség. Javaslat: jelen kiírás kapcsán legyen lehetőség hiánypótlásra.
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Kiválasztási kritériumok
Csanádi Anikó | 2014-06-11 08:21:29
A pályázati felhívás E.III.C. pontja már a társadalmi egyeztetés ideje alatt feltételezi, hogy a pályázók már a Hálózati Szolgáltató felé benyújtották az igénybejelentőt és arra már pozítív visszajelzést is kaptak. Továbbá feltételezi, hogy a projekttel kapcsolatos valamennyi - kivitelezési munkákra és egyéb elemekra vonatkozó - (feltételes) szerződés mindkét fél által álírásra került. Ezen feltételek teljesítésére többletpont adható. Azonban a benyújtási határidőt (F2. pont) figyelembe véve a többletpontok megszerzése, és sok esetben a pályázatok benyújtása irreálissá válhat. Javaslat: Beadási határidő kinyújtása. vagy Javaslat: Többletpontok köréből kerüljenek ki a fenti feltételek.
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Csanádi Anikó | 2014-06-11 08:21:03
A pályázati felhívás C9. pontjában jelzett projekt fizikai befejezésére vonatkozó 2015.05.30-i határidővel kizárásra kerülnek az oktatási intézmények. Ezen intézményekben az épület energetikai felújítási munkálatokat főként csak a nyári szünet alatt lehet elvégezni. Javaslat a projekt fizikai befejezésére vonatkozó határidő hosszabbítása 2015. október 30-ig.
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Kiválasztási kritériumok
Szabó Zoltán | 2014-06-10 19:01:48
A pályázati kiírás E Kiválasztási kritériumok C III.3. pontjában a pontszám az „1 kW napelem teljesítmény fajlagos beruházásigénye” alapján határozható meg. Nem tér ki rá, hogy ez bruttó vagy nettó összegre vonatkozik. Ugyanis a pályázó ÁFA státuszától függ, hogy elszámolhat-e vissza nem igényelhető ÁFÁ-t vagy sem. Feltételezem, hogy nettó összegre gondolnak, mert a C12. 15. pontban nettó 700 000 Ft/KW- írnak a támogathatóság felső határának, és az E fejezet C III. 3. pontjában is 700 000FT/KW a legmagasabb érték. Kérem pontosítsák a C III: 3. pontban. Ugyancsak nem egyértelmű,hogy a pontozásnál a fajlagos beruházás igény , csak a napelemes rendszerre, vagy a teljes elszámolható projekt költségre vonatkozik. A C12. 15. pontban , utalnak rá, hogy a 700 000 Ft/KW csak a napelemes rendszerre vonatkozik, de az E fejezet C III.3. pontjában nem tisztázták, hogy a beruházás igénybe az egyéb elszámolható projekt költségek is bele tartoznak-e. (pl projekt menedzsment, nyilvánosság tájékoztatása) Kérném ezt is pontosítani szíveskedjenek a pontozó táblában. Továbbá kérdés, hogy a fajlagos beruházási igény alatt csak a fajlagos támogatás igényt értik, vagy támogatás igénytől függetlenül a rendszer bekerülési értékét. Ugyanis előfordulhat, hogy valaki egy drágább (márkásabb, megbízhatóbb, prémium kategóriás) rendszerre szeretne beruházni, de nem kíván élni a 100 %-os támogatás lehetőségével. Pl. A pályázó olyan rendszert szeretne megvalósítani, aminek a fajlagos beruházás igénye 700 000Ft/KW, de csak 400 000 Ft/KW támogatást igényel. (A többit önerőből fedezi) Neki 0 pont jár a C III. 3. alapján vagy 10 pont. ? Javaslom, hogy a „fajlagos támogatás” igényt vegyék figyelembe, ne az önerővel növelt beruházás értéket. Köszönettel : Szabó Zoltán Szabó-Vasvári Tanácsadó Iroda Kft.
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Egyéb észrevételek
Pásztor József Zoltán | 2014-06-10 16:09:41
Pontosítás kérés: - Egy pályázó egy projekt keretében egy településen több különböző helyszínnel pályázhat-e? - Ugyanis a minimum 20 mFt-os alsó projekt méret feltételezi egy legalább 30 kWp fotovoltaikus rendszer telepítését. - Ezen feltétel miatt azok a települések, amelyek nem rendelkeznek legalább összesen 30 kWp fotovoltaikus rendszer telepítésére alkalmas intézményekkel nem tudnak résztvenni a pályázati kiíráson. Jól értem?
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Oláh Eszter | 2014-06-10 15:37:18
- Pontosan milyen dokumentum beszerzése szükséges a „pályázó szervezet önálló gazdálkodását igazoló dokumentum” kötelező melléklethez? Mely hatóságtól lehet beszerezni ezt a dokumentumot? - Szükséges-e a 36 havi energiaszámlát vagy 3 éves elszámoló számlát becsatolni a pályázathoz? - Tételezzük fel, hogy az önkormányzatnak vannak külön, önállóan gazdálkodó intézményei(pl. bölcsi, ovi, konyha). A számlák külön, ezekre az intézményekre érkeznek. Pályázhat-e az önkormányzat, avagy az önálló gazdálkodó intézmények (pl. bölcsi, ovi, konyha) lehetnek csak a pályázók? - Amennyiben a KLIK fenntartásában van egy általános iskola, pályázat-e az önkormányzat az iskola épületével? - Tételezzük fel, hogy az általános iskola és a konyha egy épületben található. Az EON felé a KLIK fizeti a számlákat, azonban a konyhára eső részt a KLIK továbbszámlázza az önkormányzatnak. Ebben az esetben pályázhat-e az önkormányzat a konyhára eső résszel? Köszönettel, Oláh Eszter
Egyéb észrevétel
Töth János | 2014-06-06 09:48:41
A műszaki ellenőr jogosultságával mi a helyzet? Napelemes rendszereket ha jól tudom csak az alábbi jogosultsággal rendelkezők ellenőrizhetnének bár ez a múltban nem így volt. "Villamos energia termelésre, elosztásra és szállításra szolgáló sajátos műszaki építmények építése (kisfeszültségű hálózatoknál), Műszaki ellenőr (SME), " Eddig akár egy építész is ellenőrizhetett ilyen beruházásokat, ami elég furcsa (mivel pl. egy gépészmérnök nem ellenőriz épületeket.) Nem tudom mi lesz a helyzet a jövőben napelemes beruházásoknál? Ha mindenki ellenőrizheti ezeket a rendszereket akkor mire való a fent említett jogosultság?? Tóth János
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel
Gödör István | 2014-06-05 17:52:22
Tisztelt NFM! A Pályázati kiírás ellentmondást tartalmaz a megpályázható összeggel kapcsolatban. A kiírás 3. oldalán 2 helyen is 1-50 mFt -os nagyságrendű projektet említ, de a támogatás összege - 5. oldal - 20 és 50 mFt közötti projekteket említ. Kérjük az ellentmondás feloldását! Köszönettel: Gödör István GRANTiCON Kft.
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Belák Gábor nvsolar.hu | 2014-06-05 11:42:21
Tisztelt pályázatalkotók! A tervezet áttekintését követően a kérdéseim, észrevételeim: C1./B pont szigetüzemű napelemes rendszer esetén milyen fajlagos költséggel valósítható meg a beruházás, mert a max. 700.000 Ft/kW csak hálózatra visszatápláló rendszer esetén reális. Szigetüzemű rendszerek esetén jóval magasabb fajlagos költséggel valósítható meg telepítés, ráadásul ha mégis benne marad a végleges verzióban a szigetüzem, akkor ott pontosan meg kell határozni azt a teljesítményt mint fogalmat, amire vonatkozna a fajlagos beruházásigény, mert ott nem igazán mérvadó sem az inverterteljesítmény, sem a napelem teljesítmény . Szorosan ehhez tartozik a kérdés, a fogalomjegyzék F11 csatlakozási teljesítmény pontja alatt a fajlagos költségmeghatározásnál a beépített inverterteljesítményt említik, amíg a E/III./3. tartalmi feltételekben 1kW napelem teljesítmény szerepel, mint fajlagos beruházásigény. Inverter vagy napelem teljesítményt kell alkalmazni a fajlagos beruházásigény számításnál? C12/11. pontban javaslom a gyártói garancia fogalmát gyártói teljesítmény garanciára cserélni, mert az általános gyártói garancia átlagosan 10 év napelemek esetében, ellentétben a teljesítmény garanciával, amire Önök gondolnak itt, az valóban magasabb 25 év min 80% az átlag. Utolsó felvetés, ha egy önkormányzat több intézménnyel is pályázik, akkor a min 20mFT-os támogatás lehet-e az egyes intézmények rendszereinek támogatási összege? Ha nem, akkor a 28.000 kWh-nál kisebb fogyasztású intézmények nem tudnak indulni a pályázaton, ami azt jelentené, hogy a kisebb települések kisebb intézményei nem pályázhatnak ebben a kiírásban. Köszönöm a figyelmet, üdvözlettel: Belák Gábor Kereskedelmi tanácsadó NVSOLAR Energia Kft
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Virág Sándor | 2014-06-05 10:37:02
A pályázati felhívás tervezet alapvető célja, hogy a "környezetünket kevésbé terhelő, megújuló energia alapú energiatermelés elterjesztése, a megújuló energiaforrásokon alapuló villamos energia szerepének növelése, és ezen keresztül a széndioxid-kibocsátás csökkentése." Azonban a pályázati körben jelentős szűkítések vannak, vagyis csak költségvetési szervek nyújthatnak majd be pályázatot. Nagyon fontos lenne, hogy ezen kör kibővítésre kerüljön. Széndioxid-kibocsátás terén kis- és középvállalkozások is jelentős szerepet játszanak, főleg a versenyképesség szempontjából hatnak negatívan a magas energiaárak. Jellemzően olyan kis- és középvállalkozások részére kellene megteremteni a pályázat benyújtásának lehetőségét, akár egy másik kódszámú pályázati felhívás megjelentetésével, amely vállalkozások egyik profilja az exportálás.