A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2014. március 31-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Egyéb észrevétel
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Pénzügyi feltételek
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Kiválasztási kritériumok
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Adminisztratív információk
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Egyéb észrevételek
A vélemények rögzítésére 2014-04-01 09:15 -ig volt lehetőség.

Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Magyar Innovációs Szövetség | 2014-03-31 14:22:19
A PÁLYÁZÓ TEVÉKENYSÉGE (IPARÁG) Az A.5.1 pontban leírtak köszönnek vissza a B.4. A pályázó tevékenysége (iparág) c. pontban: „A pályázó tag az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetségében, vagy vállalja, hogy legkésőbb a támogatói szerződés hatályba lépéséig tagsági jogviszonyt létesít.”
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Magyar Innovációs Szövetség | 2014-03-31 14:11:44
C.1. Támogatható tevékenységek köre Helyes törekvés, hogy a pályázat révén nyert pénzügyi eszközök ne csak és kizárólag tanácsadásra legyen elkölthetőek, hanem de minimis támogatásként projekt-partner keresés, ill. piacra jutás támogatási költségei is fedezhetőek ebből a forrásból. A támogatás tervezett keretei (pályázatonként 5 és 20 M Ft között) és aránya (75 %) véleményünk szerint megfelelőek. A Pályázat tartalma, C.1. pont: ac) „IVSZ Szoftverfejlesztési Tanúsítvány megszerzése: projekt előminősítési szolgáltatás igénybevétele az IVSZ által felállított innovatív know-how alapú minőségbiztosítási rendszernek megfelelően a Horizon 2020 programban való részvétel feltételeinek vizsgálatával;” – valóban csak és kizárólag az IVSZ az egyetlen szervezet Magyarországon, mely képes és alkalmas ezen tanúsítványok megszerzéséhez tanácsadói segítséget nyújtani? C.8. FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG: „A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt befejezését követő 1 évben folyamatosan rendelkezik: ……; d) tagsági jogviszonnyal az IVSZ-ben” ? Nem egyértelmű a tervezet elolvasása után, hogy mennyiben van szoros korreláció a sikeres Horizon 2020 K+F tevékenység és az IVSZ tagság között. Erre vonatkozó statisztikai adatokkal talán érdemes legalább lábjegyzetként kiegészíteni a tervezett GOP rendelkezést, annak érdekében, hogy egy majdani brüsszeli ellenőrzés esetén a magyar kormányzat részéről kellő nyomatékkal lehessen érvelni.
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Magyar Innovációs Szövetség | 2014-03-31 14:09:28
A PÁLYÁZÓ TEVÉKENYSÉGE (IPARÁG) Ugyanez köszön vissza a B.4. A pályázó tevékenysége (iparág) c. pontban: „A pályázó tag az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetségében, vagy vállalja, hogy legkésőbb a támogatói szerződés hatályba lépéséig tagsági jogviszonyt létesít.”
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Magyar Innovációs Szövetség | 2014-03-31 14:08:27
Innovációs tevékenység Az A.5.4 szerint: „részt vesz Horizon 2020 pályázatban önálló pályázóként vagy konzorciumban partnerként, illetve vezető partnerként ...” – megítélésünk szerint azon magyar KKV-k, melyek ilyen jellegű pályázati tanácsadási szolgáltatásokat kell, hogy igénybe vegyenek, nem valószínű, hogy konzorciumban vezető partneri (leader) szerepet tudnak vállalni. Az EU illetékes pályázati bírálói sem fognak egy „kezdő, számukra ismeretlen” konzorciumvezetőnek annyi bizalmat szavazni, hogy egy 2-8 M eurós projekt felelősségteljes vezetését rá bízzák, abban az esetben, ha számos publikációval rendelkező, ismert kutató professzor jegyzi a versenytársak konzorcium-vezetői pozícióit.
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Magyar Innovációs Szövetség | 2014-03-31 14:07:50
Tagság az Informatikai Vállalkozások Szövetségében Javasoljuk átgondolni, hogy az A.5.1 pontban leírt: „A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt fenntartási időszakának végéig folyamatos tagsági jogviszonyt tart fenn az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetségében.”- mennyire védhető meg Brüsszelben a versenysemlegesség szemüvegén át vizsgálva! Valóban csak és kizárólag az IVSZ tagság és az IVSZ-nél megvásárolt tanácsadói szolgáltatások az egyetlen lehetséges és hatékony módszer a KKV-k pályázati segítésére?
Egyéb észrevétel
Magyar Innovációs Szövetség | 2014-03-31 14:06:45
ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A GOP szerepéről és fontosságáról szól az „A” pont Alapvető információk címmel. Ennek a pontnak az utolsó bekezdése a következő: „Az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ) az IKT szakmai és stratégiai kérdések tekintetében Magyarország Kormányának stratégiai partnere, amely aktívan részt vesz az ország stratégiai fejlesztési programjainak kialakításában és véleményezésében, esetenként az elmúlt években számos esetben a stratégia megvalósításában nyújtott szakmai támogatást az intézményrendszer számára.” Mindazonáltal, hogy nem kívánjuk megkérdőjelezni az IVSZ kulcsszerepét, mégis javasoljuk megindokolni az EU-s állami támogatásokat ellenőrző brüsszeli bürokraták számára is kellően meggyőző módon, hogy miért épp az IVSZ kerül ilyen megkülönböztetett szerepbe. (A megkülönböztetett szerep annyit jelent, hogy ha egy vállalkozás vállalja, hogy fizeti az IVSZ tagdíjat, 75 %-os állami támogatást szerezhet 5 M Ft és 20 M Ft közötti nagyságban, melyet csak az IVSZ szolgáltatásaira költhet el. Az IVSZ minimális tagdíja: 38000 Ft, a maximális tagdíj: 650.000 Ft. A minimális és maximális tagdíj közötti tagdíjszámítási kulcs az iparűzésiadó-alap után számolt 0,14%.)
Egyéb észrevétel
Magyar Innovációs Szövetség | 2014-03-31 14:03:35
Általános észrevételek A Horizon 2020 első K+F pályázatait 2013 dec. 11-én publikálták Brüsszelben. Jelenleg több mint 400 pályázat van nyitva, mely több ezer oldal információ, és az első beadási határidők április elején esedékesek. Ezért nagy szüksége van a hazai KKV-knak pályázati tanácsadók segítségére, hogy a Horizon 2020 K+F pályázat „dzsungelben” eligazodjanak és szükség szerint egy nyerés esélyével induló 3 ország szereplőit összefogó konzorcium tagjaként angol nyelven a brüsszeli bírálók tetszését elnyerő pályamunkát állíthassanak össze. A GOP jelen segítsége fontos és sürgős. Időben érdemes lett volna már az első negyedévben elindítani, mert a nemzetközi versenytársak jobban szervezett, fürgébb pályázói bizony „elkapkodhatják” a célzott és szűkös kereteket a hazai szereplők elől, mivel a pályázatok beadása a GOP jelen tervezete szerint 2014 jún. 16. Egyetértünk a GOP-2014-3.3.4. céljával, az IKT szektor kiemelt fejlesztésének szükségességével, melynek egyik lehetséges kiegészítő eszköze jelen pályázat. Különösen hasznosnak tarjuk, hogy a Horizon 2020 K+F pályázataihoz csatlakozva a magyar KKV-k támogatott formában kapcsolódhatnak be az EU gazdasági folyamataiba. A konkrét pályázati tevékenység hozadékán kívül további pozitív járulékos hatás az a bizalom és kapcsolatrendszer, mely a sikeres pályázatbeadás eredményeként a magyar szereplők birtokába jut, mely alapja lehet további gazdasági, kereskedelmi tevékenységeknek.
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Kardos Ferenc | 2014-03-29 14:19:51
Kedves IH! A cél nagyon jó. Arra kérek választ, hogy miért nem az állami tulajdonú NIH a főszereplő, aki hivatalosan a H2020 Magyarországi részvételéért felel? 150 emberrel dolgoznak, vezetője indította el az első H2020 projektet. Hogy kerül ide az IVSZ? Ez a kiírás nagyon botrányszagú. Bízom a szakmaiságukban! Szebb pályázatos napokat! Kardos Ferenc
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Újszászi Kálmán | 2014-03-28 20:17:28
Tisztelt GOP IH!   Örömöm szeretném kifejezni, hogy még van a régi keretből pénz, amit el kell költeni. Az örömteli hír mellet a pályázat tervezetének elolvasása nagy mértékű szomorúságot okozott. A tervezet bebizonyította, hogy nagyon kevés információjuk van a piacról, ugyanakkor a társadalmasítás ezt a hiátust tudja kárpótolni. Az előttem írókhoz kapcsolódnék, hogy az irány, hogy a H2020 magyar részvételét bővítsük, nemes és fontos cél. A célcsoport leszűkítése nagy hiba. Ennél már csak az összegek meghatározása a fatálisabb. Nem hogy 120 darab, de 1 olyan KKV sincs Magyarországon, aki 20-25 millió forintot költ el tanácsadásra. A mostani piacon 1-2 millió forintos megbízásokért is komolyan küzdeni kell, a  pályázat keretében a legkisebb is 6,7 millió forintos, amit normál piaci körülmény esetén elképzelhetetlen. Hacsak nem valamilyen visszaosztási, bűncselekmény gyanús irányba nem fordul és rövid távon ellehetetleníti a pályázatot, az IH-t és az IVSZ-t. Nagyon bízom az Irányító Hatóság józanságában és nem úgy kezdi az új ciklust, hogy már az első nap belelép egy csapdába.   Üdvözlettel!   Újszászi Kálmán
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Lőrincz Sándor József | 2014-03-28 16:11:59
Tisztelt Vélemény kérők! A pályázat célját én is teljes szívemből támogatom. A kivitelezés jelen olvasatban teljességgel elfogadhatatlan. A pályázat kiírásán látszik az IVSZ új iránya, amit egy informatikai céget képviselőként egyáltalán nem támogatok. Egy előző véleményt megerősítve, ez csak az új vezetés holdudvarának a pénzzel való kistafirungozására jó, a kiíráson felfedezni vélem Vályi Nagy Vilmos államtitkár úr kezét. Tisztelettel kérem a kiíró hatóságot, hogy a jó célt ne rontsák el a kivitelezéssel! Lőrinc Sándor József
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Mező András | 2014-03-28 12:50:43
Tisztelt NFÜ! A pályázat célját nagyon támogatom. A célközönségével és a kivitelezésével van kettős probléma. 1., Az IVSZ ezzel a pályázattal elindul a Közgép útján, ami nem gondolom, hogy jó irány egy 20 éve jól működő civil szervezettől. Egyedüli kiválasztott érdem nélkül. Annyi a különbség, hogy a Közgép legalább közbeszerzésen indult. Javaslom a kivitelezői kör komoly tágítását. 2., A pályázat csak az informatikai cégeket támogatja, míg nagyon sok energetikai, orvosi, gyógyszerészeti cég is érdemes lenne H2020 pályázatok megszerzésére. Javaslom a pályázat célközönségének kiterjesztését. Szép napot! Mező András
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Balla Katalin | 2014-03-28 11:38:16
Tisztelt Irányító Hatóság! Igen örvendetes, hogy a szoftverfejlesztés tanúsítása megjelenik a pályázatban támogatható tevékenységként. Erre számos lehetőség létezik a pályázatban megadotton kívül is, például: CMMI-DEV, CMMI-SVC, Automotive SPICE, Medical SPICE, CC és CEM , ISO 25000 család, TMMI stb. Hasznosnak tartanám, ha az ezeknek a modelleknek / szabványoknak való megfelelőséget tanúsító tevékenység is megjelennék támogatható tevékenységként. Indoklásként: 1. A cégek , üzleti szempontaik alapján, azt a tanúsításformát részesítik előnyben, amelyik az ő ügyfélkörükben, profilukban szükséges, elismert. A Horizon 2020 projektek keretében külföldi konzorciumokhoz (is) csatlakozni fog sok haza cég, így a jelen pályázat célját (A.5.2: Az Európai Unió H2020 programjába való bekapcsolódás) maximálisan támogatja a többféle tanúsítás megszerzésének lehetősége. 2. Korábbi, hazai és EU -s finanszírozású projektek eredménye akkor hasznosulhatna Magyarországon, ha a korábban támogatással megszerzett auditori státuszok / sémák belföldön alkalmzásra kerülnének. Üdvözlettel, Dr. Balla Katalin
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
dr Gábori László | 2014-03-28 09:34:00
Elolvastam a tervezetet, remélem az is marad, ti. tervezet, és a végleges kiírás már jobb (és etikusabb) lesz. Nagyon gázos az egész, különösen az, hogy elsősorban tanácsadás számolható el, amit csak az IVSZ-től lehet igénybe venni. Cégem a megalakulása óta, immár 5 éve tagja az IVSZ-nek, így ismerem a szervezetet. Igazi társadalmi szervezet, nincs saját szakmai stábja, csak apparátusa. Így kitalálható, hogy az IVSZ-től igénybe vehető tanácsadást ki fogja végezni: a vezetéssel ??? viszonyban álló külső személyek, szervezetek (alvállalkozók). Persze ez „csak” etikai kérdés, az igazi baj az, hogy mit támogat, mi a célja a pályázatnak. Hogy erre a kérdésre választ kapjunk, egy nagyon rövid „hatástanulmányt” készítettem, amit most itt bemutatok. A támogatás 5 és 20 mFt között, ami az össze költség 75%-a. Vagyis a teljes (kiszámlázott és a pályázatban elszámolható) ár nettó 6,67 és 26,67 mFt között lehet. A továbbiakban az alsó határral számolok, a felső határnál is ugyanezek az arányok. támogatás = 5 mFt teljes projekt = 5 mFt / 75% = 6,67 mFt Vagyis meg kell rendelni, el kell költeni 6,67 mFt-ot az 5 mFt támogatás elnyerésért. Ebből az összegből 70%: képzéseken, workshopon való részvétel, marketing ismeretek- és termékfejlesztési képzés/tanácsadás és max 30% lehet, ami valódi értéket képezhet (természetesen az IVSZ által biztosított tanácsadással egy pályakezdő kolléga kiképezhető, de ennek valós, piaci alapú költsége csak pár százezer forint, ezért fogalmaztam ennyire szélsőségesen): piacra jutás támogatása (piaci megjelenés, marketing eszközök) A két rész értéke és ebből „hasznosuló” rész: Teljes projektből tanácsadás (min) = 70% * 6,67 mFt = 4,67 mFt piacra jutás (max) = 30% * 6,67 mFt = 2 mFt piacra jutási támogatás = 75% * 2 mFt = 1,5 mFt piacra jutás önerő = 2 mFt - 1,5 mFt = 0,5 mFt tanácsadás önerő= 25% * 4,67 mFt = 1,17 mFt összes önerő = 0,5 mFt + 1,17 mFt = 1,67 mFt piacra jutás-összes önerő = 2 mFt - 1,67 mFt = 0,33 mFt Vagyis a 2 mFt piacra jutási költségből 0,33 mFt a pályázó szempontjából tényleges támogatás: pályázói szempontú támogatás = 0,33 mFt / 2 mFt = 16,67% Még szomorúbb támogatottsági arányt kapunk, ha ezt a „nettó” támogatást viszonyítjuk a teljes támogatási értékhez illetve a teljes projektértékhez: hasznosítható támogatás / teljes támogatás = 0,33 mFt / 5 mFt = 6,67% hasznosítható támogatás / teljes projektköltség = 0,33 mFt / 6,67 mFt = 5% Számításomnál nem vettem figyelembe az IVSZ tagdíjat, remélve, hogy nem a pályázat miatt lép be egy szervezet az IVSZ-be… Az ekézés mellett persze van konkrét javaslatom is: a piacra jutás maximuma ne 30%, hanem 90% legyen. Döntse el a pályázó, hogy tanácsadásra, vagy marketingre költ, hiszen ezt ő tudja a legjobban, nem az NFÜ és az IVSZ! Végezetül hogy miért hagytam 10%-ot az IVSZ-nél? Egyszerű a felelet: számomra elsőrendű fontossági kérdés az oktatás, így a pályakezdő kolléga kiképzésére szánom ezt az összeget. dr Gábori László
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Egyéb észrevételek
Lengyel Csaba | 2014-03-28 00:26:16
Tisztelt Hozzászólók! Több hozzászólásban is felmerült az a kérdés, hogy az IVSZ mint érdekvédelmi szervezet vajon milyen módon foglalkozik az IKT szektor cégeinek innovációs és külpiaci fejlesztésével. Az elmúlt néhány évben az IVSZ legfőbb stratégiai célja a szektor cégeinek komplex, teljes életciklusukon átívelő támogatása, az innovációtól a cég működésének külpiacokra való felkészítésén át a konkrét piacra lépésig illetve további terjeszkedésig. Ebbe a stratégiába a jelen pályázati kiírás tökéletesen beleillik. Külső szemlélő számára nem feltétlenül tekinthető át teljesen, de belülről nézve jól látható hogy az IVSZ az érdekvédelmi tevékenységen felül rendkívül sok szolgáltatást nyújt a tagjainak (és tágabban nézve az egész IKT szektornak). Csak az elmúlt egy évre koncentrálva: az IVSz számos szemináriumot rendezett, egyrészt konkrét országokban és régiókban való terjeszkedéssel kapcsolatos speciális ismeretek, tapasztalatok terjesztése érdekében (Kína, Észak-Amerika, német nyelvterület országai), másrészt horizontális témákban (pl. állami támogatási eszközök megismertetése céljából). Az IVSZ startup konferenciát szervezett, partnerséget épített ki az innovációban és nemzetközi terjeszkedésben jelentős szereplőkkel (NIH, HITA, MNKH, TéT attasék, külügyi hálózat, stb.), amelyek további szolgáltatásokhoz való hozzáférést biztosítottak (pl. HITA ICT export adatbázis). A KKV- k fejlesztés érdekében (többek közt a nemzetközi terjeszkedésre fókuszáló) KKV akadémiát szervezett, részt vett az IKT szektor szempontjából kulcsfontosságú országokkal közösen felállított kétoldalú gazdaságfejlesztési vegyesbizottságok szakmai munkájában. A fentiek csak azok a tevékenységek, szolgáltatások, amelyekre a nemzetközi terjeszkedést elősegítő munkacsoport vezetőjeként közvetlenül rálátok, ezen felül az IVSZ más munkacsoportjaiban, tagozataiban, nemzetközi projektjeiben sok ide kapcsolódó munka folyt még. Mindezeket a feladatokat az IVSZ saját stábjára és tagjaira támaszkodva hajtotta végre, így bátran merem állítani az IVSZ valóban kulcsszerepet tud betölteni egy ilyen, az IKT szektor cégeit komplex módon támogató konstrukció lebonyolításában, amire egyébként további garancia a szervezet 22 éves múltja és az a reputációja is ami alapján az egyik legnagyobb hatású és presztízsű szakmai szervezet Magyarországon. Üdvözlettel: Lengyel Csaba
Egyéb észrevétel
Varga Géza | 2014-03-27 12:36:31
Kedves Péter! Egyetértek Önnel, hogy hihetetlen nagy szükség lenne a pályázatra! Ha elolvasta a fórumot a hozzá szólóknak nem a pályázattal kapcsolatban voltak kifogásaik, hanem a kivitelezéssel, az IVSZ-el. A hozzá szólásából ítélve Ön feltételezhetően sokkal több információt tud az IVSZ-ről ezért ha megosztaná ezen információkat annak nagyon Örülnének és szerintem a hozzászólok is, ha már az IVSZ és az NFÜ weboldalán ezen adatok nem kerültek megosztásra, de ennek ellenére (bejelentésre) társadalmi egyeztetésre került a pályázat. Pl: miért kizárólag csak ez az egy szervezet képes lebonyolítani a pályázatot, miért nem lehet más szervezeteket is bevonni pl: GOP 3.3.3 pályázat? - Közbeszerzést hogyan oldják meg, vagy nekik ez miért nem kell? - Milyen referenciái, tapasztalatai vannak egy belföldön működő érdekvédelmi szövetségnek? - Hogyan garantálják a sikeres projekt kivitelezést? - Hogyan oldja meg egy szövetség a transzparenséget, ha már a pályázati kiírási tervezet is sok esetben kétségeket vet fel? Üdv. Varga Géza
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Szabó Péter | 2014-03-27 10:22:51
Tisztelt GOP IH! Jelen pályázati tervezet abszolút hiánypótló és egyben lehetőséget teremt az innovatív magyar IKT KKV számára a nemzetközi vérkeringésbe való bekapcsolódásra. Az iparágban tapasztalhatóan nem az ismeretek, a tudás hiánya okozza a vállalatok távolmaradását az EU által meghirdetett keretprogramok pályázataitól, hanem a programok pontosabb ismerete, megfelelő parnerkapcsolatok hiánya. Úgy gondolom és egyben remélem, hogy a pályázati kiírásban megnevezett szervezet, az IVSZ az iparági és a nemzetközi beágyazottságával képes arra, hogy transzparens módon, hatékonyan szolgálja ki a pályázat céljait elérni kívánó vállalatokat, ezzel segítve, hogy az előttünk álló időszakban sikeresebben vegyenek, illetve vehessünk részt a Horizon2020 pályázatokon. A jövőben is várom a hasonló fejlesztési forrásokat. Üdvözlettel
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Kiválasztási kritériumok
Kiss Katalin | 2014-03-27 09:50:16
Tisztelt Irányító Hatóság! Nagyon örülünk ennek az új, igazán hiánypótló pályázatnak. Szervezetünk számára nagy lehetőség és mindenképpen indulni szeretnénk, hiszen mindegyik támogatott tevékenység igen releváns számunkra. A kiírás szabályozása szerint szervezetünknek mindenképp IVSZ taggá kell válnia (jelenleg még nem vagyunk IVSZ tagok). A tagságba való felvétel kapcsán lenne olyan kérdésünk, hogy a felvétel folyamata mennyi ideig tart és lehetőség van-e a pályázat lezárulásáig még IVSZ taggá válnunk? Köszönettel, Kiss Katalin, projektmenedzser
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Vicze Gabor | 2014-03-26 14:58:40
Tisztelt Irányító Hatóság! A pályázat legfőbb célja a Horizon2020 és rangos hazai és nemzetközi startup versenyeken való részvétel támogatása. A Horizon2020 és a nemzetközi startup versenyen minden információra angol nyelven lesz szüksége a jelen pályázat kedvezményezetti körének. A jelenlegi GOP szabályozás magyar nyelven kéri a pályázat beadását, az ajánlatokat és egyéb mellékletet, de nem kéri magyar nyelven a projektek megvalósításához kapcsolódó dokumentumokat. Mivel ebben az esetben pl: PIC code igénylés csak angolul történik, illetve a Horizon2020 pályázatok, valamint a nemzetközi startup versenyek nyelve angol, ezért javaslom, hogy a pályázatba kerüljön be egy kitétel, mely szerint a tanácsadás megvalósulása során készített leszállítandó anyagok nyelve angol is lehet (tehát a tanulmányok, Horizon2020 pályázati elemzések, startup verseny nevezéséhez készített üzleti terv angolul készülhetnek stb.). Üdvözlettel, Vicze Gábor
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Rendes Szabolcs | 2014-03-26 09:22:53
Tisztelt Cím! Örömteli, hogy új pályázat jelenik meg, de nem igazán világos, hogy egy érdekvédelmi szervezet (IVSZ) hogyan, milyen formában és legfőképpen konkrétan ki által nyújtaná a szolgáltatást. Másik nagyon fontos észrevétel. Mivel 75% a támogatás és akár 20 milliót is lehet igényelni akkor ez közbeszerzéses kategória. Amennyiben elő van írva, hogy kitől kell igénybe venni a tanácsadást, akkor az nem sérti a közbeszerzést? Szerencsés lenne nem leszűkíteni a tanácsadói kört egy szereplőre, inkább adják meg az elvárásokat a céloknak megfelelő tanácsadói körrel szemben. Üdvözlettel Rendes Szabolcs
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Máté Viktor | 2014-03-25 20:56:33
Tisztelt Irányító Hatóság! Nagy örömmel olvastuk, hogy társadalmi egyeztetésre került a Versenyképes IKT szektor fejlesztése című GOP-2014-3.3.4 kódszámú pályázati felhívás. Maximálisan egyetértünk a pályázati felhívás céljával, miszerint az érintett vállalkozásoknak mind szakmailag, mind vállalati kultúrájukban alkalmassá kell válniuk arra, hogy nemzetközi együttműködésekben szerepet vállalhassanak, ezáltal segítsék a Horizon 2020 forrásainak minél nagyobb arányú hazai felhasználást. Meglepődve tapasztaltuk ugyanakkor, hogy a fenti célokat egy olyan, bár jó nevű, de ismereteink szerint a fenti területen releváns, értéklehető szalmai tapasztalattal nem rendelkező szervezet szinte kizárólagos közreműködése révén kívánják megvalósítani, amely működése, szervezete várhatóan nem képes több mint száz nyertes pályázó igényeinek megfelelő minőségű kielégítésére. A pályázati felhívás tervezet C.1. Támogatható tevékenységek köre pontja szerint az alábbi tevékenységek támogathatók: aa) Horizon 2020 program ismeretek bővítése: képzéseken, workshopon való részvétel; ab) képzési/tanácsadási szolgáltatás igénybevétele: a Horizon 2020 programon való induláshoz és piacra jutáshoz kapcsolódó piackutatás, adatbázisok, marketing ismeretek- és termékfejlesztési képzés/tanácsadás; ac) IVSZ Szoftverfejlesztési Tanúsítvány megszerzése: projekt előminősítési szolgáltatás igénybevétele az IVSZ által felállított innovatív know-how alapú minőségbiztosítási rendszernek megfelelően a Horizon 2020 programban való részvétel feltételeinek vizsgálatával; ba) projekt-partner keresés ill. kapcsolódó szolgáltatás igénybevétele; bc) piacra jutás támogatása (piaci megjelenés, marketing eszközök). Szintén a fenti C.1. pont tartalmazza az alábbi előírásokat: „A pályázat során önállóan az a) pontban meghatározott tanácsadási tevékenységek támogathatóak. A b) pontban meghatározott tevékenységek legfeljebb a projektérték 30%-át tehetik ki. Az aa), ab) és ba) szerinti szolgáltatások kizárólag az IVSZ-től vehetők igénybe” Véleményünk szerint érthető, hogy az ac) pontban leírt szolgáltatás csak az IVSZ-től vehető igénybe (bár ennek szükségszerűsége, hozzájárulása a pályázati felhívás céljához erősen megkérdőjelezhető), azonban érthetetlen, hogy a piacon számos jó referenciával, igazolt múlttal, felkészült szakértőkkel rendelkező szereplők (részben állami, például a NIH) által nyújtott szolgáltatások, workshopok, különösen a piackutatási és partnerkeresést segítő tevékenység miért nem vehetőek igénybe? Amennyiben az 1 milliárd forintos keretösszeg 70%-a valóban ilyen módon, piaci verseny nélkül „hasznosul”, alapos okkal feltételezhetjük, hogy az IVSZ a fenti tevékenységeket csak alvállalkozók bevonásával fogja tudja ellátni, amely közismerten nem költséghatékony megoldás. A versenyt mellőző beszerezés önmagában árdrágító hatású, amelyet a (az útépítésekhez hasonló) alvállalkozói kör várhatóan csak fokozni fog. A fenitek alapján úgy véljük, hogy a tervezet ebben a formában jelentősen versenytorzító hatású, így egyértelműen ellentétes az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. cikk (1) bekezdésével: 107. cikk (1) bekezdés „Ha a Szerződések másként nem rendelkeznek, a belsős piaccal összeegyeztethetetlen a tagállamok által vagy állami forrásból bármilyen formában nyújtott támogatás, amely bizonyos vállalkozásoknak vagy bizonyos áruk termelésének előnyben részesítése által torzítja a versenyt, vagy azzal fenyeget, amennyiben ez érinti a tagállamok közötti kereskedelmet.” Ahogy az Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a Vagyonpolitikáért Felelős Államtitkárságának részeként működő Támogatásokat Vizsgáló Iroda honlapján is olvasható: A kedvezményezett vállalkozás: A vállalkozás fogalmába nemcsak a jogi személyiséggel vagy azzal nem rendelkező gazdasági társaságok tartoznak, hanem minden olyan piaci szereplő, amely tényleges gazdasági tevékenységet fejt ki a belső piacon, függetlenül annak jogi státuszától. Az Európai Unió Bírósága a Klaus Höfner esetben határozta meg a vállalkozás fogalmát. E szerint állami támogatási értelemben vállalkozásnak minősül „minden gazdasági tevékenységet végző személy, függetlenül jogi helyzetétől és finanszírozási formájától.” Az állandó ítélkezési gyakorlat alapján gazdasági tevékenység „bármely, egy adott piacon termékek és szolgáltatások nyújtásával járó tevékenység, amely feltételezi az ellenszolgáltatásért vállalt kockázatot. Állami támogatási szempontból mindig azt kell vizsgálni, hogy ki a támogatás végső kedvezményezettje, akinél a gazdasági előny felmerül. Ez nem minden esetben azonos azzal, aki részére a támogatás kifizetésre kerül. Versenytorzító hatás: Az érintett vállalkozásnak olyan piacon kell tevékenykednie, amelyen a vállalkozások között verseny van (vagy lehetne). A fenti szempontokat tehát egyértelműen vizsgálni szükséges az IVSZ vonatkozásában is. A versenytorzító hatás mellett, amennyiben a pályázat így kerül kiírásra, az az egyértelműen hasznos célhoz rendelt források gazdaságtalan felhasználását eredményezi, már rövid távon is a hátrányos hatásokkal jár az érintett szolgáltatók számára, ezért a fent idézett C.1. pontban szereplő korlátozás fenntartását csak az ac) IVSZ Szoftverfejlesztési Tanúsítvány megszerzése szempontjából tartjuk relevánsnak, a többi pont vonatkozásában a törlését javasoljuk! Bízva javaslataink megfontolásában! Üdvözlettel, Máté Viktor
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Kelemen Dániel | 2014-03-25 17:08:23
Tisztelt Kiíró Szervezet! Igazán hasznosnak tartanánk, ha támogatnák konkrétan a szoftverfejlesztési modellek, szabványok bevezetését és ezeket expliciten megjelölnék a pályázati kiírásban. Iyenek lehetnének a nemzetközileg elfogadott: elsősorban a Capability Maturity Model Integration (CMMI) vagy a SPICE (ISO 15504). Ezen tanúsítványokkal rendelkező IKT cégek így még versenyképesebben jelenhetnének meg a nemzetközi piacon. Üdvözlettel: Kelemen Dániel
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Pénzügyi feltételek
Tibor Török | 2014-03-25 16:22:09
A pályázati kiírás nem teszi lehetővé az előleg fizetését. A projekt finanszírozása érdekében szükség lehet az előlegre, hogy KKV-k minél szélesebb körbe pályázhasson.
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Kovacs István | 2014-03-25 11:22:32
Tisztelt Kiíró Szervezet! Elolvasva a pályázati felhívást mélyen megdöbbentett, hogy ilyet ebben az országban meg lehet csinálni! Most, amikor mindenhol azt lehet hallani, hogy elfogytak az eu-s források, megjelentetnek egy kiírást, melyben lényegében célzottan támogatnak egy konkrét szövetséget, ráadásul egy olyan szektorban, mely a korábbi években is a korrupció melegágya volt. Felháborító, ami ebben az országban zajlik, ennyire nyíltan elherdálni százmilliókat még a sokat emlegetett előző rendszerekben sem lehetett, melyek ellen hadakoznak, de ugyanazokat a módszereket használják! Majdnem 1 milliárdot adnak egy szervezetnek uniós támogatás címszóval, amikor számtalan szervezet tudna megélni ennek a töredékéből is, és emellett nagy hírnek számít, ha például tízmilliót összegyűjtenek életmentő berendezésekre… Szégyelljék magukat! Nyílván cenzúrázni fogják kommentemet (ilyen a magyar jogállam), de azért is elküldöm, hátha valakinél célba talál! Üdvözlettel: Kovács István
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Gortva-Kónya Mónika | 2014-03-24 17:51:52
Tisztelt Irányító Hatóság! A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek között szerepel, hogy a pályázónak rendelkeznie kell a HITA ICT export adatbázisában feltöltött profillal. Fontosnak tartanám, hogy az adatbázisba egyetemi K+F+I tevékenységeket ellátó menedzsment szervezetek is feltölthessék a profiljukat, akik jelenleg export tevékenységet nem folytatnak, de ICT területén kiemelt tevékenységeket látnak el. Üdvözlettel: Gortva-Kónya Mónika
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Gortva-Kónya Mónika | 2014-03-24 17:42:30
Tisztelt Irányító Hatóság! A támogatható tevékenységek között szerepel a "Horizon 2020 program ismereteinek bővítése: képzéseken, workshopokon való részvétel. Kérdésem, hogy e tevékenységnél a külföldi rendezvényeken, képzéseken való részvétel is beleértendő-e. Fontosnak tartom ennek pontosítását, valamint beépítését. A pályázók számára az EU intézmények által szervezett nemzetközi rendezvények nyújtják a legnagyobb lehetőséget arra, hogy információs napokon, téma-specifikus workshopokon, brokerage rendezvényeken mutassák be a projekt ötleteket, valamint a partnerkerésben konkrét lépést tehessenek. A vállalások között szereplő "a pályázó részt vesz valamely IKT és/vagy innovációs szakmai kiállításon/vásáron/networking konferencián (beleértve a NIH, HITA, egyéb Kormányzati támogatással megvalósuló vagy informatikai szakmai szervezet által szervezett rendezvényeket) pontnál is fontosnak tartom annak a lehetőségét beépíteni, hogy ez külföldön szervezett rendezvényen is részt vehessen a pályázó. Üdvözlettel: Gortva-Kónya Mónika
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Zsolt Cseh | 2014-03-24 16:48:59
Tisztelt Hölgyeim, Uraim! A külpiacira lépés elengedhetetlen feltétele, hogy a célországban helyi kereskedelmi képviselő lássa el az üzletszerzési feladatokat. Ennek támogatása kiemelten fontos. A partnerkapcsolatok építéséhez fontos a résztvétel a külföldi szakmai szervezetekben és szakmai forumokon. A GOP 3.3.3. ezekre nem adott lehetőséget a részletes pályázati útmutató alapján. Ha ez a GOP 3.3.4-ben így marad, akkor jelentős növekedési potenciállal rendelkező vállalkozásoknak továbbra sem lehetősége a támogatást ésszerűen felhasználni. Üdvözlettel Cseh Zsolt
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Pénzügyi feltételek
Varga Zoltán | 2014-03-24 14:37:39
Tisztelt GOP Szerkesztők! A jelen pályázati kiírás kapcsán egy KKV a pályázati kiírásban közzétett tevékenységeket nem tudja előleg nélkül megfinanszírozni, így kérjük kerüljön belel a kiírásba a szokásos 20%-os előleg igénylés. Üdvözlettel: Varga Zoltán
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Dr. Horváth Sándor | 2014-03-23 18:20:56
Tisztelt GOP-Szerkesztők! Rövid megjegyzésem lenne, hogy ha nem tévedek, az egyéni vállalkozók kimaradtak a pályázók köréből. Pedig az egyéni vállalkozók is biztosan érdeklődnének a témában nem csak a kkt., bt., kft. zrt. kategória. Ettől eltekintve a pályázat abszolút hiánypótló, jó lenne ha még több keret lenne benne, hogy többen juthassanak forráshoz. Üdvözlettel, Dr. Horváth Sándor
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Virányi Gábor | 2014-03-23 16:58:17
Tisztelt Közreműködő Szerv! Ez a pályázat, már egy régóta várt kiírás lehetne, de komoly kockázati tényezőnek látjuk, ha a projektköltségek 70%-nak egy olyan szervezetnél kellene elkölteni, aminek a web oldalán semmilyen információ nincs arra vonatkozóan, hogy pl.: + a szervezet milyen munkamódszerekkel dolgozik + milyen referenciái vannak jelen kiírási konstrukció keretében megvalósítható tevékenységek közük + milyen garanciákat tud vállalni a sikeres és eredményes megvalósítás érdekében Esetleg csökkenteni lehetne a projektek megvalósítását terhelő kockázatok mennyiségét, ha a pályázó maga dönthetné el, hogy kivel, kikkel kíván együttdolgozni. Félreértés ne essék, nem sajnálom az IVSZ-től a pénzt, sőt ha a cél, az IVSZ felfuttatása, akkor nem lenne egyszerűbb az IVSZ számára címzett támogatásként kiírni a pályázatot, hogy az IVSZ, mint közreműködő szerv és egyben, mint megvalósító is diszponáljon a támogatási pénzek felett? Csak megjegyzem, hogy az IVSZ által elvégezhető tevékenységeket Magyarországon több tucat valós nemzetközi háttérrel és valós szakmai gyakorlattal rendelkező vállalkozás is el tudja végezni. Szerintem a pályázati kiírás nem indokolja az IVSZ szerepét! üdv. Virányi Gábor
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Adminisztratív információk
Horváth Viktor | 2014-03-22 10:21:04
Tekintettel arra, hogy a pályázati felhívások és kapcsolódó dokumentumok néha időközben is kiegészítésre, módosításra kerülnek, javasolni szeretném, hogy pályázati kiírásokhoz kapcsolódó dokumentumok első lapján kerüljön mindig kerüljön feltüntetésre az adott dokumentum nyilvánosságra hozatalának dátuma. Bár a palyazat.gov.hu honlapon a dokumentumok alatt feltüntetésre kerül ez az információ, ez azonban nem helyettesíti a fent javasolt eljárást, mivel a pályázók amikor letöltik az adott dokumentumot, a pályázói oldalon ez az információ elvész ill. nem kerül letöltésre. Ha pedig az időközben változott dokumentumok is letöltésre kerülnek, akkor azok keveredhetnek egymással. Tehát javítaná a pályázói oldalon a minőségbiztosítást és így picit a pályázati rendszert önmagát , ha a dokumentumokban feltüntetésre kerülne a dokumentum nyilvánosságra hozatalának dátuma. Ez egyébkén bevett és elvárt eljárás például téziseknél, cikkeknél, tudományos publikációknál, hivatalos levelezéseknél, etc..
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Varga Géza | 2014-03-22 10:13:06
Tisztelt NFÜ! Nagyon megörültünk a pályázati kiírásnak, mivel cégünknek nagyon nagy szüksége lenne, hogy támogatást kaphasson nemzetközi piacokra való kijutás elősegítésére. Továbbá a GOP 3.3.2. pályázatból kiindulva az IKT szektorban megfogalmazott célokra is nagy szükség lenne, mivel az akkori 5-10 támogatható projektre 100 körüli pályázat érkezett be közel 2 hét alatt, ami talán az NFÜ-nek is lehet egyfajta jelzés arra vonatkozóan, hogy milyen pályázatokra lenne szüksége a vállalkozásoknak. Nagyon pozitív, hogy végre nem egy darab pályázati támogatást írtak ki 1 milliárd forintértékben, hanem most már lehetősége van 110-140 vállalkozásnak is a pályázásra. Sajnos a kiírás olvasásánál olyan korlátozásokat olvastunk, ami az egész pályázati lehetőséget ellehetetleníti. Egyrészt: „Az aa), ab) és ba) szerinti szolgáltatások kizárólag az IVSZ-től vehetők igénybe” Nem tudom, milyen nemzetközi referenciái vannak az IVSZ szövetségnek, hogy csak nála lehet elkölteni a pályázati forrás 70%-át, milyen tapasztalattal, gyakorlattal rendelkezik ez a szövetség, hogy ilyen hatalmas célzott támogatást jelöltek ki neki? A pályázati felhívásból és az IVSZ honlapjáról sem derül ki, hogy egyáltalán ez a szövetség képes lesz-e a feladatot ellátni, mivel egy szövetségnek nem ennek kellene lennie az alapvető tevékenységének. Másrészt kérdéses számunkra, hogy a szövetség által végzett képzés, oktatás, tanácsadás a pályázati cél eredményességét szolgálja-e vagy sem. A saját vállalkozásunkból kiindulva nem oktatásra lenne szükségünk, hanem olyan marketing lehetőségre, amellyel ténylegesen ki tudnánk jutni a nemzetközi piacokra, mivel feltételezem, hogy aki ekkora összegben képes pályázni, annak már nincs szüksége ilyen jellegű oktatásra/tanácsadásra és talán nem most kezdi ezt a szakmát. Persze ez az észrevétel csak akkor számít, ha valóban megkérdezik a piaci szereplőket is, akik szeretnének ténylegesen értéket teremteni és az EU-s pénzek segítségével a kormány céljainak megfelelően külföldi piacok felé nyitni, és munkahelyeket teremteni, adót fizetni stb. Bár, ha nem ezek voltak a pályázat elsődlegeses céljai, hanem hogy ezen szövetség részére nyújtsanak burkolt támogatást EU-s pénzből, és kötelezzék a vállalkozásokat arra, hogy a taglétszámot növelve a fenntartási időszak alatt is fizessék a tagdíjukat (pl: tagdíj a cél és nem adófizetés), akkor tökéletes a kiírás, de remélem ez csak egy rossz belelátása a pályázatba és ez csak a véletlen műve lehet. Ez persze akkor derül majd ki, ha véglegesen kiírják a pályázatot, és ezen kizárólagosságokat törlik belőle. Javaslatom: „Az aa), ab) és ba) szerinti szolgáltatások kizárólag az IVSZ-től vehetők igénybe” Ezen pont módosítása azzal, hogy ne csak kizárólag az IVSZ-től lehessen igénybe venni, hanem olyan cégektől is, akik ténylegesen komoly nemzetközi referenciákkal rendelkeznek és működnek ezen a piacon. A pályázat során önállóan az a) pontban meghatározott tanácsadási tevékenységek támogathatóak. A b) pontban meghatározott tevékenységek legfeljebb a projektérték 30%-át tehetik ki. Ezt a pontot pedig annyiban módosítanám, hogy ne csak 30%-át, hanem pl: 90%-át, mivel ez jobban szolgálja a célt, ha ténylegesen ez volt a kiíró célja. Bízom benne, hogy észrevételemet megfontolják és e szerint módosítják a végleges pályázati kiírást! Tisztelettel: Varga Géza