A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2014. április 21-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Egyéb észrevétel
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Pénzügyi feltételek
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Kiválasztási kritériumok
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Adminisztratív információk
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Egyéb észrevételek
A vélemények rögzítésére 2014-04-22 12:45 -ig volt lehetőség.

Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Egyéb észrevételek
Budvig Linda | 2014-04-19 20:57:29
A pályázati felhívás C6. pontjában szerepel, hogy „ugyanazon település vonatkozásában maximum egy pályázat nyújtható be, ellenkező esetben valamennyi pályázat, érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül”. Javasolnánk kiegészíteni azzal, hogy egy fenntartó részéről, ugyanis az egyes pályázók (fenntartók) értelem szerűen nem ismerhetik, hogy a többi pályázó mely településre vonatkozóan nyújt be pályázatot.
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Budvig Linda | 2014-04-19 20:55:10
A pályázati felhívás B.2. pontja alapján kizárólag „a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, egyházak és alapítványok”, mint fenntartók nyújthatnak be pályázatot. Ezt a pályázói kört javasolnánk kiegészíteni a felsőoktatási intézményekkel, mint fenntartókkal, mert így a felsőoktatási intézmények gyakorló iskolái is támogatásban részesülhetnének, ahol igen nagy szükség lenne a beruházásra, fejlesztésre.
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Szilágyi Zsuzsanna | 2014-04-15 10:20:42
A pályázati felhívás B. 2. pontja alapján „2012/2013 OSA2FELH tanév eleji létszám adatai szerint 1-8 évfolyamon legalább 200 tanulói létszámot elérő, vagy meghaladó feladatellátási helyeik fejlesztésére nyújtható be pályázat.” Ezt a feltételt érdemes lenne kibővíteni, mert ez nagymértékben leszűkíti a pályázók körét és kizár olyan intézményeket, ahol nagy szükség lenne a beruházásra. Ezalatt olyan létesítményeket értek, amelyek esetében az általános iskola 1-8 évfolyamon tanulók száma csak megközelíti a 200 főt, ellenben a létesítmény részeként működő szakiskolával bőven teljesíti ezt a kritériumot, illetve a hátrányos helyzetű tanulók aránya jelentős.
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Rudnay Balázs | 2014-04-14 11:27:08
A pályázati felhívás C5.1. pontja alapján csak hátrányos helyzetű kistérségekben megvalósuló projektek támogathatók. Ezt a feltételt jó lenne eltörölni, mert leszűkíti a pályázatok körét és kizár olyan településeket, ahol szintén nagy szükség lenne a beruházásra. Mivel a támogatás minimum 70%-át a KLIK-hez tartozó iskolák fogják kapni, a támogató a KLIK-re bízhatná, hogy döntse el, mely iskolának van rá a legnagyobb szüksége.
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Rudnay Balázs | 2014-04-12 21:54:48
A pályázati felhívás C6. pontjában szerepel, hogy ugyanazon település vonatkozásában maximum egy pályázat nyújtható be. Ezt ki kellene egészíteni azzal, hogy egy fenntartó részéről. Ugyanis pályázó lehet a KLIK, egyház és alapítvány is, akik nem feltétlenül tudják, hogy a másik fél melyik településre vonatkozóan nyújt be pályázatot.
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Rudnay Balázs | 2014-04-12 21:48:42
A C4. pontban nem szerepel, hogy a projekt fizikai befejezése nem lehet későbbi, mint 2015.06.30. Ez véletlenül maradt ki vagy tudatosan? Mert a 2007-2013-as tervezési időszaknak az n+2 szabály alapján ekkor lassan vége.