A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2014. április 7-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Pénzügyi feltételek
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Kiválasztási kritériumok
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Adminisztratív információk
Egyéb észrevétel
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Egyéb észrevételek
Projekt adatlappal kapcsolatos észrevétel
A vélemények rögzítésére 2014-11-25 11:15 -ig volt lehetőség.

Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Egyéb észrevételek
Senkáriukné Szarka Hermina | 2014-04-04 11:49:16
Tisztelt Cím! A C8. és C9. pontok a projekt időszak vonatkozásában ellentmondásban vannak az F.2. pontban tervezett benyújtási időszakkal. A projekt leghamarabb a pályázat befogadását követően kezdhető, a projekt fizikai megvalósításának ideje maximum 15 hónap, de legkésőbb 2015.06.30. Ha visszafelé számolunk, a maximum 15 hónap csak abban az esetben használható ki, ha a projekt 2014.04.01-én elindul, ami az egyéb előírások miatt nem lehetséges, tehát a 15 hónapos projekt eleve kizárt. Kérem, hogy ezért pontosítsák a projekt fizikai megvalósításra vonatkozó maximum korlátozást, összhangban a véglegesen megállapított pályázat benyújtására nyitva álló időszakkal! Köszönettel! Senkáriukné Szarka Hermina
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Pénzügyi feltételek
Molnár László | 2014-04-04 10:56:24
Tisztelt Cím! A Pályázati útmutató D.3.I. pontjában szereplő hátrányos helyzetű térségben megvalósuló projektek esetében jól értelmezem, hogy a legfeljebb 8 osztályt működtető intézmény nem pályázhat? Vagy pályázhat, és rájuk is a max. 50.000 Ft/fő támogatási összeg, illetve a min. 80 fő bevont gyermek vonatkozik, mint a nem hátrányos helyzetű térségekben megvalósuló projektek esetében, és ezért nincs újból leírva? Köszönettel, Molnár László
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Zelei Ágnes | 2014-04-04 09:30:56
Tisztelt Cím! A pályázók köre meghatározásában nevelési-oktatási intézmények szerpelnek. A nevelési intézmény az óvoda ennek értelmében kérem pontosítsák a kiírást, hogy a részletes felsorolásban az óvodák is szerepeljenek. Köszönöm!
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Senkáriukné Szarka Hermina | 2014-04-02 14:53:14
Tisztelt Cím! A pályázóz körére vonatkozóan szeretném javasolni, hogy a B. pontban tegyék egyértelművé, hogy a nem állami felsőoktatási intézmények által benyújtott pályázatok benyújtása hogyan lehetséges abban az esetben, ha a köznevelési intézmény több tagintézménnyel rendelkezik. Beadhat-e a tagintézmény önálló pályázatot vagy egy intézmény egy pályázatot adhat be, melybe bevonhatja több tagintézményét? A kötelezettségek és feltételek könnyebb értelmezhetősége miatt javasolt, hogy egy köznevelési intézmény alapító okiratában tagintézményként (nem feladatellátási helyként!) feltüntetett általános iskola vagy egyéb, az útmutatónak megfelelő többcélú intézmény önálló pályázatot nyújthasson be. Amennyiben azonban csak intézményi szintű pályázat benyújtására lesz lehetőség, a kötelezettségek esetében javasolt egyértelművé tenni, hogy melyeket kell intézményi és melyeket tagintézményi szinten teljesíteni. Továbbá az igényelt támogatással kapcsolatban előírt feltételeket is célszerű a bevont tagintézmények szintjén értelmezni. Üdvözlettel: Senkáriukné Szarka Hermina